Rejestr zmian w biuletynie

20.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu-branża handlowa do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

19.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja (...) - powtórka do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

13.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu (...) Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym boisku do piłki nożnej - powtórzony do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w CKPiDZ... do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym

12.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Miasta Ruda Śl. - 2 zadania do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa parkingu przy ul. Przedtorze do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym boisku do piłki nożnej - osiedle Kaufhaus do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śl. - powtórzony do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dostawa i montaż 15 instalacji solarnych w ramach programu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym

11.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Świadczenie usług doradczych (...) "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług..." do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna