Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Jeżynowa oraz Wirecka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Reg. Org. Straży Miejskiej "
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Reg. Org. Straży Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - schemat org. U.M."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał - Regulamin Straży Miejskiej " na"zał - Reg. Org. Straży Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - schemat org.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - reg.org.U.M."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Regulamin Straży Miejskiej "
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - reg.org.U.M.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Straży Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Gajowa"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Szkolna-Mokra"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Oświęcimska-Chmielna"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wznowienie Wyleżoła"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umów"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podział Solna - postanowienie"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podział Kokota - postanowienie"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podział Morska - postanowienie"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Oświęcimska - decyzja"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Opolska "
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wniosku z dnia 7 kwietnia 2017 r. pani xxxx xxxx, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyboru kandydata na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej, przy ul.Makuszyńskiego 7”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod parking zlokalizowany w rejonie ul.1 Maja 73
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul.Chorzowskiej nr 9 zabudowanej garażem murowanym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.17.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.01.2016 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2016 – 2020 „Ruda Śląska – miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska, dotyczących wejścia miasta Ruda Śląska w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu, będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu, będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4b STWIORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a przedmiary"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4c dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły oraz Dojazdowej (3788 i 3794) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ciężary publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-NDS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-N
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-N
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-N
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-NDS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 3-ch nieruchomości przy ul. Rolniczej (2358) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rolniczej (1284) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pytanie i odpowiedź do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (4971 i 4978) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiania treści SIWZ - poprawa omyłki pisarskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Porębskiej (1385/160) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
139/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005r. pn. "Profilaktyczna oświata dentystyczna dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/05 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu znajdującego się na terenie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowotnego z zakresu promocji zdrowia w 2005r. pn. "Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka prostaty".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowotnego z zakresu promocji zdrowia w 2005r. pn. "Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowotnego z zakresu promocji zdrowia w 2005r pn. "Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania chorób naczyń konczyń dolnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowanla o udzielenie zamówienia publicznego na: ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej nr 15, 15a, 15b, 15c Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej 1-3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
328/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasickiego 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 3, 3a w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 5, 5a, 5b w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej 5-7 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/PM/03 w sprawie wyznaczenia oraz dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej 4, 4a, 4b, 4c w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 2, 2a, 2b, 2c w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z działalnością produkcyjną prowadzoną w zakładzie Marian Markiewka Piekarnia - Ciastkarnia zlokalizowanym na działkach o nr 1501/6 oraz 1793/5 przy ul. 1 Maja 346 A w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Lotniczej (1431) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. R.Magdziorza (3117) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (4975 i 4980) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (4974 i 4981) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wynku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
143.2017 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i klasy VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, powstałych z przekształcenia gimnazjów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
143.2017 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i klasy VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, powstałych z przekształcenia gimnazjów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkuru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
122.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkuru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
122.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkuru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. sprostowania błędu w obwieszczeniu dot. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna