Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Formularz zgłaszania uwag.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Formularz zgłaszania uwag.docx
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - maj 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Brunona Schulza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Brunona Schulza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wznowienie wykonywania działalości gospodarczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Likwidacja działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z roku 2016 w spr. "Rozbudowa Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul.Szyb Walenty 32"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 02.05.2018 art.10Kpa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 02.05.2018 r. art.36 kpa Nik-POl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 o ciśnieniu nominalnym 1,6MPa na potrzeby przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 o ciśnieniu nominalnym 1,6MPa na potrzeby przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie RDOŚ z 24.04.2018 r. znakWOOŚ.4260.93.2017.KM.14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji wraz z przebudową klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Drozdów 2 – 4"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie61.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzgnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie 59.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Poloczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Zegan-Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Pietrzyk-Lacheta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Krenczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zygmunt Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka-Bilińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - harczyńskabarbara koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania, w zakrsie zad.1, 3, 4, 5, 6 i 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu wcześniejszej czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 2, zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Czarnoleśna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podanie do publicznej wiadomości informacji o zebranym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 4141/46 o pow. 53 m2, km2, obręb Kochłowice zajętą pod drogę publiczną ul. Reja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej - etap I – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem dodatkowych elementów infrastruktury drogowej i prowadzeniem nadzoru autorskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna