Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2017

Dotyczy dokumentu:
160/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/09 w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/09 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/09 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/09 w sprawie powołania Zespołu ds. Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/09 zmieniające wprowadzone zamiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/09 zmieniające procedurę opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/08 w sprawie określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów oraz wniosków o rejetracje umowy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/08 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
147/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych imprezy zorganizowanej dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Wysowej Zdrój zorganizowanej dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.ORG.0151-95/08 Prezydenta Miasta Śląska z dnia 02 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/08 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Straży Miejskiej z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/08 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Paryża w okresie od 06.10. do 11.10.2008r. dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu Miasta szkołom wyższym prowadzącym na terenie Miasta działalność dydaktyczną w zakresie studiów wyższych, podyplomowych lub doktoranckich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2008r. do 30.04.2009r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/08 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w przedmiocie nadania nazw czterem rondom na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/08 w sprawie zakładowych zasad rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/08 w sprawie zasad opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/08 w sprawie określenia wewnętrznej procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/08 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/07 zmieniające Zarządzenie nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/06 zmieniające Zarządzenie Nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/08 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
125/08 zmieniające procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do Spraw Inwestycji w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/08 w sprawie powołania zespołu do Spraw Inwestycji w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/08 zmieniające procedurę identyfikacji zadań wrażliwych oraz stosowania działań zapobiegawczych i środków zaradczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/08 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasadności wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu w wyniku oderwania się elementu syreny alarmowej zamontowanej na budynku przy ulicy Węglowej 4 w Rudzie Śląskiej 8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/08 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasadności wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu w wyniku oderwania się elementu syreny alarmowej zamontowanej na budynku przy ulicy Węglowej 4 w Rudzie Śląskiej 8
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
121/08 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasadności wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu w wyniku oderwania się elementu syreny alarmowej zamontowanej na budynku przy ulicy Węglowej 4 w Rudzie Śląskiej 8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
120/08 w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia badania opinii społecznej w przedmiocie usytuowania przystanku autobusowego w dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/08 zmieniające zasady zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek oraz wizytówek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/08 w sprawie powiadomienia audytora wewnętrznego - naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Ruda Śląska – Panią Irenę Zinkę o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/08 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie nadania nazw czterem rondom na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Jastarni w okresie od 22.05. do 25.05.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/08 zmieniające zarządzenie nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Miting Lekkoatletyczny 55-lecia TL „Pogoń” Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
113/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Księgi Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/08 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Górnictwa i Geologii z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/08 sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/08 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko dyrektora - kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
103/08 zmieniajace Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/08 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/08 w sprawie ustalania oraz podpisywania zakresów czynności pracownikom Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/08 zmieniające Zarządzenie Nr SOR.ORG.0151-88/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.12.2006r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Funduszu Spójności "Oczyszczanie ścieków-Ruda Śl." oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/08 zmieniające zarządzenie nr PC.ORG.0151-92/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/08 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/08 zmieniające regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/07 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z dnia 19 marca 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/08 w sprawie powołania Zespołu ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-47/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
091/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-47/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki organizowanej przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-82/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/08 w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonanych w ramach realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/08 w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek oraz wizytówek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/08 sprawie zasad umieszczania ogłoszeń i reklam w bezpłatnym miesięczniku samorządowym Kurier Rudzki, którego wydawcą jest Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/08 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku 2008 w Rudzie Śląskiej, jako Roku Karola Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.ORG.0151-41/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania nr 1-4 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.6.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 11 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Jankowskiego (2925, 2276) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. Porębskiej (1620, 1623, 1626) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytania 4-6 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"zał" na "01 "
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05 "
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "04 "
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "03 "
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "02 "
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Porębskiej (1145) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej (1651) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
220.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
219.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
218.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
217.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
216.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
215.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
214.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
213.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
212.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
211.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
210.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
209.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
208.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
207.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
206.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
205.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
264.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
265.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
264.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
263.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4.4-511/27, objęta księgą wieczystą KW Nr..... na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279.2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 4.1-2816/261, nr 4.1-2818/261, nr 4.1-2829/261 będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych lub właścicieli nieruchomości stanowiącej obecnie własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
262.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr nr 4.1-2390/261, 4.1-2816/261, 4.1-2818/261, 4.1-2826/258, 4.1-2829/261 o łącznej pow. 3190 m2 będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
261.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 5.4-2717/226, nr 5.4-3683/227, nr 5.4-3686/227 będących w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej obecnie własność Gminy Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
260.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
259.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Narcyzów nr 2 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
258.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów - zagospodarowanie terenu wokół budynku gastronomicznego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
257.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowa siłowni na wolnym powietrzu - Park Kozioła"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
256.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie miasta Ruda Śląska, będących własnością: 1. Gminy Miasta Ruda Śląska 2. Skarbu Państwa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
255.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa nowych wiat przystankowych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
254.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie komplekswoego nadzoru inwestorskiego - 3 zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
253.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
252.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
251.2017 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
207.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska; 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Hlonda"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.207.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrosu wartości (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
217.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.207.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrosu wartości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
214.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w zawodach akrobatycznych – 1st Budapest International Acro Cup”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch lokali mieszkalnych (ul.Dunajewskiego 7a/7 i ul.Olszynowa 4c/12) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (dz.749) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I””.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja wentylacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja remont dachu"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - dokumentacja remont pokrycia dachu
Dotyczy dokumentu:
81/07 zmieniajace Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ dokumentacja wentylacja
Dotyczy dokumentu:
80/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-75/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.12.2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/07 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członkow Rady Sportu w Rudzie Śląskiej oraz ustalania regulaminu jej działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/07 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z dnia 19 marca 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja remont pokrycia dachu"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
77/07 w sprawie zakładowych zasad rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-21/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.03.2007r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/07 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/07 w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/07 w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/07 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
67/07 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-47/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/07 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
64/07 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/07 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/07 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
62/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
62/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
61/07 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiegu pism i dokumentów oraz prowadzenia archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
59/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Dróg i Mostów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
60/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
58/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązków oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzenia Jakością i auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
56/07 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotowej z budżetu Miasta szkołom wyższym prowadzącym na terenie Miasta działalność dydaktyczną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
55/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji I Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
55/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji i Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
53/07 zmieniające zarządzenie Nr PC.ORG. 0151-23/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 marca 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/07 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Księgi Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16/06 w sprawie określenia obowiązków oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
51/07 w sprawie procedury prowadzenia działań doskonalących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50/07 w sprawie ustalenia procedury prowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49/07 w sprawie utworzenia punktu składania wniosków - informacji o powstałej szkodzie wynikającej z braku wody przydatnej do spożycia w Rudzie Śląskiej w dniach od 27.06 do 02.07.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/07 uchylające zarządzenie Nr PC.ORG.0151-43/07 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. prywatyzacji służby zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/07 zmieniające Zarządzenie nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publiczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/07 zmieniające Zarządzenie nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publiczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/07 zmieniające Zarządzenie nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/07 w sprawie powołania Koordynatora ds. Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/07 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43/07 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. prywatyzacji służby zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
42/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Ślaska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.ORG.0151-3/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/07 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia kwoty odszkodowania za zniszczenie samochodów spowodowane złamaniem się drzewa w rejonie budynku przedszkola przy ul. Wolności 43 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39/07 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/07 w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
36/07 w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
35/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązków oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania jakością i audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/07 w sprawie powiadomienia inspektora prasowego Urzędu Miasta Ruda Śląska Panią Justynę Zapotoczny - Pelak o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/07 w sprawie powiadomienia podinspektora Biura Prasowego Urzędu miasta Ruda Śląska Panią Swietłanę Kopeć o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/07 w sprawie powiadomienia podinspektora Biura Prasowego Urzędu miasta Ruda Śląska Panią Swietłanę Kopeć o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/07 w sprawie powiadomienia kierownika Biura Prasowego – rzecznika prasowego Urzędu Miasta Ruda Śląska – Pana Adama Nowaka o obowiązku złożenia oświadczenia o (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-16/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08.03.2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/05 w sprawie dostosowania terminologii w aktach prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta do terminologii przyjętej w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/07 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
30/07 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielnie wsparcia finansowego z budżetu Miasta przeznaczonego na realizację promocji miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29/07 w sprawie określenia wewnętrznej procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28/07 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Cyberparku w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/07 w sprawie identyfikacji zadań wrażliwych oraz stosowania działań zapobiegawczych i środków zaradczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/07 w sprawie procedury zgłaszania prowadzonych rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25/07 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/07 w sprawie zasad opracowania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/07 w sprawie ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22/07 w sprawie tworzenia, aktualizacji i stosowania formularzy wniosków dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/07 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do Spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20/07 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu MIasta Ruda Ślaska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19/07 w sprawie trybu odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/07 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16/07 w sprawie zasad opracowania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
15/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
14/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/5/ORG/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresu promocji zdrowia w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/07 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazanie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/07 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji inwestycji pn."Rynek Ogólnomiejski" w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/07 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/07 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/07 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/07 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/07 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Mapy rudzkich NGO”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Budowy odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. E. Kokota w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.07.2017

Dotyczy dokumentu:
04/07 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/07 w sprawie procedury podejmowania czynności technicznych w procesie wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 40/ORG/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/07 w sprawie procedury podejmowania czynności technicznych w procesie wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Szyb Barbary (dz.511) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Szyb Barbary (dz.511) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczzenie dotyczące grupykapitałowej" na "Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.74.2017 w sprawie wycięcia krzewów zasłaniających dojazd do ronda w Chebziu od strony DTŚ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i Agencji Własności Rolnej Skarbu (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.4.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 11.05.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.5.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.05.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.5.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.05.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.4.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 11.05.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ulic Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Piastowskiej obejmująca rozbiórkę torowiska tramwajowego, budowę ścieżki rowerowej, muru oporowego, przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, konstrukcji wsporczej dla kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji teletechnicznej, a także rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Bytomką (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie obiektów zakładu wędliniarskiego zlokalizowanego przy ul. Augustyna Potyki 28 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Pawła (dz. 999, 1000) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Młyńskiej (dz. 3263, 3264) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna