Rejestr zmian w biuletynie

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 18.05.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 18.05.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.121.2016 w sprawie darmowych przejazdów dla honorowych dawców krwi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 09.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2017 w sprawie rozwiązania problemu, jaki mają karetki Pogotowia Ratunkowego przy wyjeździe z ulicy Pokoju do akcji ratunkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 12.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 73 (1691) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Owocowej (1420) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Nowy Świat (3036) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Podlaskiej (637, 613) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Podlaskiej (3086, 3089) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Katowickiej 3 (767, 2462) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (185) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 785/XLV/2001 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą nr 785/XLV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3790) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3791, 3793) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3791, 3793) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie przetargu - ul. Kingi (4957).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - załącznik - mapki s. 67-192"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr PR.0007.47.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
349/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu budynku Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
347/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 5, 5a, 5b, 5c, 5d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
346/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 4, 4a, 4b w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
345/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 9, 9a w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
258/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 3, 3a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
344/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 3, 3a w Rudzie Śląskiej –Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
343/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e w Rudzie Śląskiej –Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa 1, 1a, 1b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/PM/02 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 7, 7a, 7b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Szarotek nr 7, Szarotek nr 9 w Rudzie Śląskiej –Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny mieszczący się w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 21 w Rudzie Śląskiej –Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkaniowego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Fabrycznej 3 (klatka 3) w Rudzie Śląskiej –Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie barwnych, cyfrowych obrazów fotogrametrycznych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
334/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ulicy ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku przy ulicy Lipowej 4 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Nowaka 2 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doświetlenie terenu i bryły zabytkowego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
328/05 w sprawie ustalenia nowej siedziby dla obwodowej Komisji Wyborczej Nr 32 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
325/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 24, 24a, 24b w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
322/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 3 (klatka 3a) w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pokoju 13 - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku - zadanie nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
345/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 9, 9a w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
321/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżąca konserwacja wiat przystankowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
319/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego ulicy Solidarności ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
318/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25, 25a, 25b w Rudzie Śląskiej – Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Żeromskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
312/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31,31a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej 31, 31a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 24, 24a, 24b, 24c w Rudzie Śląskiej – Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 1, 1a, 1b w Rudzie Śląskiej -Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 2, 2a w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
305/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 9, 9a, 9b w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27, 27a, 27b, 27c w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 4, 4a w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 11, 11a w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 18, 18a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
299/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 16, 16a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 14, 14a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 12, 12a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
296/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 10, 10a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 8, 8a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
294/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 6, 6a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 4, 4a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/05 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej do nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej niektórych ulic leżących w ciągu drogi powiatowej NR S 2984 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wybudowanie dachu zabytkowego szybu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Przebudowa i remont budynku-oficyna przy placu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury sportowej przy ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
286/05 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.PM.0151-200/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2005 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kunickiego nr 3 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
282/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-123/A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-123/A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
280/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miadta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
278/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
277/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzxenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Roywoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - w trakcie rozpatrywania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - w trakcie rozpatrywania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna