Rejestr zmian w biuletynie

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w zawodach akrobatycznych – 4th Waldviertel - Cup”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytanie nr 4, Zapytania nr 3 do treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2017 w sprawie wymiany nawierzchni drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2017 w sprawie sprzedaży działki w rejonie ul. Gwareckiej oraz Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wzór umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wzór umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji parkingu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa z planu miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o lokalizacji zjazdu drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach geologiczno - górniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa sytuacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program funkcjonalno - użytkowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z eksploatacją myjni bezdotykowej zlokalizowanej przy ul. Bujoczka 9 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 4 + formularz oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia o naborze
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o naborze"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dot. grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
076/05 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiacych mieszkaniowy zasób Miasta w okresie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2a usytuowanego w budynku przy placu Wolnosci 3 (klatka 3) w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/05 w sprawie wyrazenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci urządzenia kserograficznego na rzecz Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/05 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (...) "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/05 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Diabetycy 2005"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki, rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/05 w sprawie realizacji zadań związanych z udziałem Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/05 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/05 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbiórkę budynku przy ulicy 1-go Maja 287 (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/05 w sprawie złożenia oferty w IV przetargu pisemnym ogłoszonym przez Syndyka masy upadłości "Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części holu na organizację kiermaszu książek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń prosektorium w SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 75 położonego w zespole 40 boksów garazowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Tołstoja (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021a/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/05 w sprawie akceptacji zakupu sprzętu komputerowego ze środków własnych Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego - Hoteliku dla Dzieci Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 ul. Doroszewskiego 4 41-703 Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2, ul. Leśna 18, 41-706 Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8 41-711 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu profilaktycznego pn. "Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę Przychodni Rejonowej SP ZOZ (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wycinkę drzew na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa (...) w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, (...) w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (...) w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Święta Elżbieta" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie licencji systemowych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
022/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w 2005 r. przez oragnizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia przeprowadzonych w roku 2005.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie okreslenia przebiegu dróg gminnych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/05 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 17.08.1998 r. Nr 302/98 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/A/05 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
018/05 w sprawie wniesienia w formie aportu nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Rudzkiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole 23 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
015/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy 1. Maja 318 b w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 9 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 246 (klatka 246) w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 52 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2005 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.05.2002 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania wiedzy w zakresie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. S.Moniuszki (102) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. S.Moniuszki (102) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Ks.J.Niedzieli oraz Zajęcza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.7.2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dla ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.126.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
05/06 w sprawie zasad opracowania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/06 w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji i monitorowania „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/06 w sprawie tworzenia, aktualizacji i stosowania formularzy wniosków dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/06 w sprawie powołania komisji przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów Referatu Egzekucji Administracyjnej z archiwum
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/06 w sprawie określenia zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/06 w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/06 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/06 w sprawie procedury tworzenia Informatora Budżetowego Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-79/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/06 w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.ORG.0151-38/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 listopada 2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/05 w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/05 w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/05 w sprawie podpisywania poleceń wyjazdów służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
01/05 w sprawie upoważnienia naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/05 w sprawie powierzenia zastępcom Prezydenta Miasta podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
250/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi i zapytania nr 1-3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
249/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
244/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących z mocy prawa własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonych nr geod. 2846 i 283/25
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
242/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki (...) niezbędnej dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
241/A/04 w sprawie powołania komisji konkursowej programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka gruźlicy" w celu zaopiniowania prawidłowości jego wykonania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
240/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239/04 w sprawie przygotowania analizy dotyczącej możliwości wykorzystania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.185.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
238/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie zajętej pasem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
237/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa uzytkowania wieczystego niezabudowanych działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
236/04 w sprawie nadania Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
234/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartegi konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-123 A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Reulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-123 A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Reulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/04 w sprawie nabycia odpłatnego przez Gminą Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budowli od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" z siedziba (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/04 w sprawie realizacji uchwały nr 626/XXXIIl/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004r. dot określenia zasad wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury w Miejskim Ośrodku Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej - instytucji kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
227/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239/04/A w sprawie zarządzenia nr 283/PM/03 Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 07.10.2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania modernizacji systemu spalania paliw stałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
247/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 615/99 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 18.10.1999 r dot. zmiany stawek czynszu za za dzierżawę oraz najem nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
226/04 w sprawie wygaśnięcia zarządu nieruchomości położonej przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, sprawowanego przez MPGM Sp. z o.o. oraz przywrócenia zarządu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/04 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki nr 431/18 o pow. 1025 m2, k.m. 4, obręb Orzegów, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/04 w sprawie realizacji uchwały nr 601/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2004r. dot wyrażenia woli wniesienia w formie aportu nieruchomości położonych w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek nr 190/4 o pow. 21969 m2 oraz nr 323/27 o pow. 13814 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacj i Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych udziałów (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/04 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach celem objęcia udziałów (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/04 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Ruda Śląska Nr 515/2000 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zaproszenia w imieniu Miasta trzech polskich rodzin z Kazachstanu do osiedlenia się (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/04 w sprawie Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej- Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 ul. Doroszewskiego 4, 41-703 Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie - Hoteliku dla Dzieci w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu ul. Objazdowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/04 w sprawie realizacji porozumienia z dnia 18 czerwca 2004 r. dotyczącego utworzenia i rozpoczęcia działalności Śląskiego Parku Przemysłowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/04 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/04 w sprawie realizacji porozumienia z dnia 18 czerwca 2004 r. dotyczącego utworzenia i rozpoczęcia działalności Śląskiego Parku Przemysłowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością dwóch budynków biurowych oraz garażu od Rudzkiej Spółki Węglowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Szyb Walenty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z innymi własnościami od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. za zaległości podatkowe (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku labolatorium i budynku portierni od "Huty Pokój" S.A. (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/04 w sprawie zadeklarowania wkładu własnego jako zabezpieczenia dla realizacji projektu "Rudzki ŻAK" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/PM/04 w sprawie powołania komisji do spraw przyznania uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, mieszkańcom Miasta Ruda Śląska stypendiów oraz nagród za szczególne osiągnięcia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/PM/04 w sprawie powołania komisji do spraw przyznania nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.19.2017 w sprawie zalewiska przy ul. Budowlanych w Rudzie Śląskiej Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
200/PM/04 w sprawie doposażenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej w sprzęt sportowy - betonowe stoły do tenisa oraz konstrukcje do gry w koszykówkę.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2017 w sprawie uprzątnięcia działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
199/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Kubiny (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2017 w sprawie wymiany nawierzchni chodnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
198/PM/04 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sikorek w Rudzie Śląskiej - Bykowinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/04 w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek (...) obręb Ruda, niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/04 w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek (...) obręb Ruda, niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych będących w użytkowaniu R.S.M.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych będących w użytkowaniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/PM/04 w sprawie wytypowania zasobu Miasta budynków, w których zwalniane lokale mieszkalne wynajmowane będą jako lokale socjalne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej Ruda Śląska o pozbawieniu kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/04 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/04 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/PM/04 w sprawie opracowania projektu wraz z regulaminem dotyczących przyznawania pomocy dla studentów, mieszkańców Rudy Śląskiej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
190/PM/04 w sprawie opracowania projektu wraz z regulaminem dotyczących przyznawania pomocy dla studentów, mieszkańców Rudy Śląskiej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 18 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/03 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji ds. referendum w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/03 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i. Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/03 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 8453 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 7d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego, stanowiącej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/03 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 8 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kedzierzyńskiej nr 22 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 16 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3a-b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 23 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 11w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 15 w Rudzie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności części budynków mieszkalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/03 w sprawie przyjęcia darowizny prawa urzytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oraz własności budowli (drogi)...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 39-41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej nr 1 w Rudzie Śląskiej..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/03 sprawie ustalenia 'Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym na realizację zleconego zadania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/03 w sprawie ustalenia "Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/03 w sprawie określenia zasad publikowania informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/03 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/03 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 10 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/PM/03 w sprawie użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/03 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie gruntu wchodzącego w skład Pracowniczego Ogrodu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/PM/03 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Nowary celem dokonania rozbiórki (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
020/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa prowadzonym przez Caritas (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/03 w sprawie powołanie Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Konkursu na koncepcję powołania oraz zarządzania Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/03 w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 21 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/03 w sprawie wytypowania z mieszkaniowego zasobu Miasta budynków, w których zwalniane lokale mieszkalne wynajmowane będą jako lokale socjalne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 23 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 16 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Solidarności wraz (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 13 położonego w zespole 16 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Brodzińskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Solidarności 17 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Radoszowskiej 110 w Rudzie Sl.-Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Warszawskiej 16 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi agencji ubezpieczeniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/03 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Ruda Śląska Nr 515/2000 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zaproszenia w imieniu Miasta trzech polskich rodzin z Kazachstanu do osiedlenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie: określenia celów, przy spełnienie których istnieje możliwość zawarcia umowy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/PM/03 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 11 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/03 w sprawie zobowiązania Dyrektora MZOPO w kierowanym przez Niego zakładzie komórki prawnej umożliwiającej obsługę prawną wszystkich szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 32 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3c w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/03 w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do opracowania Regulaminu wynagradzania określonego w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/03 w sprawie sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 o zakup zestawu do prób (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą, przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/03 w sprawie przekazania majątku po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/03 w sprawie upoważnienia pracowników Wydz. Spraw Lokalowych UM do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-72/PM/04 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 r. w sprawie ustanowienia na rzecz M.P.G.M -unieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/03 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od MGSM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska na nieruchomość gruntową stanowiącą własność (...) położoną w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-72/PM/04 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 r. w sprawie ustanowienia na rzecz M.P.G.M -unieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/PM/04 w sprawie wystąpieniu do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/PM/04 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12.09.2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/PM/04 w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania jednorazowej pomocy uczniom z rodzin najuboższych w mieście w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/PM/04 w sprawie określenia zasad pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby pełnoletniej, kontynuującej naukę po ukończeniu szkoły, w której osiągnęła pełnoletność.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Wolności nr 94 w Rudzie Śląskiej-Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Bytomskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu od "Huty Pokój" S.A. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością obiektów od "Huty Pokój" S.A. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu p
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
259.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
259.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ZMP (1548) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Średniej (723) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korekta nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Bielszowickiej (2639) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Bukowej (517) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Bukowej (517) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
;kl;k;k;kk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
;kl;k;k;kk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Usunięcie 3 sztuk drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Szarotek 7-9-11 na działce o nr ewidencyjnym 2408/183 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Szarotek 7-9-11".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176/PM/04 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jaronia 14 oznaczonej nr geod. 2958/121 o pow. 989 m kw., (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151 - 156/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 lipca 2004 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-106/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 17 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 1a w Rudzie Śl.-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru mienia zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz przekazania tego mienia SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, przegonu i przejazdu, przysługującej Gminie Miastu Ruda Śląska do dz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/04 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności dwóch lokali użytkowych w budynku położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/04 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczystebn na okres do dnia 5 lipca 2071 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/04 w sprawie zmiany uchwały nr 714/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 4a w Rudzie Śl.-Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 13a w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5,5a mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 2864/16, 1634/1 i 1635/1 o łącznej powierzchni 182 m 2(...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul.Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Damrota 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.01.2004 roku w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 01 - Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Maliszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 279/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.10.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Senior' w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Święta Elżbieta', prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym Państwu xxxxx* nieruchomości o numerach geodezyjnych: 2022/8 i 2023/3 o łącznej powierzchni 318 m kw., położonej w Rudzie Śl. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 22 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej 1e w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej nr 15, 15a, 15b, 15c Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 3,3a w Rudzie Śląskiej-Kochłowicac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wykonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wydawaniem kart
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości o numerze geodezyjnym 2629/89 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/04 w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/04 w sprawie przekazania w posiadanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/04 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 11 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/04 w sprawiesprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia 42/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4.12.2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/04 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 1356/45 o pow. 62 m kw., położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Krasińskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 04 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej część drogi g
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 669/01 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 09.10.2001 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Niedurnego nr 47a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 9 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 9-11 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 6 i nr 10 mieszczących się w budynku przy placu Wolności 3 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/04 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2004 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 ul. Leśna 18,41-706 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW Nr 4692, KW Nr 4800, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.Niedurnego jako gruntu niezbędnego do poprawienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004 przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spotka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości własności Miasta położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 46.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2004 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087A/PM/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie zaopatrzen
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/PM/04 w sprawie uchylenia uchwały nr 328/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 27.05.2002 r. w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w ksi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1229/122 o powierzchni 407 m kw., nr 2515/122
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.gen.Hallera, obejmującej działki o oznaczeniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/04 w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia rzetelności przeprowadzonego spisu z natury składników majątku: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 21 położonego w zespole 30 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Orzeszkowej pod budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu wiedzy o projekcie „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" -„Ruda Śląska waste water treatment"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami, które spełniają funkcję lokali użytkowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 1 października 2093 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/04 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Promiennej jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Promiennej jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Dunajewskiego 13a w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 63 mieszczącego się w budynku przy ul.Międzyblokowej 18c w Rudzie Śl.-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 43 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śl.- Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
164/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul.Modrzejewskiej 6b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/PM/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 413/LV/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.01.1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za usługi związane z pochówkiem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/PM/04 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/PM/04 w sprawie rozwiązania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków zawartej w dniu 10 października 2003 r. za Repertorium A nr 12409/2003 przez Gminę Miasto (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/04 w sprawie Powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/04 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/04 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności nr 22 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komnisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komnisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/PM/04 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej-Rud
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 16 w Rudzie Śląskiej-G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 4 w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/PM/04 w sprawiesprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz "Parku Pamięci" - Usługi Pogrzebowe i Kremacyjne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-89/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku pawilonu od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. w zamian za zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Kochłowicach przy ul.Piłsudskiego jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunkó
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczenia o powierzchni użytkowej 17,7 m kw. nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, (...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 05 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 03 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami "Fauna" z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonych nr geod. 1054/120 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2987/29 o powierzchni 609 m kw., położonej w Rudzie Śl.-Halembie przy ul.Młyńskiej na rzecz xxxxx*na poprawienie warunków (
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul.Weteranów jako gruntu niezbędnego do poprawienia waru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 43 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego oraz oddania w użytkowan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 6 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Kościuszki 5 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul.Modrzejewskiej 6c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul.Joanny 19 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej le w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 15 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 29 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-80/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-80/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-77/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu pro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 327/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.11.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śiąskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spotka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2004 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087A/PM/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie zaopatrzen
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości własności Miasta położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 46.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.gen.Hallera, obejmującej działki o oznaczeniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1229/122 o powierzchni 407 m kw., nr 2515/122
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do obcych urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, z terenu Restauracji Ramża zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Oświęcimskiej 110".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna