Rejestr zmian w biuletynie

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Achtelika oraz Piastowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Achtelika oraz Piastowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2018 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia dalszego przeznaczenia budynków przy ul. Powstańców 1, 1A, 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.40.2018 w sprawie latarni ulicznej przy ul. K. Makuszyńskiego 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.39.2018 w sprawie utwardzenia ul. Pięknej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.38.2018 w sprawie dokładniejszego "zamknięcia" terenu na skwerze ks. Gutsfelda przy ul. Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.37.2018 w sprawie remontu chodników przy ul. Słowiańskiej 2 do 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.36.2018 w sprawie dzielnicy Bielszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.35.2018 w sprawie parkingu przy ul. Cichej w Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.34.2018 w sprawie utrzymania czystości dróg w mieście
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu - lista AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy - lista KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.33.2018 w sprawie dzików i kontroli ich populacji na terenie Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.32.2018 w sprawie naprawy oświetlenia przy ul. Pawła 1 oraz naprawy chodnika wzdłuż ul. Pawła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.31.2018 w sprawie monitoringu przejścia podziemnego pomiędzy ul. Kędzierzyńską i Wolności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2018 w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci z tyłu nieruchomości przy ul. Magazynowej 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu* - PR.0012..1.2.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu* - PR.0012.1.2.2018.PDF
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.3.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 marca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sIWZ - wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5 wz.umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5 wz.umowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego na działkach o ozn. geod. (...) położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str. tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - opis przedmiotu zamóweinia - SIWZ - Zał. nr4 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 3 oswiadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - STWIORB - SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót - SIWZ - Zał. nr 4aprzedmiar.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa - SIWZ - Zał. nr 4cdokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego na działkach o ozn. geod. (...) położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - maj 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - maj 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „II Otwarty Puchar Rudy Śląskiej Dzieci i Młodzieży”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wody, poprzez odtworzenie lewej skarpy koryta potoku Bielszowickiego na odcinku w km 9+765 – 10+116 w Rudzie Śląskiej, w związku z likwidacją zastoiska wodnego związanego z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Cypriana Norwida
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Jana Stefana Dworaka i Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu - dr 72.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu - dr 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - marzec - 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnoleśnej 6a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Katowickiej 45 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Gierałtowskiego 3b - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solidarności 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Piasecznej 2 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Gierałtowskiego 3a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Piasecznej 2 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnoleśnej 6a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Katowickiej 45 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solidarności 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o konkursie - Ogłoszenie okonkursach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia o konkursie - Ogłoszenie okonkursach.pdf

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - inf. o stanie realizacji zadań -30.03.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłkek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -16.04.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -22.03.2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zwolnienia od podatków od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. E.Kokota (dz.773) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szpinda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Kaczmarczyk-Całek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Pawła - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Młyńskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Podlaskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. A.Tiałowskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Bytomskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Gęsiej (dz.1309) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Gęsiej (dz.1307) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kościelnej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2018 w sprawie remontu schodów znajdujących się przy zejściu na ciąg pieszy przy ul. Podlas oraz remontu odcinka nawierzchni powyżej schodów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie w sprawie grupy kaptałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatkowe dokumenty do postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna