Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 do treści SIWZ oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Glinianej (1057/519) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2017 w sprawie zatrudnienia kandydata wyłonionegow drodze konkursu na kierownika Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.56.2017 w sprawie porządku przy ul. Janty 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.57.2017 w sprawie przycięcia drzew przy ul. Janty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.58.2017 w sprawie wywożenia śmieci
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

12.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie w drodze licytacji autobusu marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie w drodze licytacji autobusu marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie w drodze licytacji autobusu marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4A/9) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4A/9) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 stycznia 2016 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 stycznia 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich szkół i przedszkola w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pokoju 13 - wyniki przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Szpaków (1943) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Sikorek (1718, 629) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gwareckiej (1372) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Katowickiej (97) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Katowickiej (494) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego o wydaniu Decyzji w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. L.Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (dz. 4987,4988,4989,4990) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Mazurska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
215/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Ks. Niedzieli 51 B w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c. o. w budynku Gimnazjum Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Gwareckiej 2, segment A i D”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Bytomskiej 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Kukułczej 4 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Nowaka 4 w Rudzie Śląskiej – zabezpieczenia przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
209/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Żeromskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
208/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku przy ulicy Łukowej 13-15 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku przy ulicy Tunkla 147 b w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
205/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Rozbiórka budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy ulicy Głównej 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Czempiela 3, 3A w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska – zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/06 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/06 w sprawie powołania „Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/06 w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży: Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniachi półkoloniach w ramach akcji „Lato 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/06 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 27 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Miodowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-465/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.11.2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunklaw Rudzie Śląskiej – Kochłowicach zabudowanej garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Orzegowskiej Nr 8, 8A, 8B, 8C, 8D w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej Nr 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu firmy „CTC” Sp. z o.o. (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna