Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska, J.Kochanowskiego, M.Reja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr E/2-2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. znak: WE.6341.37.2016.JB udzielająca Miastu Ruda Śląska pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1- Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie decyzją Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wynikach naboru
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2016.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. ks. L.Tunkla (758, 764) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 01.09.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 01.09.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - przy ul. Piastowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - przy ul. Piastowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks.Niedzieli oraz Zajęcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks.Niedzieli oraz Zajęcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks.Niedzieli oraz Zajęcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Akacjowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul.1 Maja.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Poranna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Uzyskanie pomocy w reklamacji towaru lub usług.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2107
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.12.2016 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
218.2016 w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
218.2016 w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał

12.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.10.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w dniu 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.9.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 06.10.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.01.2017

Dotyczy dokumentu:
637.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
557.2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
557.2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
413.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 25 położony w zespole 17 garaży przy ul. Stefana Żeromskiego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki nr 1121/43, na której garaż jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1123/43
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
413.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 25 położony w zespole 17 garaży przy ul. Stefana Żeromskiego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki nr 1121/43, na której garaż jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1123/43
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (2385) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (2385) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Gimnastyka dla seniora"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.1.2017 w sprawie remontu ulicy gen. J. Ziętka w Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawaidomienie o wyniku postępowania"na "Zawiadomienie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.134.2016 w sprawie wykonania oświetlenia terenu od strony zabytkowego jaru pozostałego po Kopalni Karol w dzielnicy Orzegów, oś. Powstańców Śląskich, ul. Fojkisa 2, 4, 8, 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie przetargu - ul. Księżycowa 7.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 8-miu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 12.01.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 12.01.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna