Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Gimnazja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Dworcowej - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawiadomieie o wyniku postępowania" na"Zawiadomienie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wierzbowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-lis.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-paz.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 1 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 2 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 3 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 4 obszar zdegradowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Halemba 28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Ruda pn, Orzegów, Godula28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Ruda pd, Chebzie28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane NowyBytom, Wirek,Bielszowice 28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Kochłowice, Bykowina28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta Chrzciciela.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP oferta Chrzciciela.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP oferta Boboli.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta Boboli.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
900/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
899/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kaczmarka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
898/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowania w budynku przy ul. Międzyblokowej 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
897/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
896/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 4 usutuowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 21A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
895/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 8 usutyowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 24A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
894/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
893/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego przy ul. Joanny 17 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
892/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 12 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
891/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 48 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.6 - obsługa rzeczoznawców.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.1 - wydanie dok. z egib.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.2 - udost. mapy egib lub mz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kokotek - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.07.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.07.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
890/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
889/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
888/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Opracowanie analiz przedrealizacyjnych projektu „Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej Miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
887/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu – porządkowanie kanalizacji deszczowej w aspekcie ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
886/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS Nr 1 przy ulicy Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
885/08 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
884/08 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, położonego przy ul. Orzegowskiej o oznaczeniu geodezyjnym 1209/202 o powierzchni 595 m2, obręb Orzegów k.m.1, zapisanego w księdze wieczystej KW 10560 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
883/08 w sprawie uznania Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 za zlikwidowaną zgodnie z uchwałą Nr 425/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. zmienianej Uchwałą Nr 461/XXIV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 roku oraz Uchwałą Nr 509/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
882/08 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 11 sierpnia 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
823/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
881/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-823/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
880/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Częściowe utwardzenie placu szkolnego z kanalizacją deszczową przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Hallera 12”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
879/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-835/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont dachu w budynku przy plac Chopina 3 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/04 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
878/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
877/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.07.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
876/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej - Halembie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
875/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
838/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
874/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-838/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
873/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151- 818/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
818/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
872/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
871/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etap II, etap III)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
870/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
869/08 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
867/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
866/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 01.05.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
864/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr PC.BM.0151-612/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.02.2008 r. oraz wyznaczenia osób do udziału w pracach zespołu spisowego w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
863/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
862/08 sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego przedszkola Nr 38, Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 16 i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
861/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
860/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
859/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnicznych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 4 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
858/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Nowej w Ornontowicach – droga powiatowa Nr S 5341
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
857/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont sanitariatów w budynku Szkoły podstawowej Nr 41 przy ulicy Gierałtowskiego 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
856/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-837/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 lipca 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
734/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
815/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
854/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: "Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał o Nr 525/XXVII/2008, 526/XXVII/2008, 527/XXVII/2008, 528/XXVII/2008, 529/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
853/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali dla 10 nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
852/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
851/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
850/08 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 65/XIV/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
849/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Doroszewskiego z przeznaczeniem pod budowę zespołu domów jednorodzinnych realizowanych przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
848/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Katowickiej i Zdziebkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
847/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; "Usługi w zakresie utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
846/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie robót budowlano - elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac interwencyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
845/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Ruda Śląska – 11 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
844/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
843/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Termomodernizacja budynku przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
842/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej -Halembie w rejonie ulic 1 Maja, Chłopskiej i Pancernych z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością realizacji funkcji usługowej przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
841/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach u zbiegu ulic Wyzwolenia i Wrzosowej z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektu (obiektów) usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
840/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Ks. Niedzieli 29-29D w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
839/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Podlas 36 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
838/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
837/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
836/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej –Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
835/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont dachu w budynku przy placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
834/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - Wirku z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
834/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - Wirku z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
833/08 w sprawie sprzedazy w trybie przetragowym działki 682/135 o pow. 422 m2 położonej w Rudzie Śląksiej przy ul. Skowronków na rzecz Państwa (...) z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
832/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 13 C w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
831/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 5 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
830/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 15 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
828/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ul.Nowary w Rudzie Śląskiej-Wirku na rzecz „Rudpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
829/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku przy ul. Orzegowskiej 47 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
828/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ul.Nowary w Rudzie Śląskiej-Wirku na rzecz „Rudpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
827/08 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
826/08 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
825/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska realizowaną przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
824/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu EKG dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
823/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
822/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę ulicy Pawła w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
821/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej – Rudzie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
820/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
819/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
818/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
817/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu „Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr PC.PM.0151- 490/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
816/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przeprowadzenie nadzorów branżowych dla przebudowy drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
815/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
814/08 sprawie określenia procedury postępowania i warunków sprzedaży materiałów budowlanych odzyskiwanych z hałd pohutniczych i pokopalnianych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
813/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Jankowskiego 22”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
812/08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
811/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługi w zakresie utrzymania zieleni oraz czystości i porządku na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej – 9 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treśc zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
807/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
806/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
804/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
805/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
803/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
802/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
801/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
800/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
799/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
798/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
796/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
795/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
794/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
793/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
792/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
791/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
789/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia drogi powiatowej ulicy Kosmonautów w Knurowie – droga powiatowa Nr 2982S (10-001)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
790/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
788/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych zewnętrznych budynku ZSP Nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
787/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na.: Zmiana elewacji północnej (frontowej) budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
788/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych zewnętrznych budynku ZSP Nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
786/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przystosowania budynku A Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 dla potrzeb Oddziału Przewlekle Chorych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
785/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etapie, etap III)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
784/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
783/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
782/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneiania publicznego na: 'Remont posadzek w budynku Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
781/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko – Orlik 2012” w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
780/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-734/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie powołania KOmisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na: „Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
779/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-653/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
778/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Kokota 174”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
777/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Radoszowskiej 110 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
776/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nich fragmentu mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zgrzebnioka Nr 16-16A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
775/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem położonej na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zgrzebnioka nr 16-16A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
774/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
773/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
772/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
771/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
770/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
769/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
768/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
767/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
766/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
765/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
764/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
763/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
761/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-706/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wykonanie robót budowlano – elektrycznych w celu oświetlania dróg, ciągów pieszych skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac inwestycyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
759/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
758/08 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania przyjętej uchwałą Nr 469/XXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 r. Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2008 – 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
757/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląska – Kochłowicach przy ul. Grzybowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska realizowaną przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
755/08 w sprawie przyjęcia zasad numeracji lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w użytkowaniu lub zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
754/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o.o.z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja1 o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
753/08 w sprawie uchylania Zarządzenia Nr PC.PM.0151-496/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.12.2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności urządzeń wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana systemu ogrzewania DPS SENIOR i Zespołu Szkół ogólnokształcących przy ul. Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej” w drodze przeniesienia udziału współwłasności Miasta na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 w formie aportu rzeczowego i uchylenia Zarządzenia Nr PC.PM.0151-649/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 oraz wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Celnej Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
752/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-588/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska – 14 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
751/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „LATO” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
750/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja "LATO” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
749/08 w sprawie zatwierdzenia finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
748/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap IV: część I – Odcinek C1, C15, część II – Odcinki C12, część III – Odcinek C13; część IV – odcinek C16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
746/08 w sprawie realizacji uchwały nr 521/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2008 r. w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
745/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Gwiżdża z przeznaczeniem pod budowę obiektów produkcyjno–magazynowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
744/08 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
743/08 zmieniające zarządzenie Nr 0151-194/PM/04 z dnia 13.19.2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
742/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-698/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
742/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-698/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
698/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
741/08 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW 6048 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska będącej w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
740/08 sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 5030, KW 5085, KW 5086, KW 5087, KW 5223, KW 5329, KW 5330, KW 7795, KW 7924, KW 9890, KW 5823, KW 8398, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska będących w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
739/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 2,2A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
257/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 2, 2a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej-Rud
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
738/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego nr 3, 3A, 3B w Rudzie Śląskiej Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
737/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-717/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
717/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
736/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-724/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1 go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
724/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1-go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
735/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
734/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
733/08 w sprawie powołania Pełnomocnika oraz zespołu Monitorującego ds. Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-21/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.03.2007r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/07 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do Spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
732/08 w sprawie niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
731/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
730/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Rudzkiej na rzecz Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
728/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-705/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
729/08 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
728/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-705/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
727/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Pokoju 22 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
726/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 34 przy ul. Kamiennej 46 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
725/08 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działkę Nr 4527/193 o pow. 384 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3279/189 o pow. 1770 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
725/08 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działkę Nr 4527/193 o pow. 384 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3279/189 o pow. 1770 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
724/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1-go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
723/08 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
722/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności położonej na niej części budynku mieszkalnego przy ul. Kukułczej 1B na rzecz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
720/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont pokrycia dachowego w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Kubiny 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
721/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
718/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego oraz pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
719/08 w sprawie komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
717/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
716/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
715/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
714/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Na Łąkach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
713/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Pawłowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
712/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Jankowskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
711/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bzów z przeznaczeniem pod budowę mieszkalnych budynków wielorodzinnych z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o decyzji do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6MPa realizowana w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o decyzji do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6MPa realizowana w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
478.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
477.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
476.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
475.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
474.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
473.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
472.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
471.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
470.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
469.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
468.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
467.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
466.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
465.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
464.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
463.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
462.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
461.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
460.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
459.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
458.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
457.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
456.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
455.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
454.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
453.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56.2016 w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
59.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.56.2016 z 19 sierpnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
710/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 1: "Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej ścieżki rowerowej w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania ulic Tunkla, Górnosląska do dworca PKP”, Zadanie 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowych w Rudzie Śląskiej: Trasa 1: od ul. Zabrskiej w Zabrzu do ośrodka Radoszowy w lasach Kochłowickich, Trasa 2: od ul. Wolności w Zabrzu do ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
710/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 1: "Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej ścieżki rowerowej w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania ulic Tunkla, Górnosląska do dworca PKP”, Zadanie 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowych w Rudzie Śląskiej: Trasa 1: od ul. Zabrskiej w Zabrzu do ośrodka Radoszowy w lasach Kochłowickich, Trasa 2: od ul. Wolności w Zabrzu do ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
709/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
708/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-672/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci komputerowej, licencje na systemy operacyjne oraz licencje na oprogramowanie użytkowe. Obsługa serwisowa systemów ochrony sieci komputerowej.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
707/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida 10”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
706/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Wykonanie robót budowlano – elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac interwencyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
705/08 w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
704/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
702/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Projekt budowlano - wykonawczy przystosowania budynku przy ul. Bytomskiej 54 w Rudzie Śląskiej dla potrzeb Centrum Inicjatyw Społecznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
700/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etapie II, etap III)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
701/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 r. Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
699/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej w Miejskim Przedszkolu Nr 38 przy ul. Astrów 5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
698/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
697/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian mpzp miasta Ruda Śląska wg uchwał Nr 437/XXII/2008, 438/XXII/2008, 439/XXII/2008, 440/XXII/2008, 441/XXII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
696/08 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych w tym garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczonych w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
422/05 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych, z wyłączeniem garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
695/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
694/08 w sprawie nieodpłatnego przekazani majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.ks.Niedzieli 51
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
693/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
692/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
691/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przekładka kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego Parku Wodnego w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
690/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy ul. Głównej 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
418/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy Głównej 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
372/06 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
689/08 zmieniające zarządzenie nr SOR.PM.0151-372/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.08.2006 r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
688/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
686/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
687/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
685/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
684/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
683/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
682/08 w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
681/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 255 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
680/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
679/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
678/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Weekend z rodziną imprezy rodzinne zawody konkursy" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
677/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
676/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
676/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
675/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
674/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 323 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
674/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 323 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
673/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1) wykonanie czynności związanych z obsługą urządzeń elektrycznych wraz z ich naprawą dla potrzeb imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska, 2) magazynowanie urządzeń elektrycznych, o których mowa wyżej, przez cały okres trwania umowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
673/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1) wykonanie czynności związanych z obsługą urządzeń elektrycznych wraz z ich naprawą dla potrzeb imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska, 2) magazynowanie urządzeń elektrycznych, o których mowa wyżej, przez cały okres trwania umowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
672/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci komputerowej, licencje na systemy operacyjne oraz licencje na oprogramowanie użytkowe. Obsługa serwisowa systemów ochrony sieci komputerowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
667/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
671/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-667/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona: „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowi Urzędu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
670/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
669/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
668/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
667/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Solidarności - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
666/08 w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "projekt budowlano-wykonawczy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
665/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci defibrylatora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
664/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci Magnetronicu MF-10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
663/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci BIDOP Dopplera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
662/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
661/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
660/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
659/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
658/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
657/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN oraz linii kablowej nN na działkach o ozn. geod. 1034/5, 1035/5, 1030/5, 1033/5, położonych w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Oświęcimska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tekst Statutu Młodziezowej Rady Miasta wraz zzałącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst jednolity Statutu Młodzieżowej Rady Miasta

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
656/08 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
92/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.ORG.0151-88/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.02.2008 r.w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzęd
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
655/08 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
654/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2008 roku do dnia 30.06.2009 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia zmieniającego
Dotyczy dokumentu:
652/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
651/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 marca do 30 czerwca" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr PC.PM.0151-579/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
650/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
648/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
649/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zabrzańskiej 24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
647/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Projekt budowlano - wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
647/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Projekt budowlano - wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
646/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
645/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wynikach naboru
Dotyczy dokumentu:
644/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
643/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
642/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
641/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przeprowadzenie kampanii reklamowej Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
640/08 zmieniające zarządzenia w sprawie odwołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
639/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Promocję Miasta Ruda Śląska poprzez działalność klubu sportowego w rozgrywkach sportowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
638/08 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli na rzecz Spółki pod firmą: "Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości" Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
637/08 w sprawie zbycia na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej niezabudowanych nieruchomości gruntowych, ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
636/08 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, zainwestowanej częścią pasa drogi wewnętrznej - ul. Gojawiczyńskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
635/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości wobec Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
635/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości wobec Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
634/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Korfantego od CTL Maczki - Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosnowcu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
634/08 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
633/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
632/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
631/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „ Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
630/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „ Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Ruda Śląska w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, Parkinsona i innymi zaburzeniami otępiennymi OUN” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
629/08 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. :Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
628/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
627/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
625/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2008" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
624/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
623/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 151 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
622/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 20 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
621/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Krasickiego 2A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
620/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Krasickiego 1D w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
619/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. J.Curie 2C w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
618/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Gierałtowskiego 8A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
617/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
616/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Krańcowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
615/08 w sprawie określenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
614/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 151 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
613/08 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
612/08 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisów z natury majątku znajdującego się w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
611/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
610/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
609/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
608/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
607/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
606/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 42 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
605/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
604/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 20 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
603/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
602/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 41 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
601/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II: część I – odcinek C5; część II – odcinki C8, C9, C11; część III – odcinek Z1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
452/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II: część I – odcinek C1; część II – odcinek C5; część III – odcinek C12; część IV – odcinki C8, C9, C11, C15, C16; część V – odcinek C13; część VI – odcinek Z1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
599/08 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
598/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
597/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
596/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
595/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2017 w sprawie ul. Strumykowej w Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2017 w sprawie remontu drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kard. A. Hlonda 1, 3, 5, 7 oraz W. Bogusławskiego 5, 7, 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2017 w sprawie usunięcia słupów oświetleniowych na ul. gen. Hallera
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
593/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ulicy Pokoju 22 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
592/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
591/08 w sprawie ustalenia jednolitych stawek bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielanych najemcom przy wykupie lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
590/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. zdnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
589/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce wielofunkcyjnej opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
588/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska – 14 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
587/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
586/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
585/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
583/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-549/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
583/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-549/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
549/07 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia sprzętu komputerowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
582/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
581/08 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomoc społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
580/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
579/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
578/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-309/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.07.2007 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. budowa odcinka trasy N-S od granicy z Miastem Mikołów po granicę z Miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
577/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
576/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
575/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 40 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 9 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
574/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
573/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
572/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Podlas 3 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
571/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 28 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 4 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
570/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 11 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
569/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 7 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
568/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Łukowej 5 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
567/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
566/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
566/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
565/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
564/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
563/08 w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
561/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
560/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
559/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzenie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
558/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Rozbiórka konstrukcji stalowej niedokończonego budynku przy ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
557/08 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
557/08 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
556/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Najem i obsługa toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych) umywalek przenośnych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
555/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
554/08 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa otwartego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
553/08 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania działalności artystyczno – sportowych dzieci i młodzieży dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
552/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
551/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
549/07 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia sprzętu komputerowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
548/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
547/07 w sprawie odwołania Pana mgr Marka Sabudy ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna