Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. Kingi - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. Kingi - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Cegielnianej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - gru.2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.457.2017 w sprawie wydanej w dniu 19.01.2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kochłowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Radosna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk oświadczenia majątkowego - oświadczeniemajątkowe.doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk oświadczenia majątkowego - oświadczeniemajątkowe.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik instalacyjny programu Acrobat Reader -24700_20040519_131134.exe

02.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miasta Ruda Śląska - kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail -Wykaz numerów 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miasta Ruda Śląska - kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane kontaktowe Radnych - Wykaz numerówtelefonów oraz adresów e.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego - inspektor ds. ochronyzdrowia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego - inspektor ds.społecznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego - lista ds.społecznych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego - lista ds.społecznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór EZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy, sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy, sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.1.2018 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.57.2014 w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Radosna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr PR.0007.151.2014 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór PP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.6.2018 w sprawie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.6.2018 w sprawie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ulicy Kaszubskiej i ulicy Stefana Rogozińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ulicy Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie „nierzetelnego rozpatrzenia skargi i niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z art. 304 §2 kpk”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LI Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LI Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 10.11.2017 r. p.xxxx, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Miejskigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej i podległym mu pracownikom.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 30.08.2017 r. p.xxx i p.xxx, zamieszkałych w Rudzie Ślaskiej na działalność Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 28.09.2017 r. xx xx i xxx xx, zmieszkałych w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, na pracowników MOPS w Rudzie Śląskiej, na Naczelnika Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska, na Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Michała Pierończyka oraz Komorników Sądowych w Rudzie Śląskiej, na ich działalność
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxx i xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej w sprawie "nienależytego pełninienia obowiązków dyrektora szkoły polegającego na lekceważeniu problemu agresji i przemocy wobec syna Skarżących ze strony rówieśników".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złozonej przez Panią xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sparwie udostępnienia w trybie dostępu do informacji publicznej protokołu kontroli Kuratorium Oświaty w Katowicach zawierającego niezanonimizowane dane osobowe Skarżacej i jej syna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wniosku z dnia 26.06.2017 r. (wpł. dn. 20.07.2017 r.) pp. xxx xxx xxx „o zmianę nazwy dla drogi publicznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2394/20 przy ulicy Wireckiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 19 informacja o wykonywaniu pierwokupu - pierwokup- 03.03.2016r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 20 zał - informacja o pierwokupie styczeń2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska zwołana na wniosek Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść - Protokół 15.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska zwołana na wniosek Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki - wydruki.zip"

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
LI Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół 30.11.2017.pdf - Protokół30.11.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść - Protokół 20.12.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki z głosowań - wydruki.zip"
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska - zwołana na wniosek Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 11.12.2017.pdf - Protokół nr11.12.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP2.png
Dotyczy dokumentu:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zarządzenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.11.2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.11.2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 4.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 2.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 3.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.457.2017 w sprawie wydanej w dniu 19.01.2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ruda Śląska do 2030 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk - 9_10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.4.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.01.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr PR.00007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna