Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 - 2 + odpowiedzi + inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn."Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmodyfikowany formularz ofertowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedż
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie 3 i 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Cypriana Norwida.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa poza granicami kraju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
524.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
523.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
522.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
521.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
520.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
519.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizownaych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
520.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
518.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
517.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
516.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
515.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
514.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
513.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
512.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
511.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
510.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
509.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
508.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
507.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizownaych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
506.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań bieżących realizownaych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
505.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizownaych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
503.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
502.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
501.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
500.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
499.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
498.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
497.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
496.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Osiedlowa 7/5) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50a/3) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Osiedlowa 7/5) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja techniczna 34-198"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 199-217"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Osiedlowa 7/5) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 8-miu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Nieodpłatna pomoc prawna”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jednolity Europejski Dokument Zamówień"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

01.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Lisiej (dz.nr 1833) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50a/3) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2 wraz z zapytaniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
495.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
494.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
493.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
492.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
491.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
490.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
489.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
488.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizownaych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
487.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
486.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
485.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
484.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
483.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
482.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
481.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
480.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
479.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
478.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
477.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
476.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
475.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
474.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
473.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
474.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
472.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
471.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
470.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
471.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
469.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.134.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.11.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
468.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.133.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.11.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
464.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
464.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
462.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
462.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
461.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
459.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
459.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
458.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
457.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
457.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
440.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
528.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2017 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
527.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ul. Brańskiego - budowa chodnika wraz z oświetleniem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
526.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lisiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
525.2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Rybnickiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
524.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Klubu Sportowego Slavia Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 1308/250 oraz nr 1311/273, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Sosinki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
523.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Rentier Plus Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 2082/35, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
522.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
521.2016 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
519.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.09.2016 r. Nr SP.0050.2.426.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
519.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.09.2016 r. Nr SP.0050.2.426.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
520.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
426.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
426.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
426.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
519.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.09.2016 r. Nr SP.0050.2.426.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
518.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wireckiej (2 lokalizacje) oraz przy zbiegu ulicy Piotra Skargi i Adama Asnyka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
517.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ruda Śląska. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
447.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.320.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320.2015 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
516.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
515.2016 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Ruda Śląska od osób fizycznych, prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako geodezyjna działka numer 1238/27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
514.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
513.2016 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
512.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zlożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych na 2017 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
511.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
509.2016 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 635/501 objętą księgą wieczystą KW Nr ...., stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Zajęczej każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu lub właścicielowi działek nr: 1048/487, 1049/487, 1046/493 i 1047/493 powstałych na mocy decyzji podziałowej nr AM.6831.2.36.2015 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
510.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
508.2016 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska od Spółki Nieruchomości Bilewicz Sp. j. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako geodezyjne działki numer: 515 i 516
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
509.2016 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 635/501 objętą księgą wieczystą KW Nr ...., stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Zajęczej każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu lub właścicielowi działek nr: 1048/487, 1049/487, 1046/493 i 1047/493 powstałych na mocy decyzji podziałowej nr AM.6831.2.36.2015 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
507.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Świętochłowickiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
506.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizownaych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
505.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71.2011 w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72.2016 w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75.2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki do Zakopanego dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9.2013 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74.2016 w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczek dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
72.2016 w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.3.327.2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska" w brzmieniu określonym w (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1 wraz z zapytaniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (dz.nr 1855) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział SRS Gwiazda Ruda Śląska w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda Śląska (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kingi (dz.nr 4957) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ul. Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3090/359, 3088/335, 3744/338, 3745/338, 2992/341, 2507/342, 1336/335, 1740/337, 3993/324, 3496/323, 1744/323, 2020/323 (numery działek przed podziałem)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ul. Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3090/359, 3088/335, 3744/338, 3745/338, 2992/341, 2507/342, 1336/335, 1740/337, 3993/324, 3496/323, 1744/323, 2020/323 (numery działek przed podziałem)”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie do rzeki Kłodnicy w km 62+180, istniejącym wylotem Ø 1000, oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące stacji kontroli pojazdów i diagnostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 1.2.formularz oferty zad.2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał.1.1. formularz oferty zad.1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf.ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr3 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 2 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał.nr 4 OPZ"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał.5.1.wz.umowy zad.1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.05. - 22.06.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 28.04. - 18.05.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 17.03. - 27.04.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 11.02. - 16.03.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 21.01. - 10.02.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 29.12. - 20.01.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiot zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienia umowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 21.01. - 10.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 29.12. - 20.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 28.04. - 18.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 17.03. - 27.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 11.02. - 16.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.05. - 22.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.05. - 22.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z działalności Prezydenta i Zarządu Miasta.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-27s i Rb-28s
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 01.09.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 30.06.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 25.06.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.10.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 11.04.2016r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 21.04.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 01.09.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 01.09.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.10.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.10.2016r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.120.2016 w sprawie parkowania wzdłuż ul. Powstańców oraz oświetlenia ul. Halmbskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.122.2016 w sprawie wykonania oświetlenia na odcinku od kopalni Bielszowice do przejazdu kolejowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.123.2016 w sprawie oświetlenia wzdłuż alejek w Parku im. A. Mickiewicza oraz wiaty przystankowej w dzielnicy Godula na przystanku Inkubator w kierunku Nowego Bytomia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.118.2016 w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. W. Lipa przy skrzyżowaniu z ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 28.11.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.113.2016 w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.128.2016 w sprawie remontu wjazdu na parking oraz części nawierzchni parkingu przy ul. Kościelnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2016

Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 16.12.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 16.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa "
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siwz - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokunentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia noworodka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia noworodka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o załączniku oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Część ogólna SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu zlokalizowanego na działce o nr 3094/32 w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej w zakresie wykonania przepustu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna