Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Gwareckiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem parking.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Sikorek, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.32 zawiadomienie instruktorzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze wspólne dla SK i bez numerów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.35 oswiadczenie odp. karna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze wspólne dla SK i bez numerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące stacji kontroli pojazdów i diagnostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.29 SKP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.29.1 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.29 SKP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.29.1 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.22 uprawnienia diagnosty.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "za - 5.22 uprawnienia diagnosty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.23 legitymacja instruktora.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.23 legitymacja instruktora.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.32 zawiadomienie instruktorzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.32 zawiadomienie instruktorzy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Emanuela Smołki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Joachima Achtelika.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.73.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1.31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dotyczące opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 3 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4b STWIORB - SIWZ - Zał. nr 4bSTWIORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4a przedmiar - SIWZ - Zał. nr 4aprzedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4 OPZ - SIWZ - Zał. nr 4 OPZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. Nr 4c dokumentacja - SIWZ - Zał. nr4c dokumentacja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 5 wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5wz.umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do 195 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1” wraz z założeniami do Projektu Zagospodarowania Złoża „Pokój 1””.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.73.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1.31.pdf

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 05.BIP. GRU WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH (styczeń- maj 2018 r)-1.xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP GRU -WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCHstyczyczeń- kwiecień 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.50.2018 w sprawie Szpitala Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 50.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.48.2018 w sprawie naprawy chodników, oświetlenia, naprawy śmietnika oraz prac porządkowych w rejonie ul. Ks. Józefa Szafranka w dzielnicy Chebzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 48.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.52.2018 w sprawie miejsca do składowania pojemników na segregowane odpady
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.52.2018 w sprawie miejsca do składowania pojemników na segregowane odpady
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.46.2018 w sprawie ustawienia toalet przenośnych TOI TOI przy cmentarzach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 46.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.51.2018 w sprawie utrzymania czystości w mieście
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.5a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.5a.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
442.2014 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220.2017 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności grminy oraz określenie wzoru sprawozdania z wykonania prac i robót
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81.2015 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/06 w sprawie powołania „Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81.2015 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - czerwiec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie informacji o wyrobach zawierających azbest
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dotyczące opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 13.1 wniosek o wydanie zaśw..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 13.2 o ulgę w spłacie zobowiązańpodatkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 13.3 oświadczenia psy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 13.3 - oświadczenia - psy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 13.2 - ulga w spłaciezobowiązań.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 13.1 - wydanie zaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości - rejon ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne - rejon ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne - rejon ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - rejon ul. Szyb Walenty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie przy ul. Głównej 40
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz0001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie przy ul. Głównej 40
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz0001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - rejon ul. Szyb Walenty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie przy ul. Głównej 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.49.2014 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.8.2015 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 876/XLVII/2009 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały - zał u82.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzas810001.pdf - uzas810001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u89.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie - uzas890001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść uchwały" na "uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u90.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzas910001.pdf - uzas910001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzas920001.pdf - uzas920001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść uchwały" na "uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u93.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę - sty-maj 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę - sty-kwi 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Bezpłatna edukacja obywatelska dla mieszkańców Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Bezpłatna edukacja obywatelska dla mieszkańców Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą kabinę sekcyjną kolejowej trakcji elektrycznej - rejon ul. Halembskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrociepłownia Mikołaj w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta oświadczenia majątkowego - jarocki jacekkorekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku – aktualizacja 2018 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.194.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.194.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania prac i robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.442.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska z dnia 26 września 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie roli Inżyniera dla projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zajazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Kort tenisowy - Bielszowice: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie najmu części powierzchni holu w budynku Straży Miejskiej, należącego do Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu samosprzedającego napoje różnego rodzaju, słodycze, przekąski oraz zupy instant
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacę zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.47.2018 w sprawie dofinansowania działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 47.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów", współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 - poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt usługowy - punkt informacji turystycznej oraz budowa budynku usługowego - biblioteki w kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny 24"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 3.177.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.177.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 3 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku w Rudzie Śląskiej - Ruda"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja placu zabaw na terenie MP-42 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WNIOSEK KK-23 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.8 - zaśw. przeznaczenienieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.9 - wykreślenie z rejestruzwierząt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WNIOSEK 7.10-DECYZJA ŚRODOWISKOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.12 - wytwarzanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.18 - informacja o azbeście.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-20 pozwolenie powietrze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-21 zgloszenie powietrze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-22 zezwolenie na emisje gazowcieplarnianych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.23 przydomowa oczyszczalnia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.18 - informacja o azbeście.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.20 pozwolenie powietrze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.21 zgloszenie powietrze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.22 zezwolenie na emisje gazowcieplarnianych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.8 - zaśw. przeznaczenienieruchomości-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.9 - wykreślenie z rejestruzwierząt.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.10 decyzja środowiskowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.12 - wytwarzanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.7 - karta wędkarska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.7 - karta wędkarska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.6 - sprzęt do połowu ryb.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.6 - sprzęt do połowu ryb.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.3 - rejestr zwierząt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.3 - rejestr zwierząt.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.2 - psy agresywne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.2 - psy agresywne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.1 - drzewa i krzewy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.1 - drzewa i krzewy-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.78.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.3.133.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.81.2015 z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SOR.PM.0151-199/06 z 15 maja 2006 r. w sprawie powołania "Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.73.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Dróg i Mostów przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B2-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.4 - zmiana ogrzewania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.17 - wniosek o wydanie zezwolenia naprowadzenie działalności.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.25 - informacja o środowisku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.27 - pole elektromagntyczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz-zwrot.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.25 - informacja o środowisku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.27 - pole elektromagntyczne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - formularz - zwrot.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.4 - dofinansowanie systemuogrzewania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.17 - bezdomne zwierzęta -działalność gosp..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu poprawy omyłki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.23.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1. Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.5 - MPGM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infratruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (KR) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kowty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 10.05.2018 r. - 13.05.2018 r. w Brennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek - rejon ul. Zajęczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego rejon ul. Karola Bytomskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Twaruszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący - rejon ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące - rejon ul. Szpitalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (01.06.2018)-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (01.06.2018)-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (01.06.2018)-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (01.06.2018)-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (07.05.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (07.05.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (07.05.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (07.05.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk - 20_101.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk - 21_absolutorium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych - formularzwyrażenia zgody.docx"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o nieposzlakowanej opinii -nieposzlakowana opinia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgoda na przetwarzanie danych osobowych -oświadcz.o przetw.danych osobowych_zm.doc
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.170.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.169.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.169.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Wesoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Wieczorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Tobiszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Skudlik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Norbert Rózga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Płaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - potyraładariusz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Piórkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Pakuza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pacławski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Ochliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Kucharski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stefania Krawczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Korek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kołada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kobierski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witold Hanke
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Handler
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Dryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Bp. Wilhelma Pluty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kingi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący (cz. działki 2632/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)- rejon ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący (cz. działki 2631/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2) - rejon ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący (cz. działki 2632/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)- rejon ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna