Rejestr zmian w biuletynie

27.01.2018

Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. L.Solskiego 2/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. L.Solskiego 3/28) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Powstańców 5a) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 9-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 9-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 15
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wyniki wykazu nr 15 z dnia 08.01.2018 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Najem 8 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.1 rejestracja pojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.1 rejestracja pojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy - lista EZ1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.8.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 28.09.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.9.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.8.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 28.09.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.7.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03.07.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2018 w sprawie dojazdu do Przychodni Rejonowej przy ul. K. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2018 w sprawie uszkodzenia drogi w trakcie budowy parkingu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2018 w sprawie świątecznego oświetlenia przy ul. Gierałtowskiego w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2018 w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez klientów sklepu nocnego przy ul. Królowej Jadwigi 11 w dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Generalny Rejestr Umów - 2015-2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Generalny Rejestr Umów - 2015-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "str. 44-64 - STWiORB - str. 44-64 - STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie postępowania podziałowego z wniosku L. i S. Swoboda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej - lista PP1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. W.Szczudlaka - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.15 - transport odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 1.9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na zastępcę kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku konkursu - informacja o wynikukonkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na zastępcę kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.14.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska, które odbyło się w dniu 28 listopada 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na transport odpadów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ -31.12.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - grudzień - 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.12.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Wrunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 58 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 58 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. ks.L.Tunkla 147a - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14 - spr. zaokres_30_listopada_do_10_grudnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15 - spr. za okres_11_do_19_grudnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 - spr. za okres_16_lutego_do_22_marca_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04 - spr. za okres_23_marca_do_10_kwietnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05 - spr. za okres_11_do_19_kwietnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06 - spr. za okres_20_kwietnia_do_7_maja_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07 - spr. za okres_8_do_17_maja_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08 - spr. za okres_18_maja_do_21_czerwca_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09 - spr. zaokres_22_czerwca_do_30_sierpnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 - spr. zaokres_31_sierpnia_do_20_września_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 - spr. zaokres_21_września_do_18_października_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 - spr. zaokres_19_października_do_14_listopada_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13 - spr. za okres_15_do_29_listopada_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "01"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "02"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Z.Nałkowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna