Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
090/06 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu pomocy Społecznej, Święta Elżbieta, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/06 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Solskiego Nr 9, 9a, 9b w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem dla przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Spółki z o. o. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: „Dostawa i instalacja komputerowego systemu informacji prawnej z licencjami na 25 stanowisk”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowaniai przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Nadbudowa budynku "F" wraz z remontem (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/06 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach i (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/06 w sprawie ustalenia „Regulaminu Dofinansowania modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach i budynkach mieszkalnych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/04/A w sprawie zarządzenia nr 283/PM/03 Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 07.10.2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania modernizacji systemu spalania paliw stałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adam Walkus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szymiec-Spyra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
070/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowia pn. „Organizacja Konferencji w ramach obchodów Światowego Dnia Schizofrenii”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sawalach-Tomanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
067/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ks. Czempiela 3,3a, w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
065/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej Nr 18 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzanna Iwińska-Mielniczuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
064/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka-Bilińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Hadaś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
062/06 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/06 w sprawie przyjęcia zasad dla oznaczenia literowego klatek schodowych w budynkach położonych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego na pierwszym piętrze Przychodni Specjalistycznej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka-Bilińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
059/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Dworak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
058/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.3.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Włoś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Koźlik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych i 1-go garażu (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych i 1-go garażu (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zygmunt Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Gołąb
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych i 1-go garażu (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krystian Gałuszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych i 1-go garażu (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Furmaniuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Breitkopf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skiba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Woźniak-Bagińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, (...) - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Jednolitego Europejskiego DokumentuZamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego (ul. Grodzka 4C/06) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 5/40) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 5/40) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 5/40) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja (2771) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (467) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
057/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicach Edmunda Kokota, Karola Goduli, Adama Mickiewicza (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
054/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
051/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków kardiotokografudo pomiaru tętna płodu na potrzeby poradni ginekologicznej Przychodni Rejonowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego komputerowego Przychodni Rejonowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/05 w sprawie zmiany zarzadzenia Prezydenta Miasta z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszklanych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/06 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę o oznaczeniu geodezyjnym 3078/334 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/05 w sprawie zmiany zarzadzenia Prezydenta Miasta z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszklanych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/05 w sprawie zmiany zarzadzenia Prezydenta Miasta z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszklanych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 7, 7a, 7b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu i aparatury medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/06 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w używanie pomieszczenia w części bieloszowickiej SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/06 w sprawie zarządzenia Nr DOO.PM.0151-76/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/06 w sprawie odrzucenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr DOR.PM.0151-480/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
480/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2017 w sprawie zatrudnienia kandydata wyłonionegow drodze konkursu na kierownika Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
035/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części poczekalni Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOR.PM.0151-436/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w 2006 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/06 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniach i półkoloniach (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya Nr 14, 14a, 14b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny Nr 17, 17a, 17b, 17c w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasickiego 1, 1a,1b, 1c, 1d, 1e w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zgrzebnioka 10, 10A oraz ulicy Zgrzebnioka 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 23, 23A, 23B w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 3, 3A w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 1, 1A, 1B, 1D, 1E w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/06 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 15 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/06 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 12 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.05.2017

Dotyczy dokumentu:
012/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/06 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej "Senior" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowew zakresie parkowania pojazdów usunietych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/06 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia przeprowadzanych w 2006 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2006 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "wykaz pracowników"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesiotra w Katowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej 6"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Konstytucji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (4991, 4984) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe uzupełnione o kody CPV"
Dotyczy dokumentu:
557/05 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Klubu Sportowego „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
556/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2006
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
555/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne MIasta Ruda Śląska w dziedzinie turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
554/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
553/05 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
552/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
551/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Nowaka nr 7, 7a w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
550/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego 5, 5a w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
549/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 15/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
548/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 3/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
547/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 42/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
546/05 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
545/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
544/05 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/04 w sprawie Powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
543/05 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia 42/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4.12.2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje społeczne (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
542/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie dróg (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
541/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji inwestora (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
540/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
539/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu z budynkiem biurowym położonych przy ulicy Kokota (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
538/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów zagospodarowanych skwerem i pomnikiem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
537/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Cynkowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
536/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piernikarczyka (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
535/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów zagospodarowanych cmentarzem położonym przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
534/05 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
533/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu oraz przyjęcie darowizny dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
532/05 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administraowanych przez MOSiR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/05 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
531/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji „Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych” Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
389/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji "Mapy Organizacji pozarządowych" Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
530/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
530/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
529/05 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
528/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Żok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
527/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
526/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
525/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
524/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości: udziału wynoszącego 30/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
523/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki oznaczonej nr geodezyjnym 3440/2842 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
522/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Grodzkiej 4a w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
521/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
520/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
515/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie wpustów (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
519/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela Nr 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
518/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej Nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
517/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOR.PM.0151-443/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 października 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
443/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr DOO.PM.0151-18/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 06 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
516/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont ulicy Barbary (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
515/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie wpustów (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Wyciślik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wójcik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wasążnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Urbańczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Trzciński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcela Ścieszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
514/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego pt. "Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
513/05 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsprarcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
512/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbudowę okablowania strukturalnego UM"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
511/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Budowa oświetlenia drogowego (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
510/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.PM.0151-1/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
509/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Solskiego 2, 2a, 2b, w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
507/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Podlas nr 30 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
506/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego 12,12a,12b, w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
505/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Joanny 20, 20a, 20b, 20d, 20 e, w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
504/05 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Cisowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
503/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "budowę osiedla mieszkaniowego, (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
502/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 9/99 Prezydenta Miasta w sprawie powolnia Miejskiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa oraz Zarzadzenia Nr 10 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
501/05 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targach stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
500/05 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
499/05 w sprawie użyczenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej nieruchomości stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
498/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczuciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
497/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
496/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
495/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunkla (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
495/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunkla (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
494/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na:" zakup prasy (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
493/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Koncepcję tras rowerowych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
492/05 w sprawie wydania opinii do Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej - ul. gen. Józefa Hallera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sochacka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Skrzypoczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
491/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Najem i obsługa toalet przenośnych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Skórnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Rożek-Szymczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Chryzantem 10 - wynik przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Wesołowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Płaczkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Pałyga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Ogórek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - Wydział Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Kalinowej (951) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Radoszowskiej (449) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kaszubskiej (1020) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej, Kingi (3040) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej, Wyzwolenia, Wiejskiej (2491) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ks.L.Tunkla (10) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wysokiej (3788) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4 opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4a przedmiar"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
490/05 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie częsci gruntu działki przekazanej w użytkowanie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
488/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Modrzejewskiego 4, 4A, 4B w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
487/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjecie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
486/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lakali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Brzozowej 9, 9A, 9B w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
485/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Montaż, eksploatacja, demontaż (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
484/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamównienia publicznego na: "Przebudowa przyłączy kanalizacji (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Nowok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Nocko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka-Długosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Młynarski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Mikołajek-Wałach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Małachowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugeniusz Malinowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Łukasik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzena Leszczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Lasota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Lach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kuźnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kuberek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Krzyżak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Krusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Teresa Kroczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Kostępska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Knapik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Juszkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Jona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jędrecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jędrecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jędrecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Jastrzębska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Jarczewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Guzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Gamba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Frankowicz-Frank
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Dymek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Duńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Czapelka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sabina Chowaniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Borowik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Bereta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Bania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Guziel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Janduła-Jonda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Krzysteczko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
483/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownaia o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont budynku Przychodni (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 kwietnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Mejer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 kwietnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr DOO.PM.01541-18/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontaktu 06 - "Likwidacja czterech starych oczyszczalni ściekó
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/PM/03 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
482/05 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym:od 01.11.2005 r. do 30.04.2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
481/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.PM.0151-61/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.03.2005 r. w sprawie realizacji zadań związanych z udziałem Urzędu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/05 w sprawie realizacji zadań związanych z udziałem Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
480/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
479/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Eksploatacja przystanków (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
478/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Wykonanie naprawy (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
477/05 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Zaciągnięcie kredytu (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
476/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamownienia publicznego na: "Podświetlenie bryły obiektu (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
475/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
474/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
473/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
472/05 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Grzybowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
471/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
470/05 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Jarzębinowej 3a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
470/05 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Jarzębinowej 3a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
469/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego dla przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
468/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
467/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia mięsięcznego Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
466/05 w sprawie realizacji uchwały Nr 842/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2005 r. dotyczącej wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
465/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
407/05 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 3037 o pow. 600 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
464/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
463/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
407/05 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 3037 o pow. 600 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
407/05 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 3037 o pow. 600 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21848_20030926_132420.pdf
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21848_20030925_155604.pdf
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
462/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21849_20030926_134415.pdf
Dotyczy dokumentu:
461/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekaznie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_142436.pdf
Dotyczy dokumentu:
137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_135734.pdf
Dotyczy dokumentu:
398/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. M. Skłodowskiej-Curie i K. Miarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
460/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_130704.pdf
Dotyczy dokumentu:
134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_110200.pdf
Dotyczy dokumentu:
134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_121356.pdf
Dotyczy dokumentu:
131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_104543.pdf
Dotyczy dokumentu:
131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "323.03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
459/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląśkiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21850_20031001_103425.pdf
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
458/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
457/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
456/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
455/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
454/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
453/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego 7,7a,7b w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
452/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
451/05 w sprawie powołnia Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
450/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbudowa o nowe pomieszczenia (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
449/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia na: "Wycinka drzew rosnących na terenach miejskich (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
448/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Bieżące zabezpieczenie ruchu (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
447/05 w sprawie zmiany Zarzadzenia nr DOO.PM.0151-413/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.09.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413/05 w sprawie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Zakup posiłków regeneracyjnych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
446/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont zabytkowego wiaduktu kolejowego (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
445/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaia o udzielenie zamównienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
444/05 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
443/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr DOO.PM.0151-18/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 06 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 06 - "Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków", realizowanego w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2017 w sprawie kompleksowego remontu drogi - ul. Jodłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
266/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki nr 1671/142 o powierzchni 196 m2, położone] w Rudzie Śl.-Bykowinie ..
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
266/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki nr 1671/142 o powierzchni 196 m2, położone] w Rudzie Śl.-Bykowinie ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3188/52 o powierzchni 359 m2 (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
332/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3188/52 o powierzchni 359 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
331/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Lipowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3188/52 o powierzchni 359 m2 (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031230_124834.pdf
Dotyczy dokumentu:
331/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Lipowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031230_124347.pdf
Dotyczy dokumentu:
245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21851_20030925_140718.pdf
Dotyczy dokumentu:
245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "245.03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21853_20031006_142942.pdf
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21851_20030925_132528.pdf
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 748/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. dotyczącej odpłatnego nabycia przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031208_111304.pdf
Dotyczy dokumentu:
324/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 748/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. dotyczącej odpłatnego nabycia przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
324/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 748/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. dotyczącej odpłatnego nabycia przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21851_20030925_124737.pdf
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031208_105038.pdf
Dotyczy dokumentu:
319/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031205_154943.pdf
Dotyczy dokumentu:
319/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
319/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21852_20031002_133141.pdf
Dotyczy dokumentu:
213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21853_20031002_162931.pdf
Dotyczy dokumentu:
231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21852_20031002_103057.pdf
Dotyczy dokumentu:
203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21852_20030925_151658.pdf
Dotyczy dokumentu:
201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21852_20030925_152016.pdf
Dotyczy dokumentu:
308/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 listopada 2096 r. działki nr 533/67 (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031205_142553.pdf
Dotyczy dokumentu:
308/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 listopada 2096 r. działki nr 533/67 (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
308/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 listopada 2096 r. działki nr 533/67 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku pawilonu handlowego (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21856_20031205_134449.pdf
Dotyczy dokumentu:
307/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku pawilonu handlowego (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
307/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku pawilonu handlowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
442/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/PM/03 w sprawie złożenia do depozytu sądowego ceny wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 6694
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21854_20031007_110317.pdf
Dotyczy dokumentu:
273/PM/03 w sprawie złożenia do depozytu sądowego ceny wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 6694
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
273/PM/03 w sprawie złożenia do depozytu sądowego ceny wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 6694
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1622/3, 1623/3, 1624/3 ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21854_20031007_105529.pdf
Dotyczy dokumentu:
272/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1622/3, 1623/3, 1624/3 ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
272/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1622/3, 1623/3, 1624/3 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/PM/03 w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bałtyckiej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
342/PM/03 w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bałtyckiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
441/05 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części poczekalni na pierwszym piętrze Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/PM/03 w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bałtyckiej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21857_20040121_112247.pdf
Dotyczy dokumentu:
266/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki nr 1671/142 o powierzchni 196 m2, położone] w Rudzie Śl.-Bykowinie ..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21854_20031007_095657.pdf
Dotyczy dokumentu:
299/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Pordzika 4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21855_20031205_123648.pdf
Dotyczy dokumentu:
299/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Pordzika 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
299/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Pordzika 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 r. działki nr 1580/183 o powierzchni 1071 m2 (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał."
Dotyczy dokumentu:
338/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 r. działki nr 1580/183 o powierzchni 1071 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 r. działki nr 1580/183 o powierzchni 1071 m2 (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21857_20031230_131223.pdf
Dotyczy dokumentu:
285/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21855_20031205_085815.pdf
Dotyczy dokumentu:
285/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "285.03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
440/05 w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
439/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na :"Przebudowę przyłącza kanalizacji (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
438/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont budynku Urzędu Miasta w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4 Program Funkcjonalno-Użytkowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
437/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a plan sytuacyjny"
Dotyczy dokumentu:
435/05 w sprawie wyznaczeniai sprzedaży bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Niedurnego 41 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
434/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokalu użytkowego - garażu nr III mieszczącego się na nieruchomości przy placu Jana Pawła II nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
433/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 13 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
432/05 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
431/05 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
430/05 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami z archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
429/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr DOO.PM.0151-141/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.05.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
428/05 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
427/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
426/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi Nr S 2945 od km 1+900 do km 3+230 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
425/05 w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany niektórych dróg gminnych w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/05 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych ulic wewnętrznych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
423/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
422/05 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych, z wyłączeniem garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
421/05 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków kaucji zabezpieczającej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
420/05 w sprawie przyjęcia zasad rokowań wysokości stawki czynszu lokali użytkowych, w tym garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
419/05 w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania przetargowego w sprawie wysokości stawki czynszu lokali użytkowych, w tym garaży stanowiących własność Gminy Ruda (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 760/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śl. z dnia 29.10.2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na wysokość czynszu najmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 wz umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 przedmiot zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
017/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie: określenia celów, przy spełnienie których istnieje możliwość zawarcia umowy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
418/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie określenia celów (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
417/05 w sprawie uchylenie Uchwały Nr 762/02 zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie przyjęcia wzoru umowy najmu zawieranej na czas oznaczony (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
416/05 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej nr geod. 861/49 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
415/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 46 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
414/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Bieżąca całodobowa konserwacja eksploatacja administracja w okresie październik 2005 r. - wrzesień 2006 r. będących własnością Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413/05 w sprawie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Zakup posiłków regeneracyjnych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
412/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Doświetlenie terenu i podświetlenie bryły zabytkowego obiektu - Szyb Andrzeja (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
411/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbiórka budynku przy ulicy Tunkla (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyciślik Jakub
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieczorek Michał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Marek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tobiszowska Dorota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.53.2017 w sprawie wyjazdu z nowobudowanego osiedla przy ul. 1 Maja w rejonie cmentarza komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stania Andrzej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skudlik Józef
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rózga Norbert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rodzoch Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.52.2017 w sprawie nawierzchni chodnika przy ul. Starej i Pawła oraz nawierzchni toru rolkowego na Burloch Arenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Potyrała Dariusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Płaszczyk Agnieszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.51.2017 w sprawie nawierzchni parkingu obok cmentarza komunalnego w Orzegowie przy ul. Hlonda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piórkowski Henryk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pakuza Mariusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.50. 2017 w sprawie zabezpieczenia swobodnego dojścia do Przychodni Rejonowej przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pacławski Andrzej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochliński Sławomir
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.49.2017 w sprawie remontu schodów usytuowanych przy ul. Młodego Górnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawczyk Stefania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kucharski Władysław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawczyk Stefania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.48.2017 w sprawie wymiany ogrodzenia Gimnazjum Nr 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.47.2017 w sprawie wycinki suchych drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korek Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kobierski Marek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kołada Joanna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.46.2017 w sprawie dostępności placów zabaw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarocki Jacek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanke Witold
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.45.2017 w sprawie remontu budynku znajdującego się przy Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sprusa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Handler Grzegorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.44.2017 w sprawie remontu nawierzchni podwórka gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gładysz Cecylia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.43.2017 w sprawie naprawy nawierzchni ul. Spiżowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dryja Władysław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwrcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dot. grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwrcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwrcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.05.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kingi (4957) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
410/05 w sprawie przyjmowania list kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
409/05 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2005-2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
408/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont pomieszczeń diagnostyki RTG Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
407/05 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 3037 o pow. 600 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
406/05 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2a. Dokumentacja CKPIDZ cz. 1.zip
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja zad. 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja zad. 1 cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
405/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzniea postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na:"Adaptację budynku przy ul. Lompy 2 na mieszkania socjalne"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
404/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na " Termomodernizację (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
318/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
403/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr DOO.PM.0151-318/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
403/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr DOO.PM.0151-318/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycinkę drzew rosnacych na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
402/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr DOO.PM.0151-141/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.05.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
401/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.PM.0151-279/05 Prezydenta Miasta z dnia 05.07.2005 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej -Kochłowicach przy ul.Radoszowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
400/05 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
400/05 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarzadzenia
Dotyczy dokumentu:
398/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. M. Skłodowskiej-Curie i K. Miarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
399/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Owocowa i S. Kunickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
399/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Owocowa i S. Kunickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
398/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. M. Skłodowskiej-Curie i K. Miarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
398/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. M. Skłodowskiej-Curie i K. Miarki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
397/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Sobieskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
397/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Sobieskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
396/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na recz Gminy miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Piernikarczyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
396/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na recz Gminy miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Piernikarczyka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
395/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Bielszowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na recz Gminy Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Sprusa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
395/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Bielszowicka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
394/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na recz Gminy Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Sprusa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarzadzenia
Dotyczy dokumentu:
393/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekaznaie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Piastowska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarzadzenia
Dotyczy dokumentu:
393/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekaznaie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Piastowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Gwarecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Gwarecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
391/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Zabrzańska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
391/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Zabrzańska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
390/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
390/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
389/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji "Mapy Organizacji pozarządowych" Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
389/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji "Mapy Organizacji pozarządowych" Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
387/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Diabetycy 2005"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
387/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Diabetycy 2005"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
386/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja programów kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji "Lato 2005" oraz wycieczek krajoznawczych w 2005 roku" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr DOO.PM.0151-226/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.06.2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
386/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja programów kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji "Lato 2005" oraz wycieczek krajoznawczych w 2005 roku" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr DOO.PM.0151-226/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.06.2005
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
385/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację program "Organizacja zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym (...)"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
385/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację program "Organizacja zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie autobusu marki Mercedes – Benz Sprinter 413 CDI (nr rej SL 12751) - ogłoszenie licytacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie autobusu marki Mercedes – Benz Sprinter 413 CDI (nr rej SL 12751) - ogłoszenie licytacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie autobusu marki Mercedes – Benz Sprinter 413 CDI (nr rej SL 12752) - ogłoszenie licytacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie autobusu marki Mercedes – Benz Sprinter 413 CDI (nr rej SL 12751) - ogłoszenie licytacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej i Polnej (1845) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
384/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Niedurnego"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
383/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Magazynowej 35 a"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
384/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Niedurnego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
383/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Magazynowej 35 a"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.41.2017 w sprawie utwardzenia ulicy Podlaskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
382/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej-Wysockiej w Rudzie Śląskiej -I etap."
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 12.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
382/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej-Wysockiej w Rudzie Śląskiej -I etap."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 13.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
381/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
381/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 12.12.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
380/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
380/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
379/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 36, 38, 38a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
378/05 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych realizacja inwestycji: „Przebudowa budynku pawilonu C Szpitala (…)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
377/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Wymianę stolarki okiennej w pawilonie F Szpitala (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
376/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 41"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
376/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 41"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
375/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya nr 10 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
374/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
373/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
372/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Piernikarczyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
371/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Ks.Niedzieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Orzego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Orzego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
370/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Orzegowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
369/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Bielszowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
368/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Katowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
367/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr DOO.PM.0151-315/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.07.2005 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/04 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
366/05 w sprawie określenia zakresu nadzoru Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
366/05 w sprawie określenia zakresu nadzoru Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
365/05 w sprawie procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
364/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Doświetlenie terenu i bryły zabytkowego kościoła p.w. Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej- Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
364/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Doświetlenie terenu i bryły zabytkowego kościoła p.w. Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej- Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
363/05 w sprawie przyjmowania list kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystapienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzezc Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej- Halembie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystapienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzezc Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej- Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
363/05 w sprawie przyjmowania list kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
362/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Parandowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
361/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Bytomskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
361/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Bytomskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
360/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Owocowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
360/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Owocowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
359/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Sobieskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
358/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Czereśniowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
358/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Czereśniowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
358/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Czereśniowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
357/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Plebiscytowa, Okrężna i Wilhelma Szewczyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
356/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul.Młyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
355/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
355/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna