Rejestr zmian w biuletynie

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Rencistów i E.Imieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Żeleńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Grzybowej i Sudeckiej w Rudzie Śląskiej, do ziemi (rowu)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu do Eindhoven w Holandii na zawody Orange Cup 2017 w ratownictwie wodnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
407/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 10 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2017 w sprawie braku chodnika na ulicy Kingi i ulicy Górnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2017 w sprawie likwidacji skutków wadliwego wykonania kanalizacji na tzw. Fińskich Domkach w Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowaia w spr. realizacji inwestycji drogowej np. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN500 CN 1,6MPa relacji Szobieszowice – Szopienice odc. SRP Biskupice Młyńska Zabrze do SRP Katowicka w Rudzie Śląskiej – etap I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. P.Zdziebkowskiej oraz Katowickiej - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie nadania nazwy Marii i Lecha Kaczyńskich rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic 1-go Maja, Halembskiej i Rolniczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
405/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: Montaż stalowych ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja – Katowicka - Jankowskiego w Rudzie Śląskiej wraz ze zmianą organizacji ruchu i korektą geometrii skrzyżowania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
404/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
403/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzania nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
402/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/07 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach Nr 1 do Nr 6 z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
401/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączona z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
400/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Montaż eksploatacja demontaż i magazynowanie dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
399/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
397/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 5, 5A w Rudzie Śląskiej Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
396/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona mienia budynków Urzędu Miasta przy palcu Jana Pawła II 6 oraz Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
395/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: bankowa obsługa budżetu budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska w latach 2008-2010”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
393/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian mpzp miasta Ruda Śląska na podstawie Uchwał Nr 184/XII/2007 i 185/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
390/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
389/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Hallera 8 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pomoc techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
387/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazane na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Chorzowskiej oznaczonych numerem geodezyjnym 2904 i 3153/218 obręb Nowy Bytom k. m. 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
386/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Ks. Tunkla o oznaczeniu geodezyjnym 398 obręb Kochłowice k. m. 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
385/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu usługowo – mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
384/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1380/103, 1377/106, 1378/106 położone w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
383/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Jarzębinowej 5D w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
382/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Przelotowej 1 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
381/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
380/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
379/07 w sprawie oddania w trybie przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku promocyjno – magazynowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
378/07 w sprawie powołania Komisji Wyborczych do Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
378/07 w sprawie powołania Komisji Wyborczych do Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/05 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
376/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
377/07 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
375/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na zbycie środka trwałego w postaci centrali telefonicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
374/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 7, 7A w Rudzie Śląskiej –Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
373/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM z siedzibą w Rudzie Ślaskeij w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
372/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji w zlewni oczyszczlani Orzegów – etap I: odcinek , odcinek C6, odcinek Ks-B4, B4-KO”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
371/07 w sprawie złożenia oferty w pisemnym (ofertowym) przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach w celu nabycia prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 1131 m2 położonych przy ulicy Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW 17352
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
370/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 18 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
369/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku Dworskiego przy ulicy Parkowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
368/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej pod nazwą Palcówka Opiekuńczo Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (zadania 6 i 7)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich szkół i przedszkola w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. "Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego (garażu) przy ul. Szczęść Boże - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Narutowicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego"
Dotyczy dokumentu:
XLVI SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zad nr 1.1. formularz oferty zadanie 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 2 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 1.2. formularz oferty zadanie 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4.1. OPZ zadanie 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 3 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4.2. OPZ zadanie 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.11.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.9.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 października 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska zwołana na wniosek Radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna