Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
250/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w rejonie ul.Chrobrego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/PM/03 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Krętej 4 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śl. na nieruchomość ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/PM/03 w sprawie wystąpienia do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwa Katowice ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 615/99 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 18.10.1999 r dot. zmiany stawek czynszu za za dzierżawę oraz najem nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
244/PM/03 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Krańcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/PM/03 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Rudzkiej Agencji Rozwoju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.05.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie u zbiegu, ulic: Wolności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku zad. 1, 2, 5 i 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238A/PM/03 w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania jednorazowej pomocy uczniom z rodzin najuboższych w mieście w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
237/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudow anej budynkiem "wieży wodnej" ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku zad. 1, 2, 5 i 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
236/PM/03 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 17S62 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/PM/03 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 92/PM/03 Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej z dnia 04.04.2003 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234A/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 167/PM/03 z dnia 12.06.03 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołanie Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu zdrowotnego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 17 do 17c w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/PM/03 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia własności budynków na rzecz Akademii Ekonomicznej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 60 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Górnośląskiej ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Grodzkiej 4c w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
227/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Kąpielowej z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
226/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kąpielowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/PM/03 w sprawie zmiany Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/PM/03 w sprawie odwołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej i jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/PM/03 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221A/PM/03 w sprawie powołania Zespołu do objęcia nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, przy ul. K. Goduli 36 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/PM/03 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/PM/03 w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska do oddania ich w trwały zarząd na rzecz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Szyb Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6199/77 a dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6241/77 a dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6217/77 z dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 8751/77 z dnia 8.06.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej halą sportową położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 13 stanowiącej własność Skarbu Państwa ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowo-usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Energetyków 23 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/PM/03 w sprawie sposobu ustalania wysokości ryczałtu pobieranego od handlujących na targowiskach i miejscach handlu obwoźnego znajdujących się na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul.Warszawskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Poranna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. J.Kasprowicza, PCK, Równoległa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Jagiełły.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (3170) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Barbary (1564) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Partyzantów (2436) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla (3422) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Poligonowej (3203) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kolberga (2869) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pomorskiej (2872) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla (614) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej Halembie, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (...)”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o ozn. geod. 2440/152, 2438/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod. 2068/152), 2436/152, 2435/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod 698/152), położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Zjednoczenia i Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul.Kłodnicka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozostawienie bez rozpoznania zgłoszenia budowy - ul. Kłodnicka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozostawienie bez rozpoznania zgłoszenia budowy - ul. Akacjowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Jasna i Basenowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 10-ciu nieruchomości przy ul. J.Furgoł oraz Szarotek (3585) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 15-tu nieruchomości przy ul. Otylii, Katowickiej oraz Lompy (9) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. R.Siekiela (196) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Szpaków (706) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 raport"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. oswiadczenie - zał nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. oswiadczenie - zał nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.3. wzór umowy - zad. 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.2. wzór umowy - zad. 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.1. wzór umowy - zad. 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.3.a plan sytuacyjny - Kochłowicka"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.3. opis przedmiotu zamówienia - zad. 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.2. opis przedmiotu zamówienia - zad. 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.1. opis przedmiotu zamówienia - zad. 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. tytułowa"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jednolity Europejski Dokument Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. tytułowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. tytułowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Joanny 20/40) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 3/50) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 3/50) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. L.Solskiego 3/24) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 3/50) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. L.Solskiego 3/24) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 11) na rzecz jego najemcy (ul. Stara-Tylna) - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 10) na rzecz jego najemcy (ul. Solidarności) - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 10) na rzecz jego najemcy (ul. Solidarności) - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2017 w sprawie remontu odcinka drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.14.2017 w sprawie postawienia pomnika K. Goduli na Placu Niepodległości w Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 11) na rzecz jego najemcy (ul. Stara-Tylna) - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Orzegowskiej (2505) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Bankowej (1262) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szyb Paweł oraz Długiej (690) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zpytanie do treści ogłoszenia nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
200/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
189/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Miejskiego nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedziba przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/PM/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miejskiego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 20 do 20e w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami tworzącymi kąpielisko położonej przy ulicy Bytomskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31.12.2002 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia na dzień 28.02.2003 r. Przychodni Rejonowej SP Z0Z w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 30.11.2002 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/03 w sprawie przyjęcia programu pomocowego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 246a w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 23 w Rudzie śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/PM/03 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/03 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/03 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
164/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.Mieszka I pod budowę obiektu usługowo-handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 4 położonego w zespole 14 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/03 w sprawie Przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/PM/03 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 60 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul.Bankowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Kokota pod budowę stacji tankowania gazem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Średnia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunki bankowe Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rachunki bankowe Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ponownie Zał. Nr 4 tj. JEDZ uzupełniony o nrogłoszenia o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2017 w sprawie czasowego zawieszenia znaku drogowego w ciągu ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.7.2017 w sprawie rozliczenia II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Gierałtowskiego (nr dz.1451) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Łukowej - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do potoku Bielszowickiego w km 8+250".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące zgłoszeń robót budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Jagiełły.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2635) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2636) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2637) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2640) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna