Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
53.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
51.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksoego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie terenu przy ul. Gwardii Ludowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Letnie oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie projektu wraz z budową toru rowerowego typu "pumptrack" oraz "singeltrack" usytuowanego przy ul. Bytomskiej w Rudzie Śląskiej w ramach rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
66.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: 1."Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych". 2. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich". 3. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
67.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
65.2017 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
66.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: 1."Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych". 2. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich". 3. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
64.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
63.2017 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. "Gimnastyka dla seniora"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
62.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. 1. "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych", "Profilaktyka cukrzycy", "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci", "Rehabilitacja niepełnosprawnych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Aktywizacja osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
60.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy ul. Goduli i Przedszkolnej na działce nr 708/51 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kjkjkj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kjkjkj
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Średnia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zespół do spraw Aktywizacji Osób Starszych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str 426 - 445 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego 16A/02 (1291) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Joanny 18/04 (2530) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jadwigi Markowej 22/24 (3562) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14A (46) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego 16A/02 (1291) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jadwigi Markowej 22/24 (3562) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Jankowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2017 w sprawie budowy infrastruktury kanalizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2017 w sprawie uprzątnięcia działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kłodnickiej 95 (3145) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Joanny 18/04 (2530) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Przy Kolei (1462) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem nieruchomości przy ul. Szczęść Boże (1304) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej (2122) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem nieruchomości przy ul. Szczęść Boże (1304) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (369) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6-ciu nieruchomości w rejonie ulic Kościelnej i Promiennej (1389) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Przy Kolei (1462) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. dołów chłonnych na działce o nr 1713/107 zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 81 w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie w spr. "Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. "Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z eksploatacją trzystanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Solidarności 23 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akta do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja trzech spektakli dla dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ "
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
250/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w rejonie ul.Chrobrego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/PM/03 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Krętej 4 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śl. na nieruchomość ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/PM/03 w sprawie wystąpienia do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwa Katowice ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 615/99 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 18.10.1999 r dot. zmiany stawek czynszu za za dzierżawę oraz najem nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
244/PM/03 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Krańcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/PM/03 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Rudzkiej Agencji Rozwoju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.05.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie u zbiegu, ulic: Wolności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku zad. 1, 2, 5 i 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238A/PM/03 w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania jednorazowej pomocy uczniom z rodzin najuboższych w mieście w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
237/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudow anej budynkiem "wieży wodnej" ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku zad. 1, 2, 5 i 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
236/PM/03 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 17S62 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/PM/03 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 92/PM/03 Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej z dnia 04.04.2003 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234A/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 167/PM/03 z dnia 12.06.03 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołanie Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu zdrowotnego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 17 do 17c w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/PM/03 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia własności budynków na rzecz Akademii Ekonomicznej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 60 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Górnośląskiej ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Grodzkiej 4c w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
227/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Kąpielowej z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
226/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kąpielowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/PM/03 w sprawie zmiany Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/PM/03 w sprawie odwołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej i jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/PM/03 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221A/PM/03 w sprawie powołania Zespołu do objęcia nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, przy ul. K. Goduli 36 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/PM/03 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/PM/03 w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska do oddania ich w trwały zarząd na rzecz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Szyb Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6199/77 a dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6241/77 a dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6217/77 z dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 8751/77 z dnia 8.06.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej halą sportową położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 13 stanowiącej własność Skarbu Państwa ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowo-usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Energetyków 23 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/PM/03 w sprawie sposobu ustalania wysokości ryczałtu pobieranego od handlujących na targowiskach i miejscach handlu obwoźnego znajdujących się na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul.Warszawskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Poranna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. J.Kasprowicza, PCK, Równoległa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Jagiełły.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (3170) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Barbary (1564) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Partyzantów (2436) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla (3422) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Poligonowej (3203) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kolberga (2869) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pomorskiej (2872) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla (614) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej Halembie, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (...)”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o ozn. geod. 2440/152, 2438/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod. 2068/152), 2436/152, 2435/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod 698/152), położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Zjednoczenia i Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul.Kłodnicka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozostawienie bez rozpoznania zgłoszenia budowy - ul. Kłodnicka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozostawienie bez rozpoznania zgłoszenia budowy - ul. Akacjowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Jasna i Basenowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 10-ciu nieruchomości przy ul. J.Furgoł oraz Szarotek (3585) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 15-tu nieruchomości przy ul. Otylii, Katowickiej oraz Lompy (9) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. R.Siekiela (196) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Szpaków (706) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 raport"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. oswiadczenie - zał nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. oswiadczenie - zał nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.3. wzór umowy - zad. 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.2. wzór umowy - zad. 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.1. wzór umowy - zad. 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.3.a plan sytuacyjny - Kochłowicka"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.3. opis przedmiotu zamówienia - zad. 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.2. opis przedmiotu zamówienia - zad. 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.1. opis przedmiotu zamówienia - zad. 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. tytułowa"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jednolity Europejski Dokument Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. tytułowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. 2-64
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ str. tytułowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna