Rejestr zmian w biuletynie

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 18.05.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 18.05.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.121.2016 w sprawie darmowych przejazdów dla honorowych dawców krwi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 09.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2017 w sprawie rozwiązania problemu, jaki mają karetki Pogotowia Ratunkowego przy wyjeździe z ulicy Pokoju do akcji ratunkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 12.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 73 (1691) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Owocowej (1420) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Nowy Świat (3036) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Podlaskiej (637, 613) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Podlaskiej (3086, 3089) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Katowickiej 3 (767, 2462) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (185) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 785/XLV/2001 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą nr 785/XLV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3790) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3791, 3793) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3791, 3793) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie przetargu - ul. Kingi (4957).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - załącznik - mapki s. 67-192"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr PR.0007.47.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
349/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu budynku Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
347/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 5, 5a, 5b, 5c, 5d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
346/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 4, 4a, 4b w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
345/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 9, 9a w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
258/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 3, 3a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
344/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 3, 3a w Rudzie Śląskiej –Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
343/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e w Rudzie Śląskiej –Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa 1, 1a, 1b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/PM/02 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 7, 7a, 7b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Szarotek nr 7, Szarotek nr 9 w Rudzie Śląskiej –Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny mieszczący się w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 21 w Rudzie Śląskiej –Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkaniowego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Fabrycznej 3 (klatka 3) w Rudzie Śląskiej –Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie barwnych, cyfrowych obrazów fotogrametrycznych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
334/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ulicy ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku przy ulicy Lipowej 4 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Nowaka 2 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doświetlenie terenu i bryły zabytkowego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
328/05 w sprawie ustalenia nowej siedziby dla obwodowej Komisji Wyborczej Nr 32 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
325/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 24, 24a, 24b w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
322/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 3 (klatka 3a) w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mikołowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pokoju 13 - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku - zadanie nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
345/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 9, 9a w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
321/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżąca konserwacja wiat przystankowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
319/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego ulicy Solidarności ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
318/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25, 25a, 25b w Rudzie Śląskiej – Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Żeromskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
312/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31,31a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej 31, 31a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 24, 24a, 24b, 24c w Rudzie Śląskiej – Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 1, 1a, 1b w Rudzie Śląskiej -Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 2, 2a w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
305/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 9, 9a, 9b w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27, 27a, 27b, 27c w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 4, 4a w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 11, 11a w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 18, 18a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
299/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 16, 16a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 14, 14a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 12, 12a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
296/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 10, 10a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 8, 8a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
294/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 6, 6a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 4, 4a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/05 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej do nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej niektórych ulic leżących w ciągu drogi powiatowej NR S 2984 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wybudowanie dachu zabytkowego szybu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Przebudowa i remont budynku-oficyna przy placu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury sportowej przy ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
286/05 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.PM.0151-200/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2005 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kunickiego nr 3 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
282/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-123/A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-123/A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
280/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miadta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
278/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
277/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzxenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Roywoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna