Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr2"
Dotyczy dokumentu:
073/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 9-11 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/06 w sprawie sprzedaży w dordze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Poloczka 8, 8A w Rudzie Śl.-Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/06 w sprawie sprzedaży w dordze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Łukowej 9, 11 w Rudzie Śl.-Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.60.2017 w sprawie parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
338/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śl. - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/06 Prezydenta Miasta z dnia 24.07.2006 r. w sprawie wykonania uchwały nr 1036/LIX/2006 Rady Miasta Ruda Śl. z dn. 09.05.2006 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śl. Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. przy pl. Jana Pawła II 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 20 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rekonstrukcja (pomiary i opracowanie wyników) osnowy wysokości II Klasy „GOP” na terenie objętym szkodami górniczymi dla Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zasady i tryb przeprowadzaniakonsultacji" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 8-miu nieruchomości w drodze zamiany z RSM - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - sieć strukturalna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wentylacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wod-kan"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ c.o."
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - instalacje elektryczne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - iluminacje"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - kotłownia gazowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiary"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych i 2-ch garaży (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 10-ciu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 28.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wysoka i Partyzantów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - OPZ"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf.ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - wz.umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - OPZ"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej (1634) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Katowickiej (2653) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 7-miu nieruchomości przy ul. Podlaskiej (3084 i nast.) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 3-ch lokali mieszkalnych (ul. Joanny, Dunajewskiego, L.Solskiego) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246/2) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. S.Żeromskiego 6/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Ondraszka i Przemysłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
331/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na: „Pozarządowe infrastruktury zewnętrzne na terenie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Głównej 11”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na” „Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej wraz z rozbiórką obiektu istniejącego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
328/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa kolektora Wireckiego na odcinku od ulicy Katowickiej do ulicy Nowary w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
325/06 zmieniające Zarządzenie Nr SOR.PM.0151-305/06 z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/06 zmieniające Zarządzenie Nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/06 w sprawie przyjęcia zasad dla oznaczenia literowego klatek schodowych w budynkach położonych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-61/06 Prezydenta Miasta z dnia 14.02.2006 roku w sprawie przyjęcia zasad dla oznaczenia literowego klatek schodowych w budynkach położonych w Rudzie Śląskiej w dzielnicach Halembie, Goduli i Orzegowie będących w użytkowaniu lub zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
322/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
321/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 01.03.2006 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni w części bielszowickiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni w części bielszowickiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
319/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części Aparatu RTG eksploatowanego Pracowni RTG w części godulskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
318/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych będących na wyposażeniu części godulskiej i bielszowickiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. 1 Maja 5, 5A, 5B, 5C, w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej 11, 11A, 11B, 11C w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 30, 30A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego Nr 6, 6A, 6B w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
312/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny Nr 18 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej Nr 12 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2017 w sprawie terenu przyległego do rzeki Kłodnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2017 w sprawie terenu przyległego do rzeki Kłodnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.71.2017 w sprawie nawierzchni ul. Podlaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.72.2017 w sprawie ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.72.2017 w sprawie ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.71.2017 w sprawie nawierzchni ul. Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.70.2017 w sprawie oświetlenia traktu pieszego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.69.2017 w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miastem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.67.2017 w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.68.2017 w sprawie sytuacji finansowej Mejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.67.2017 w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.66.2017 w sprawie kompleksowego remontu drogi ul. Jodłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.65.2017 w sprawie likwidacji zapadliska w ul. Janty, wywozu nieczystości z przyulicznych koszy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2017 w sprawie utworzenia wybiegu dla psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2017 w sprawie terenu przyległego do rzeki Kłodnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2017 w sprawie terenu przyległego do rzeki Kłodnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2017 w sprawie oragnizacji ruchu na ul. 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
076/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 11w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezpreztargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żermomskiego Nr 10, 10 A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wymiana istniejącego oświetlenia drogowego oraz zabudowa dodatkowych punktów świetlnych ulic Brodzińskiego, Gałczyńskiego i Gojawiczyńskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/06 w sprawie realizacji Uchwały Nr 1079/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 218
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego na wsparcie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: „Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/06 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego pozbawieniu kategorii powiatowej ulicy Powstańców Śląskich w Przyszowicach – droga powiatowa Nr S 2919
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
343/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej SPZOZ z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/06 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Zajęczej od Kompanii Węglowej w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/06 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jagiełły od Kompanii Węglowej S.A. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
299/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-163/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.04.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweninia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację infrastruktury sportowej Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Głównej 1 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
296/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont szkołyprzy ul. Ks. Tunkla 147 B w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, na siedzibę Filii Wydziału Geodezji AGH w Krakowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295/06 w sprawie zaspokojenia roszczenia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. z siedzibą przy ul. Barlickiego 2 w Gliwicach o zwrot nakładów poniesionych na działce gruntu Nr 455/20 k. m. 4, obręb Orzegów nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 451/21 k. m. 4, obręb Brzegów wraz z prawem własności części budynku położonego przy ul. Piotra Niedurnego 131 w Rudzie Śląskiej oraz potrącenia wzajemnych wierzytelności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
294/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Miedzyblokowej 2 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/06 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/04 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/06 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/06 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/06 w sprawie wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych poza pasami drogowymi, przeznaczonych pod umieszczanie urządzeń reklamowych lub ruchomych elementów reklamowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej 9, 9A, 9B, 9C w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/06 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Krasińskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
286/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
282/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
281/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
280/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
278/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
277/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
276/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
275/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
274/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku Wyższej Szkoły Handlowej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Królowej Jadwigi 18.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 39 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
271/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w granicach terenu zainwestowanego przedszkolem miejskim przy ul. ks. Tunkla 96
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
270/06 w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia w dniach 26-27 czerwca 2006 r. ćwiczeń obronnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
269/06 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
268/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego na wparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach organizacji Akcji Lato 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
268/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego na wparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach organizacji Akcji Lato 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
267/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego na wsparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży: „Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych od dnia 3 lipca do 29 grudnia 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej (szkolenie dzieci i młodzieży w boksie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
265/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 8, 8A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
264/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 3,3A,3B,3C w Rudzie Ślaskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
263/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Międzyblokowej 4 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
262/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Radoszowskiej 104,106,108,110 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
261/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa Nr 1, 1A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
260/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Ks. Potyki 45 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
259/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Ks. Potyki 43 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Kochanowskiego (3750) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
258/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usunięcie szkód górniczych oraz renowację elewacji południowo-zachodniej i południowo –wschodniej zabytkowego „Szybu Andrzeja” zlokalizowanego przy ul. Szyb Andrzeja w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
257/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego Pn. Akacja „Lato” dokonanego przez Komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-27/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.01.2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
256/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
255/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
254/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
253/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
252/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
250/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2017 w sprawie interwencji dotyczącej budynku przy ul. Solidarności 17 oraz anten telefonii komórkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
246/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
244/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr0wowtnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/06 w sprawie wykonania uchwały Nr 1063/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy palcu Jana Pawła II 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242/06 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2006 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia wydanego w oparciu o uchwałę Rady miasta w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1061/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1058/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 rw sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1059/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmniejszenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragfarami,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/06 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 52/96 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 12.02.1996 roku w sprawie przekazania w administrację Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Niedurnego 69 Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzenie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
237/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
236/06 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania projektu otwartej strefy rekreacji dziecięcej w ośrodku MOSiR w Orzegowie w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego/EOG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/06 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania projektu kompleksu sportowego z całorocznym boiskiem w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/06 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o oznaczeniu geodezyjnym Nr 2816/363 o pow. 62 m2 z jednoczesną sprzedażą ¼ części usytuowanego na niej budynku, położonego przy ul. Maliszewskiego 1 w Rudzie Śląskiej – Wirku niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1577/211 i 1582/211 o łącznej pow. 120 m2 na nieruchomość gruntową stanowiącą współwłasność (...) w 4/6 części, (...) w 1/6 części i (...) w 1/6 części obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1579/211 o pow. 159 m2, położone przy ul. Narcyzów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1577/211 i 1582/211 o łącznej pow. 120 m2 na nieruchomość gruntową stanowiącą współwłasność (...) w 4/6 części, (...) w 1/6 części i (...) w 1/6 części obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1579/211 o pow. 159 m2, położone przy ul. Narcyzów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
232/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa (...) lokalu mieszkalnego Nr 6a, nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 57 (klatka 57) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana (...) lokalu mieszkalnego Nr 8 nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 2 (klatka 2) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana (...) lokalu mieszkalnego Nr 8 nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 2 (klatka 2) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/06 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mieszka I w Rudzie Ślaskiej – Nowym Bytomiu z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Styczyńskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/06 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, położonego przy ul. Czarnoleśnej o oznaczeniu geodezyjnym 3309/44 i 3312/44 o łącznej pow. 3194 m2 , obręb Nowy Bytom, k. m. 1, zapisanego w księdze wieczystej Nr KW 11242 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska na nieruchomość gruntową stanowiącą własność (...) położoną w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
227/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 3406/107 o pow. 92 m2 , Nr 3407/107 o pow. 55 m2 , na nieruchomość gruntową stanowiącą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
226/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 22 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy pl. Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Zabrzańskiej (klatka 72) w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy pl. Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/06 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12, na dopasowanie i sprzedaż aparatów słuchowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Zakup dwóch samochodów dostawczych o DMC 6,5 T z zabudową izotermiczną do przewozu żywności”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego przy ulicy Cynkowej i Wysokiej w Rudzie Śląskiej – I etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodenizację wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz likwidacją płyt acekolowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 45 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Chrobrego 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
216/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodenizację wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz likwidacją płyt acekolowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 44 w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Bytomskiej 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja zapisu SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
191.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
190.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
189.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
188.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
187.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
186.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
185.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
184.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
183.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
182.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
180.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
179.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
178.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
177.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
175.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
174.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
173.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
172.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
171.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
170.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
169.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
168.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
167.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
166.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
127.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.127.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
210.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.127.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.156.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
209.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.156.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
177.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
26.2017 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4.2016 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4.2016 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
376.2015 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197.2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
174.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27.2017 w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna