Rejestr zmian w biuletynie

23.02.2017

Dotyczy dokumentu:
019/PM/03 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi agencji ubezpieczeniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie: określenia celów, przy spełnienie których istnieje możliwość zawarcia umowy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/03 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Ruda Śląska Nr 515/2000 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zaproszenia w imieniu Miasta trzech polskich rodzin z Kazachstanu do osiedlenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Radoszowskiej 110 w Rudzie Sl.-Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Solidarności 17 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Warszawskiej 16 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 7-miu nieruchomości przy ul. W.Jagiełły oraz Dojazdowej (3788) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty za rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.7.2016 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 29 listopada 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska za rok 2016.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na rok 2016.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska za rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.1.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 10 stycznia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
010/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 11 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/03 w sprawie sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 o zakup zestawu do prób (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 32 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3c w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/03 w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do opracowania Regulaminu wynagradzania określonego w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/03 w sprawie zobowiązania Dyrektora MZOPO w kierowanym przez Niego zakładzie komórki prawnej umożliwiającej obsługę prawną wszystkich szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/03 w sprawie upoważnienia pracowników Wydz. Spraw Lokalowych UM do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/03 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od MGSM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 24 stycznia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.20.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.19.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2016 ze wspólnego posiedzenia Komsiji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 oraz 24 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść protokołu" na "Treśćprotokołu - I część posiedzenia."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2016 ze wspólnego posiedzenia Komsiji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 oraz 24 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść protokołu - z II częściposiedzenia." na "Treść protokołu - II część posiedzenia."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2016 ze wspólnego posiedzenia Komsiji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 oraz 24 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2016 ze wspólnego posiedzenia Komsiji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 oraz 24 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2016 ze wspólnego posiedzenia Komsiji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 oraz 24 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - z II części posiedzenia."
Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wynik 8-miu konkursów z zakresu promocji zdrowia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Aktywizacja osób starszych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Chorzowskiej oraz Pokoju (2591) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
87/05 w sprawie utworzenia Funduszu Nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej na rok 2006
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
87/05 w sprawie utworzenia Funduszu Nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej na rok 2006
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
65/05 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
55/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
52/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 06/ORG/03 Prezydenta Miasta z dnia 11.03.2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 06/ORG/03 Prezydenta Miasta z dnia 11.03.2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
52/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 06/ORG/03 Prezydenta Miasta z dnia 11.03.2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
49/05 w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/A/PM/03 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana xxx xxxx zamieszkałego w Gliwicach na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie „wniosku kierowanego do Prezydenta Miasta o umorzenie mandatu z dnia 15 czerwca 2016”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWz str. tytułowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul.Olszynowej i ul.Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod 31 ogródków rekreacyjnych i 5 garaży wolnostojących zlokalizowanych w rejonie ul.Nowobytomskiej oraz ul.Józefa Szafranka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod jeden ogródek rekreacyjny i cztery ogródki przydomowe zlokalizowane w rejonie ul.Konstantego Ciołkowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść"
Dotyczy dokumentu:
93/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne MIasta Ruda Śląska w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
92/06 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. objęcia pomocą rodzin ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
91/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
90/06 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/06 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
88/06 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
87/06 w sprawie opracowania procedury dotyczącej zawierania i realizacji umów, których stroną jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
86/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
85/06 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/06 w sprawie ustalenia procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania ulg podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
83/06 zmieniające skład Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/06 w sprawie powołania liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
80/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
77/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (1232) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Akacjowej (1432) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 5-ciu nieruchomości przy ul. S.Banacha oraz Olchowej (685) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6-ciu nieruchomości przy ul. Bytomskiej oraz Stromej (2114) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. K.Ciołkowskiego (1431) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. kard. A.Hlonda (2071) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. A.Jankowskiego (2925) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jesionowej (294) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Szczudlaka (2410) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem nieruchomości przy ul. Owocowej (251) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. W.Sierpińskiego oraz M.Smoluchowskiego (1356) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Solidarności (1021) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 3-ch nieruchomości przy ul. Nowobytomskiej i J.Szafranka (269) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych, zasad kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Węglowej (462) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych oraz zmianą pokrycia dachu kościoła pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu renowacji wraz z wykonaniem zewnętrznego szklenia ochronnego witraży zlokalizowanych w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu i adaptacji klatek poddasza kościoła Odkupiciela w Rudzie Śląskiej – Wirku na potrzeby galerii i przestrzeni wystawowo – muzealnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej instrumentu organowego zlokalizowanego w kościele pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Ksiedza Józefa Niedzieli 26 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Księdza Józefa Niedzieli 24 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu wnętrza (ścian i stropu) oraz odnowieniu polichromii w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Raciborskiej 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wieży południowej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana A.B. zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska „w sprawie odmowy zgody na wykup lokalu mieszkalnego przy ul.Żeromskiego xx w Rudzie Śląskiej z odpowiednią bonifikatą".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2017

Dotyczy dokumentu:
75/06 w sprawie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004-2012,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/06 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/06 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/06 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71/06 w sprawie przeniesienia części pracowników obsługi technicznej Urzędu Miasta do Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68/06 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
67/06 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/06 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. rozdysponowania środków finansowych dla rodzin ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/05 w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/06 w sprawie trybu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
64/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/06 zmieniające regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
62/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania dotacji miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
61/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
60/06 zmieniające zasady opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 23.02.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2006 r. do 30.04.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
58/06 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
56/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie realizacji zawartych umów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
55/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi (ruchomymi i nieruchomościami)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania dotacji miasta podmiotom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
53/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania ulg podatkowych, niepodatkowych oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
51/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania podejmowania czynności technicznych w procesie dokonywania wydatków (zakupy i usługi) o wartości do 6.000 EURO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50/06 w sprawie powolania Koordynatora Gminnego oraz operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49/06 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/06 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/06 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/06 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (846) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania: 15, 16, 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (846) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych, zasad kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.97.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna