Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2017

Dotyczy dokumentu:
200/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
189/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Miejskiego nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedziba przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/PM/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miejskiego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 20 do 20e w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami tworzącymi kąpielisko położonej przy ulicy Bytomskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31.12.2002 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia na dzień 28.02.2003 r. Przychodni Rejonowej SP Z0Z w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 30.11.2002 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/03 w sprawie przyjęcia programu pomocowego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 246a w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 23 w Rudzie śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/PM/03 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/03 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/03 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
164/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.Mieszka I pod budowę obiektu usługowo-handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 4 położonego w zespole 14 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/03 w sprawie Przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/PM/03 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 60 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul.Bankowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Kokota pod budowę stacji tankowania gazem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Średnia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunki bankowe Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rachunki bankowe Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ponownie Zał. Nr 4 tj. JEDZ uzupełniony o nrogłoszenia o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2017 w sprawie czasowego zawieszenia znaku drogowego w ciągu ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.7.2017 w sprawie rozliczenia II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Gierałtowskiego (nr dz.1451) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Łukowej - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do potoku Bielszowickiego w km 8+250".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące zgłoszeń robót budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Jagiełły.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2635) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2636) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2637) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2640) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
145/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o oznaczeniu geodezyjnym nr 739/54 o powierzchni 26 m2 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/PM/03 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/PM/03 w sprawie uchylenia uchwały Nr 527/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 30.07.2002 r. dotyczącej zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/PM/03 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Szpitala Miejskiego Nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/PM/03 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/03 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. konsultacji oraz odbioru poszczególnych etapów zamówienia publicznego w zakresie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu "domek fiński"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul.Magnolii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Narcyzów z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ulicy Plac Wolności i Niedurnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Leśniej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Raciborskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wolności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śl. przy ulicy Dąbrowskiego - Kupi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląsku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 760/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śl. z dnia 29.10.2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na wysokość czynszu najmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Opolskiej nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 39 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, garażu murowanego nr 7 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Ratowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul. Modrzejewskiej 4b w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1a mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 39 mieszczącego się w budynku przy ul. Joanny 18c w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul. Podlas 1 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul. Zgrzebnioka 12 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul. Grodzkiej 7a w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4, 4a mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 2a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 3a w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
47.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
46.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.13.2017 w sprawie remontu chodników przy ul. Słowiańskiej od nr 2 do nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.12.2017 w sprawie wykonania zjazdu i wyjazdu z parkingu osiedlowego przy ul. Chabrów 2 i 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Fundusz Górnośląski S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące zgłoszeń robót budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch nieruchomości przy ul. Pokoju (2732) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Najem 15-tu nieruchomości przy ul. P.Skargi (2632) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (619) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kłodnicka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną tłoczną w rejonie ulic Ks. Józefa Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 5164/414”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku zad. 3, 4, 6 i 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.10.2017 w sprawie płacenia czynszu za garaże z MPGM TBS Sp. z o.o. ze zniżką 10%
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.9.2017 w sprawie właściwego wykorzystania potencjału i kwalifikacji nauczycieli oraz infrastruktury szkolnej w kontekście reformy oświatowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
099/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 7d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/03 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/03 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji ds. referendum w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 18 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i. Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/03 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 8453 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 89/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 21 w Rudzie Ślą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/03 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3a-b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kedzierzyńskiej nr 22 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 8 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 15 w Rudzie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 16 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 11w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 23 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/03 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/03 sprawie ustalenia 'Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym na realizację zleconego zadania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/03 w sprawie ustalenia "Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/03 w sprawie określenia zasad publikowania informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej nr 1 w Rudzie Śląskiej..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 39-41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności części budynków mieszkalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/03 w sprawie przyjęcia darowizny prawa urzytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oraz własności budowli (drogi)...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego, stanowiącej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21523_20030813_145823.pdf
Dotyczy dokumentu:
060/PM/03 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego, stanowiącej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/03 w sprawie przekazania majątku po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą, przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/03 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie gruntu wchodzącego w skład Pracowniczego Ogrodu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 10 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 19.09.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 19.09.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
038/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/PM/03 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Nowary celem dokonania rozbiórki (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/PM/03 w sprawie użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/03 w sprawie wytypowania z mieszkaniowego zasobu Miasta budynków, w których zwalniane lokale mieszkalne wynajmowane będą jako lokale socjalne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/03 w sprawie powołanie Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Konkursu na koncepcję powołania oraz zarządzania Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 13 położonego w zespole 16 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Brodzińskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 16 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Solidarności wraz (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 23 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 23 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 21 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/03 w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145.2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
41.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
45.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
44.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
43.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
42.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
41.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
40.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
39.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
38.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
37.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.24.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16.02.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
33.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
33.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
36.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.23.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16.02.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
35.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
58.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
55.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
53.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny przez Gminę Miasto Ruda Śląska nakładu w postaci parkingu publicznego ogólnodostępnego wraz z zjazdem publicznym z drogi publicznej ulicy Teatralnej od Spółki pod firmą "Mekona Plus" Kompała Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11.2017 w sprawie wyznaczenia koordynatora lokalnego projektu pn. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami", będącego jednocześnie przedstawicielem Miasta Ruda Śląska w Radzie Partnerwstwa oraz powołania Zespołów zadaniowych ds. współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich w opracowaniu i wdrożeniu przyjęych rozwiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót s. 28-49"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokum. techniczna s. 132-189"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja tech. s. 190-210"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 211-230"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218.2016 w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2007
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik 8-miu konkursów z zakresu promocji zdrowia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik 7-miu konkursów z zakresu spraw społecznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (4391) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2017

Dotyczy dokumentu:
025/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa prowadzonym przez Caritas (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Październik 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Luty 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grudzien 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2011 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Infomacja w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2012 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
zapytania i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 30) na rzecz jego najemcy (ul. Stara/Tylna) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 27) przy ul. L.Tołstoja - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 6) na rzecz jego najemcy (ul. Ratowników) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 191) przy ul. Katowickiej oraz Otylii - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Klary oraz Szyb Walenty (427) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu nieruchomości przy ul. Klary oraz Szyb Walenty (652) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wylot brzegowy W33 usytuowany w km 49÷538 rzeki Kłodnicy".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna