Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
;kl;k;k;kk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
;kl;k;k;kk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Usunięcie 3 sztuk drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Szarotek 7-9-11 na działce o nr ewidencyjnym 2408/183 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Szarotek 7-9-11".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176/PM/04 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jaronia 14 oznaczonej nr geod. 2958/121 o pow. 989 m kw., (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151 - 156/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 lipca 2004 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-106/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 17 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 1a w Rudzie Śl.-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru mienia zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz przekazania tego mienia SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, przegonu i przejazdu, przysługującej Gminie Miastu Ruda Śląska do dz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/04 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności dwóch lokali użytkowych w budynku położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/04 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczystebn na okres do dnia 5 lipca 2071 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/04 w sprawie zmiany uchwały nr 714/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 4a w Rudzie Śl.-Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 13a w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5,5a mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 2864/16, 1634/1 i 1635/1 o łącznej powierzchni 182 m 2(...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul.Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Damrota 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.01.2004 roku w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 01 - Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Maliszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 279/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.10.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Senior' w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Święta Elżbieta', prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym Państwu xxxxx* nieruchomości o numerach geodezyjnych: 2022/8 i 2023/3 o łącznej powierzchni 318 m kw., położonej w Rudzie Śl. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 22 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej 1e w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej nr 15, 15a, 15b, 15c Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 3,3a w Rudzie Śląskiej-Kochłowicac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wykonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wydawaniem kart
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości o numerze geodezyjnym 2629/89 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/04 w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/04 w sprawie przekazania w posiadanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/04 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 11 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/04 w sprawiesprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia 42/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4.12.2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/04 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 1356/45 o pow. 62 m kw., położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Krasińskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 04 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej część drogi g
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 669/01 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 09.10.2001 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Niedurnego nr 47a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 9 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 9-11 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 6 i nr 10 mieszczących się w budynku przy placu Wolności 3 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/04 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2004 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 ul. Leśna 18,41-706 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW Nr 4692, KW Nr 4800, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.Niedurnego jako gruntu niezbędnego do poprawienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004 przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spotka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości własności Miasta położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 46.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2004 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087A/PM/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie zaopatrzen
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/PM/04 w sprawie uchylenia uchwały nr 328/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 27.05.2002 r. w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w ksi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1229/122 o powierzchni 407 m kw., nr 2515/122
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.gen.Hallera, obejmującej działki o oznaczeniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/04 w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia rzetelności przeprowadzonego spisu z natury składników majątku: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 21 położonego w zespole 30 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Orzeszkowej pod budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu wiedzy o projekcie „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" -„Ruda Śląska waste water treatment"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami, które spełniają funkcję lokali użytkowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 1 października 2093 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/04 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Promiennej jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Promiennej jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Dunajewskiego 13a w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 63 mieszczącego się w budynku przy ul.Międzyblokowej 18c w Rudzie Śl.-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 43 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śl.- Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
164/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul.Modrzejewskiej 6b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/PM/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 413/LV/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.01.1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za usługi związane z pochówkiem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/PM/04 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/PM/04 w sprawie rozwiązania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków zawartej w dniu 10 października 2003 r. za Repertorium A nr 12409/2003 przez Gminę Miasto (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/04 w sprawie Powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/04 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/04 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności nr 22 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komnisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komnisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/PM/04 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej-Rud
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 16 w Rudzie Śląskiej-G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 4 w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/PM/04 w sprawiesprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz "Parku Pamięci" - Usługi Pogrzebowe i Kremacyjne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-89/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku pawilonu od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. w zamian za zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Kochłowicach przy ul.Piłsudskiego jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunkó
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczenia o powierzchni użytkowej 17,7 m kw. nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, (...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 05 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 03 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami "Fauna" z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonych nr geod. 1054/120 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2987/29 o powierzchni 609 m kw., położonej w Rudzie Śl.-Halembie przy ul.Młyńskiej na rzecz xxxxx*na poprawienie warunków (
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul.Weteranów jako gruntu niezbędnego do poprawienia waru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 43 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego oraz oddania w użytkowan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 6 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Kościuszki 5 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul.Modrzejewskiej 6c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul.Joanny 19 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej le w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 15 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 29 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-80/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-80/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-77/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu pro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 327/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.11.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śiąskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spotka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2004 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087A/PM/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie zaopatrzen
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości własności Miasta położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 46.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.gen.Hallera, obejmującej działki o oznaczeniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1229/122 o powierzchni 407 m kw., nr 2515/122
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do obcych urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, z terenu Restauracji Ramża zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Oświęcimskiej 110".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
083/PM/04 w sprawie uchylenia uchwały nr 328/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 27.05.2002 r. w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w ksi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW Nr 4692, KW Nr 4800, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.Niedurnego jako gruntu niezbędnego do poprawienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/04 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2004 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004 przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Niedurnego nr 47a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 9 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej część drogi g
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 9-11 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/04 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 1356/45 o pow. 62 m kw., położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Krasińskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje społeczne (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
269/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia 42/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4.12.2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 669/01 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 09.10.2001 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/04 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 11 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/04 w sprawiesprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 6 i nr 10 mieszczących się w budynku przy placu Wolności 3 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/04 w sprawie przekazania w posiadanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/04 w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, (…) położonych w pasie drogi publicznej - ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości o numerze geodezyjnym 2629/89 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
055/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 04 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 ul. Leśna 18,41-706 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym Państwu xxxxx* nieruchomości o numerach geodezyjnych: 2022/8 i 2023/3 o łącznej powierzchni 318 m kw., położonej w Rudzie Śl. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 22 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej 1e w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Maliszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.01.2004 roku w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wykonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wydawaniem kart
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej nr 15, 15a, 15b, 15c Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 3,3a w Rudzie Śląskiej-Kochłowicac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawidomienie o unieważnieniu czynności wyboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Wspieranie świadomego ojcostwa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
lklklklklklk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
lklklklklklk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
lklklklklklk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ strona tytułowa
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. tyt."
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z eksploatacji myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja 303".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód deszczowych ulicy Piastowskiej oraz ulicy Jana Matejki w Rudzie Śląskiej do zbiornika retencyjnego, a następnie do Rowu Rudzkiego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2017 w sprawie budowy parkingu samochodowego poprzez przebudowę chodnika przy ul. Radoszowskiej 107-125
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.26.2017 w sprawie remontu kącików gospodarczych przy ul. Różanej i Narcyzów 9B
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.27.2017 w sprawie remontu i podniesienia wpustów ulicznych i kratek ściekowych na ul. Korfantego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.25.2017 w sprawie wycięcia drzewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.24.2017 w sprawie wybrukowania ścieżki pomiędzy ul. Leśną i Zamenhofa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.23.2017 w sprawie cmentarzy komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.22.2017 w sprawie utworzenia stanowiska koroner w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.21.2017 w sprawie remontu ul. Antoniego Maya
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2017 w sprawie rozwiązania problemu, jaki mają karetki Pogotowia Ratunkowego przy wyjeździe z ulicy Pokoju do akcji ratunkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4a przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST podbudowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST nawierzchnie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST zieleń"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST roboty ziemne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST kanalizacja deszczowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST konstrukcje budowlane"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST oświetlenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST rury"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunki TOTEM"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB str. tyt."
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB część ogólna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST roboty pomiarowe"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST rozbiórki"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt część budowlana"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt część drogowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt część elektryczna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt kanalizacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt TOTEM"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 11.12 do 30.12.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 28.10 do 25.11.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 26.11 do 10.12.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 24.09 do 27.10.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 23 listopada do 22 grudnia 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 22 września do 26 października 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 27 października do 23 listopada 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 28 lipca do 23 września 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 24 czerwca do 28 lipca 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 27 maja do 24 czerwca 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 26 marca do 15 kwietnia 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 16 do 28 kwietnia 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 8 stycznia do 11 lutego 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 12 lutego do 24 marca 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 31 grudnia 2003 r. do 7 stycznia 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 27 października
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 24 listopada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 22 grudnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 30 sierpnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 29 września
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 27 kwietnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 19 maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 22 czerwca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 19 lipca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 2 marca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 7 kwietnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie 10 lutego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 28 października do 6 grudnia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 31 sierpnia do 27 września 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 28 września do 18 października 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 27 kwietnia do 30 maja 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 31 maja do 21 czerwca 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 22 czerwca do 30 sierpnia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 30 marca do 26 kwietnia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 25 stycznia do 22 lutego 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 23 lutego do 29 marca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 12 stycznia do 24 stycznia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 22 grudnia 2005 r do 11 stycznia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 22 grudnia 2005 r do 11 stycznia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.10. - 28.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.11. - 19.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.09. - 24.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 18.07. - 30.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.08. - 12.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 13.09. - 26.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.05. - 13.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 14.06. - 17.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 11.05. - 30.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.04. - 10.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 07.04. - 25.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.03. - 05.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 01.03. - 25.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 22.12. - 21.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 22.01. - 28.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.04. - 28.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.10. - 27.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 28.11. - 14.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.06. - 02.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 04.09. - 29.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.05. - 25.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.04. - 28.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.03. - 28.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.02. - 25.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 21.02. - 26.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 20.12. - 29.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.01. - 20.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.01. - 25.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.04. - 13.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 25.06. - 22.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.07. - 30.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 03.06. - 24.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 03.04. - 23.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.09. - 28.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 01.09. - 29.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.10. - 29.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 15.05. - 02.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 05.03. - 02.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.01. - 25.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.02. - 04.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.12. - 22.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.11. - 21.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 13.05. - 23.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.06. - 08.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.08. - 25.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.06. - 08.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.08. - 25.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 01.10. - 04.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.03. - 07.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.08. - 29.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 05.10. - 27.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 22.12. - 03.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.03. - 29.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 08.04. - 19.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 16.12. - 29.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.12. - 15.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 13.05. - 23.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.08. - 25.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 20.04. - 12.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 04.02. - 07.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.06. - 08.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.01. - 23.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 16.06. - 28.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.03. - 27.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.05. - 15.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 28.04. - 25.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.02. - 30.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 08.09. - 28.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 25.08. - 07.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.06. - 24.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.11. - 30.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.10. - 23.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.09. - 26.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 01.12. - 29.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.12. - 26.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 23.02. - 27.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.02. - 22.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.01. - 08.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.12. - 25.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 28.02. - 28.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.04. - 23.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.03. - 25.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.06. - 11.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.05. - 25.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.05. - 30.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.08. - 26.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 12.07. - 29.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.11. - 20.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.10. - 28.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.09. - 23.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.01. - 26.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 21.12. - 30.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.04. - 24.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 21.03. - 08.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.02. - 20.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 15.05. - 22.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 25.04. - 14.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 03.07. - 07.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 25.06. - 02.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 23.05. - 25.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.08. - 25.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 08.07. - 28.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.10. - 12.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.10. - 30.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.09. - 08.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.11. - 27.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 13.11. - 25.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 19.12. - 29.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 28.11. - 18.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 30.12. - 29.01
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 26.06. - 19.08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 27.03. - 23.04
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 27.02. - 26.03
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 30.01. - 26.02
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 26.06. - 19.08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 29.05. - 25.06
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 24.04. - 28.05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 11.09. - 24.09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 28.08. - 10.09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 20.08. - 27.08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 25.09. - 29.10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 18.12. - 29.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 05.12. - 17.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 13.11. - 04.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 30.10. - 12.11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 22.01. - 18.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 14.01. - 21.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 30.12. - 13.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 24.03. - 22.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.03. - 23.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.02. - 18.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 07.05. - 20.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 23.04. - 06.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 21.05. - 17.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 09.07. - 26.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 18.06. - 08.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 17.09. - 21.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 27.08. - 16.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.11. - 25.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 22.10. - 18.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 21.12. - 28.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 26.11. - 20.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
iyuiyuiyuiyi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
iyuiyuiyuiyi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
iyuiyuiyuiyi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
107.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 4, 4A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
106.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Aktywizacja osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
105.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
104.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja" - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz nadzór autorski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
103.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu lekkoatletycznego dla boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
102.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
516.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.516.2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę i montaż urządzeń wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - duży plac zabaw typu "STATEK" w dzielnicy Bykowina"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i modernizację zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
99.2017 zmieniajace Zarządzenie Nr SP.0050.2.80.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na" "Przebudowę i modernizację zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
98.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
96.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
95.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
94.2017 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
93.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
92.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
91.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90.2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, udziału stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2749/545, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Wspieranie świadomego ojcostwa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
88.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
87.2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
87.2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
86.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego wraz z robotami towarzyszącymi, tj. przebudowa wejścia (wiaty) wymiana okien i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
85.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - projektuj i buduj (2 zadania)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
84.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania) - budowa ścieżek rowerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14.2017 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki do Pragi dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
68.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
67.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przy Kolei w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
59.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego (1121) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego (1121) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. J.Dobrego (1114) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego odcinka trasy N-S, od DTŚ do ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej do ziemi (do rowów drogowych) (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2017 w sprawie zabudowania czujnika ruchu przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 20.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.14.2017 w sprawie postawienia pomnika K. Goduli na Placu Niepodległości w Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2017 w sprawie budowy infrastruktury kanalizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
257/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 2, 2a ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
233/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 17 do 17c w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (2749) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (2749) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (2749) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Aktywizacja osób starszych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Aktywizacja osób starszych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni chłonnych (9 szt.) na działce o nr 2781/121 przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmair robót - etap III - trasa nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiar robót - etap II - trasa nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt wykonawczy - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiar robót - etap I - trasa nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt wykonawczy - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt architektoniczno - budowlany - trasa nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja fotograficzna trasa nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Program funkcjonalno - użytkowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowny wybór - zadanie nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 3-ch nieruchomości przy ul. 1 Maja (914) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 4-ch nieruchomości przy ul. 1 Maja (929) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna