Rejestr zmian w biuletynie

18.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3 zmiana do programu" na "3 program na2016"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "1program" na "1 program na 2015"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 program na 2017"
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zmiana do programu" na "zmiana doprogramu z 2000r."
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program od roku 2000"
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 program na 2003"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3program na lata 2014-2016" na "4 program na lata 2014-2016"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1 program na lata 2008-2010" na "2program na lata 2008-2010"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2 program na lata 2011-2013" na "3program na lata 2011-2013"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 program na lata 2017-2019"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3zał" na "7 zał"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "1strategia " na "5 strategia na lata 2014-2030"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "2zał" na "6 zał"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 sprawozdanie z realizacji strategii"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 aktualizacja strategii na lata 2003-2007"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 strategia na lata 1997-2015"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 procedura aktualizacji"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawaidomienie o wyniku" na"Zawiadomienie o wyniku"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18 program na 2017-2021"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "5zmiana do programu" na "17 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "14 zmiana do programu " na "14 programna 2012-2016 "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3zmiana do programu " na "15 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "4zmiana do programu" na "16 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 21.12.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "2program na lata 2012-2016 " na "14 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "1program na lata 2012-2016 " na "13 program na 2012-2016"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 program na 2007-2011"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 program na 2002-2006"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program zapobiegania bezdomności zwierząt
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "6zmiana do programu" na "10 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "4zał" na "8 program na 2015-2016"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "5zał " na "9 program na 2016-2017"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3zał" na "7 program na 2014-2015"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"2. zał" na "6 program na 2013-2014"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"5" na "5 program na 2012-2013"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1. zał" na "5"
Dotyczy dokumentu:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Rodziny 3+".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategiczne dokumenty z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Oszczędzam z wodomierzem”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla KAUFHAUS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Seniora 60+"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2015-2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Pomoc dla potrzebujących”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 9-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

16.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Gwarecka i W.Korfantego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
570.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
569.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
568.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
567.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
566.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
565.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
564.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
563.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
562.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
561.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
560.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
559.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
557.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
558.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
556.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
555.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
554.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
553.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
552.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
551.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
550.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
549.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
548.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
547.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
546.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
545.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
544.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
543.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
542.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
541.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
540.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
539.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
538.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
537.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań bieżących realizownaych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
535.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
536.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
535.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
540.2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Rudzie Śląskiej literatury zakupionej w ramach pojektu "Rudzki nauczyciel - sprawny badacz" realizowanego przez Miasto Ruda Śląska w ramach Działania 3.5 "Kompleksowe wspomaganie systemu oświaty" Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
530.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - II etap"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
77.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
76.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75.2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki do Zakopanego dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
327.2016 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.3.327.2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska" w brzmieniu określonym w (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (dz.nr 1794) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.15.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.15.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.18.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 15 listopada 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.17.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2016 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 września 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Dopuszczenie podmiotu na prawach strony w spr. "Rozbudowia instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK–POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na liniach 1 i 9 na terenie Zabrza, Rudy Śląskiej i Bytomia: Wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Ulepszenie gruntu, poprzez podniesienie wskaźnika zagęszczenia gruntu do wartości minimalnej (0,93 – 0,95), na działkach o numerach geodezyjnych 228, 229 i 600/227 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Bałtyckiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez pracownice Dziennego Domu Pomocy "Senior - Wigor" w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Dziennego Domu "Senior - Wigor" w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2015r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2015r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2015r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2015r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulamninu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulamninu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania Rudzkiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania Rudzkiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3462, 878/124, 1692/124, 1693/124, 696/124, 1892/135, 2235/149, 2065/152, 2066/152, 2067/152, 1620/152, 877/124, 1873/136, 1880/151, 1910/135, 1881/151, 698/152, 2068/152, 1931/149”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: trzech wylotów – W1, W2, W3 na działkach o nr 3755/7 i 3727/27, przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na długości 122, 5 m na działce o nr 3755/7 oraz likwidację rowu na odcinku ok. 30 m na działce o nr 3755/7, (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Rudzie Śląskiej bonifikaty w wysokosci 90% od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przy ul. Wita Stwosza 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o naborze"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia o naborze
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 4-ch nieruchomości przy ul. Kingi (dz.nr 4956, 4953, 4954, 4958) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja cz. 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ STWiOR"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul.Bytomskiej - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. L.Tołstoja - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul.I.Krasickiego - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul.I.Krasickiego - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 - 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 - 2013
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Pomoc dla potrzebujących”
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Rodziny 3+".
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Oszczędzam z wodomierzem”.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla KAUFHAUS
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Seniora 60+"
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2015-2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2020
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.127.2016 w sprawie prawidłowego oznakowania prac interwencyjnych prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna