Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Urbańczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stawicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szymiec-Spyra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - BIP GRU-WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCHstyczeń-marzec 2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - GRU wykaz umów wydatkowych styczeń-luty2018 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę - sty-mar 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę - sty-lut 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem i dzierżawa nieruchomości przy ul. Brata Alberta - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Brata Alberta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Mieszka I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem i dzierżawa nieruchomości przy ul. Brata Alberta - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Brata Alberta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót s.182-225 - SIWZ - przedmiarrobót s.182-225.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 226-245 - SIWZ -Wzór umowys.226-245.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - przedmiar robót s. 182-225 - SIWZ -Wzórumowy s.226-245.docx
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. W.Brańskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Radosna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kochłowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Ustronna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem i dzierżawa nieruchomości przy ul. Brata Alberta - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadanie 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aneta Breitkopf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Myszor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Skargi (dz.2639) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Skargi (dz.2662) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Skargi (dz.2662) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej i Polnej (dz.1845) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej i Polnej (dz.1845) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. R.Magdziorza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. K.Goduli - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja XXIV Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska - Kochłowice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - GPR wersja 06.04.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - raport z konsultacji 06.04.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda Śląska-mapa obszarówrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja XXIV Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska - Kochłowice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Piątek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.03.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.03.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.03.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.03.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (28.02.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (28.02.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (28.02.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (28.02.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zdawalność - I kwartał 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Admiralskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Twaruszki - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Partyzantów - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Piłsudskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sadowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Rybnickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wierzbowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 622/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sudeckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. ks. J.Hrubego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4547) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota, parcela 1240/994”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia - ul. K.Bytomskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na pośrednictwo ubezpieczeniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na pośrednictwo ubezpieczeniowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 12 lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6 lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 3 lokali użytkowych - ogłosznie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dutkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu - unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2018 w sprawie remontu schodów znajdujących się przy zejściu na ciąg pieszy przy ul. Podlas oraz remontu odcinka nawierzchni powyżej schodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2018 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia dalszego przeznaczenia budynków przy ul. Powstańców 1, 1A, 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 834/XLVI/2009 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.182.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.274.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.01.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - spr. 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.01.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - pp 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.274.2012 w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.11.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19.12.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.8.11.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2018 z posiedzenia Komijsi Rewizyjnej w dniu 22.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.11.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.10.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 12.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.19.2018 w sprawie zakłócania ciszy nocnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2018 w sprawie wycinki dwóch drzew rosnących przy stadionie sportowym Klubu Sportowego Wawel Wirek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2018 w sprawie montażu lustra na wyjeździe z ul. Lecha na ul. Obrońców Westerplatte
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.26.2018 w sprawie odnowienia zabytkowej kapliczki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2018 w sprawie przedstawienia rozliczenia funduszu remontowego przez RSM dla nieruchomości przy ul. Latki 1 - 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2018 w sprawie dojazdu do Przychodni Rejonowej przy ul. K. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2018 w sprawie uszkodzenia drogi w trakcie budowy parkingu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.25.2018 w sprawie oczyszczania ulic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2018 w sprawie remontu dróg po okresie zimowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp.20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.14.2018 w sprawie naprawienia nawierzchni kostkowej ul. Obrońców Westerplatte przy bloku mieszkalnym nr 30 - 32b
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.23.2018 w sprawie jakości wody dostarczanej przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.24.2018 w sprawie ekranów akustycznych wzdłuz autostrady A4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.10.2018 w sprawie współfinansowania budowy Oceanarium w Rudzie Śląskiej przez miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.27.2018 w sprawie dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 17 (przejście od ul. Szkolnej do ul. Budowlanych)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 28.03.2018 r. - odp. 27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.22.2018 w sprawie wyposażenia dwóch kącików gospodarczych w pojemniki na plastik, papier i szkło przy ul. Wolności - Raciborskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obwieszczenie.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał -obwieszczenie_wylozenie_lipa_zietka_gurtlerow_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "XXXVII Turniej Lajkonik Cup 2018".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wakacje ze zdrowiem”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynik konkursu - Wakacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wakacje ze zdrowiem”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności lecznicze, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wakacje ze zdrowiem”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wydanie dow.os.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wydanie dowodu osobistego_2015-03-02_78.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1321) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1320) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1319) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1318) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1317) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1315) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1316) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1315) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1314) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1313) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1312) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną zbyte w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Działki do zbycia na 31.03.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną zbyte w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego przy ul. Jana Gierałtowskiego 3A - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Piastowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego przy ul. Jana Gierałtowskiego 3A - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. Leszczynowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. B.Schulza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Brunona Schulza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. P.Kubiny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Cypriana Norwida
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Pawła Kubiny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kokotek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Jana Stefana Dworaka i Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kokotek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie w sprawie grupy kaptałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka-Długosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 06.04.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 06.04.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 06.04.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna