Rejestr zmian w biuletynie

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4905) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
1370/09 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakwalifikowanych do wycofania z zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1369/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o . z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1368/09 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 1368.doc"
Dotyczy dokumentu:
1368/09 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 1369.doc
Dotyczy dokumentu:
1368/09 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/07 w sprawie zmiany zarządzenie Nr SOR.PM.0151-424/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.10.2006 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/06 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1367/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Kalinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1366/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Grzybowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1365/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1364/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana elementów i doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1363/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont alejek, schodów oraz oświetlenia parkowego pomiędzy ul. Krzywą i Księdza Józefa Niedzieli w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1362/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Magazynowej 35a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1361/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1360/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Akcja Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.ORG.0151-150/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1359/09 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn.:"Akcja LATO" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem NR PC.PM.0151-150/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1358/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w budynku przy ul. Kamiennej 31 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1357/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 02 usytuowanego w budynku przy ul. Dunajewskiego 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1356/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Bzów 7C w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1355/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 20 B w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1354/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1352/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy placu Chopina 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1353/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 13 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1351/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Dunajewskiego 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. W.Kossaka - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.11.2018 w sprawie budynku byłego ratusza w Orzegowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4897) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4896) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4895) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy na 2015r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy na 2016r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy na 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy na 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bud.Zad. - raport roczny za 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie § 38 rozporządzenia M.R.RiB z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2016r.poz.1034), położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ul. Edmunda Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 o ciśnieniu nominalnym 1,6MPa na potrzeby przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 o ciśnieniu nominalnym 1,6MPa na potrzeby przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z dnia16.03.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.16.3 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.16.3 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - sty.2018.xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja StowarzyszeńZwykłych_2018_03_22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych_2018_02_15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -08.02.2018 r..doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -22.03.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 1394 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Jarocha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Małachowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy - lista1 KG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.12.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.15.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.14.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Infrastuktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniui 14 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.20.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.1.20.2017.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.20.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
1350/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 117 położonego w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Tylnej z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 866/48, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 861/49
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1349/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1348/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.PM.0151-1255/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targowiskach stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1347/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1346/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy ulicy 1-go Maja 322, ulicy Osiedlowej 13c w Rudzie Śląskiej - Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1345/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1344/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Furgoła”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1343/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1342/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza przy ulicy Sygietyńskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1341/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy ul. Czapli, ul. Solskiego w Rudzie Śląskiej – Orzegowie oraz przy ul. Słowiańskiej w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1314/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórek obiektów mostowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1340/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1314/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórek obiektów mostowych na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1339/09 w sprawie zakazu wejścia na teren zapożarowany zlokalizowany pomiędzy ulicami: Szyb Walenty, 1-go Maja, Bukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1338/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1337/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1315/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Edmunda Kokota”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1315/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Edmunda Kokota”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1336/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy ul. Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej – Bykowinie oraz w Parku „Strzelnica” w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1335/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku użyteczności publicznej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
527/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1334/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1333/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1332/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1331/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont alejek i postumentów przy pomniku Powstańców Śląskich na terenie plant im. Antoniego Gutsfelda przy ul. Katowickiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1330/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja ulicy Nad Bytomską w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1329/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1328/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1327/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1326/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1325/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1324/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1323/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1322/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1321/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1320/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1319/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1318/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1317/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1316/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej – Wysokiej w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie – II etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1315/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Edmunda Kokota”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1314/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórek obiektów mostowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1311/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej KAUFHAUS w Rudzie Śląskiej dzielnica Nowy Bytom – infrastruktura zewnętrzna ETAP IA”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1310/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miasta Ruda Śląska wraz z dostawą aparatów telefonicznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1309/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida 10 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1308/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 38 przy ul. Astrów 5 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 1309.doc
Dotyczy dokumentu:
1308/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 38 przy ul. Astrów 5 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1307/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Sejmu Śląskiego 4”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1306/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania zleconego z zakresu promocji i organizacji wolontariat dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1305/09 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą usytuowanych na niej budynków położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Piastowskiej 54 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1304/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Ośrodkowi Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3 wyniki_profilaktyka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3 wyniki_profilaktyka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Mam alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Mam alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3 wyniki_profilaktyka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
1303/09 w sprawie odwołania Pani Elżbiety Woszczyny ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1302/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1301/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont Plant Niepodległości w Rudzie Śląskiej - Goduli”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.9.2018 w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów zgłoszonych przez jednego z Mieszkańców dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. W.Szczudlaka - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "Reg. Org. UM."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Reg. Org. UM. - reg - 57 - ujednolicony po zm 21,12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - reg - 57 - ujednolicony po zm 21, 12, 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Bytomskiej 13 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Bytomskiej 13 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozostałe jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Administracja zespolona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opieka zdrowotna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kultura i sport
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta przekazania monitorów będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Utworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym złomu, w REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej 199 G"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Ustronna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. Nowy Świat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. ks. J.Niedzieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 16 marca 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta RudaŚląska z dnia 16 marca 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 16 marca 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Bytomskiej 13 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - luty - 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.12.2018 w sprawie wykonania miejsc parkingowych w pasie zieleni na działce nr 2439/261 i działce nr 2845/258 przy ul. Podlas 26
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.12.2018 w sprawie wykonania miejsc parkingowych w pasie zieleni na działce nr 2439/261 i działce nr 2845/258 przy ul. Podlas 26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.4.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.12.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2018

Dotyczy dokumentu:
1300/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 282 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1299/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Piotra Niedurnego 24-26 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1063/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Kaszubskiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1298/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2008 r. nr PC.PM.0151-1063/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Kaszubskiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1297/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1238/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.PM.0151-1122/09 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1296/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
458/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.07.2007 r. nr PC.PM.0151-320/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Radoszowskiej 108 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1295/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku przy ulicy Radoszowskiej nr 108 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Radoszowskiej 108
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1294/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1293/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej 1 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1292/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1243/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup, dostawę, instalację, konfigurację sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1243/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1291/09 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1290/09 w sprawie nabycia od Klubu Sportowego „SLAVIA” Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej w drodze wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła obejmującego działkę 972/21 o powierzchni 5217 m2, obręb Orzegów, k.m.3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1289/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 20, 20A, 20B w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1288/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Karola Goduli nr 7 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1287/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.03.2009 r. nr PC.PM.0151-1176/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Szyb Zofii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1176/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Szyb Zofii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1286/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1285/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1284/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1283/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1282/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1281/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1280/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1279/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1278/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1277/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1276/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1275/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1274/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1273/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1272/09 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego część działki nr 560/230 o pow. 1826 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Rudzie Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 551/231 o pow. 5038 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1271/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szafranka 4 w Rudzie Śląskiej – Chebziu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1201/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1270/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1201/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 marca 2009 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1269/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1268/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniamo udzielenie zamówienia publicznego na: Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej 7 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1267/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego w części zajętej pod drogi publiczne – w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. i innych tytułów oraz w przypadkach uzasadnionych, poprzedzenie tych pomiarów rozgraniczeniem”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1266/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie pomiędzy ulicami 1-go Maja i Jadwigi Śląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru - infowybór AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Skórnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadania 1 i 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.20.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.19.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.18.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 14 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.17.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 11 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.15.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 5 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna