Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mikołowska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Szczudlaka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
22.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.6.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.5.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.6.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
15.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
197.2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26.2017 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10.2017 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wydruk
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana A.B. zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska „w sprawie odmowy zgody na wykup lokalu mieszkalnego przy ul.Żeromskiego xx w Rudzie Śląskiej z odpowiednią bonifikatą".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wieży południowej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu wnętrza (ścian i stropu) oraz odnowieniu polichromii w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Raciborskiej 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Ksiedza Józefa Niedzieli 26 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Księdza Józefa Niedzieli 24 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej instrumentu organowego zlokalizowanego w kościele pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych oraz zmianą pokrycia dachu kościoła pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu renowacji wraz z wykonaniem zewnętrznego szklenia ochronnego witraży zlokalizowanych w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu i adaptacji klatek poddasza kościoła Odkupiciela w Rudzie Śląskiej – Wirku na potrzeby galerii i przestrzeni wystawowo – muzealnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wydruk
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska oraz J.Kochanowskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska, J.Kochanowskiego, M.Reja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wydruk
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych, zasad kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul.Wiejskiej (719) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Solidarności (1329) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (1927) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kossaka (2030) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Radoszowskiej (837) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (3649) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Malinowej (1296) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Handlowej (1804) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Husarskiej (3286) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota oraz Bema (1270) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4871) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Długiej oraz Szyb Paweł (690) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kingi (3167 i 3172) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej (1027) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Malinowej (2227) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Śląskiej (1177) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej (494) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej (494) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Malinowej (2227) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Śląskiej (1177) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej (1027) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 6) na rzecz jego najemcy (ul. Ratowników) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 2A/8) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. F.Joliot-Curie 2D/13) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla (759) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kingi (3167 i 3172) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Długiej oraz Szyb Paweł (690) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks.Niedzieli oraz Zajęcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks.Niedzieli oraz Zajęcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 2-4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 0151-161/PM/04 z dnia 15.07.2004r. w sprawie wykonania uchwały nr 413/LV/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/PM/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 413/LV/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.01.1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za usługi związane z pochówkiem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29.2017 w sprawie określenia opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
568.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej wraz z połączeniem z ulicą K. Goduli (DW925) w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania poprzedzone opracowaniem Wielowariantowego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.568.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej wraz z połączeniem z ulicą Karola Goduli (DW925) w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania poprzedzone opracowaniem Wielowariantowego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
26.2017 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20 zał"
Dotyczy dokumentu:
7.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
25.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - przebudowa drogi nr 171001S (ul. Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
24.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "BEZPIECZNIE NA DRODZE - rowerowa ścieżka przy ul. Joanny - projektuj i buduj"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
22.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
21.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dobrej Nadziei nr 7, 7A w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Węglowej nr 9, 9A, 11, 11A, 13 w Rudzie Śląskiej- Chebziu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę drogi nr 171001S (ul. Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha) - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.2017 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.6.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę drogi nr 171001S(ul. Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - I etap(od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha) - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, w ktoych znajduje się tylko 1 lokal mieszkalny (dom mieszkalny), nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe oraz garaży, stanowiących przedmiot odrębnej własności, obejmujących lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5.2013 w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16.2017 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.5.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
15.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ks. Niedzieli 80 A w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
31.2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia jej Regulaminu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
361.2016 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
14.2017 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia jej Regulaminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13.2017 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
135.2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.01.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja ośrodka sportowo - rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów" - budowa muru oporowego oraz garażu dla rolby wraz z pomieszczniem technicznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingów w Rudzie Śląskiej - 3 zadania - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
9.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Administracyjnego przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji zlikwidowanego Referatu Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, którego następcą prawnym jest Wydział Egzekucji Administracyjnej, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Biura Prawnego przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Kancelarii Urzędu Miasta przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych konkursów ofert na 2017 rok z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Kadr przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Informatyki przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wzór umowy s. 29-28"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z rozprawy administracyjnej w spr. "Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokóół z współnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczośco iraz Komisji Infrastruktury i Rozwju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Noblistów Śląskich.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ruda Śląska ograniczonej od północy autostrada A4 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota oraz Bema (1270) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4871) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Handlowej (1804) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Handlowej (1804) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Husarskiej (3286) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Radoszowskiej (837) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (3649) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Malinowej (1296) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kossaka (2030) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (3649) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Malinowej (1296) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Radoszowskiej (837) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Radoszowskiej (837) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (3649) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (3649) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kossaka (2030) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kossaka (2030) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kossaka (2030) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Gierałtowskiego 6b/7) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kossaka (2030) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kossaka (2030) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Solidarności (1329) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (1927) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania zadań budżetu obywatelskiego na 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje z otwarcia
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dług publiczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rybnickiej (3811) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna