Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert po poprawie"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
220/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
219/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Gliwickiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hlonda od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogi gminnej ulicy Hlonda od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Świętochłowickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Grobli Kolejowej oraz Świętochłowickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (559) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pokoju oraz Chorzowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Orzegowskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogi gminnej ulicy Hlonda od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2124/201, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 913 m2 oraz stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Puszkina 6-6a budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2140/176, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 3576 m2 oraz stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Królowej Jadwigi 29, 31 budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 8488/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2138/176, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 4484 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Warszawskiej 1, 3, 5, 7 i Hlonda 37 budynkach mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janty od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janty od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janty od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Czapli od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janty od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Czapli od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Emilii Plater od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Mateusza od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kornelia Węgler
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
202/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Stromej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
200/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Latki od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/07 w prawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogi gminnej ulicy Przelotowej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego przy ulicy Katowickiej od Zakładów Porcelany "Bogucice" w upadłości z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/07 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, położonego przy ul. Piotra Skargi, o oznaczeniu geodezyjnym 2043/87 i 2046/45, o łącznej powierzchni 2554 m obręb Stara Kuźnia, k. m. 2 zapisanego w księdze wieczystej KW 18328 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/07 w sprawie dokonania, pomiędzy Gmina Ruda Śląska a Spółka „Stalag” Sp. z o. o. zamiany przysługującego Gminie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Spółce „Stalag” Sp. o. o. do nieruchomości położonej przy ul.Niedurnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu i klatek schodowych w budynku przy ul. Wesołej 5 i 5a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Radoszowskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku produkcyjnego lub magazynowo-składowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
192/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
191/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Gliwickiej i Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/07 w sprawie wystąpienia do wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Styczyńskiego, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 438/14, 440/14, 441/14 obręb Orzegów k.m. 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul. Solidarności nr 9 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedziba w Rudzie Śląskiej w zarządzenie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym- użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacje zadania zleconego z zakresu integrowania mniejszości narodowych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.015143/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie parków i zieleńców, miejskich terenów zieleni oraz zieleni przyulicznej w mieście Ruda Śląska w dzielnicy Wirek oraz interwencyjna wycinka na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Uzupełnienie i aktualizacja użytków gruntowych nie objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz kontrola sposobu zagospodarowania użytków rolnych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na ”Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Czapli 4-6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/07 w sprawie nabycia od „Huty Pokój” prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2659/88 zapisanej na karcie mapy obręb Nowy Bytom o powierzchni 267 m2 na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/07 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja - Katowicka - Jankowskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i rozbudowy obiektów Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/07 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia inwentaryzacji ogólnodostępnych boisk i placyków sportowo – rekreacyjnych w mieście
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/07 w sprawie oddania w użytkowanie na okres 45 lat nieruchomość stanowiących własność Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Wolności 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie zabudowanych garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/07 w sprawie oddania w użytkowanie na okres 45 lat nieruchomość stanowiących własność Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Wolności 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie zabudowanych garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
175/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdow z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Wsparcie osób laryngoktomowanych mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/07 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
164/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/07 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-98/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.10.2017

Dotyczy dokumentu:
154/07 w sprawie odrzucenia na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Kompanię Węglową z siedzibą w Katowicach prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geod. 266/14 zapisanego na karcie mapy 4 obręb Orzegów o powierzchni 2340 m oraz stanowiących odrębną nieruchomość, położoną przy ulicy Szafranka 2, 4, 6, 8, budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-369/07 z dnia 21.08.2006 r. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 6428, KW 6412, KW 6440, KW 6439, KW 6424, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
369/06 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 6428, KW 6412, KW 6440, KW 6439, KW 6323, KW 6424 stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na:"Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Oświęcimskiej do granicy administracyjnej z miastem Chorzów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Pietrzak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2017 w sprawie naprawy drogi na skrzyżowaniu Solidarności i Olszynowej w Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź "
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.79.2017 w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 29.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2017 w sprawie zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej i Policji w okolicy ul. Janasa w Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2017 w sprawie informacji o dokonanej zmianie nazwy ulicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.10.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 7 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Barbary (1567) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej oraz Kingi (3252) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Głogowej (2221) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej (3724) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kokota oraz Kempnego (2468) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Admiralskiej (3570) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4061) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Liebich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (1278) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Tunkla (906) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (3645) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej oraz Otylii (11) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stawicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 4-ch nieruchomości przy ul. Lompy oraz Otylii (1426) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Niedurnego (3560) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (304) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (304) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (2469) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kolasa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej (2359) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Otylii (1426) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I (1730) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I (1730) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. P.Burszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kosynierów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. J.Piłsudskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. E.Orzeszkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Kempa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Kazjer
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Kazjer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gerstel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gerstel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maria Lorens
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Maria Lorens
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt budowlany s. 83-171"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - opinia geotech.. s.172-181"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Lignarska-Guzy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Lignarska-Guzy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Holeczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Holeczek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Wilk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Wilk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzybek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzybek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Irena Kasperek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Irena Kasperek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Halina Kozioł-Woźnikowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Halina Kozioł-Woźnikowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Janina Paduch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Janina Paduch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Mitas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Skurczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Skurczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Chowaniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Chowaniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Siemińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Siemińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lechowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lechowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
150/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Korfantego od CTL Maczki – Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosnowcu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 3658/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2538/159, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Brzegów o powierzchni 3567 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Bytomskiej 2, 2a, 4, 4a budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 9497/100000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 1352/170 zapisanego na karcie mapy 1 obręb Brzegów o powierzchni 422 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ulicy bytomskiej 16 budynku mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Nr: KW 2829, KW 5941, KW 5947, KW 5958, KW 5961, KW 5962, KW 1501, KW 3484, KW 3488, KW 4037, KW 4038, KW 4040, KW 4132, KW 5633, KW 5636, KW 5804, KW 5913, KW 5914, KW 5915, KW 5943, KW 5943, KW 5956, KW 5957, KW 5960, KW 5963, KW 5964, KW 5965, KW 5966, KW 5971, KW 5981, KW 5982, KW 6001, KW 6029, KW 6307, KW 6317, KW 6321, KW 6322, KW 7204, KW 7209, KW 7495, KW 8779, KW 10268, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja do projektowanego ronda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
141/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Stworzenie projektu gazety o charakterze miesięcznika samorządowego oraz późniejsza obsługa wydawnicza”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach nr 1 do nr 6 z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
139/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekaznaia MPGM w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (1793) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kokota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu zadania nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
138/07 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Girałtowskiego nr 14, 14 A, 14B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie gabinetu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na prywatne porady diabetologiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Chorobowość cukrzycy w populacji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG, perymetru komputerowego oraz drobnego sprzętu optycznego przez Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Szafranka 2 w Rudzie Śląskiej – dzielnica Chebzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Niedurnego 50 A w Rudzie Śląskiej – dzielnica Nowy Bytom”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzieleniezamówienia publicznego na: "Adaptację budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Niedurnego 50d w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-112/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SOR.PM.0151-6/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/07 w sprawie powołania Komisji „Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/07 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/07 w sprawie zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-4/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu opracowująceo Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/07 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 02.10.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. H.Modrzejewskiej 11/2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. J.Gierałtowskiego 3B/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
225/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 225/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/07 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-98/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG przez Przychodnię Rejonową Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiera 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/06 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/07 w sprawie zmiany zarządzenie Nr SOR.PM.0151-424/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.10.2006 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał Nr 105/VII/2007, 106/VII/2007 i 110/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszaru położonego w Rudzie Śląskiej Kochłowicach w rejonie ulic: Kalinowej, Cegielnianej i Oświęcimskiej zgodnie z uchwałą Nr 109/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał Nr 107/VII/2007, 108/VII/2007, 112/VII/2007, 111/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/07 w sprawie wydania opinii do projektu Rozporzadzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporzadzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko - pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska 1) dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz zabezpieczenie pasa drogowego; 2) utrzymanie i konserwacja oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu "Organizacja i imprez turystyczno - krajoznawczych od 15 marca do 30 czerwca" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr SOR.PM.0151-84/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej wraz z integracją środowiska na potrzeby systemu "OTAGO" obsługę serwisową systemów ochrony sieci komputerowej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
106/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego – termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej – Goduli”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grzegorza 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/07 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Miasta Ruda Śląska – wyjazd psychoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Prowadzenia rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/07 w sprawie ustanowienia Pani Anity Grobelczyk Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
421/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/06 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 24.02.2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 w formie respiratora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 w formie sprzętu do sterylizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków defibrylatów dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
089/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/07 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/06 w sprawie powołania „Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację promocji zdrowia pn. „Rehabilitacji osób niewidomych dorosłych i dzieci”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/07 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonania numerycznej mapy zasadniczej pełnej treści metodą stereoskopowej zdjęć lotniczych oraz wektoryzacji zeskanowanych nakładek sytuacyjnych i uzbrojenia terenu, wykonanie uproszczonego, trójwymiarowego modelu zagospodarowania miasta Ruda Śląska wraz z dostawą oprogramowania umożliwiającego wizualizację utworzonego modelu oraz poruszanie się po nim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska ( 5 zdań)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się budynku przy ulicy Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 36 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/07 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie osób laryngektomowanych mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu ...., położonego przy ul. Partyzantów o oznaczeniu geodezyjnym 3261/148 2445/380 o łącznej pow. 37744 m2, obręb Bielszowice, k. m. 4, zapisanego w księdze wieczystej KW 16857 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Solnej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/07 w sprawie określenia szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
064/07 w sprawie oddania w użytkowania wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nim budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Zgrzebnioka nr 4-4A-4B w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy placu Chopina Nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/07 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
015/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-15/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Brata Alberta z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Brata Alberta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Rudzie Śląskiej– Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy placu Jana Pawła II 3, 3A, 3B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych się w budynku przy ulicy Osiedlowej 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska , a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska , a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/07 w sprawie nieodpłatnego przekaznia przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2125/169 zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 702 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 10 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ulicy Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Zabrzańskiej i Wolności z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
040/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – oznakowanie poziome dróg publicznych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – elementy BRD: montaż stalowych, ocynkowanych barier ochronnych typu SP-04/4 oraz montaż stalowych, ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych i słupków separacyjnych (2 zadania)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/07 w sprawie wykonania uchwały Nr 57/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. dot. wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pn.:” Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Zima 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego Nr 15, 15A, 15B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/07 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 10-ciu lokali (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie 13-stu nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego (2713) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej za złoża „Halemba 1””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna