Rejestr zmian w biuletynie

17.03.2017

Dotyczy dokumentu:
036/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, przegonu i przejazdu, przysługującej Gminie Miastu Ruda Śląska do dz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/04 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności dwóch lokali użytkowych w budynku położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/04 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru mienia zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz przekazania tego mienia SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/04 w sprawie zmiany uchwały nr 714/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 2864/16, 1634/1 i 1635/1 o łącznej powierzchni 182 m 2(...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul.Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 4a w Rudzie Śl.-Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 13a w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5,5a mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Damrota 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczystebn na okres do dnia 5 lipca 2071 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 01 - Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Święta Elżbieta', prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Senior' w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Orzeszkowej pod budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/04 w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia rzetelności przeprowadzonego spisu z natury składników majątku: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 279/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.10.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami, które spełniają funkcję lokali użytkowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 21 położonego w zespole 30 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/04 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 1 października 2093 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu wiedzy o projekcie „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" -„Ruda Śląska waste water treatment"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 279/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.10.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/04 w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia rzetelności przeprowadzonego spisu z natury składników majątku: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Orzeszkowej pod budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 21 położonego w zespole 30 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami, które spełniają funkcję lokali użytkowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu wiedzy o projekcie „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" -„Ruda Śląska waste water treatment"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 1 października 2093 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/04 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/OC/03 w sprawie zasad współdziałania sił obrony cywilnej, załóg zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/OC/03 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/OC/03 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/OC/03 w sprawie przeprowadzenia szkolenia w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego, planowania obronnego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/OC/03 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/OC/03 w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Prezydenta Miasta o zagrożeniach, zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/OC/03 w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej w Zakładach Mechanicznych TECHMASZ - ZAMET Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/OC/03 w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej w Oddziale ING Banku Śląskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/OC/03 w sprawie zmian w stanie formacji obrony cywilnej w „HUCIE POKÓJ"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/OC/03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/OC/03 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, obronności i ochrony przeciwpożarowej w mieście Ruda Śląska w 2003 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/OC/03 w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej Wojewody Śląskiego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/OC/03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/OC/03 w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej Wojewody Śląskiego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/OC/03 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, obronności i ochrony przeciwpożarowej w mieście Ruda Śląska w 2003 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
348/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 30.09.2003 r. Przychodni Rejonowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
347/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
346/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
345/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
344/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
343/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wolności ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/PM/03 w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bałtyckiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
341/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/PM/03 w sprawie wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w placówkach oświatowych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/PM/03 w sprawie ustalenia "Programu pomocowego dotyczącego udzielania pomocy stanowiącej rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych" na rok 2003
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 r. działki nr 1580/183 o powierzchni 1071 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Na Łąkach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
334/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 46 mieszczącego się w budynku przy ul. Joanny 20d w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.l-go Maja 7c w Rudzie Śl.-Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/PM/03 w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3188/52 o powierzchni 359 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Lipowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Fabrycznej nr 3 w Rudzie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Furgoła (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
328/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców,mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
325/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 150/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2003 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 748/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. dotyczącej odpłatnego nabycia przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
322/PM/03 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności trzech lokali użytkowych w budynku położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 26 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
321/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Czarnoleśnej nr 13 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy 1-go Maja 318b w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
319/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
318/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 7 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, mieszczącego się w budynku przy ul. Wolności nr 17 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 7 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Maya nr 12 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul.Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
312/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem który spełnia funkcję lokalu użytkowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Brata Alberta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 listopada 2096 r. działki nr 533/67 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku pawilonu handlowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/PM/03 w sprawie ustanowienia odpłatnych służebności gruntowych na nieruchomościach własności Miasta położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Magazynowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - "Huty Pokój" ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 6 w Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 8 w Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg. bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 31.05.2003 r. Przychodni Rejonowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
300/PM/03 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
299/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Pordzika 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 18 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
296/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 20 września 2089 roku nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 8 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śl. - Rudzie w rejonie ul.Magazynowej pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
294/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Niedurnego z przeznaczeniem pod urządzenie parkingu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Maliszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu u zbiegu ulic: Chorzowskiej-Lisiej pod budownictwo..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291/PM/03 w sprawie przejęcia środków trwałych i wyposażenia pozostających na majątku Huty „Pokój" S.A. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31,31a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/PM/03 w sprawie wyznaczenia oraz dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w najem na okres 10 lat gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej Bykowinie przy ul. Zgrzebnioka (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
286/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 3 w Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284/PM/03 w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283/PM/03 w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
282/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Międzyblokowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
280/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 16 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
281/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/PM/03 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
278/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. 1-go Maja 5c w Rudzie Śl. - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
277/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul. Zabrzańskiej 72 w Rudzie Śl. - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
276/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul. Olszynowej 4 w Rudzie Śl. - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
275/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 mieszczącego się. w budynku przy ul. Podlas 3a w Rudzie Śl. - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
274/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 mieszczącego się. w budynku przy ul.Podlas 3b w Rudzie Śl.-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1622/3, 1623/3, 1624/3 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/PM/03 w sprawie złożenia do depozytu sądowego ceny wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 6694
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
271/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
270/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul.Ks. Potyki pod budowę obiektu usługowo-handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
269/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
268/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Sejmu Śląskiego 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
267/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach z przeznaczeniem pod budowę domu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki nr 1671/142 o powierzchni 196 m2, położone] w Rudzie Śl.-Bykowinie ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
265/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w najem na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Chebziu w rejonie ul.Zabrzańskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
264/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 23 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
263/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
262/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Zabrzańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
261/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 2 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
260/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 5 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
259/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku przy ul.Modrzejewskiej 18 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
258/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 3, 3a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
256/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 1, 1a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
255/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 20 do 20e w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
253/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołanie Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu zdrowotnego pt. "Proste plecy".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
254/PM/03 w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 166/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 26.03.2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na ustalenie wysokości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
252/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołanie Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu zdrowotnego pt. "Serce wolne od nałogów".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 166/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 26.03.2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na ustalenie wysokości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
65.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
64.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
63.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
62.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
60.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
58.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
55.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
82.2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i modernizację zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
79.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie na potrzeby lokalnego Rynku w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie na potrzeby lokalnego Rynku w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
77.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksoego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
75.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przy Kolei w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwłę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.01.2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przy Kolei w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramch budżetu miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - specyfikacje tech. 40-333"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót s. 896-915"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2017 w sprawie wymiany nawierzchni chodnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i wrunków sytuowania obieków małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.126.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.185.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.12.2017 w sprawie wykonania zjazdu i wyjazdu z parkingu osiedlowego przy ul. Chabrów 2 i 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2017 w sprawie remontu odcinka drogi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 14.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
53.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
51.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksoego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie terenu przy ul. Gwardii Ludowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Letnie oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie projektu wraz z budową toru rowerowego typu "pumptrack" oraz "singeltrack" usytuowanego przy ul. Bytomskiej w Rudzie Śląskiej w ramach rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
66.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: 1."Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych". 2. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich". 3. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
67.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
65.2017 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
66.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: 1."Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych". 2. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich". 3. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
64.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
63.2017 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. "Gimnastyka dla seniora"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
62.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. 1. "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych", "Profilaktyka cukrzycy", "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci", "Rehabilitacja niepełnosprawnych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Aktywizacja osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
60.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy ul. Goduli i Przedszkolnej na działce nr 708/51 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kjkjkj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kjkjkj
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Średnia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zespół do spraw Aktywizacji Osób Starszych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str 426 - 445 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 16.03.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa 2-ch nieruchomości przy ul. Owocowej (259) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. Bytomskiej (1417) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. 1 Maja 87a (1723) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. Kaczmarka (1637) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 1 formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 3 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 2 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4a przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4 OPZ"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik sławomir święchowicz B.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Jankowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Joanny 18/04 (2530) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja trzech spektakli dla dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja trzech spektakli dla dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. dołów chłonnych na działce o nr 1713/107 zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 81 w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie w spr. "Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. "Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z eksploatacją trzystanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Solidarności 23 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Przy Kolei (1462) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14A (46) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego 16A/02 (1291) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jadwigi Markowej 22/24 (3562) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Joanny 18/04 (2530) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej (2122) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem nieruchomości przy ul. Szczęść Boże (1304) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (369) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6-ciu nieruchomości w rejonie ulic Kościelnej i Promiennej (1389) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kłodnickiej 95 (3145) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.13.2017 w sprawie remontu chodników przy ul. Słowiańskiej od nr 2 do nr 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 09.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kłodnickiej 95 (3145) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego 16A/02 (1291) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Joanny 18/04 (2530) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jadwigi Markowej 22/24 (3562) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14A (46) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego 16A/02 (1291) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jadwigi Markowej 22/24 (3562) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Jankowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2017 w sprawie budowy infrastruktury kanalizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2017 w sprawie uprzątnięcia działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kłodnickiej 95 (3145) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna