Rejestr zmian w biuletynie

05.05.2017

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Bezpiecznie na drodze - Rowerowa ścieżka przy ul. Joanny - projektuj i buduj do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, budynków (...) do katalogu 2017r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie podziałów nieruchomości oraz wznowienie i wskazanie granic nieruchomości (...) do katalogu 2016r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska (...) do katalogu 2016r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tyt. wzrostu wartości nieruchomości do katalogu 2016r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego ulicy 1 Maja do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku SP nr 24 przy ul. Lexa 3 do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

04.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał - sesja nadzwyczajna w dniu 08.05.2017 r. do katalogu Projekty uchwał kadencja 2014 - 2018 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Sesja w dniu 8.05.2017 r. w menu podmiotowym (nowa nazwa Sesja nadzwyczajna w dniu 8.05.2017 r.)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja w dniu 8.05.2017 r. do katalogu Sesje - kadencja 2014 - 2018 w menu podmiotowym

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ...następna