Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu składania ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar - obmiar"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (1361) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Teatralnej (2254) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla (805) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokotek (743) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Orzegowskiej (2505) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska, dotyczących wejścia miasta Ruda Śląska w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska, dotyczących wejścia miasta Ruda Śląska w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 11.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 11.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program Funkcjonalno - Użytkowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 4 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał do programu f.u. (dokumentacja) s.35-274"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxx xxxx na działalność Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w przedmiocie oznakowania odcinka drogi, braku informacji o zagrożeniach spowodowanych awaryjnymi działaniami PWiK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxx xxxx na działalność Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w przedmiocie oznakowania odcinka drogi, braku informacji o zagrożeniach spowodowanych awaryjnymi działaniami PWiK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "u500001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na porażającą niekompetencję służb Urzędu Miasta w tym służb prawnych - radców prawnych oraz wniosku o sankcje dyscyplinarne wobec winnych urzędników ośmieszających Gminę Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na porażającą niekompetencję służb Urzędu Miasta w tym służb prawnych - radców prawnych oraz wniosku o sankcje dyscyplinarne wobec winnych urzędników ośmieszających Gminę Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "u490001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
88.2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2041, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia miasta Ruda Śląska za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
87.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
86.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
85.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
85.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
82.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między parafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
79.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między parafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
77.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dot. grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.34.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydaktów budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.33.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
118.2017 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239.2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
116.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.117.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117.2013 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przy PM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115.2017 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
114.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
113.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę pasa drogowego ulicy Ciasnej wraz z przebudową odcinka kanalizacji oraz oświetlenia ulicy na odcinku od ul. Piłsudskiego do budynku nr 5 przy ul. Ciasnej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - projektuj i buduj"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
112.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 14 i Miejskiego Przedszkola nr 28 przy ul. Głównej 40,42 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Rudzie Śląskiej przy Miejskim Centrum Kultury"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
110.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ulicy Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
109.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
108.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - 2 zadania: zadanie nr 1: "Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej", zadanie nr 2: "Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
105.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
103.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu lekkoatletycznego dla boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
102.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
100.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę i montaż urządzeń wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - duży plac zabaw typu "STATEK" w dzielnicy Bykowina"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
87.2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie na potrzeby lokalnego Rynku w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie na potrzeby lokalnego Rynku w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Ks.J.Niedzieli, Zajęcza i Górna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu produkcyjnego Ecol-Unicon Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Bałtyckiej 51, wspólnym wylotem w km 12 + 800 potoku Bielszowickiego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działek planowanych do zbycia w drodze przetargu (użytkowanie wieczyste) do końca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (467) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka-Malik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka-Malik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
6/PM/02 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Doroszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/PM/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Radoszowskiej, obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym (…) pod budowę stacji paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/PM/02 w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/PM/02 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/PM/02 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/PM/02 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Raciborskiej 10 z jednoczesnym nabyciem usytuowanego na nim budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/PM/02 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/PM/02 w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zapyatnie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3787, 3784) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rejonie ulic: Sosinki, Sportowców, W.Bujoczka, Zabrzańskiej, DTŚ, Kalinowej, Bytomskiej, J.Ziętka, Zajęczej, Bukowej, Noworudzkiej, W.Lipa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja (3800) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/ORG/02 w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
6/ORG/02 w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
5/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
5/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
6/ORG/02 w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr P1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasdta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
5/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
3/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
3/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
3/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
6/ORG/02 w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół listopad 2015.doc"
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół
Dotyczy dokumentu:
3/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr P3.doc"
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kwiecień BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół czerwiec BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25.08.2016 r
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr PR.0002.7.2016
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25.08.2016 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół sierpień BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49/06 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
kjkjkj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
037/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, (…) położonych w pasie drogi publicznej - ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
037/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, (…) położonych w pasie drogi publicznej - ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, (…) położonych w pasie drogi publicznej - ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
005/PM/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu wiedzy o projekcie „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" -„Ruda Śląska waste water treatment"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
059/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego, stanowiącej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana xxx xxxx zamieszkałego w Gliwicach na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie „wniosku kierowanego do Prezydenta Miasta o umorzenie mandatu z dnia 15 czerwca 2016”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana xxx xxxx zamieszkałego w Gliwicach na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie „wniosku kierowanego do Prezydenta Miasta o umorzenie mandatu z dnia 15 czerwca 2016”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.26.2017 w sprawie remontu kącików gospodarczych przy ul. Różanej i Narcyzów 9B
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.23.2017 w sprawie cmentarzy komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2017 w sprawie budowy parkingu samochodowego poprzez przebudowę chodnika przy ul. Radoszowskiej 107-125
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.25.2017 w sprawie wycięcia drzewa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
123/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Międzyblokowej 20, 20a, 20b, 20c, 20d w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Międzyblokowej 16, 16a, 16b w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja (3800) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
121/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 326 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 318 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 320 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 322 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ks. Lexa 11, 11a, 11b w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny mieszczący się w budynku przy ulicy Wróblewskiego 3 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 5, 5a, 5b, 5c w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 2, 2a, 2b, 2c, 2d w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 5, 5a, 5b w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 3, 3a w Rudzie Śląskiej - Kochłowcach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 06.04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 06.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej (1845) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 4".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Dni Profilaktyki".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
110/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Opolskiej 6, 6a w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 9, 9a, 9b, 9c, 9d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej 7, 7a, 7b, 7c w Rudzie Śląskiej -Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie i odpowiedź nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
107/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej 2, 2a, 2b, 2c w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Opolskiej 2, 2a, 2b w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 4, 4a, 4b, 4c w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 246, 246a w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 13, 13a, 13b, 13c, w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
256/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 1, 1a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
102/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 1, 1a w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
101/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joliot-Curle 2, 2a, 2b, 2c, 2d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joliot-Curie 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 15, 15a, 15b, 15c, w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul.Międzyblokowej 6, 6a, 6b, 6c, 6d w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/05 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg wewnętrznych w Rudzie Śląskiej ".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówieniapublicznego na: "Zakup terminali graficzno-znakowych z monitorami (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup komputerów PC z oprogramowaniem systemowym"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.27.2017 w sprawie remontu i podniesienia wpustów ulicznych i kratek ściekowych na ul. Korfantego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2017 w sprawie rozwiązania problemu, jaki mają karetki Pogotowia Ratunkowego przy wyjeździe z ulicy Pokoju do akcji ratunkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2017 w sprawie czasowego zawieszenia znaku drogowego w ciągu ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 30.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.21.2017 w sprawie remontu ul. Antoniego Maya
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.24.2017 w sprawie wybrukowania ścieżki pomiędzy ul. Leśną i Zamenhofa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Pytanie do SIWZ i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/05 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu promocji zdrowia pn. "Rodzina z osobą niepełnosprawną - rodzina świadoma i wyedukowana wobec problemu niepełnosprawności".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/05 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/05 w sprawie złożenia oferty w przetargu ofertowo-ustnym ogłoszonym przez Syndyka masy upadłości "Agencji Handlowej B. Kmiecik i Spółka" Spółka Jawna w Katowicach (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego w postaci lampy Wooda, perymetru komputerowego i spirometru, dla Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Zakładu Opieki (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005r. pn. "Kompleksowa ochrona kobiet miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 0151-161/PM/04 z dnia 15.07.2004r. w sprawie wykonania uchwały nr 413/LV/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej -Kochłowicach przy ul.Radoszowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-21a/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.01.2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-21a/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.01.2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup lasera CTL1106Mx ze środków własnych Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/05 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodziezy" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Mieszka I (2236) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. F.Joliot-Curie (1927) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna