Rejestr zmian w biuletynie

22.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Ks.Niedzieli 80 A (5183) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykreślenie hipoteki kaucyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego na lokal socjalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyłączenie / odłączenie przyległej izby / pomieszczeń strychowych do lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przydział lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Świętochłowickiej (761) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 26.01.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1993/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1962/10 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1093/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.01.2009r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1093/09 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Jarzębinowa 3E/9) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska, J.Kochanowskiego, M.Reja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska, J.Kochanowskiego, M.Reja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości w rejonie ul. Pancernych (3693 i 3694) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
8.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 6 wylotów do rowu przydrożnego oraz odprowadzanie ww. wylotami wód opadowych i roztopowych do rowu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa chodnika w Mikołowie przy ul. Górnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 30) na rzecz jego najemcy (ul. Stara/Tylna) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 3-ch lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2017

Dotyczy dokumentu:
8.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Pancernych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5.2017 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 623/505 położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Szpaków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę drogi nr 171001S (ul. Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha) - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5.2017 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 623/505 położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Szpaków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
5.2017 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 623/505 położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Szpaków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
5.2017 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 623/505 położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Szpaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie dofinansowania do zmiany ogrzewania węglowego nieekologicznego na ogrzewanie proekologiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie dofinansowania do zmiany ogrzewania węglowego nieekologicznego na ogrzewanie proekologiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie dofinansowania do zmiany ogrzewania węglowego nieekologicznego na ogrzewanie proekologiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
4.2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
2.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
2.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
2.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
3.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Kochłowickiej w Halembie - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2017

Dotyczy dokumentu:
1.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05.01.2017 r. znak DOOŚ OAI.4235.5.2016.AŁ.11 dot. wydania decyzji z dnia 2 stycznia 2017 r. znak DOOŚ-OAI.4235.5.2016.AŁ.10 w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Jarzębinowa 3E/9) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska, J.Kochanowskiego, M.Reja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr E/2-2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. znak: WE.6341.37.2016.JB udzielająca Miastu Ruda Śląska pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1- Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie decyzją Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wynikach naboru
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2016.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. ks. L.Tunkla (758, 764) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna