Rejestr zmian w biuletynie

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej i Polnej (1845) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie omyłki w ogłoszeniu: "Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Luks
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Kopyto
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.126.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szpinda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr PR.0007.36.2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości ...*
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sabina Bryndza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 834/XLVI/2009 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Biegun
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kataryna Szlosarek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Budzioch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Janas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szincel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie „nieprzestrzegania Statutu Szkoły; Rozdział 16 pkt 3 oraz niewywiązywania się nauczyciela z obowiązku narzuconego przez art. 6 Karty Nauczyciela , narażając tym samym syna Skarżącej xxx xxx na niebezpieczeństwo i nieposzanowanie jego praw do godnego traktowania”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Mrozek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Hampel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Mrozek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie „braku szatni dla dzieci mających zajęcia w-f na małej sali gimnastycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anita Grobelczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Kaczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Morys
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr PR.0007.47.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wydruk
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Myszur Kazimierz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Myszur Kazimierz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
105/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/06 w sprawie wyznaczenia dyrektora jednostki organizacyjnej Miasta - "Zakładu Aktywności Zawodowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/06 w sprawie odrzucenia wyboru oferty na udzielenie zamównienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2006 r. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/06 w sprawie powołania zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/06 zmieniające Zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 r. w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Projekt budowlano - wykonawczy (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na "Remonty bieżące dróg wewnętrznych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/06 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w palcówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/06 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w palcówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalnego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/06 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/06 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej typu inwestycyjnego – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/06 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/06 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/06 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed podziałem): (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Starej (887) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Korfantego oraz Gwareckiej (742, 801) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mikołowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
090/06 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu pomocy Społecznej, Święta Elżbieta, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/06 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Solskiego Nr 9, 9a, 9b w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem dla przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Spółki z o. o. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: „Dostawa i instalacja komputerowego systemu informacji prawnej z licencjami na 25 stanowisk”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowaniai przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Nadbudowa budynku "F" wraz z remontem (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/06 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach i (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/06 w sprawie ustalenia „Regulaminu Dofinansowania modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach i budynkach mieszkalnych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/04/A w sprawie zarządzenia nr 283/PM/03 Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 07.10.2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania modernizacji systemu spalania paliw stałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adam Walkus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szymiec-Spyra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
070/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowia pn. „Organizacja Konferencji w ramach obchodów Światowego Dnia Schizofrenii”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sawalach-Tomanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
067/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ks. Czempiela 3,3a, w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
065/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej Nr 18 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzanna Iwińska-Mielniczuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
064/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka-Bilińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Hadaś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
062/06 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/06 w sprawie przyjęcia zasad dla oznaczenia literowego klatek schodowych w budynkach położonych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego na pierwszym piętrze Przychodni Specjalistycznej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka-Bilińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
059/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Dworak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
058/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.3.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Włoś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Koźlik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych i 1-go garażu (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych i 1-go garażu (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zygmunt Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Gołąb
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych i 1-go garażu (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krystian Gałuszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych i 1-go garażu (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Furmaniuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Breitkopf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skiba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Woźniak-Bagińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, (...) - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Jednolitego Europejskiego DokumentuZamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego (ul. Grodzka 4C/06) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 5/40) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 5/40) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 5/40) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja (2771) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (467) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
057/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicach Edmunda Kokota, Karola Goduli, Adama Mickiewicza (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
054/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
051/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków kardiotokografudo pomiaru tętna płodu na potrzeby poradni ginekologicznej Przychodni Rejonowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego komputerowego Przychodni Rejonowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/05 w sprawie zmiany zarzadzenia Prezydenta Miasta z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszklanych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/06 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę o oznaczeniu geodezyjnym 3078/334 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/05 w sprawie zmiany zarzadzenia Prezydenta Miasta z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszklanych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/05 w sprawie zmiany zarzadzenia Prezydenta Miasta z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszklanych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 7, 7a, 7b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu i aparatury medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/06 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w używanie pomieszczenia w części bieloszowickiej SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/06 w sprawie zarządzenia Nr DOO.PM.0151-76/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/06 w sprawie odrzucenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr DOR.PM.0151-480/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
480/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2017 w sprawie zatrudnienia kandydata wyłonionegow drodze konkursu na kierownika Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
035/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części poczekalni Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOR.PM.0151-436/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w 2006 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/06 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniach i półkoloniach (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya Nr 14, 14a, 14b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny Nr 17, 17a, 17b, 17c w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasickiego 1, 1a,1b, 1c, 1d, 1e w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zgrzebnioka 10, 10A oraz ulicy Zgrzebnioka 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 23, 23A, 23B w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 3, 3A w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 1, 1A, 1B, 1D, 1E w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/06 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 15 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/06 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 12 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.05.2017

Dotyczy dokumentu:
012/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/06 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej "Senior" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowew zakresie parkowania pojazdów usunietych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia przeprowadzanych w 2006 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2006 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "wykaz pracowników"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesiotra w Katowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej 6"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Konstytucji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (4991, 4984) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe uzupełnione o kody CPV"
Dotyczy dokumentu:
557/05 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Klubu Sportowego „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
556/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2006
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
555/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne MIasta Ruda Śląska w dziedzinie turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
554/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
553/05 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
552/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
551/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Nowaka nr 7, 7a w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
550/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego 5, 5a w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
549/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 15/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
548/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 3/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
547/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 42/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
546/05 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
545/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
544/05 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/04 w sprawie Powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
543/05 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia 42/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4.12.2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje społeczne (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
542/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie dróg (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
541/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji inwestora (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
540/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
539/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu z budynkiem biurowym położonych przy ulicy Kokota (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
538/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów zagospodarowanych skwerem i pomnikiem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
537/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Cynkowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
536/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piernikarczyka (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
535/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów zagospodarowanych cmentarzem położonym przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
534/05 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
533/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu oraz przyjęcie darowizny dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
532/05 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administraowanych przez MOSiR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/05 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
531/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji „Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych” Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
389/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji "Mapy Organizacji pozarządowych" Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
530/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
530/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
529/05 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
528/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Żok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
527/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
526/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
525/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
524/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości: udziału wynoszącego 30/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
523/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki oznaczonej nr geodezyjnym 3440/2842 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
522/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Grodzkiej 4a w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
521/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
520/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
515/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie wpustów (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
519/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela Nr 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
518/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej Nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
517/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOR.PM.0151-443/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 października 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
443/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr DOO.PM.0151-18/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 06 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
516/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont ulicy Barbary (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
515/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie wpustów (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Wyciślik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wójcik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wasążnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Urbańczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Trzciński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcela Ścieszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
514/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego pt. "Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
513/05 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsprarcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
512/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbudowę okablowania strukturalnego UM"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
511/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Budowa oświetlenia drogowego (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
510/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.PM.0151-1/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
509/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Solskiego 2, 2a, 2b, w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
507/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Podlas nr 30 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
506/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego 12,12a,12b, w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
505/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Joanny 20, 20a, 20b, 20d, 20 e, w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
504/05 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Cisowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
503/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "budowę osiedla mieszkaniowego, (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
502/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 9/99 Prezydenta Miasta w sprawie powolnia Miejskiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa oraz Zarzadzenia Nr 10 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
501/05 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targach stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
500/05 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
499/05 w sprawie użyczenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej nieruchomości stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
498/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczuciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
497/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
496/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
495/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunkla (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
495/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunkla (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
494/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na:" zakup prasy (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
493/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Koncepcję tras rowerowych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
492/05 w sprawie wydania opinii do Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej - ul. gen. Józefa Hallera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sochacka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Skrzypoczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
491/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Najem i obsługa toalet przenośnych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Skórnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Rożek-Szymczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Chryzantem 10 - wynik przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Wesołowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Płaczkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Pałyga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Ogórek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - Wydział Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Kalinowej (951) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Radoszowskiej (449) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kaszubskiej (1020) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej, Kingi (3040) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej, Wyzwolenia, Wiejskiej (2491) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ks.L.Tunkla (10) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wysokiej (3788) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4 opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4a przedmiar"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
490/05 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie częsci gruntu działki przekazanej w użytkowanie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
488/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Modrzejewskiego 4, 4A, 4B w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
487/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjecie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
486/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lakali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Brzozowej 9, 9A, 9B w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
485/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Montaż, eksploatacja, demontaż (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
484/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamównienia publicznego na: "Przebudowa przyłączy kanalizacji (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Nowok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Nocko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka-Długosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Młynarski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Mikołajek-Wałach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Małachowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugeniusz Malinowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Łukasik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzena Leszczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Lasota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Lach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kuźnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kuberek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Krzyżak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Krusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Teresa Kroczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Kostępska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Knapik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Juszkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Jona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jędrecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jędrecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jędrecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Jastrzębska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Jarczewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Guzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Gamba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Frankowicz-Frank
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Dymek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Duńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Czapelka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sabina Chowaniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Borowik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Bereta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Bania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Guziel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Janduła-Jonda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Krzysteczko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
483/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownaia o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont budynku Przychodni (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 kwietnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Mejer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 kwietnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr DOO.PM.01541-18/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontaktu 06 - "Likwidacja czterech starych oczyszczalni ściekó
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/PM/03 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
482/05 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym:od 01.11.2005 r. do 30.04.2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
481/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.PM.0151-61/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.03.2005 r. w sprawie realizacji zadań związanych z udziałem Urzędu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/05 w sprawie realizacji zadań związanych z udziałem Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
480/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
479/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Eksploatacja przystanków (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
478/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Wykonanie naprawy (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
477/05 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Zaciągnięcie kredytu (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
476/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamownienia publicznego na: "Podświetlenie bryły obiektu (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
475/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
474/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
473/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
472/05 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Grzybowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
471/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
470/05 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Jarzębinowej 3a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
470/05 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Jarzębinowej 3a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
469/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego dla przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
468/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
467/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia mięsięcznego Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
466/05 w sprawie realizacji uchwały Nr 842/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2005 r. dotyczącej wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
465/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
407/05 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 3037 o pow. 600 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
464/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
463/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
407/05 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 3037 o pow. 600 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
407/05 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 3037 o pow. 600 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21848_20030926_132420.pdf
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21848_20030925_155604.pdf
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
462/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21849_20030926_134415.pdf
Dotyczy dokumentu:
461/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekaznie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_142436.pdf
Dotyczy dokumentu:
137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_135734.pdf
Dotyczy dokumentu:
398/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. M. Skłodowskiej-Curie i K. Miarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
460/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_130704.pdf
Dotyczy dokumentu:
134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_110200.pdf
Dotyczy dokumentu:
134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_121356.pdf
Dotyczy dokumentu:
131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_104543.pdf
Dotyczy dokumentu:
131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "323.03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
459/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląśkiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_103425.pdf
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
458/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
457/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
456/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
455/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
454/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
453/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego 7,7a,7b w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
452/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
451/05 w sprawie powołnia Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
450/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbudowa o nowe pomieszczenia (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
449/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia na: "Wycinka drzew rosnących na terenach miejskich (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
448/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Bieżące zabezpieczenie ruchu (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
447/05 w sprawie zmiany Zarzadzenia nr DOO.PM.0151-413/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.09.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413/05 w sprawie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Zakup posiłków regeneracyjnych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
446/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont zabytkowego wiaduktu kolejowego (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
445/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaia o udzielenie zamównienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
444/05 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
443/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr DOO.PM.0151-18/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 06 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 06 - "Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków", realizowanego w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2017 w sprawie kompleksowego remontu drogi - ul. Jodłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
266/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki nr 1671/142 o powierzchni 196 m2, położone] w Rudzie Śl.-Bykowinie ..
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
266/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki nr 1671/142 o powierzchni 196 m2, położone] w Rudzie Śl.-Bykowinie ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3188/52 o powierzchni 359 m2 (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
332/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3188/52 o powierzchni 359 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
331/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Lipowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3188/52 o powierzchni 359 m2 (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031230_124834.pdf
Dotyczy dokumentu:
331/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Lipowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031230_124347.pdf
Dotyczy dokumentu:
245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21851_20030925_140718.pdf
Dotyczy dokumentu:
245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "245.03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21853_20031006_142942.pdf
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21851_20030925_132528.pdf
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 748/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. dotyczącej odpłatnego nabycia przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031208_111304.pdf
Dotyczy dokumentu:
324/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 748/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. dotyczącej odpłatnego nabycia przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
324/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 748/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. dotyczącej odpłatnego nabycia przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21851_20030925_124737.pdf
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031208_105038.pdf
Dotyczy dokumentu:
319/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031205_154943.pdf
Dotyczy dokumentu:
319/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
319/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21852_20031002_133141.pdf
Dotyczy dokumentu:
213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21853_20031002_162931.pdf
Dotyczy dokumentu:
231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21852_20031002_103057.pdf
Dotyczy dokumentu:
203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21852_20030925_151658.pdf
Dotyczy dokumentu:
201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21852_20030925_152016.pdf
Dotyczy dokumentu:
308/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 listopada 2096 r. działki nr 533/67 (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031205_142553.pdf
Dotyczy dokumentu:
308/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 listopada 2096 r. działki nr 533/67 (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
308/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 listopada 2096 r. działki nr 533/67 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku pawilonu handlowego (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031205_134449.pdf
Dotyczy dokumentu:
307/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku pawilonu handlowego (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
307/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku pawilonu handlowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
442/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/PM/03 w sprawie złożenia do depozytu sądowego ceny wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 6694
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21854_20031007_110317.pdf
Dotyczy dokumentu:
273/PM/03 w sprawie złożenia do depozytu sądowego ceny wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 6694
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
273/PM/03 w sprawie złożenia do depozytu sądowego ceny wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 6694
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1622/3, 1623/3, 1624/3 ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21854_20031007_105529.pdf
Dotyczy dokumentu:
272/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1622/3, 1623/3, 1624/3 ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
272/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1622/3, 1623/3, 1624/3 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/PM/03 w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bałtyckiej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
342/PM/03 w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bałtyckiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
441/05 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części poczekalni na pierwszym piętrze Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/PM/03 w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bałtyckiej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21857_20040121_112247.pdf
Dotyczy dokumentu:
266/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki nr 1671/142 o powierzchni 196 m2, położone] w Rudzie Śl.-Bykowinie ..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21854_20031007_095657.pdf
Dotyczy dokumentu:
299/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Pordzika 4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21855_20031205_123648.pdf
Dotyczy dokumentu:
299/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Pordzika 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
299/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Pordzika 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 r. działki nr 1580/183 o powierzchni 1071 m2 (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał."
Dotyczy dokumentu:
338/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 r. działki nr 1580/183 o powierzchni 1071 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 r. działki nr 1580/183 o powierzchni 1071 m2 (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21857_20031230_131223.pdf
Dotyczy dokumentu:
285/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21855_20031205_085815.pdf
Dotyczy dokumentu:
285/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "285.03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
440/05 w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
439/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na :"Przebudowę przyłącza kanalizacji (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
438/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont budynku Urzędu Miasta w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4 Program Funkcjonalno-Użytkowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
437/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a plan sytuacyjny"
Dotyczy dokumentu:
435/05 w sprawie wyznaczeniai sprzedaży bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Niedurnego 41 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
434/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokalu użytkowego - garażu nr III mieszczącego się na nieruchomości przy placu Jana Pawła II nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
433/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 13 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
432/05 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
431/05 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
430/05 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami z archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
429/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr DOO.PM.0151-141/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.05.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
428/05 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
427/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
426/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi Nr S 2945 od km 1+900 do km 3+230 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
425/05 w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany niektórych dróg gminnych w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/05 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych ulic wewnętrznych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
423/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
422/05 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych, z wyłączeniem garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
421/05 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków kaucji zabezpieczającej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
420/05 w sprawie przyjęcia zasad rokowań wysokości stawki czynszu lokali użytkowych, w tym garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
419/05 w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania przetargowego w sprawie wysokości stawki czynszu lokali użytkowych, w tym garaży stanowiących własność Gminy Ruda (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 760/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śl. z dnia 29.10.2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na wysokość czynszu najmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 wz umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 przedmiot zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
017/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie: określenia celów, przy spełnienie których istnieje możliwość zawarcia umowy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
418/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie określenia celów (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
417/05 w sprawie uchylenie Uchwały Nr 762/02 zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie przyjęcia wzoru umowy najmu zawieranej na czas oznaczony (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
416/05 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej nr geod. 861/49 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
415/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 46 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
414/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Bieżąca całodobowa konserwacja eksploatacja administracja w okresie październik 2005 r. - wrzesień 2006 r. będących własnością Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413/05 w sprawie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Zakup posiłków regeneracyjnych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
412/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Doświetlenie terenu i podświetlenie bryły zabytkowego obiektu - Szyb Andrzeja (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
411/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbiórka budynku przy ulicy Tunkla (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyciślik Jakub
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieczorek Michał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Marek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tobiszowska Dorota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.53.2017 w sprawie wyjazdu z nowobudowanego osiedla przy ul. 1 Maja w rejonie cmentarza komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stania Andrzej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skudlik Józef
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rózga Norbert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rodzoch Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.52.2017 w sprawie nawierzchni chodnika przy ul. Starej i Pawła oraz nawierzchni toru rolkowego na Burloch Arenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Potyrała Dariusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Płaszczyk Agnieszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.51.2017 w sprawie nawierzchni parkingu obok cmentarza komunalnego w Orzegowie przy ul. Hlonda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piórkowski Henryk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pakuza Mariusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.50. 2017 w sprawie zabezpieczenia swobodnego dojścia do Przychodni Rejonowej przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pacławski Andrzej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochliński Sławomir
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.49.2017 w sprawie remontu schodów usytuowanych przy ul. Młodego Górnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawczyk Stefania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kucharski Władysław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawczyk Stefania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.48.2017 w sprawie wymiany ogrodzenia Gimnazjum Nr 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.47.2017 w sprawie wycinki suchych drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korek Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kobierski Marek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kołada Joanna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.46.2017 w sprawie dostępności placów zabaw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarocki Jacek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanke Witold
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.45.2017 w sprawie remontu budynku znajdującego się przy Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sprusa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Handler Grzegorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.44.2017 w sprawie remontu nawierzchni podwórka gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gładysz Cecylia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.43.2017 w sprawie naprawy nawierzchni ul. Spiżowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dryja Władysław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwrcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dot. grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwrcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwrcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.05.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna