Rejestr zmian w biuletynie

23.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rudzie Śląskiej - Bykowinie na ulicy Szpaków 33 na okres 9 lat z przeznaczeniem pod działalność usługową w zakresie opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rudzie Śląskiej - Bykowinie na ulicy Szpaków 33 na okres 9 lat z przeznaczeniem pod działalność usługową w zakresie opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rudzie Śląskiej - Bykowinie na ulicy Szpaków 33 na okres 9 lat z przeznaczeniem pod działalność usługową w zakresie opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Panią XXX na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska*
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmiana uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego (ul. P.Niedurnego 69) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 3-ch lokali mieszkalnych (ul. Energetyków 6/13, Olszynowa 2a/1, Joanny 19/41) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa ulicy Piastowskiej obejmująca rozbiórkę torowiska tramwajowego, budowę ścieżki rowerowej, muru oporowego, przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, konstrukcji wsporczej dla kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji teletechnicznej, a także rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Bytomką, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – „Orzegów” w Rudzie Śląskiej – Orzegowie do rzeki Bytomki w km 14+500".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – „Orzegów” w Rudzie Śląskiej – Orzegowie do rzeki Bytomki w km 14+500".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie do potoku Bielszowickiego w km 5+935, istniejącym wylotem Ø 400, ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków technologicznych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, z terenu firmy WAKPOL S.A. w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Bukowa 32.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Robotniczej (1427) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Porębskiej (1145) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 11 Listopada (1811) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Świata w wędkarstwie spławikowym w Ronguieres Belgia”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy przy ul. P.Kwapulińskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Skowronek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Chromy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystyna Kurowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bartosz Satała
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Artur Krawczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Kucharski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kołada
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kansy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Teodor Howaniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witold Hanke
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Grozmani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Dryja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Drażyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Domżalski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Antoni Bubała
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Yousif Abuzied
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Wyżgoł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Kania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Skudlik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pytlok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Piórkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Pejas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Osmenda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Myszur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Mucha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Małachowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Skrzyposzek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Marduła
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Juszkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Guzy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Woch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Jarczewska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Szolc
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Staniasława Szuchaja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka - Długosz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Leokadia Masłowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Krzyżak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Jastrzębska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Frankowicz - Frank
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Wyciślik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Bania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Rożek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Mikołajek - Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kopańska - Borek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Duńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Nowok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Borowik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Trzciński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Krusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Ogórek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Janus
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Skórnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Bereta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Żok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Lach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Mróz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Kostoń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Odyga
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Morys
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Pol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Boniecka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Mol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Opaczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Młynarski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Bekierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Urbańczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nawa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Nocko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wiesława Stawska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Staroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Haarschack
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Siemińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Grabowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Oleksy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Losa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szpinda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Kukiełka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Małyska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Teresa Moralewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Otręba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka - Malik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Irena Kasperek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Strączek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Zydorczak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anita Grobelczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Janas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Irena Danch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sabina Brzezowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Morys
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystyna Osmenda - Łaskawiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Choroba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Patrycja Pluta - Szymajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Hampel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Wilk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Graca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Krzykawska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystyna Sadowska - Janiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Irena Szmer - Śledź
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Mrozek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń - Lorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Woźniak - Bagińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Tkocz - Furman
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Blacha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzanna Iwińska - Mielniczuk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Wątorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Norbert Rózga
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Sobek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Biegun
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk - Sikora
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Zdebelak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Dworak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sawalach - Tomanik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Skurczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Chowaniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Buryan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Lignarska - Guzy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Holeczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Krause
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Walkus
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Szklarska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Rosa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Włoś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regina Krzysteczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Monika Nowicka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szwajnoch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zygmunt Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Gabriela Bogurska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Halina Koźioł - Woźnikowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka - Bilińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Celina Łubińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lechowicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gajewska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wijata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Janduła - Jonda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Sikora
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Królikowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kotlorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kwiecińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kincel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gerstel - Kwitowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Gałuszka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dutkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maria Lorens - Mateja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bernard Szczech
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Górska - Beuth
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska - Górczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Janduła - Jonda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Wieczorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skiba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Kulik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Gabriela Różacka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Rozewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Janina Paduch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wieloch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Sarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wioletta Tkocz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Buszman
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Juraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Gerard Glombik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Kściuczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Tkocz - Furman
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozalia Mańka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Majok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Walewski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Labus
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Piątkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Duda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Słupina - Świąć
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Knapik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Kamiński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Raczyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2017 w sprawie terenu przyległego do rzeki Kłodnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.74.2017 w sprawie wycięcia krzewów zasłaniających dojazd do ronda w Chebziu od strony DTŚ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.76.2017 w sprawie cząstkowej naprawy istniejącej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Bytomskiej na działkach numer 2777/259, 2779/260, 380/255
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.76.2017 w sprawie cząstkowej naprawy istniejącej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Bytomskiej na działkach numer 2777/259, 2779/260, 380/255
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.75.2017 o przedłożenie aktualnych regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu aktywności Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.39.2017 w sprawie przywrócenia osobom niepełnosprawnym pracującym w RZAZ zatrudnienia na 0.15 etatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 08.08.2017 r."

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa lokalu użytkowego ul.gen Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Dworcowa 33.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.39.2017 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 26.06.2017 r. (wpł. dn. 20.07.2017 r.) pp. XXX* "o zmianę nazwy dla drogi publicznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2394/20 przy ulicy Wireckiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
253.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
253.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
262.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizownaych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
261.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
260.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizownaych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
296.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. 1 Maja" w ramach projektu Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - LUMAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
295.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Rencistów i Emanuela Imieli w Rudzie Śląskiej - Goduli" - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz nadzór autorski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
294.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek w Rudzie Śląskiej z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego oraz ścieżka edukacyjna - II etap"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
293.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
292.2017 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia drogi nr 170 011 S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
291.2017 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
34.2013 w sprawie wyznaczenia Redaktorów kart usług dla Miasta Ruda Śląska umieszczonych na platformie PeUP-SEKAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.37.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.34.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Redaktorów kart usług dla Miasta Ruda Śląska umieszczonych na platformie PeUP-SEKAP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 1 - 37"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ str. 1 - 37
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
40.2017 w sprawie wdrożenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39.2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie obręb Stara Kuźnia przy ulicy Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 01 01 02, 01 04 12 w mobilnej instalacji, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Bielszowice, rejon ul. Górnej, na terenie zwałowiska (zwał „R” – część południowa – hałda powęglowa) po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wawel”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr."Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa linii galwanicznej na terenie Zakładu Euro – Locks Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Chebzie przy ul. Pawła, na działkach o numerach: 803/25 i 961/25”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 33".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: przebudowę dwóch odcinków rowu przydrożnego poprzez ich zarurowanie rurociągiem o średnicy 315 mm, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Cetnik oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do rowu, poprzez projektowany wylot, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia powierzchni dróg, w związku z realizacją przedsięwzięcia: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej w Katowicach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: 32 szt. studni chłonnych oraz 35 szt. dołów chłonnych (drenaży rozsączających) na terenie działek o nr 1598/179, 1599/179, 1600/179, 1997/179, 1998/179, 294/2, 956/41, 1474/41, 1475/41, 1476/41 przy ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I””.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna