Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
312/07 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/07 zmieniające skład Zespołu ds. Budowy Odcinak trasy N-S od granicy z Miastem Mikołów po granicę z Miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9, 9A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku przy ul. Ks. Tunkla 147 a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku przy ul. Ks. Tunkla 147 a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wybierania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kędzierzyńskiej 21 w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpaków w Rudzie Śląskiej – Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania 4-8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1-3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadania nr 1 i 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.7.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 i 22 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.10.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 31 sierpnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.8.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Sląska w dniu 20 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.7.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu*"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1, 2, 3 oraz 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2017 w sprawie informacji o dokonanej zmianie nazwy ulicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Kędzierzyńska 2/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Narcyzów 2/22) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 79 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 73 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 79 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Sejmu Śląskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Panewnickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szczudlaka - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Morskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Mikołowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6-ciu nieruchomości przy ul. Mikołowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza, działka nr 3670/41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza, działka nr 3670/41
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Chorzowska 10/9) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o grupie kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Brzozowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 18.04.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 12.06.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 19.09.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. P.Zdziebkowskiej oraz Katowickiej - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. K.Damrota 10/5) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a cz.I koncepcjaprogramowo-przestrzenna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne str. 1-37"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a cz.II koncepcjaprogramowo-przestrzenna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ilona Golenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 do treści SIWZ oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wyzwolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie przebudowy rowu poprzez jego zarurowanie (przepust rurowy Ø 400) w związku z planowanym wykonaniem zjazdu z ulicy Górnośląskiej na działkę o numerze geodezyjnym 1606/207 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna