Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie przetargu - ul. Księżycowa 7.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 8-miu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 12.01.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 12.01.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2017

Dotyczy dokumentu:
623.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
636.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
635.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
634.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
635.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
633.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
632.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód opadowych z terenu Oddziału Sieci Magistralnej Czarny Las do rowu zlokalizowanego na działce o nr 683/69 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu Ø 800 do Stawu Marcin, na terenie działki o nr geodezyjnym 378/14 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. J.Kasprowicza, PCK, Równoległa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 5-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaporsoznych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
631.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
630.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miata na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
629.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
628.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
627.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
625.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
624.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
625.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
623.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
622.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
621.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
620.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
619.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
618.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
617.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
616.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
615.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
614.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
615.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
613.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
612.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
611.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
610.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
609.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
608.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
607.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
606.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
605.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
604.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
603.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
602.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
601.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
600.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
599.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram dyżurów radnych w roku 2017"
Dotyczy dokumentu:
598.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik dyżury
Dotyczy dokumentu:
597.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.150.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetu między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
596.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.149.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
570.2016 w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
569.2016 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
568.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej wraz z połączeniem z ulicą K. Goduli (DW925) w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania poprzedzone opracowaniem Wielowariantowego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
543.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
553.2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca (...)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017 – 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Szybowa 6/13) - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Organizacja punktu zbiórki złomu metali żelaznych i nieżelaznych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 376”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu czynności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu czynności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Brakujące odpowiedzi na pytania zawarte w Zapytaniu Nr 4 + inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Osiedlowa 7/5) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50a/3) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej (dz.nr 1845) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (dz.nr 1794 i 1799) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Pomoc społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
567.2016 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do spólki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
566.2016 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2017 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
565.2016 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
564.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
563.2016 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
562.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
561.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
560.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 30 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
559.2016 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
559.2016 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
557.2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
557.2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
556.2016 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
544.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w mieście Ruda Śląska - 3 zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
80.2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy przy przygotowywaniu Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ruda Sląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram dyżurów
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul.Radosnej - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. ks. L.Tunkla (757, 760) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1” wraz z założeniami do Projektu Zagospodarowania Złoża „Pokój 1””.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.132.2016 w sprawie rozwiązania problemu z wyjazdem z bramy budynku na ulicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.132.2016 w sprawie rozwiązania problemu z wyjazdem z bramy budynku na ulicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.134.2016 w sprawie wykonania oświetlenia terenu od strony zabytkowego jaru pozostałego po Kopalni Karol w dzielnicy Orzegów, oś. Powstańców Śląskich, ul. Fojkisa 2, 4, 8, 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.133.2016 w sprawie usytuowania wiaty przystankowej o konstrukcji zabudowanej z trzech stron przy ul. Królowej Jadwigi w Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.134.2016 w sprawie wykonania oświetlenia terenu od strony zabytkowego jaru pozostałego po Kopalni Karol w dzielnicy Orzegów, oś. Powstańców Śląskich, ul. Fojkisa 2, 4, 8, 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.134.2016 w sprawie wykonania oświetlenia terenu od strony zabytkowego jaru pozostałego po Kopalni Karol w dzielnicy Orzegów, oś. Powstańców Śląskich, ul. Fojkisa 2, 4, 8, 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.133.2016 w sprawie usytuowania wiaty przystankowej o konstrukcji zabudowanej z trzech stron przy ul. Królowej Jadwigi w Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.132.2016 w sprawie rozwiązania problemu z wyjazdem z bramy budynku na ulicę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.131.2016 w sprawie możliwości nasadzenia iglaków wzdłuż ogrodzenia przedsiębiorstwa Remondis przy ul. P. Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna