Rejestr zmian w biuletynie

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Jarzębinowa 3/8) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Osiedlowa 9c/2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Osiedlowa 11a/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Konstytucji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Mazurska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Halembskiej 15".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2017 w sprawie wykonania oznakowania poziomego w obrębie postoju taksówek na osiedlu Halemba I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dot. grupy kapitałowej"

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
470/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączona z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana treści ogłoszenia - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "poprawione załączniki"
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana treści ogłoszenia - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik poprawione załączniki
Dotyczy dokumentu:
469/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
468/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
467/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej 3,3A,3B w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
466/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 131
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
465/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty dodatkowe przy nadbudowie i przebudowie budynku „F” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Lipa 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
464/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę izby przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Lipa 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
463/06 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dzierżawę cyfrowej centrali abonenckiej dla Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
462/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty bieżące dróg publicznych w mieście Ruda Śląska – 12 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
461/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
460/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont chodnika wzdłuż ciągu ul. Kłodnickiej na odcinku od nowego ronda w ul. 1-go Maja do ul. Gojawiczyńskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
459/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
458/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic w wyszczególnionych czterech częściach Miasta Ruda Śląska w latach 2007 – 2009”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
457/06 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oświetlenie terenu przy pomniku, ciągu pieszego i terenu przy boisku GKS „WAWEL-WIREK” w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
456/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Tunkla 147 A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
455/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont części ogrodzenia z wybudowanym kolumbarium wzdłuż drogi dojazdowej do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Porębskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
454/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont chodnika przy ul. Ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
453/06 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Nowary – Stelmacha, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2572/141, 2574/141, 2576/01471, o łącznej wartości powierzchni 656 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
452/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
528/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
451/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Orzegowskiej Nr 47 w rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
450/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetragowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego nr 1, 1A, 1B w Rudzie Śląskiej– Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
449/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące zabezpieczenia ruchu – konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
448/06 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A – 4 do granicy administracyjnej z Miastem Mikołów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
447/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na zadania inwestycyjne w wysokości 30.687.627 PLN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
446/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont dachu budynku Miejskiego Centrum Kultury – I etap w Rudzie Śląskiej – nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
445/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
444/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem „wieży wodnej” oznaczonej Nr geodezyjnym 2778/187 o powierzchni 390 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
443/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem przepompowni wody „Otylia”, oznaczonej Nr geodezyjnym 2903 o powierzchni 2891 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
442/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonej Nr geodezyjnym 1658/218 o pow. 2962 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Mieszka I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
441/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonej Nr geodezyjnymi 3454/158 i 3455/158 o łącznej powierzchni 822 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Grzybowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
440/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonych Nr geodezyjnymi 4255/13 i 4258/7 o łącznej powierzchni 1645 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. E. Kokota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
439/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych budynkiem przepompowni wody, oznaczonych Nr geodezyjnym 3407/203, 3408/203, i 3410/203 o łącznej powierzchni 381 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Kunickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
438/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków oznaczoną Nr geodezyjnym 1640/102 o pow. 111 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. ZMP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
437/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonej nr geodezyjnym 1641/142 o powierzchni 205 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
436/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oświetlenia następujących dróg: Ziętka, Zielińskiego, Piechoty, Latki, Waniora, Jesionowej, Doroszewskiego, Poligrafii, Homera, Ciołkowskiego, Olchowej, Smoluchwoskiego, Sierpińskiego, Wołkowa, Gagarina, Banacha, Lipieńska, Północna, Przedszkolna, Fabryczna i Otylii na obszarze miasta Ruda Śląska obejmującą wymianę opraw z rtęciowymi źródłami światła na energooszczędne oprawy z sodowymi źródłami światła oraz inne prace jakie będą niezbędne do wykonania w trakcie ww. wymiany opraw ze względu na: bezpieczeństwo użytkowania elektrycznej instalacji oświetlenia i warunki udzielonej gwarancji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
435/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oświetlenia ulicy 1-go Maja w Rudzie Śląskiej obejmującą: wymianę opraw z rtęciowymi źródłami światła na energooszczędne oprawy z sodowymi źródłami światła oraz inne prace jakie będą niezbędne do wykonania w trakcie ww. wymiany opraw ze względu na: bezpieczeństwo użytkowania elektrycznej instalacji oświetlenia i warunki udzielonej gwarancji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
434/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg: Hallera, Kazimierza, Czarnoleśna, Dworaka, Żelazna, Konstytucji, Krasińskiego Mamrota, Furgała, Szarotek, Lompy, Mieszka I, Parkowa, Szyb Walenty, Wojska Polskiego, Kościuszki, Obrońców Katania, Strzelców Bytomskich, Marzanny, Sobótki, Jutrzenki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
433/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizacja oświetlenia następujących dróg: Piłsudskiego, Oświęcimska, Aleja Dworcowa, Świętochłowicka, Kasztanowa, Lipowa, Lukowa, Wschodnia, Radoszowska, Kamienna, Bratnia, Gajowa, Malczewskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
432/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nas: „modernizacja oświetlenia następujących dróg: Wawelska, Raciborska, Storczyków, Bratków, Konwalii, Magnolii, Krakusów, Tulipanów, Astrów, Chabrów, Sasanek, Chryzantem, Bzów, Fiołków, Norwida, Nałkowskiej, Staszica, Powstańców, Ligonia, Miarki, Żeleńskiego, Szczęść Boże”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
431/06 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg: Mickiewicza, Szczęść Boże, Przy Kolei, Gierałtowskiego, Jana Dobrego, Ogrodowa, Żeromaskiego, kędzierzyńska, Dunajewskiego, Czempiela, Wincentego, jaracza, Wysokiej, Bogusławskiego, Grunwaldzka, Piaseczna, Podlas, Modrzejewskiej, Joanny, Floriana, Czereśniowa, Tiałowskiego, K. Goduli, Kopalnia Karol w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
243.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
244.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego: fosforu ogólnego, azotu amonowego i węglowodorów ropopochodnych, z terenu Szpitala Miejskiego przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch lokali mieszkalnych (ul. Zabrzańska 62/1 i ul.I.Nowaka 5/12) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch lokali mieszkalnych (ul. Grodzka 1/2 i ul.Grodzka 1/32) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik tabela.doc
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
244.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja zapisu SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego (ul. Grodzka 4C/06) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego (ul. Grodzka 5) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch lokali mieszkalnych (ul. Zabrzańska 62/1 i ul.I.Nowaka 5/12) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działek planowanych do zbycia w drodze przetargu (użytkowanie wieczyste) do końca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
247.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
250.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
250.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
249.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
248.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
246.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
246.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wynikach rekrutacji
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
245.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
244.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
243.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
242.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
241.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
240.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.38.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1 - Budowa "Kreatywnej sterfy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
237.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.200.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
236.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
235.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie opinii o wartości rynkowej materiału zdeponowanego na zwałowisku pocynkowym zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Antoniego Nowary - część południowa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
234.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Łukasiewicza 7 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
185.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stacja Biblioteka - modernizacja i renowacja zabytkowego dworca kolejowego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej - Chebziu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.185.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stacja Biblioteka - modernizacja i renowacja zabytkowego dworca kolegowego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej - Chebziu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
158.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1 - Budowa "Kreatywnej strefy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.158.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Część 1 - Budowa "Kreatywnej strefy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zapisu SIWZ II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania (zadanie 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
177.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.177.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.177.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
218.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i modernizacja zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz ZSP nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
218.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i modernizacja zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz ZSP nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
216.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122.2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru"
Dotyczy dokumentu:
35.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
62.2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
430/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizacja oświetlenia następujących dróg: Lexa, Grodzka, Sejmu Śląskiego, Kukuczki, modrzewiowa, Miedzyblokowa, Śmiłowicka, Świerkowa, Krucza, Cisowa, Mikołowska, Szczudlaka, Ligocka, Puławskiego, Bagienna, Wyzwolenia, Panewnicka, Orzeszkowa, Zapolskiej, Magazynowa, Szyb Powietrzny, Różana, Jaśminów Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
429/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg: Nowy Świat, Chłopska, Świętojańska, Pancernych, Hubalczyków, 1-go Maja, Junaków, Harcerska, Marciniaka, Łużycka, Jadwigi Śląskiej, Mazurska, Łowiecka, Sokolska, Pakuły, Leśna, Lubuska, Beskidzka, Rybnicka, Kurpiowska, Staropolska, Armii Krajowej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
428/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego na: „przebudowę kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej 163”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
428/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego na: „przebudowę kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej 163”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
427/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg; Chełmińskiego, Dunikowskiego, Pordzika, Józefa, Poloczka, Wilka, Pośpiecha, Grzegorza, Szrama, Kopalniana, sztygarska, Brygadzistów, Sztolniowa, Kombajnistów, Szybowa, Szpaków, Skowronków, Drozdów, Katowicka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
427/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg; Chełmińskiego, Dunikowskiego, Pordzika, Józefa, Poloczka, Wilka, Pośpiecha, Grzegorza, Szrama, Kopalniana, sztygarska, Brygadzistów, Sztolniowa, Kombajnistów, Szybowa, Szpaków, Skowronków, Drozdów, Katowicka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
426/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
425/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska , położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków „Panewniki” na rzecz Miasta Katowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/06 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/06 w sprawie wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych poza pasami drogowymi, przeznaczonych pod umieszczanie urządzeń reklamowych lub ruchomych elementów reklamowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
423/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-383/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.09.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie inwentaryzacji budynków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
383/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Wykonanie inwentaryzacji budynków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
422/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
421/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
420/06 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
544/05 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
419/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
418/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy Głównej 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
417/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymianie dróg na terenie miasta Ruda Śląska (zadanie III i IV kolejność utrzymiania w dzielnicy: Halemba, Kochłowice, Bielszowice)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
416/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury In. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
415/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Inwentaryzację szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej II i III klasy dla miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
414/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Modernizacja następujących dróg: Jagiełły, Śląska, Moniuszki, Strumykowa, Barbary, Klonowa, Kasztanowa, Wyspiańskiego, Grobla, Kolejowa, Prusa, Do Gródka, jagodowa, Malinowa, Siewna, Mazowiecka, Długa, Solna, Radoszowska, Łukasiewicza, oświęcimska, Ciasna, Cegielniana, Tatrzańska, Poranna, chmielna, Wrocławska, Wirecka w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Instalację urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych w budynku basenu kąpielowego przy Szkole Podstawowej Nr 30 w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem 10”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
412/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 r. (szkolenie dzieci i młodzieży w boksie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
411/06 w sprawie uznania Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7 za zlikwidowaną zgodnie z Uchwałą Nr 974/LV/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.02.2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
410/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zakup posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
409/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
408/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie robót budowlano-elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze miasta Ruda Śląska w ramach prac inwestycyjnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/06 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
239/06 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
407/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich garaży murowanych położonych przy ulicy Tiałkowskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu składania ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
406/06 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska odrębnej własności lokalu użytkowego o pow. Użytkowej 313,42 m2 położonego w budynku usługowym przy ul. Oświęcimskiej nr 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej od Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
405/06 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 0151-84/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.05.2004 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
404/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Maya 14”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
403/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizacja oświetlenie następujących dróg: Szyb Andrzeja, Westerplatte, Lecha, Kupiecka, 1-go Maja, Tołstoja, Pasieczna, ks. Niedzieli, Kasprowicza, Ustronna, Piekaniczyka, Jordana, Unickiego, Bytomskiego, Słowackiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
402/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „modernizacja oświetlenia następujących dróg: poligonowa, Husarka, Rycerska, Ułańska, Admiralska, Zielona, Poznańska, Szymanowskiego, Kingi, Gliniana, Wysoka, Partyzantów, Tunkla, Korfantego, Zgrzebnioka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
372/06 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
401/06 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
400/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszczący się w budynku przy ul. Kolonii Zwycięstwa 26 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
399/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
398/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtyckiej i ul. Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
397/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa odcinka trasy N-S ul. 1-go Maja do ul. Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z dwoma węzłami dwupoziomowymi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
396/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
395/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg: Paderewskiego, Różyckiego, Kolberga, Karłowicza, Maliszewskiego, Ogińskiego, Szeligowskiego, Noskowskiego, Radosnej, Kopernika, Zwirki-Wigury, Piaskowej, Magdziorza, Brata Alberta, Czajkowskiej, Ździebkowskiej, Ściegiennego, Nowary, Gilów, Kukułczej, Bocianów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące zabezpieczenie ruchu – oznakowanie pionowe sieci drogowej Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
393/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 32 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.05.2006 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
351/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Adaptacja budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej na filię Biblioteki Miejskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
391/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-351/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej na filię Biblioteki Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - str. 104 - 167 cz. 2
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str. 104 - 167 cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str. 104 - 167 cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. L.Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych w Rudzie Śląskiej: (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych w Rudzie Śląskiej: (...)".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych w Rudzie Śląskiej: (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka ul. Wyzwolenia i ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
414/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Modernizacja następujących dróg: Jagiełły, Śląska, Moniuszki, Strumykowa, Barbary, Klonowa, Kasztanowa, Wyspiańskiego, Grobla, Kolejowa, Prusa, Do Gródka, jagodowa, Malinowa, Siewna, Mazowiecka, Długa, Solna, Radoszowska, Łukasiewicza, oświęcimska, Ciasna, Cegielniana, Tatrzańska, Poranna, chmielna, Wrocławska, Wirecka w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
390/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup dwóch samochodów patrolowych przeznaczonych dla Straży Miejskiej dostosowanych do przewozu osób ujętych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
389/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy placu Jana Pawła II 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej 16, 16A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
387/06 w sprawie zmiany siedziby Szkoły Policealnej Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
386/06 w sprawie powołania Komicji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
385/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
384/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku mieszkalnego w Rudzie śląskiej – Halembie przy ulicy Kukuczki 1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
383/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Wykonanie inwentaryzacji budynków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
382/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty bieżące dróg powiatowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
381/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Bytomskiej 39-42 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
380/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja noclegowni w budynku przy ulicy Tołstoja 11 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
379/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczeń Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12, na rozszerzenie usług medycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
378/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
377/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
376/06 w sprawie wykonania uchwały Nr 1093/LXII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.07.2006 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
375/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego na: „modernizację infrastruktury sportowej oraz remont muru oporowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy 11-go Listopada 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Styczyńskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
374/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.05.2006 r. Nr SOR.PM.0151-229/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Styczyńskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 168 - 228"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
373/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej składników i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 104 - 167"
Dotyczy dokumentu:
372/06 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
371/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizację oświetlenia terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach działania 2.5 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej – Wirku w rejonie ulic Pawła Kubiny – Ludomira Różyckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Kąpielowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna