Rejestr zmian w biuletynie

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 1 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 2 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 3 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 4 obszar zdegradowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Halemba 28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Ruda pn, Orzegów, Godula28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Ruda pd, Chebzie28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane NowyBytom, Wirek,Bielszowice 28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Kochłowice, Bykowina28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta Chrzciciela.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP oferta Chrzciciela.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP oferta Boboli.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta Boboli.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
900/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
899/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kaczmarka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
898/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowania w budynku przy ul. Międzyblokowej 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
897/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
896/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 4 usutuowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 21A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
895/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 8 usutyowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 24A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
894/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
893/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego przy ul. Joanny 17 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
892/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 12 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
891/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 48 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.6 - obsługa rzeczoznawców.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.1 - wydanie dok. z egib.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.2 - udost. mapy egib lub mz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kokotek - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.07.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.07.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
890/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
889/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
888/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Opracowanie analiz przedrealizacyjnych projektu „Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej Miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
887/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu – porządkowanie kanalizacji deszczowej w aspekcie ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
886/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS Nr 1 przy ulicy Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
885/08 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
884/08 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, położonego przy ul. Orzegowskiej o oznaczeniu geodezyjnym 1209/202 o powierzchni 595 m2, obręb Orzegów k.m.1, zapisanego w księdze wieczystej KW 10560 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
883/08 w sprawie uznania Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 za zlikwidowaną zgodnie z uchwałą Nr 425/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. zmienianej Uchwałą Nr 461/XXIV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 roku oraz Uchwałą Nr 509/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
882/08 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 11 sierpnia 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
823/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
881/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-823/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
880/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Częściowe utwardzenie placu szkolnego z kanalizacją deszczową przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Hallera 12”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
879/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-835/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont dachu w budynku przy plac Chopina 3 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/04 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
878/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
877/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.07.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
876/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej - Halembie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
875/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
838/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
874/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-838/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
873/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151- 818/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
818/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
872/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
871/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etap II, etap III)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
870/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
869/08 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
867/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
866/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 01.05.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
864/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr PC.BM.0151-612/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.02.2008 r. oraz wyznaczenia osób do udziału w pracach zespołu spisowego w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
863/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
862/08 sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego przedszkola Nr 38, Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 16 i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
861/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
860/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
859/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnicznych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 4 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
858/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Nowej w Ornontowicach – droga powiatowa Nr S 5341
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
857/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont sanitariatów w budynku Szkoły podstawowej Nr 41 przy ulicy Gierałtowskiego 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
856/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-837/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 lipca 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
478.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
477.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
476.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
475.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
474.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
473.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
472.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
471.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
470.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
469.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
468.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
467.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
466.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
465.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
464.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
463.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
462.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
461.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
460.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
459.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
458.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
457.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
456.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
455.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
454.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
453.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56.2016 w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
59.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.56.2016 z 19 sierpnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
710/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 1: "Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej ścieżki rowerowej w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania ulic Tunkla, Górnosląska do dworca PKP”, Zadanie 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowych w Rudzie Śląskiej: Trasa 1: od ul. Zabrskiej w Zabrzu do ośrodka Radoszowy w lasach Kochłowickich, Trasa 2: od ul. Wolności w Zabrzu do ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
710/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 1: "Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej ścieżki rowerowej w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania ulic Tunkla, Górnosląska do dworca PKP”, Zadanie 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowych w Rudzie Śląskiej: Trasa 1: od ul. Zabrskiej w Zabrzu do ośrodka Radoszowy w lasach Kochłowickich, Trasa 2: od ul. Wolności w Zabrzu do ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
709/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
708/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-672/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci komputerowej, licencje na systemy operacyjne oraz licencje na oprogramowanie użytkowe. Obsługa serwisowa systemów ochrony sieci komputerowej.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
707/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida 10”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
706/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Wykonanie robót budowlano – elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac interwencyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
705/08 w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
704/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
702/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Projekt budowlano - wykonawczy przystosowania budynku przy ul. Bytomskiej 54 w Rudzie Śląskiej dla potrzeb Centrum Inicjatyw Społecznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
700/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etapie II, etap III)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
701/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 r. Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
699/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej w Miejskim Przedszkolu Nr 38 przy ul. Astrów 5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
698/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
697/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian mpzp miasta Ruda Śląska wg uchwał Nr 437/XXII/2008, 438/XXII/2008, 439/XXII/2008, 440/XXII/2008, 441/XXII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
696/08 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych w tym garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczonych w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
422/05 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych, z wyłączeniem garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
695/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
694/08 w sprawie nieodpłatnego przekazani majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.ks.Niedzieli 51
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
693/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
692/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
691/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przekładka kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego Parku Wodnego w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
690/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy ul. Głównej 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
418/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy Głównej 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
372/06 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
689/08 zmieniające zarządzenie nr SOR.PM.0151-372/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.08.2006 r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
688/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
686/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
687/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
685/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
684/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
683/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
682/08 w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
681/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 255 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
680/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
679/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
678/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Weekend z rodziną imprezy rodzinne zawody konkursy" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
677/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
676/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
676/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
675/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
674/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 323 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
674/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 323 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
673/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1) wykonanie czynności związanych z obsługą urządzeń elektrycznych wraz z ich naprawą dla potrzeb imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska, 2) magazynowanie urządzeń elektrycznych, o których mowa wyżej, przez cały okres trwania umowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
673/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1) wykonanie czynności związanych z obsługą urządzeń elektrycznych wraz z ich naprawą dla potrzeb imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska, 2) magazynowanie urządzeń elektrycznych, o których mowa wyżej, przez cały okres trwania umowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
672/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci komputerowej, licencje na systemy operacyjne oraz licencje na oprogramowanie użytkowe. Obsługa serwisowa systemów ochrony sieci komputerowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
667/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
671/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-667/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona: „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowi Urzędu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
670/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
669/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
668/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
667/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Solidarności - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
666/08 w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "projekt budowlano-wykonawczy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
665/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci defibrylatora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
664/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci Magnetronicu MF-10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
663/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci BIDOP Dopplera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
662/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
661/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
660/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
659/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
658/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
657/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN oraz linii kablowej nN na działkach o ozn. geod. 1034/5, 1035/5, 1030/5, 1033/5, położonych w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Oświęcimska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tekst Statutu Młodziezowej Rady Miasta wraz zzałącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst jednolity Statutu Młodzieżowej Rady Miasta

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
656/08 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
92/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.ORG.0151-88/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.02.2008 r.w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzęd
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
655/08 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
654/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2008 roku do dnia 30.06.2009 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia zmieniającego
Dotyczy dokumentu:
652/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
651/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 marca do 30 czerwca" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr PC.PM.0151-579/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
650/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
648/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
649/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zabrzańskiej 24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
647/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Projekt budowlano - wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
647/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Projekt budowlano - wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
646/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
645/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wynikach naboru
Dotyczy dokumentu:
644/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
643/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
642/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
641/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przeprowadzenie kampanii reklamowej Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
640/08 zmieniające zarządzenia w sprawie odwołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
639/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Promocję Miasta Ruda Śląska poprzez działalność klubu sportowego w rozgrywkach sportowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
638/08 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli na rzecz Spółki pod firmą: "Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości" Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
637/08 w sprawie zbycia na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej niezabudowanych nieruchomości gruntowych, ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
636/08 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, zainwestowanej częścią pasa drogi wewnętrznej - ul. Gojawiczyńskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
635/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości wobec Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
635/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości wobec Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
634/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Korfantego od CTL Maczki - Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosnowcu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
634/08 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
633/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
632/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
631/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „ Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
630/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „ Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Ruda Śląska w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, Parkinsona i innymi zaburzeniami otępiennymi OUN” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
629/08 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. :Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
628/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
627/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
625/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2008" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
624/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
623/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 151 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
622/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 20 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
621/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Krasickiego 2A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
620/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Krasickiego 1D w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
619/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. J.Curie 2C w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
618/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Gierałtowskiego 8A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
617/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
616/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Krańcowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
615/08 w sprawie określenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
614/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 151 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
613/08 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
612/08 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisów z natury majątku znajdującego się w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
611/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
610/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
609/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
608/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
607/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
606/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 42 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
605/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
604/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 20 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
603/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
602/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 41 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
601/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II: część I – odcinek C5; część II – odcinki C8, C9, C11; część III – odcinek Z1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
452/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II: część I – odcinek C1; część II – odcinek C5; część III – odcinek C12; część IV – odcinki C8, C9, C11, C15, C16; część V – odcinek C13; część VI – odcinek Z1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
599/08 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
598/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
597/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
596/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
595/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2017 w sprawie ul. Strumykowej w Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2017 w sprawie remontu drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kard. A. Hlonda 1, 3, 5, 7 oraz W. Bogusławskiego 5, 7, 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2017 w sprawie usunięcia słupów oświetleniowych na ul. gen. Hallera
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
593/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ulicy Pokoju 22 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
592/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
591/08 w sprawie ustalenia jednolitych stawek bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielanych najemcom przy wykupie lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
590/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. zdnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
589/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce wielofunkcyjnej opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
588/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska – 14 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
587/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
586/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
585/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
583/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-549/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
583/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-549/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
549/07 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia sprzętu komputerowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
582/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
581/08 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomoc społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
580/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
579/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
578/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-309/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.07.2007 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. budowa odcinka trasy N-S od granicy z Miastem Mikołów po granicę z Miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
577/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
576/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
575/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 40 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 9 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
574/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
573/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
572/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Podlas 3 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
571/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 28 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 4 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
570/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 11 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
569/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 7 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
568/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Łukowej 5 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
567/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
566/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
566/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
565/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
564/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
563/08 w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
561/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
560/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
559/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzenie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
558/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Rozbiórka konstrukcji stalowej niedokończonego budynku przy ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
557/08 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
557/08 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
556/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Najem i obsługa toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych) umywalek przenośnych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
555/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
554/08 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa otwartego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
553/08 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania działalności artystyczno – sportowych dzieci i młodzieży dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
552/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
551/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
549/07 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia sprzętu komputerowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
548/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
547/07 w sprawie odwołania Pana mgr Marka Sabudy ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadań nr 1 -5.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważneniu postępowania wzakresie zadania nr 2
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
536/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetagowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 5 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
535/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. 1 Maja 55 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
533/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sesja w dniu 30.11.2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sesja w dniu 30.11.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja w dniu 30.11.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LI Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja w dniu 30.11.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie ścieków do ziemi – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia odcinka ulicy Orzegowskiej (jezdnia na moście nad torowiskiem kolejowym) w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin – opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
526/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-508/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.12.2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
088/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
525/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zdania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
027/PM/03 w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
524/07 w sprawie aktualizacji procedur Projektu „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” zmieniające Zarządzenie Nr 27/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2003r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
522/07 w sprawie wyrażenia zgody Poradni Medycyny Pracy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci elektrokaldiografu oraz wyposażenia do utworzenia stanowiska komputerowego w postaci EKG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
496/07 w sprawie zniesienia współwłasności urządzeń wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana DPS Senior i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej w drodze posiedzenia udziału współwłasności miasta na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 w formie aportu rzeczowego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
495/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci Autoklawu Miellenium B wraz z drukarek dla potrzeb Poradni Stomatologicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
488/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci (…)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
477/07 w sprawie zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego przez Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
474/07 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
460/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
390/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
440/07 zmieniające zarządzenie PC.PM.0151-390/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
439/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 16 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
131/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
437/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
432/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu położonego przy ul. Ziętka o oznaczeniu geodezyjnym (…)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
410/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Inżynier Kontraktu dla Projektu "Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej, Polska o numerze identyfikacyjnym EUROPEAID/114454/D/SV/PL”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
399/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
398/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej 2, 2A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
398/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej 2, 2A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
398/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej 2, 2A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
397/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 5, 5A w Rudzie Śląskiej Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
241/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie u zbiegu, ulic: Wolności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
387/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazane na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Chorzowskiej oznaczonych numerem geodezyjnym 2904 i 3153/218 obręb Nowy Bytom k. m. 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
386/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Ks. Tunkla o oznaczeniu geodezyjnym 398 obręb Kochłowice k. m. 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
192/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
385/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu usługowo – mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
383/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Jarzębinowej 5D w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
377/07 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
376/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
375/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na zbycie środka trwałego w postaci centrali telefonicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
074/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się budynku przy ulicy Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
363/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Pawła w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
281/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2, a Wyższą Szkołą Handlową w Rudzie Śląskiej na odpłatne udostępnienie uczelni oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Szpitala na potrzeby zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określonych planem, studiów i standardami kształcenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
275/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zdania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
274/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu „ Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych o 1 lipca do 29 grudnia” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-84/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2007r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
269/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
267/07 w sprawie zgłoszenia do objęcia członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
262/07 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
260/07 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m powierzchni lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
249/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
088/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
110/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na: "Wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej – Wysokiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
220/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
197/07 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, położonego przy ul. Piotra Skargi, o oznaczeniu geodezyjnym 2043/87 i 2046/45, o łącznej powierzchni 2554 m obręb Stara Kuźnia, k. m. 2 zapisanego w księdze wieczystej KW 18328 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
196/07 w sprawie dokonania, pomiędzy Gmina Ruda Śląska a Spółka „Stalag” Sp. z o. o. zamiany przysługującego Gminie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Spółce „Stalag” Sp. o. o. do nieruchomości położonej przy ul.Niedurnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
195/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu i klatek schodowych w budynku przy ul. Wesołej 5 i 5a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
168/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Wsparcie osób laryngoktomowanych mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "obwieszczenie.pdf" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Programy, strategie, rewitalizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/07 w sprawie zgłoszenia objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/07 w sprawie zgłoszenia objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
161/07 w sprawie zgłoszenia objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
161/07 w sprawie zgłoszenia objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Budowy odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. E. Kokota w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/07 w sprawie powołania zespołu ds. budowy odcinka trasy N-S od granicy z miastem Mikołów po granicę z miastem Bytom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
160/07 w sprawie powołania zespołu ds. budowy odcinka trasy N-S od granicy z miastem Mikołów po granicę z miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/07 w sprawie powołania zespołu ds. budowy odcinka trasy N-S od granicy z miastem Mikołów po granicę z miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
159/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
157/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
499/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
023/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
023/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
544/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 15 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
544/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 15 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
544/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 15 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
543/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
543/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
543/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
541/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetardgowej garażu murowanego nr 20 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna