Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2017

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa budynku zaplecza piłkarskiego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową parkingów na osiedlu Gierałtowskiego - 3 zadania do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rozbudowa istniejących parkingów na os. Gierałtowskiego - 3 zadania do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie wycen nieruchomości (5 zadań) do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa boiska do siatkówki w ramach zad. pn. Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących ... do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla 2 inwestycji (ul. Gołębia i ul. Zjednoczenia) do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Zagospodarowanie terenu wokół budynku gastronomicznego (...) do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Część 1 – Budowa kreatywnej strefy gier, Część 2 – Budowa siłowni napowietrznej do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rozbudowa ulicy Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem - roboty budowlane do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Opracowanie dokumentacji dla budowy Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śl. - przetarg powtórzony do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna