Rejestr zmian w biuletynie

12.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr PR.0007.47.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
349/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu budynku Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
347/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 5, 5a, 5b, 5c, 5d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
346/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 4, 4a, 4b w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
345/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 9, 9a w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
258/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 3, 3a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
344/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 3, 3a w Rudzie Śląskiej –Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
343/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e w Rudzie Śląskiej –Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa 1, 1a, 1b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/PM/02 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 7, 7a, 7b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Szarotek nr 7, Szarotek nr 9 w Rudzie Śląskiej –Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny mieszczący się w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 21 w Rudzie Śląskiej –Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkaniowego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Fabrycznej 3 (klatka 3) w Rudzie Śląskiej –Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie barwnych, cyfrowych obrazów fotogrametrycznych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
334/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ulicy ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku przy ulicy Lipowej 4 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Nowaka 2 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doświetlenie terenu i bryły zabytkowego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
328/05 w sprawie ustalenia nowej siedziby dla obwodowej Komisji Wyborczej Nr 32 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
325/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 24, 24a, 24b w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
322/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 3 (klatka 3a) w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mikołowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pokoju 13 - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku - zadanie nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
345/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 9, 9a w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
321/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżąca konserwacja wiat przystankowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
319/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego ulicy Solidarności ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
318/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25, 25a, 25b w Rudzie Śląskiej – Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Żeromskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
312/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31,31a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej 31, 31a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 24, 24a, 24b, 24c w Rudzie Śląskiej – Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 1, 1a, 1b w Rudzie Śląskiej -Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 2, 2a w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
305/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 9, 9a, 9b w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27, 27a, 27b, 27c w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 4, 4a w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 11, 11a w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 18, 18a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
299/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 16, 16a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 14, 14a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 12, 12a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
296/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 10, 10a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 8, 8a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
294/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 6, 6a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 4, 4a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/05 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej do nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej niektórych ulic leżących w ciągu drogi powiatowej NR S 2984 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wybudowanie dachu zabytkowego szybu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Przebudowa i remont budynku-oficyna przy placu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury sportowej przy ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
286/05 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.PM.0151-200/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2005 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kunickiego nr 3 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
282/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-123/A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-123/A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
280/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miadta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
278/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
277/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzxenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Roywoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - w trakcie rozpatrywania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - w trakcie rozpatrywania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
276/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
275/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
274/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modemizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 w Rudzie Śląskiej - Goduli"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Krasickiego 2-2e w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kościelnej 35 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
271/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
270/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
269/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
268/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
267/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
265/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
264/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
263/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
262/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
261/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
260/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
259/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
258/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
257/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
256/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
255/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
254/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gastrofiberoskopu GIF przez Szpital Miejski SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
253/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 22 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej -Goduli przy ulicy Solskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
252/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 16 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej -Goduli przy ulicy Solskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Bzów nr 7, 7a, 7b, 7c w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
250/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Podlas nr 16 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie nawierzchni ulic: Wróblewskiego, Narutowicza, Drzymały, Komuny Paryskiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu wraz z wymianą szamba przy budynku mieszczącym się przy ulicy Lompy 2a w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/05 w sprawie przyjęcia przez Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska od Województwa Śląskiego darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geod. 1643/54 o pow. 17720 m2, położonej przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej, zabudowanej budynkami Medycznego Studium Zawodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 901 ul. Młyńskiej w Wielowsi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację odcinka ulicy Niedurnego od skrzyżowania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
244/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej -Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 35 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 24 polożonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 4 położnego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej -Wirku przy ulicy Osiedlowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 18, 18a w Rudzie Śląskiej -Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej 11, 11a, 11b w Rudzie Śląskiej -Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 24, 24a, 24b, 24c, 24d w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej nr 1 w Rudzie Śląskiej..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
237/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej 1,1a w Rudzie Śląskiej -Orzegowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
236/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 2, 2a, 2b, 2c w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego 9, 9a, 9b, w Rudzie Śląskiej -Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234/05 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania miejskiego programu na rzecz mniejszości romskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu komputerowego dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/05 w sprawie przyjęcia maksymalnego wynagrodzenia dla osób realizujacych programy oraz prowadzacych wykłady z zakresu profilaktyki problemowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
128.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
127.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
126.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
125.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
124.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
123.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
122.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
121.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
120.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
119.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
118.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
117.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
116.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
196/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151-196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
20.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151-196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.2015 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Zamówień Publicznych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Zamówień Publicznych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.4.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 kwietnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.3.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 16 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Radoszowskiej (1645) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i rozbudowę budynku kuchni na terenie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
227/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Renowację elewacji zabytkowych budynków przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
226/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i wypoczynku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej - Pośpiecha z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 1633, stanowiącej własność (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.42.2017 w sprawie bieżącej naprawy nawierzchni drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.41.2017 w sprawie utwardzenia ulicy Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
221/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjecie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 11, 11a, 11b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5, 5a w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Podlas nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kedzierzyńskiej nr 22 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej 22, 22a, 22b w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Poloczka 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 3, 3a, 3b, 3c, 3d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 4, 4a, 4b, 4c w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Międzyblokowej 18, 18a, 18b, 18c, 18d w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Starowiejskiej 7 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarnosci 12 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżąca, całodobowa konserwacja, eksploatacja (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dozorowanie poprzez monitorowanie budynku po byłych magazynach RSS "Społem" położonego w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Bytomskiej 54".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/05 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego CTL "Maczki-Bór" Sp. z o.o. do nieruchomości oznaczonych nr geod. 172/4, 169/4, 316/57, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ulicy Grodzkiej 4 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Fabrycznej nr 3 w Rudzie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Fabrycznej nr 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 7 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 7, 7a w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Maya nr 12 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 12, 12a w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 7, 7a, 7b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 6, 6a, 6b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
081/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 1, 1a, 1b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lampy do RTG Simens i Optilix przez Szpital Miejski SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Renowację elewacji tylnych pięciu budynków przy ulicy Niedurnego 89, 91, 93, 95 i 97 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Docieplenie budynku Miejskiego Przedszkola nr 20 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Furgoła 13 - 13f w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 1-1e w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 06 - "Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków", realizowanego w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 4 w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 4 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Dni Profilaktyki”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. J.Elsnera oraz L.Różyckiego (3797) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Siekiela oraz Potyki (684) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Skargi (2664) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Pokoju (2732) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.36.2017 w sprawie wykonania chodnika przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.35.2017 w sprawie budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.32.2017 w sprawie wyznaczenia podmiotu, do którego obowiązków należałoby czyszczenie i odnowienie pamiątkowego kamienia i ozdobnego napisu śp. Senator Krystyny Bochenek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.34.2017 w sprawie oczyszczania dróg w mieście
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.31.2017 w sprawie budowy zakładu przetwarzania, w tym odzysku, odpadów na działce nr 63/21 obręb Stara Kuźnia, Gmina Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.12.2017 w sprawie wykonania zjazdu i wyjazdu z parkingu osiedlowego przy ul. Chabrów 2 i 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 28.04.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu mieszczącego się przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.39.2017 w sprawie przywrócenia osobom niepełnosprawnym pracującym w RZAZ zatrudnienia na 0.15 etatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Księdza Augustyna Potyki".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu mieszczącego się przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Wakacje ze zdrowiem”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna