Rejestr zmian w biuletynie

24.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2017 w sprawie naprawy drogi na skrzyżowaniu Solidarności i Olszynowej w Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 18.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Do Dworca - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wysokiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Porannej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Weteranów - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

23.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Żwirki i Wigury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
312/07 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/07 zmieniające skład Zespołu ds. Budowy Odcinak trasy N-S od granicy z Miastem Mikołów po granicę z Miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9, 9A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku przy ul. Ks. Tunkla 147 a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku przy ul. Ks. Tunkla 147 a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wybierania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kędzierzyńskiej 21 w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpaków w Rudzie Śląskiej – Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania 4-8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1-3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadania nr 1 i 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.7.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 i 22 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.10.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 31 sierpnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.8.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Sląska w dniu 20 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.7.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu*"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1, 2, 3 oraz 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2017 w sprawie informacji o dokonanej zmianie nazwy ulicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Kędzierzyńska 2/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Narcyzów 2/22) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 79 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 73 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 79 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Sejmu Śląskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Panewnickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szczudlaka - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Morskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Mikołowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6-ciu nieruchomości przy ul. Mikołowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza, działka nr 3670/41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza, działka nr 3670/41
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Chorzowska 10/9) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o grupie kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Brzozowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 18.04.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 12.06.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 19.09.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. P.Zdziebkowskiej oraz Katowickiej - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. K.Damrota 10/5) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna