Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 1 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 2 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 3 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 4 obszar zdegradowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Halemba 28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Ruda pn, Orzegów, Godula28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Ruda pd, Chebzie28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane NowyBytom, Wirek,Bielszowice 28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Kochłowice, Bykowina28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta Chrzciciela.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP oferta Chrzciciela.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP oferta Boboli.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta Boboli.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
900/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
899/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kaczmarka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
898/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowania w budynku przy ul. Międzyblokowej 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
897/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
896/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 4 usutuowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 21A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
895/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 8 usutyowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 24A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
894/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
893/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego przy ul. Joanny 17 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
892/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 12 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
891/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 48 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.6 - obsługa rzeczoznawców.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.1 - wydanie dok. z egib.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.2 - udost. mapy egib lub mz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kokotek - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.07.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.07.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
890/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
889/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
888/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Opracowanie analiz przedrealizacyjnych projektu „Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej Miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
887/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu – porządkowanie kanalizacji deszczowej w aspekcie ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
886/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS Nr 1 przy ulicy Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
885/08 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
884/08 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, położonego przy ul. Orzegowskiej o oznaczeniu geodezyjnym 1209/202 o powierzchni 595 m2, obręb Orzegów k.m.1, zapisanego w księdze wieczystej KW 10560 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
883/08 w sprawie uznania Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 za zlikwidowaną zgodnie z uchwałą Nr 425/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. zmienianej Uchwałą Nr 461/XXIV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 roku oraz Uchwałą Nr 509/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
882/08 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 11 sierpnia 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
823/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
881/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-823/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
880/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Częściowe utwardzenie placu szkolnego z kanalizacją deszczową przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Hallera 12”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
879/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-835/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont dachu w budynku przy plac Chopina 3 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/04 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
878/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
877/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.07.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
876/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej - Halembie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
875/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
838/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
874/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-838/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
873/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151- 818/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
818/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
872/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
871/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etap II, etap III)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
870/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
869/08 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
867/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
866/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 01.05.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
864/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr PC.BM.0151-612/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.02.2008 r. oraz wyznaczenia osób do udziału w pracach zespołu spisowego w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
863/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
862/08 sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego przedszkola Nr 38, Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 16 i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
861/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
860/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
859/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnicznych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 4 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
858/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Nowej w Ornontowicach – droga powiatowa Nr S 5341
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
857/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont sanitariatów w budynku Szkoły podstawowej Nr 41 przy ulicy Gierałtowskiego 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
856/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-837/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 lipca 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
734/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
815/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
854/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: "Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał o Nr 525/XXVII/2008, 526/XXVII/2008, 527/XXVII/2008, 528/XXVII/2008, 529/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
853/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali dla 10 nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
852/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
851/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
850/08 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 65/XIV/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
849/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Doroszewskiego z przeznaczeniem pod budowę zespołu domów jednorodzinnych realizowanych przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
848/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Katowickiej i Zdziebkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
847/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; "Usługi w zakresie utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
846/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie robót budowlano - elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac interwencyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
845/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Ruda Śląska – 11 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
844/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
843/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Termomodernizacja budynku przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
842/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej -Halembie w rejonie ulic 1 Maja, Chłopskiej i Pancernych z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością realizacji funkcji usługowej przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
841/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach u zbiegu ulic Wyzwolenia i Wrzosowej z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektu (obiektów) usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
840/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Ks. Niedzieli 29-29D w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
839/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Podlas 36 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
838/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
837/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
836/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej –Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
835/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont dachu w budynku przy placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
834/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - Wirku z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
834/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - Wirku z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
833/08 w sprawie sprzedazy w trybie przetragowym działki 682/135 o pow. 422 m2 położonej w Rudzie Śląksiej przy ul. Skowronków na rzecz Państwa (...) z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
832/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 13 C w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
831/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 5 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
830/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 15 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
828/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ul.Nowary w Rudzie Śląskiej-Wirku na rzecz „Rudpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
829/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku przy ul. Orzegowskiej 47 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
828/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ul.Nowary w Rudzie Śląskiej-Wirku na rzecz „Rudpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
827/08 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
826/08 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
825/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska realizowaną przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
824/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu EKG dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
823/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
822/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę ulicy Pawła w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
821/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej – Rudzie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
820/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
819/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
818/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
817/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu „Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr PC.PM.0151- 490/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
816/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przeprowadzenie nadzorów branżowych dla przebudowy drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
815/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
814/08 sprawie określenia procedury postępowania i warunków sprzedaży materiałów budowlanych odzyskiwanych z hałd pohutniczych i pokopalnianych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
813/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Jankowskiego 22”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
812/08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
811/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługi w zakresie utrzymania zieleni oraz czystości i porządku na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej – 9 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treśc zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
807/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
806/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
804/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
805/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
803/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
802/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
801/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
800/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
799/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
798/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
796/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
795/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
794/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
793/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
792/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
791/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
789/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia drogi powiatowej ulicy Kosmonautów w Knurowie – droga powiatowa Nr 2982S (10-001)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
790/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
788/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych zewnętrznych budynku ZSP Nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
787/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na.: Zmiana elewacji północnej (frontowej) budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
788/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych zewnętrznych budynku ZSP Nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
786/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przystosowania budynku A Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 dla potrzeb Oddziału Przewlekle Chorych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
785/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etapie, etap III)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
784/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
783/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
782/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneiania publicznego na: 'Remont posadzek w budynku Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
781/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko – Orlik 2012” w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
780/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-734/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie powołania KOmisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na: „Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
779/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-653/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
778/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Kokota 174”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
777/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Radoszowskiej 110 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
776/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nich fragmentu mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zgrzebnioka Nr 16-16A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
775/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem położonej na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zgrzebnioka nr 16-16A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
774/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
773/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
772/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
771/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
770/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
769/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
768/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
767/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
766/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
765/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
764/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
763/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
761/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-706/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wykonanie robót budowlano – elektrycznych w celu oświetlania dróg, ciągów pieszych skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac inwestycyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
759/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
758/08 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania przyjętej uchwałą Nr 469/XXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 r. Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2008 – 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
757/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląska – Kochłowicach przy ul. Grzybowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska realizowaną przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
755/08 w sprawie przyjęcia zasad numeracji lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w użytkowaniu lub zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
754/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o.o.z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja1 o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
753/08 w sprawie uchylania Zarządzenia Nr PC.PM.0151-496/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.12.2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności urządzeń wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana systemu ogrzewania DPS SENIOR i Zespołu Szkół ogólnokształcących przy ul. Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej” w drodze przeniesienia udziału współwłasności Miasta na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 w formie aportu rzeczowego i uchylenia Zarządzenia Nr PC.PM.0151-649/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 oraz wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Celnej Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
752/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-588/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska – 14 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
751/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „LATO” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
750/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja "LATO” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
749/08 w sprawie zatwierdzenia finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
748/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap IV: część I – Odcinek C1, C15, część II – Odcinki C12, część III – Odcinek C13; część IV – odcinek C16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
746/08 w sprawie realizacji uchwały nr 521/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2008 r. w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
745/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Gwiżdża z przeznaczeniem pod budowę obiektów produkcyjno–magazynowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
744/08 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
743/08 zmieniające zarządzenie Nr 0151-194/PM/04 z dnia 13.19.2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
742/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-698/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
742/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-698/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
698/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
741/08 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW 6048 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska będącej w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
740/08 sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 5030, KW 5085, KW 5086, KW 5087, KW 5223, KW 5329, KW 5330, KW 7795, KW 7924, KW 9890, KW 5823, KW 8398, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska będących w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
739/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 2,2A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
257/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 2, 2a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej-Rud
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
738/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego nr 3, 3A, 3B w Rudzie Śląskiej Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
737/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-717/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
717/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
736/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-724/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1 go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
724/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1-go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
735/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
734/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
733/08 w sprawie powołania Pełnomocnika oraz zespołu Monitorującego ds. Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-21/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.03.2007r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/07 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do Spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
732/08 w sprawie niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
731/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
730/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Rudzkiej na rzecz Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
728/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-705/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
729/08 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
728/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-705/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
727/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Pokoju 22 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
726/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 34 przy ul. Kamiennej 46 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
725/08 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działkę Nr 4527/193 o pow. 384 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3279/189 o pow. 1770 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
725/08 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działkę Nr 4527/193 o pow. 384 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3279/189 o pow. 1770 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
724/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1-go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
723/08 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
722/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności położonej na niej części budynku mieszkalnego przy ul. Kukułczej 1B na rzecz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
720/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont pokrycia dachowego w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Kubiny 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
721/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
718/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego oraz pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
719/08 w sprawie komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
717/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
716/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
715/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
714/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Na Łąkach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
713/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Pawłowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
712/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Jankowskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
711/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bzów z przeznaczeniem pod budowę mieszkalnych budynków wielorodzinnych z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o decyzji do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6MPa realizowana w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o decyzji do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6MPa realizowana w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
478.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
477.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
476.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
475.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
474.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
473.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
472.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
471.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
470.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
469.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
468.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
467.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
466.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
465.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
464.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
463.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
462.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
461.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
460.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
459.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
458.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
457.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
456.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
455.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
454.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
453.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56.2016 w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
59.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.56.2016 z 19 sierpnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
710/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 1: "Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej ścieżki rowerowej w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania ulic Tunkla, Górnosląska do dworca PKP”, Zadanie 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowych w Rudzie Śląskiej: Trasa 1: od ul. Zabrskiej w Zabrzu do ośrodka Radoszowy w lasach Kochłowickich, Trasa 2: od ul. Wolności w Zabrzu do ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
710/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 1: "Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej ścieżki rowerowej w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania ulic Tunkla, Górnosląska do dworca PKP”, Zadanie 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowych w Rudzie Śląskiej: Trasa 1: od ul. Zabrskiej w Zabrzu do ośrodka Radoszowy w lasach Kochłowickich, Trasa 2: od ul. Wolności w Zabrzu do ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
709/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
708/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-672/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci komputerowej, licencje na systemy operacyjne oraz licencje na oprogramowanie użytkowe. Obsługa serwisowa systemów ochrony sieci komputerowej.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
707/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida 10”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
706/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Wykonanie robót budowlano – elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac interwencyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
705/08 w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
704/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
702/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Projekt budowlano - wykonawczy przystosowania budynku przy ul. Bytomskiej 54 w Rudzie Śląskiej dla potrzeb Centrum Inicjatyw Społecznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
700/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etapie II, etap III)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
701/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 r. Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
699/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej w Miejskim Przedszkolu Nr 38 przy ul. Astrów 5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
698/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
697/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian mpzp miasta Ruda Śląska wg uchwał Nr 437/XXII/2008, 438/XXII/2008, 439/XXII/2008, 440/XXII/2008, 441/XXII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
696/08 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych w tym garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczonych w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
422/05 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych, z wyłączeniem garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
695/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
694/08 w sprawie nieodpłatnego przekazani majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.ks.Niedzieli 51
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
693/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
692/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
691/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przekładka kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego Parku Wodnego w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
690/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy ul. Głównej 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
418/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy Głównej 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
372/06 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
689/08 zmieniające zarządzenie nr SOR.PM.0151-372/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.08.2006 r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
688/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
686/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
687/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
685/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
684/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
683/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
682/08 w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
681/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 255 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
680/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
679/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
678/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Weekend z rodziną imprezy rodzinne zawody konkursy" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
677/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
676/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
676/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
675/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
674/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 323 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
674/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 323 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
673/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1) wykonanie czynności związanych z obsługą urządzeń elektrycznych wraz z ich naprawą dla potrzeb imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska, 2) magazynowanie urządzeń elektrycznych, o których mowa wyżej, przez cały okres trwania umowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
673/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1) wykonanie czynności związanych z obsługą urządzeń elektrycznych wraz z ich naprawą dla potrzeb imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska, 2) magazynowanie urządzeń elektrycznych, o których mowa wyżej, przez cały okres trwania umowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
672/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci komputerowej, licencje na systemy operacyjne oraz licencje na oprogramowanie użytkowe. Obsługa serwisowa systemów ochrony sieci komputerowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
667/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
671/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-667/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona: „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowi Urzędu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
670/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
669/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
668/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
667/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Solidarności - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
666/08 w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "projekt budowlano-wykonawczy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
665/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci defibrylatora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
664/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci Magnetronicu MF-10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
663/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci BIDOP Dopplera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
662/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
661/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
660/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
659/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
658/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
657/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN oraz linii kablowej nN na działkach o ozn. geod. 1034/5, 1035/5, 1030/5, 1033/5, położonych w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Oświęcimska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tekst Statutu Młodziezowej Rady Miasta wraz zzałącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst jednolity Statutu Młodzieżowej Rady Miasta

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
656/08 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
92/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.ORG.0151-88/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.02.2008 r.w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzęd
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
655/08 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
654/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2008 roku do dnia 30.06.2009 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia zmieniającego
Dotyczy dokumentu:
652/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
651/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 marca do 30 czerwca" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr PC.PM.0151-579/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
650/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
648/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
649/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zabrzańskiej 24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
647/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Projekt budowlano - wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
647/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Projekt budowlano - wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
646/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
645/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wynikach naboru
Dotyczy dokumentu:
644/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
643/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
642/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
641/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przeprowadzenie kampanii reklamowej Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
640/08 zmieniające zarządzenia w sprawie odwołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
639/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Promocję Miasta Ruda Śląska poprzez działalność klubu sportowego w rozgrywkach sportowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
638/08 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli na rzecz Spółki pod firmą: "Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości" Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
637/08 w sprawie zbycia na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej niezabudowanych nieruchomości gruntowych, ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
636/08 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, zainwestowanej częścią pasa drogi wewnętrznej - ul. Gojawiczyńskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
635/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości wobec Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
635/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości wobec Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
634/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Korfantego od CTL Maczki - Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosnowcu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
634/08 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
633/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
632/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
631/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „ Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
630/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „ Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Ruda Śląska w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, Parkinsona i innymi zaburzeniami otępiennymi OUN” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
629/08 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. :Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
628/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
627/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
626/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
625/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2008" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
624/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
623/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 151 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
622/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 20 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
621/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Krasickiego 2A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
620/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Krasickiego 1D w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
619/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. J.Curie 2C w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
618/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Gierałtowskiego 8A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
617/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
616/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Krańcowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
615/08 w sprawie określenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
614/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 151 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
613/08 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
612/08 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisów z natury majątku znajdującego się w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
611/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
610/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
609/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
608/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
607/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
606/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 42 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
605/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
604/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 20 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
603/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
602/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 41 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
601/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II: część I – odcinek C5; część II – odcinki C8, C9, C11; część III – odcinek Z1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
452/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II: część I – odcinek C1; część II – odcinek C5; część III – odcinek C12; część IV – odcinki C8, C9, C11, C15, C16; część V – odcinek C13; część VI – odcinek Z1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
599/08 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
598/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
597/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
596/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
595/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2017 w sprawie ul. Strumykowej w Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2017 w sprawie remontu drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kard. A. Hlonda 1, 3, 5, 7 oraz W. Bogusławskiego 5, 7, 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2017 w sprawie usunięcia słupów oświetleniowych na ul. gen. Hallera
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
593/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ulicy Pokoju 22 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
592/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
591/08 w sprawie ustalenia jednolitych stawek bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielanych najemcom przy wykupie lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
590/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. zdnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
589/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce wielofunkcyjnej opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
588/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska – 14 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
587/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
586/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
585/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
583/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-549/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
583/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-549/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
549/07 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia sprzętu komputerowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
582/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
581/08 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomoc społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
580/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
579/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
578/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-309/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.07.2007 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. budowa odcinka trasy N-S od granicy z Miastem Mikołów po granicę z Miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
577/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
576/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
575/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 40 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 9 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
574/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
573/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
572/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Podlas 3 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
571/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 28 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 4 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
570/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 11 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
569/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 7 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
568/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Łukowej 5 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
567/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
566/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
566/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
565/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
564/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
563/08 w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
561/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
560/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
559/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzenie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
558/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Rozbiórka konstrukcji stalowej niedokończonego budynku przy ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
557/08 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
557/08 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
556/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Najem i obsługa toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych) umywalek przenośnych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
555/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
554/08 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa otwartego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
553/08 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania działalności artystyczno – sportowych dzieci i młodzieży dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
552/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
551/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
549/07 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia sprzętu komputerowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
548/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
547/07 w sprawie odwołania Pana mgr Marka Sabudy ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadań nr 1 -5.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważneniu postępowania wzakresie zadania nr 2
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
536/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetagowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 5 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
535/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. 1 Maja 55 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
533/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sesja w dniu 30.11.2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sesja w dniu 30.11.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja w dniu 30.11.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LI Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja w dniu 30.11.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna