Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
349/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu budynku Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
347/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 5, 5a, 5b, 5c, 5d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
346/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 4, 4a, 4b w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
345/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 9, 9a w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
258/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 3, 3a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
344/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 3, 3a w Rudzie Śląskiej –Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
343/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e w Rudzie Śląskiej –Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa 1, 1a, 1b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/PM/02 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 7, 7a, 7b, w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Szarotek nr 7, Szarotek nr 9 w Rudzie Śląskiej –Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
338/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny mieszczący się w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 21 w Rudzie Śląskiej –Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkaniowego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Fabrycznej 3 (klatka 3) w Rudzie Śląskiej –Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie barwnych, cyfrowych obrazów fotogrametrycznych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
334/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ulicy ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku przy ulicy Lipowej 4 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Nowaka 2 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doświetlenie terenu i bryły zabytkowego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
328/05 w sprawie ustalenia nowej siedziby dla obwodowej Komisji Wyborczej Nr 32 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
325/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 24, 24a, 24b w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
322/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 3 (klatka 3a) w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mikołowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pokoju 13 - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku - zadanie nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
345/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 9, 9a w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej –Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
321/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
320/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżąca konserwacja wiat przystankowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
319/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego ulicy Solidarności ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
318/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25, 25a, 25b w Rudzie Śląskiej – Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Żeromskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
312/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31,31a (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
311/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej 31, 31a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 24, 24a, 24b, 24c w Rudzie Śląskiej – Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 1, 1a, 1b w Rudzie Śląskiej -Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 2, 2a w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
305/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 9, 9a, 9b w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27, 27a, 27b, 27c w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kolistej nr 4, 4a w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 11, 11a w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 18, 18a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
299/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 16, 16a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 14, 14a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 12, 12a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
296/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 10, 10a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 8, 8a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
294/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 6, 6a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 4, 4a w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/05 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej do nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej niektórych ulic leżących w ciągu drogi powiatowej NR S 2984 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wybudowanie dachu zabytkowego szybu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Przebudowa i remont budynku-oficyna przy placu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury sportowej przy ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
286/05 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.PM.0151-200/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2005 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kunickiego nr 3 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
282/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-123/A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-123/A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
280/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Docieplenie ścian zewnętrznych z modernizacją (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miadta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
278/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
277/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzxenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Roywoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.04.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
276/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
275/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
274/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modemizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 w Rudzie Śląskiej - Goduli"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Krasickiego 2-2e w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kościelnej 35 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
271/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
270/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
269/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
268/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
267/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
265/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
264/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
263/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
262/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
261/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
260/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
259/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
258/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
257/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
256/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
255/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
254/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gastrofiberoskopu GIF przez Szpital Miejski SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
253/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 22 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej -Goduli przy ulicy Solskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
252/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 16 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej -Goduli przy ulicy Solskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Bzów nr 7, 7a, 7b, 7c w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
250/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Podlas nr 16 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie nawierzchni ulic: Wróblewskiego, Narutowicza, Drzymały, Komuny Paryskiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu wraz z wymianą szamba przy budynku mieszczącym się przy ulicy Lompy 2a w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/05 w sprawie przyjęcia przez Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska od Województwa Śląskiego darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geod. 1643/54 o pow. 17720 m2, położonej przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej, zabudowanej budynkami Medycznego Studium Zawodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 901 ul. Młyńskiej w Wielowsi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację odcinka ulicy Niedurnego od skrzyżowania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
244/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej -Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 35 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 24 polożonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 4 położnego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej -Wirku przy ulicy Osiedlowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 18, 18a w Rudzie Śląskiej -Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej 11, 11a, 11b w Rudzie Śląskiej -Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 24, 24a, 24b, 24c, 24d w Rudzie Śląskiej -Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej nr 1 w Rudzie Śląskiej..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
237/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej 1,1a w Rudzie Śląskiej -Orzegowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
236/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 2, 2a, 2b, 2c w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego 9, 9a, 9b, w Rudzie Śląskiej -Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234/05 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania miejskiego programu na rzecz mniejszości romskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu komputerowego dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/05 w sprawie przyjęcia maksymalnego wynagrodzenia dla osób realizujacych programy oraz prowadzacych wykłady z zakresu profilaktyki problemowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
128.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
127.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
126.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
125.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
124.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
123.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
122.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
121.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
120.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
119.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
118.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
117.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
116.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
196/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151-196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
20.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151-196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.2015 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Zamówień Publicznych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
18.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Zamówień Publicznych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.4.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 kwietnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.3.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 16 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Radoszowskiej (1645) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i rozbudowę budynku kuchni na terenie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
227/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Renowację elewacji zabytkowych budynków przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
226/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i wypoczynku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej - Pośpiecha z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 1633, stanowiącej własność (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.42.2017 w sprawie bieżącej naprawy nawierzchni drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.41.2017 w sprawie utwardzenia ulicy Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
221/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjecie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 11, 11a, 11b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5, 5a w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Podlas nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kedzierzyńskiej nr 22 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej 22, 22a, 22b w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Poloczka 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 3, 3a, 3b, 3c, 3d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej 4, 4a, 4b, 4c w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Międzyblokowej 18, 18a, 18b, 18c, 18d w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Starowiejskiej 7 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarnosci 12 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/05 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżąca, całodobowa konserwacja, eksploatacja (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dozorowanie poprzez monitorowanie budynku po byłych magazynach RSS "Społem" położonego w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Bytomskiej 54".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/05 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego CTL "Maczki-Bór" Sp. z o.o. do nieruchomości oznaczonych nr geod. 172/4, 169/4, 316/57, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ulicy Grodzkiej 4 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Fabrycznej nr 3 w Rudzie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Fabrycznej nr 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
316/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 7 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 7, 7a w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Maya nr 12 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 12, 12a w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 7, 7a, 7b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 6, 6a, 6b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
081/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 1, 1a, 1b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lampy do RTG Simens i Optilix przez Szpital Miejski SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Renowację elewacji tylnych pięciu budynków przy ulicy Niedurnego 89, 91, 93, 95 i 97 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Docieplenie budynku Miejskiego Przedszkola nr 20 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Furgoła 13 - 13f w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 1-1e w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 06 - "Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków", realizowanego w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 4 w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 4 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Dni Profilaktyki”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. J.Elsnera oraz L.Różyckiego (3797) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Siekiela oraz Potyki (684) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Skargi (2664) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Pokoju (2732) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.36.2017 w sprawie wykonania chodnika przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.35.2017 w sprawie budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.32.2017 w sprawie wyznaczenia podmiotu, do którego obowiązków należałoby czyszczenie i odnowienie pamiątkowego kamienia i ozdobnego napisu śp. Senator Krystyny Bochenek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.34.2017 w sprawie oczyszczania dróg w mieście
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.31.2017 w sprawie budowy zakładu przetwarzania, w tym odzysku, odpadów na działce nr 63/21 obręb Stara Kuźnia, Gmina Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.12.2017 w sprawie wykonania zjazdu i wyjazdu z parkingu osiedlowego przy ul. Chabrów 2 i 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 28.04.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu mieszczącego się przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.39.2017 w sprawie przywrócenia osobom niepełnosprawnym pracującym w RZAZ zatrudnienia na 0.15 etatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Księdza Augustyna Potyki".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu mieszczącego się przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Wakacje ze zdrowiem”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.05.2017

Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 3, 3a w Rudzie Śląskiej -Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 6 w Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 4, 4a, 4b w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 3 w Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektu sieciowego i objecia nowych udziałów w kapitale zakładowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację skrzyżowania ulic Katowicka-Odrodzenia-Nowary w Rudzie Śląskiej - Wirku."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 11 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Klary
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/05 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezjii i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów nieruchomości gruntowych w celu wydzielenia działek zajetych pod pasy drogowe"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/05 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy zbiegu ulic Tunkla i Korfantego, stanowiącej działkę o oznaczeniu geodezyjnym 132 o powierzchni 955 m2, obręb Kochłowice k.m.5 zapisanej w księdze wieczystej KW 8109 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 29, 29a, 29b w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się, w budynku przy ulicy Brzozowej 5, 5a w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Opolskiej 4, 4a w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
164/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 324 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Szarotek 2, Szarotek 4, Szarotek 6, Szarotek 8 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej 5, 5a, 5b w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Podlas 1, 1a, 1b w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego 17, 17a, 17b w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 23 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
318/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 7 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego 7, 7a w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej 23, 23a, 23b w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 15, 15a, 15b w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 19, 19a, 19b w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębinowej 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy 1. Maja 318 b w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy 1 Maja 318b w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obronców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu ul. Objazdowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 9 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole 23 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 4 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Objazdowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Osiedlowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/05 w sprawie wystapienia do Wojewody ŚIąskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Rudy Śląskiej Miasta na prawach powiatu nieruchomosci położonych w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, zainwestowanych pasem drogowym ul. ks. Tunkla.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - budowa odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ulicy 1-go Maja w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie robót budowlano-elektrycznych w celu wykonania oswietlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac interwencyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawla II nr 6 w Rudzie Śląskiej - I etap, renowacja części elewacji wykonanej z piaskowca."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawla II nr 6 w Rudzie Śląskiej - I etap, renowacja części elewacji wykonanej z piaskowca."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przycinka drzew i krzewów oraz koszenie zarośli na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku - zad. 1-3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
141/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycinkę drzew rosnacych na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "lista kandydatów do rozmowy" na"informacja o przebiegu naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "lista kandydatów do rozmowy EO" na"informacja o przebiegu naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów do rozmowy EO"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych (...), którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższajacej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. T.Kościuszki 11b) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odzysk odpadu o kodzie 10 05 01 – żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) w procesie R12"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna