Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 do SIWZ i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Kokotek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Zlewnia Potyki – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Zlewnia Pordzika – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
070.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
069.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
069.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
067.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
066.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
065.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
064.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
063.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
062.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
061.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
060.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
059.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
057.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
056.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
057.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
055.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
054.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
053.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
052.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
051.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
050.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
050.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
048.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
047.2018 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.18.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
046.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
045.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
044.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
044.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
042.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
042.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - BF 42.pdf"
Dotyczy dokumentu:
041.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
040.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
014.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dotyczącym przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
087.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
086.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych, badawczych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
085.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego oraz dysków SSD"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
084.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
074.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "przebudowę ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingów na terenie miasta Ruda Śląska - roboty budowlane (2 zadania)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
082.2018 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.74.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "przebudowę ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
081.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Romejko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
080.2018 w sprawie wyrażenia woli nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału 1/2 części nieruchomości składającej się z działek nr 8.1-3119/305 i 8.1-3121/305 dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
079.2018 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą "Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci prawa własności nieruchomości położonej w rejonie ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
078.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowa Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kolberga w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
077.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa infrastruktury sportowej przy SP-3 przy ul. Norwida 10"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
076.2018 w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska z posesji będących własnością osób fizycznych w 2018 roku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
075.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów", współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 - poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
074.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "przebudowę ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
516.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073.2018 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.516.2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
072.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania - rozbudowa ulicy Podlaskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
071.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie roli Inżyniera dla projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykoaniu robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
070.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie koszy przyulicznych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
069.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
251.2017 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ulicy Planty Kowalskiego w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
067.2018 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.251.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2017r. w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
066.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - przebudowa części wspólnych w budynkach przy ul. Pileckiego 28 i 33"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
065.2018 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych nr....i nr...,stanowiących własność Gminy Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
064.2018 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą "Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci prawa własności nieruchomości położonej w rejonie ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
063.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych pn.: 1. "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)". 2. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich". 3. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
35.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
015.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
014.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - org 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
014.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie trzech nieruchomości przy ul. W.Jagiełly - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. P.Kubiny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wynik konkursu - ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Racławickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem dwóch nieruchomości przy ul. Racławickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jesionowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Racławickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa siedmiu nieruchomości przy ul. Poniatowskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Energetyków - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa trzech nieruchomości przy ul. Marzanny - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem dwóch nieruchomości przy ul. Racławickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. P.Skargi - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. L.Solskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Polnej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. W.Fojkisa - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprwaie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Chrząszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2018 w sprawie świątecznego oświetlenia przy ul. Gierałtowskiego w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja z dnia 12.03.2018 r. - int. 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz pracowników - 30 kwiecień 2017 - UrządMiasta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "spis telefonów - 12 marzec 2018 - UrządMiasta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2018 w sprawie wycinki drzewa rosnącego przy ul. Brodzińskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Guziel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje z otwarcia ofert - oferty.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferty - oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kokota (dz.3271) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Zgłoszenie lokalu do zamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bank Zamian - Zgłoszenie lokalu do zamiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -08.02.2018 r..doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -03.11.2017r.doc
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.11.2018 w sprawie budynku byłego ratusza w Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.10.2018 w sprawie współfinansowania budowy Oceanarium w Rudzie Śląskiej przez miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.9.2018 w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów zgłoszonych przez jednego z Mieszkańców dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.2.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alk. w czasie imprez zamkniętych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.4.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna