Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Magdziorza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Pokoju 2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2018_01_08_12_24_33.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Pokoju 2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - harmonogram 2017r. NPP.doc
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - harmonogram dyżurów - 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania 5 i 6. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Info do BIP ul. Tomanka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o najem lub zamianę lokalu mieszkalnego ul.Tomanka.pdf - Wniosek o najem lub zamianę lokalu mieszkalnego ul.Tomanka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o najem lub zamianę lokalumieszkalnego ul. Tomanka.pdf" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. P.Niedurnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Delimitacja obszaru zdegradowanego irewitalizacji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Delimitacja Ruda Śląska 2012018.pdf"

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - podsumowanie konsultacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej - lista FP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wykazu osób nagrodzonych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wykazu osób nagrodzonych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wykazu osób nagrodzonych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym w 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogł - lista nagrodzonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1260/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1259/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Wojciecha Korfantego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1258/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej ul. Główna 11 dla potrzeb zakładu pielęgnacyjno –opiekuńczego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1257/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1256/09 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1255/09 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targowiskach stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
501/05 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targach stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1253/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
705/08 w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1254/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1252/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1251/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1250/09 w sprawie przekazywania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Domowi Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1249/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1235/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Informatyzację Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1235/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1248/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych dla niezabudowanych działek położonych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1247/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont kapitalny windy w budynku przy ul. 1-go Maja 316”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1246/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.;Remont pomieszczeń szaletu miejskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy skrzyżowaniu ulicy Oświęcimskiej z ulicą Piłsudskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1245/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Promocja Miasta Ruda Śląska poprzez działalność klubu sportowego w rozgrywkach sportowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1244/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Edmunda Kokota”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1243/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1242/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1241/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1239/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1240/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1238/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.PM.0151-1122/09 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi telefoniczne i przesyłu danych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1122/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi telefoniczne i przesyłu danych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1237/09 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 14, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1236/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1235/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1062/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1234/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1233/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1232/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 24 przy ul. Energetyków 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1231/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Osiedlowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. P.Niedurnego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. ks.J.Niedzieli - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie terminów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 10.11.2017 r. p.xxxx, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Miejskigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej i podległym mu pracownikom.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 30.08.2017 r. p.xxx i p.xxx, zamieszkałych w Rudzie Ślaskiej na działalność Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie „nierzetelnego rozpatrzenia skargi i niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z art. 304 §2 kpk”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.141.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przejęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 3 i 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ARK 4 obszar zdegradowany.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ARK 3 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ARK 2 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ARK 1 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Delimitacja Ruda Śląska listopad2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Delimitacja obszaru zdegradowanego irewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 9-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna