Rejestr zmian w biuletynie

21.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 58 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 58 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. ks.L.Tunkla 147a - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14 - spr. zaokres_30_listopada_do_10_grudnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15 - spr. za okres_11_do_19_grudnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 - spr. za okres_16_lutego_do_22_marca_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04 - spr. za okres_23_marca_do_10_kwietnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05 - spr. za okres_11_do_19_kwietnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06 - spr. za okres_20_kwietnia_do_7_maja_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07 - spr. za okres_8_do_17_maja_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08 - spr. za okres_18_maja_do_21_czerwca_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09 - spr. zaokres_22_czerwca_do_30_sierpnia_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 - spr. zaokres_31_sierpnia_do_20_września_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 - spr. zaokres_21_września_do_18_października_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 - spr. zaokres_19_października_do_14_listopada_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13 - spr. za okres_15_do_29_listopada_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "01"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "02"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Z.Nałkowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych na test merytoryczny- lista PP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych na test merytoryczny- lista EZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dot grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji Rady Miasta Ruda Śląska w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. Kingi - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. Kingi - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (dz.3806) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (dz.3804) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (dz.3805) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (dz.3804) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (dz.3804) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WYKAZ dz. 3804.8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (dz.3804) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - EWMAPA - Wyrys dz. 3804.8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły (dz.3804) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ruda Śląska do 2030 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść autopoprawki do projektu - dr 11 a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść autopoprawki do projektu - dr 10 a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść autopoprawki do projektu - dr 9 a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2017 w sprawie kamery na boisku "Orlik" przy ul. Plebiscytowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 96.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2017 w sprawie boiska do siatkówki przy ul. Plebiscytowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 95.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2017 w sprawie oznakowania ulic Szewczyka i Wita Stwosza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 90.pdf"

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.1.2018 w sprawie powtarzającego się zakłócania spokoju i porządku publicznego związanego z funkcjonowaniem sklepu spożywczo - monopolowego "PANDA" w Rudzie Śląskiej przy ul. Królowej Jadwigi 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.111.2017 w sprawie wycięcia lub prześwietlenia drzewa przy ul. Różanej 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.109.2017 w sprawie naprawy nawierzchni placu gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 40 w Goduli w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.110.2017 w sprawie wyposażenia 2 kącików gospodarczych w pojemniki na plastik, papier, szkło przy ul. Wolności - Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.109.2017 w sprawie naprawy nawierzchni placu gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 40 w Goduli w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.108.2017 w sprawie odśnieżania ulic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.107.2017 w sprawie naprawy lub usytuowania nowych latarni przy Szkole Podstawowej nr 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.106.2017 w sprawie naprawy nawierzchni drogi przy ul. K. Goduli na wysokości Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.105.2017 w sprawie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Grodzkiej w Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.104.2017 w sprawie zimowego i letniego utrzymania parkingu przy cmetarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.103.2017 w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Chrobrego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.102.2017 w sprawie unowocześnienia auli ZSO nr 3 im. Jana Pawła II w sprzęt audiowizualny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.101.2017 w sprawie remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.100.2017 w sprawie przeprowadzenia remontu i przystosowania pomieszczeń do funkcji szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.99.2017 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na przejściu dla pieszych na ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.98.2017 w sprawie nawierzchni ulicy Matejki w Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.97.2017 w sprawie oświetlenia ulicy Starej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 97.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.97.2017 w sprawie oświetlenia ulicy Starej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 14
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wyniki wykazu nr 14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Najem 8 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 14
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wyniki+wykazu+nr+14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Aktywizacja osób starszych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu -UCHWALA+++UZASADNIENIE+DO+WPF+-+SESJA+25.01.2018+-+PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 -ZALACZNIK+NR+1+DO+WPF+-+SESJA+25.01.2018+-+PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 1 -ZMIANY+DO+ZALACZNIKA+NR+1+DO+WPF+-+SESJA+25.01.2018+-+PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 -ZALACZNIK+NR+2+DO+WPF+-+SESJA+25.01.2018+-+PROJEKT+.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 2 -ZMIANY+DO+ZALACZNIKA+NR+2+DO+WPF+-+SESJA+25.01.2018+-+PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 -ZALACZNIK+NR+3+-+OBJASNIENIA+DO+WPF+-+SESJA+25.01.2018+-+PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu - zmiana uchwały budżetowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.4.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.01.2018 r. zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzaju wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia - ul. K.Bytomskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wolontariat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Aktywizacja osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Decyzja SKO z dnia 29.12.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Żeleńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. E.Orzeszkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. P.Kwapulińskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dot. grupy kapitałowej -Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - nadzór schemat - nadzór - 1 zał -schemat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - nadzór schemat - 23.zał schemat.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - nadzór - 109 - nadzór po zm.23 i 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 109 - nadzór po zm.23.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.1.2018 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk - 5_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Radoszowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja zapisu SIWZ II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Owocowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sikorek - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna