Rejestr zmian w biuletynie

12.01.2018

Dotyczy dokumentu:
1265/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy 1-go Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1264/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gliwickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1263/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1262/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1261/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
620.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
618.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
619.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
617.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
618.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
616.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
615.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
616.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
614.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
615.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
613.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
612.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
611.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
610.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
609.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
607.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
608.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
606.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
607.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
605.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
604.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
603.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
602.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
601.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
600.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
599.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
600.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
598.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
599.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
597.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.3.520.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
598.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
596.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
595.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
594.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
593.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
592.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
591.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
590.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
589.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
588.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
587.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
585.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 585.pdf"
Dotyczy dokumentu:
586.2017 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
585.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
584.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
583.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
582.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
581.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
580.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
579.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.007.233.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w spawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 5 nieruchomości na terenie miasta - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. J.Brzechwy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem 12 nieruchomości przy ul. Szyb Zofii - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogródki Szyb Zofii.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem 12 nieruchomości przy ul. Szyb Zofii - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. K.Goduli - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2 nieruchomości przy ul. Orzegowskiej i Jaracza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6 nieruchomości przy ul. Owocowej i Akacjowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 9 nieruchomości w dzielnicach Orzegów i Ruda - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Mikołowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 9 nieruchomości w dzielnicach Orzegów i Ruda - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr PR.0012.3.13.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 listopada 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr PR.0012.3.13.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 listopada 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu* - PR.0012.3.13.2017 (2).PDF"

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uzyskanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji - info wybórFP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.10 - decyzja środowiskowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.10 - decyzja środowiskowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - KO.6220.1.33.2017informacjaSKO-postanowienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania 3-5 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja zapisu SIWZ.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - karta projektu rewitalizacyjnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta_projektu_rewitalizacyjnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - podsumowanie konsultacji.docx
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - podsumowanie konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ulicy Morskiej w Rudzie Śląskiej do wód – rzeki Kłodnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Grzybowej i Sudeckiej w Rudzie Śląskiej, do ziemi (rowu)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Grzybowej i Sudeckiej w Rudzie Śląskiej, do ziemi (rowu)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obw - wydanie pozwolenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - lis.2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Szczudlaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zgłoszenie pobytu czasowego 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zgłoszenie pobytu stałego 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zgłoszenie wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytuczasowego 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytustałego 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zgł. wyjazdu poza graniceRP_2015-03-02_73.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zgł. powrotu z wyj. z poza RP - ponad 6miesięcy_2015-03-02_74.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zgł. pobytu stałego_2015-03-02_69.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zgł. pobytu czasowego_2015-03-02_71.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zgł. wymeldowania z pobytustałego_2015-03-02_70.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zgł. wymeldwania z pobytuczasowego_2015-03-02_72.pdf

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem 11 nieruchomości przy ul. Piastowskiej, Potokowej, Na Łąkach - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Katowickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Wysokiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 12 lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 11 lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 3 lokali użytkowych - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta projektu rewitalizacyjnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu składania ofert 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.1.2018 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie postepowania zadania 1,5,7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Punkt skupu złomu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Ślaskaz dnia 04.01.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem nieruchomości przy ul. Kąpielowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wyniki ferie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Magdziorza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - skanowanie0001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Magdziorza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogł_Magdziorza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Generalny Rejestr Umów - sty-lis_2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Generalny rejestr umów za 2015 - 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Generalny Rejestr Umów - 2015-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - działki do zbycia w 2017 - stan nasty.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - działki do zbycia w 2017 - stan nalip.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - działki do zbycia w 2017 - stan nawrz.2017r.doc
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - działki do zbycia w 2018 - stan na03.01.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (31.12.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (31.12.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.12.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.12.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.11.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.11.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (30.11.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (30.11.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (2013-2016).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (2013-2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-lis.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Punkt skupu złomu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Magdziorza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Pokoju 2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2018_01_08_12_24_33.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Pokoju 2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - harmonogram 2017r. NPP.doc
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - harmonogram dyżurów - 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania 5 i 6. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna