Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
320/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
319/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
318/10 zmieniające Zarządzenie Nr SOR.ORG.0151-39/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317/10 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/10 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego zakresie zapobiegania i ograniczenia zdrowotnych skutków palenia tytoniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/10 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/10 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego w celu spełnienia dyrektyw unijnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313/10 w sprawie określenia wzoru wniosku o przydzielenie lokalu z zasobów komunalnych organizacjom pozarządowym oraz określenia zasad kontroli efektywności wykorzystania lokalu na realizację zadań objętych umową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
312/10 w sprawie ustalenia formy druków materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
312/10 w sprawie ustalenia formy druków materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/10 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/10 w sprawie ustalenia Regulaminu umundurowania i dystynkcji funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/10 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/10 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli instytucjonalnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/10 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/10 zmieniające zasady zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek oraz wizytówek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz zadań negatywniezweryfikowanych" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz zadań pozytywniezweryfikowanych" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dot. gtupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Starowiejskiej (1576) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za I półrocze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Powstańców oraz Wolności (2516) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kingi oraz Na Piaski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. E.Orzeszkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w spr. "Rozbudowia Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w spr. "Rozbudowia Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w spr. "Rozbudowia Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w spr. "Rozbudowia Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w spr. "Rozbudowia Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Wyzwolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Wyzwolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wyzwolenia (1708) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (2889) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (5006, 5203) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa omyłki pisarskiej w treści SIWZ nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 22.05.2017 r. złożonej przez zamieszkałego w Rudzie Śląskiej p.xxx xxxx dotyczącej nieprawidłowości w postępowaniu pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zarządcy drogi oraz Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, w związku z czym doszło do zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ul. Międzyblokowej, skutkiem czego doszło do uszkodzenia dwóch samochodów, w tym pojazdu Skarżącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Żelaznej (3554, 3553) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 22.05.2017 r. złożonej przez zamieszkałego w Rudzie Śląskiej p.xxx xxxx dotyczącej nieprawidłowości w postępowaniu pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zarządcy drogi oraz Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, w związku z czym doszło do zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ul. Międzyblokowej, skutkiem czego doszło do uszkodzenia dwóch samochodów, w tym pojazdu Skarżącego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Huty Pokój” S.A. na okres od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 6 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protopkół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z współnego posiedzenia Komisji Kultury oraz Komisji Oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia. Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia. Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (5005, 5011) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.81.2017 w sprawie remontu chodnika w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2017 w sprawie wykonania parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ul. H. Modrzejewskiej 14 na działce nr 2514/270, a także uporządkowania terenu pod ustawienie kontenerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Bytomskiej (3045) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna