Rejestr zmian w biuletynie

14.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Wyzwolenia 11 w Rudzie Śl. do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

13.04.2017

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez położonych na nich obiektów (...). do katalogu 2016r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu - roboty budowlane do katalogu 2016r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu - nadzór inwestorski do katalogu 2016r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2002 do katalogu Zarządzenia finansowe (50.3) w menu podmiotowym

12.04.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje dot. aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię (...) w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2017 marzec - konsultacje dot. aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, (...))
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury (...) w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2017 kwiecień - konsultacje dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury (...))
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Konsultacje dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury (...) do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie wycen nieruchomości - 5 zadań do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał - sesja w dniu 20.04.2017 r. do katalogu Projekty uchwał kadencja 2014 - 2018 w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna