Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
451.2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
452.2017 w sprawie założenia lokaty ze środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 8.000.000 zł słownie: osiem milionów złotych) na okres od 16.11.2017 r. do 29.11.2017 r. w Getin Noble Bank S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
451.2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
450.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
449.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
448.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
447.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
446.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania w zadaniach nr 1 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
445.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
444.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
443.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
444.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
442.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
441.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
440.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
439.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
438.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Julisza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
437.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
436.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Julisza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
435.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
434.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
433.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
432.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
431.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
430.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
429.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
428.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
427.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
426.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
425.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Sportową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Sportową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
61.2017 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
98.2015 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
64.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.98.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2011 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
58.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
58.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o konkursie na stanowisko dyrektora miejskiego przedszkola oraz zespółu szkół ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich szkół i przedszkola w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych (ZAZ-ZUP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Współpracy w Wydziale Rozwoju Miasta (ARW-3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Najmu i Dzierżaw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabórna 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Biurze Obsługi Mieszkańców w Wydziale Administracyjnym (ADM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 4 wolne stanowiska pracy aplikantów w Referacie Prewencji w Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowowisko młodszego referenta w Referacie Najmu i Dzierżaw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGN)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Prezydenta Miasta w sprawie wydłużenia terminu składania ofert na wolne stanowiska pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Odpadów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Kancelarii Rady Miasta (PR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (PZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Jednostce Realizującej Projekt (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Kontroli Wewnętrznej w Wydziale Audytu i Kontroli (PAK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Pozyskiwania Funduszy w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy (AEF)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Utrzymania Dróg Publicznych w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami (AG ZN)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Referaty Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGZ K)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko w niepełnym wymiarze czasu pracy Głównego Specjalisty w Jednostce Realizującej Projekt (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Inspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (PC)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Utrzymania Dróg Publicznych w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (PZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowiska 2 podinspektorów w Wydziale Komunikacji (KMR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów (FBE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta (ARS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej (PAK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nabór na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ - 3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Referacie Energetyki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Zespole Górnictwa i Geologii Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Zespole Górnictwa i Geologii Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (PZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotycząca naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Radcy Prawnego w Biurze Prawnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi w Wydziale Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego - Referat Ochrony Ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Kancelarii Rady Miasta PR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ-3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy (AEF)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta (ARS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KK-N)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy (AEU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finanansów Urz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Podatków w Wydziale Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko inspektora w Biurze Prawnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finanansów Urz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budżetu i Finasów - Referat Księgowości Budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w jednostce realizującej projekt Funduszu Spójności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGR2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Administrowania Drogami w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Administrowania Drogami w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGR1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Obsługi Mieszkańców W Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunkacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powtórny nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Dróg i Mostów - Referat Administrowania Drogami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (FBK 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (FBK 3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko księgowego projektu w Wydziale Budżetu i Finansów w Referacie Księgowości Budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 5 wolnych stanowisk Aplikantów w Referacie Prewencji Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Kultury w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska (FBK 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowowisko młodszego referenta w Referacie Najmu i Dzierżaw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGN)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych (FM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska aplikantów w Referacie Prewencji w Straży Miejskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Najmu i Dzierżaw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora BHP w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (PB)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzedzie Stanu Cywilnego (PU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów (FB)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na 4 wolne stanowiska aplikantów w Referacie Prewencji w Straży Miejskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotyczaca naboru na 2 wolne stanowiska aplikantów w Referacie Prewencji w Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o zapotrzebowaniu na kandydata do pracy na podstawie umowy zastępstwa na stanowisku inspektora w Burze Miejskiego Rzecznika Konsumentów (EW)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji (AI))
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiskoa pracy podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Komunikacji (SK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Administracyjnym (SD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Marii Skodowskiej - Curie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 9-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Szpaków 33 - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. H.Sienkiewicza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Rencistów i E.Imieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Żeleńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Grzybowej i Sudeckiej w Rudzie Śląskiej, do ziemi (rowu)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2017 w sprawie kamery na boisku "Orlik" przy ul. Plebiscytowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2017 w sprawie zmiany wizerunku tramwaju posadowionego przy rondzie w Chebziu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2017 w sprawie ul. Strumykowej w Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2017 w sprawie boiska do siatkówki przy ul. Plebiscytowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2017 w sprawie ul. Strumykowej w Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2017 w sprawie ul. Strumykowej w Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2017 w sprawie usunięcia słupów oświetleniowych na ul. gen. Hallera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2017 w sprawie remontu drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kard. A. Hlonda 1, 3, 5, 7 oraz W. Bogusławskiego 5, 7, 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2017 w sprawie zmiany wizerunku tramwaju posadowionego przy rondzie w Chebziu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2017 w sprawie oznakowania ulic Szewczyka i Wita Stwosza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.ks.J.Niedzieli 51b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Niedurnego 50d
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu OTUiPS przy ul.Ballestremów 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Grzybowej i Sudeckiej w Rudzie Śląskiej, do ziemi (rowu)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowej 4/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu do Eindhoven w Holandii na zawody Orange Cup 2017 w ratownictwie wodnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
407/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 10 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2017 w sprawie braku chodnika na ulicy Kingi i ulicy Górnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2017 w sprawie likwidacji skutków wadliwego wykonania kanalizacji na tzw. Fińskich Domkach w Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowaia w spr. realizacji inwestycji drogowej np. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN500 CN 1,6MPa relacji Szobieszowice – Szopienice odc. SRP Biskupice Młyńska Zabrze do SRP Katowicka w Rudzie Śląskiej – etap I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. P.Zdziebkowskiej oraz Katowickiej - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie nadania nazwy Marii i Lecha Kaczyńskich rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic 1-go Maja, Halembskiej i Rolniczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna