Rejestr zmian w biuletynie

27.11.2016

Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 16.12.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 16.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa "
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siwz - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokunentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia noworodka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia noworodka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o załączniku oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Część ogólna SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu zlokalizowanego na działce o nr 3094/32 w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej w zakresie wykonania przepustu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy przy ul. Kingi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Akacjowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Energetyków 15 - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu zlokalizowanego na działce o nr 3094/32 w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej w zakresie wykonania przepustu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - załączniki 2 i 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr PR.0007.151.2014 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłaty od posiadanych psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2016 w sprawie wypowiadania osobom niepełnosprawnym umów o pracę w części dotyczącej wymiaru zatrudnienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.196.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.196.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2016 w sprawie wypowiadania osobom niepełnosprawnym umów o pracę w części dotyczącej wymiaru zatrudnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.128.2016 w sprawie remontu wjazdu na parking oraz części nawierzchni parkingu przy ul. Kościelnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 426/XXII/2004 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Rudzie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.127.2016 w sprawie prawidłowego oznakowania prac interwencyjnych prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 667/XXXVI/2005 w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.11.2015 w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.124.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.41.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.126.2016 w sprawie garaży blaszanych w rejonie ulicy Lwa Tołstoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.125.2016 w sprawie protestu pracowników przeciwko odwołaniu kierownika Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z sesji Rady Miasta"
Dotyczy dokumentu:
XXXIV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXIV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.123.2016 w sprawie oświetlenia wzdłuż alejek w Parku im. A. Mickiewicza oraz wiaty przystankowej w dzielnicy Godula na przystanku Inkubator w kierunku Nowego Bytomia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.124.2016 w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.123.2016 w sprawie oświetlenia wzdłuż alejek w Parku im. A. Mickiewicza oraz wiaty przystankowej w dzielnicy Godula na przystanku Inkubator w kierunku Nowego Bytomia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.122.2016 w sprawie wykonania oświetlenia na odcinku od kopalni Bielszowice do przejazdu kolejowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne i przydomowe zlokalizowane w rejonie ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.121.2016 w sprawie darmowych przejazdów dla honorowych dawców krwi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.120.2016 w sprawie parkowania wzdłuż ul. Powstańców oraz oświetlenia ul. Halmbskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.119.2016 w sprawie oświetlenia i naprawy chodnika na łuku ul. Weteranów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 3"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.41.2016 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wydruk
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Izabela Łyżwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - i.łyżwa"
Dotyczy dokumentu:
Izabela Łyżwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Swiętochłowickiej (dz.nr 761) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Działalność Klubów Młodzieżowych".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2016 ze wspólnego posiedzenia Komsiji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 oraz 24 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.15.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.14.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 27 września 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.14.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 27 września 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.13.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 15 września 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.10.2016 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniui 12 października 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyłożenie do publicznego wglądu 8-miu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Noblistów Śląskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zbycie 8-miu nieruchomości przy ul. Kingi - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Partyzantów - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Łącznica drogowa terenów inwestycyjnych z DTŚ wraz z budową wjazdu i wyjazdu z działki inwestycyjnej do drogi publicznej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.113.2016 w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Katowickiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzien 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2013r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat prowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat prowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obniżenia wysokości wskaźników procentowych, określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2015r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina w Rudzie Śląskiej przy ulicy 11- go Listopada 15a”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) lub specjalistycznej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Zapewnienie posiłku poprzez przygotowywanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność oraz pomocy w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Udzielanie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie domów pomocy społecznej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2011 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2012 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2011 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Przekroczenia rzeki Czerniawka w km 8 ÷ 285 w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary linią kablową 110 kV, metodą przewiertu sterowanego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Akacjowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górnośląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Poranna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna