Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elzbieta Cyprys
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Ignor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Ignor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 6-ciu nieruchomości przy ul. Władysława Jagiełły oraz Dojazdowej (3787) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Ignor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod 31 ogródków rekreacyjnych i 5 garaży wolnostojących zlokalizowanych w rejonie ul. Nowobytomskiej oraz ul. Józefa Szafranka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod 31 ogródków rekreacyjnych i 5 garaży wolnostojących zlokalizowanych w rejonie ul. Nowobytomskiej oraz ul. Józefa Szafranka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod jeden ogródek rekreacyjny i cztery ogódki przydomowe zlokalizowane w rejonie ul. Konstantego Ciołkowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej (986) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisi Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2017 w sprawie zabudowania czujnika ruchu przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź "
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ul. Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3090/359, 3088/335, 3744/338, 3745/338, 2992/341, 2507/342, 1336/335, 1740/337, 3993/324, 3496/323, 1744/323, 2020/323 (numery działek przed podziałem)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 27) przy ul. L.Tołstoja - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 27) przy ul. L.Tołstoja - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.02.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opracowywania i przekazywania do realizacji zarządzeń, postanowień, poleceń i pism okólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2017 w sprawie uszkodzenia jezdni przy moście nad nitką kolejową przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2017 w sprawie zabudowania czujnika ruchu przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2017 w sprawie zdecydowanego działania poprawiającego bezpieczeństwo przechodniów, mieszkańców, a szczególnie dzieci na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i I. Łukasiewicza w Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.6.2017 w sprawie utworzenia miejsc parkingowych w rejonie ulic Racławickiej i Kosynierów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 4-ch nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (704) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2017 w sprawie oświetlenia i ustawienia tabliczki informacyjnej o ulicy Małej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (704) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2017 w sprawie uszkodzenia jezdni przy moście nad nitką kolejową przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Ogrodowej (1332) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Zabrzańskiej (705) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2017 w sprawie zdecydowanego działania poprawiającego bezpieczeństwo przechodniów, mieszkańców, a szczególnie dzieci na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i I. Łukasiewicza w Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.1.2017 w sprawie remontu ulicy gen. J. Ziętka w Orzegowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (704) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2017 w sprawie zabudowania czujnika ruchu przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szczęść Boże (669) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kędzierzyńskiej oraz Przy Kolei (1135) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej (510) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyniku postepowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mikołowska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Szczudlaka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
22.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.6.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.5.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.6.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
15.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
197.2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26.2017 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10.2017 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wydruk
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana A.B. zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska „w sprawie odmowy zgody na wykup lokalu mieszkalnego przy ul.Żeromskiego xx w Rudzie Śląskiej z odpowiednią bonifikatą".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wieży południowej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu wnętrza (ścian i stropu) oraz odnowieniu polichromii w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Raciborskiej 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Ksiedza Józefa Niedzieli 26 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Księdza Józefa Niedzieli 24 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej instrumentu organowego zlokalizowanego w kościele pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych oraz zmianą pokrycia dachu kościoła pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu renowacji wraz z wykonaniem zewnętrznego szklenia ochronnego witraży zlokalizowanych w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu i adaptacji klatek poddasza kościoła Odkupiciela w Rudzie Śląskiej – Wirku na potrzeby galerii i przestrzeni wystawowo – muzealnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wydruk
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska oraz J.Kochanowskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska, J.Kochanowskiego, M.Reja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wydruk
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych, zasad kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul.Wiejskiej (719) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Solidarności (1329) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (1927) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kossaka (2030) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Radoszowskiej (837) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (3649) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Malinowej (1296) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Handlowej (1804) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Husarskiej (3286) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota oraz Bema (1270) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4871) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Długiej oraz Szyb Paweł (690) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kingi (3167 i 3172) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej (1027) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Malinowej (2227) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Śląskiej (1177) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej (494) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej (494) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Malinowej (2227) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Śląskiej (1177) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej (1027) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna