Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Racławickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem dwóch nieruchomości przy ul. Racławickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jesionowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Racławickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa siedmiu nieruchomości przy ul. Poniatowskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Energetyków - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa trzech nieruchomości przy ul. Marzanny - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem dwóch nieruchomości przy ul. Racławickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. P.Skargi - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. L.Solskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Polnej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. W.Fojkisa - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprwaie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje z otwarcia ofert - oferty.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferty - oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kokota (dz.3271) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Zgłoszenie lokalu do zamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bank Zamian - Zgłoszenie lokalu do zamiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -08.02.2018 r..doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -03.11.2017r.doc
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.11.2018 w sprawie budynku byłego ratusza w Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.10.2018 w sprawie współfinansowania budowy Oceanarium w Rudzie Śląskiej przez miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.9.2018 w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów zgłoszonych przez jednego z Mieszkańców dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.2.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alk. w czasie imprez zamkniętych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.4.pdf

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Młodzieżowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej i Jacka - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Partyzantów - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wierzbowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Radoszowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Piłsudskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 13 nieruchomości przy ul. Kupieckiej, Skowronków, Teatralnej i Furgoła - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ciężary publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w X Światowych Igrzyskach Grup Wiekowych - Belgia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta sprzedaży 12 sztuk używanych drukarek: OKI Microline ML 6300 FB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Bielszowickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Korfantego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kopalnianej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pomorskiej i Kochanowskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej 12 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. gen. J.Hallera - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Pokoju 13 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/07 w sprawie oddania w użytkowanie na okres 45 lat nieruchomość stanowiących własność Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Wolności 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie zabudowanych garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 176.pdf"
Dotyczy dokumentu:
071/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu ...., położonego przy ul. Partyzantów o oznaczeniu geodezyjnym 3261/148 2445/380 o łącznej pow. 37744 m2, obręb Bielszowice, k. m. 4, zapisanego w księdze wieczystej KW 16857 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 71.pdf"
Dotyczy dokumentu:
071/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu ...., położonego przy ul. Partyzantów o oznaczeniu geodezyjnym 3261/148 2445/380 o łącznej pow. 37744 m2, obręb Bielszowice, k. m. 4, zapisanego w księdze wieczystej KW 16857 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 71.pdf
Dotyczy dokumentu:
514/06 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulic Młodzieżowej i Batorego, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 1636/156 i 1614/156 o łącznej powierzchni 1186 m2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 514.pdf
Dotyczy dokumentu:
514/06 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulic Młodzieżowej i Batorego, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 1636/156 i 1614/156 o łącznej powierzchni 1186 m2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 514.pdf"
Dotyczy dokumentu:
234/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o oznaczeniu geodezyjnym Nr 2816/363 o pow. 62 m2 z jednoczesną sprzedażą ¼ części usytuowanego na niej budynku, położonego przy ul. Maliszewskiego 1 w Rudzie Śląskiej – Wirku niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 234.pdf
Dotyczy dokumentu:
234/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o oznaczeniu geodezyjnym Nr 2816/363 o pow. 62 m2 z jednoczesną sprzedażą ¼ części usytuowanego na niej budynku, położonego przy ul. Maliszewskiego 1 w Rudzie Śląskiej – Wirku niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 234.pdf"
Dotyczy dokumentu:
233/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1577/211 i 1582/211 o łącznej pow. 120 m2 na nieruchomość gruntową stanowiącą współwłasność (...) w 4/6 części, (...) w 1/6 części i (...) w 1/6 części obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1579/211 o pow. 159 m2, położone przy ul. Narcyzów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 233.pdf
Dotyczy dokumentu:
233/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1577/211 i 1582/211 o łącznej pow. 120 m2 na nieruchomość gruntową stanowiącą współwłasność (...) w 4/6 części, (...) w 1/6 części i (...) w 1/6 części obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1579/211 o pow. 159 m2, położone przy ul. Narcyzów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 233.pdf"
Dotyczy dokumentu:
227/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 3406/107 o pow. 92 m2 , Nr 3407/107 o pow. 55 m2 , na nieruchomość gruntową stanowiącą (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 227.pdf
Dotyczy dokumentu:
227/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 3406/107 o pow. 92 m2 , Nr 3407/107 o pow. 55 m2 , na nieruchomość gruntową stanowiącą (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 227.pdf"
Dotyczy dokumentu:
196/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-465/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.11.2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunklaw Rudzie Śląskiej – Kochłowicach zabudowanej garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 196.pdf
Dotyczy dokumentu:
196/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-465/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.11.2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunklaw Rudzie Śląskiej – Kochłowicach zabudowanej garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 196.pdf"
Dotyczy dokumentu:
192/06 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 3418/159 położonej przy ulicy Łukowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 192.pdf"
Dotyczy dokumentu:
192/06 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 3418/159 położonej przy ulicy Łukowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 192.pdf
Dotyczy dokumentu:
166/06 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 166.pdf
Dotyczy dokumentu:
166/06 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 166.pdf"
Dotyczy dokumentu:
189/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska na nieruchomość gruntową stanowiącą własność (...) położoną w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 189.pdf"
Dotyczy dokumentu:
189/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska na nieruchomość gruntową stanowiącą własność (...) położoną w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia -Z-189-PM-04.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zadanie 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadania 4 i 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Skrzyposzek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz nr 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Najem 8 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz nr 18 skan.pdf

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - GRU wykaz umów wydatkowych styczeń-luty2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych - sty_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie w sprawie grupy kaptałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 10 - UMWŚl.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Młyńskiej - unieważnienie trybu przetargowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Młyńska 77 dzierżawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Młyńskiej - unieważnienie trybu przetargowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Młyńskiej - unieważnienie trybu przetargowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Młyńska 77 dzierżawa.pdf

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna