Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Termomodernizacja budynku SP 13 przy ul. ks. J. Niedzieli w Rudzie Śl. do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

14.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opracowanie projektu wraz z budową toru rowerowego typu "pumptrack" oraz "singeltrack" (...) do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu „Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61” – roboty budowlane do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Projekt budżetu na 2017r. do katalogu Budżet na 2017r. w menu przedmiotowym

10.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 14 i Miejskiego Przedszkola nr 28 przy ul. Głównej do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

08.03.2017

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Sierpień 2003 r. z katalogu Rok 2003 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Lipiec 2003 r. z katalogu Rok 2003 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania) do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej z połączeniem z ulicą K. Goduli (DW925) do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK) w menu przedmiotowym

07.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Halembskiej - opracowanie koncepcji tech.-ekon. (...) do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...następna