Rejestr zmian w biuletynie

28.01.2018

Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.01.2018

Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. L.Solskiego 2/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. L.Solskiego 3/28) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Powstańców 5a) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 9-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 9-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 15
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wyniki wykazu nr 15 z dnia 08.01.2018 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Najem 8 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.1 rejestracja pojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.1 rejestracja pojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy - lista EZ1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.8.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 28.09.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.9.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.8.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 28.09.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.7.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03.07.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2018 w sprawie dojazdu do Przychodni Rejonowej przy ul. K. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2018 w sprawie uszkodzenia drogi w trakcie budowy parkingu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2018 w sprawie świątecznego oświetlenia przy ul. Gierałtowskiego w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2018 w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez klientów sklepu nocnego przy ul. Królowej Jadwigi 11 w dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Generalny Rejestr Umów - 2015-2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Generalny Rejestr Umów - 2015-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "str. 44-64 - STWiORB - str. 44-64 - STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie postępowania podziałowego z wniosku L. i S. Swoboda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej - lista PP1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym (PP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. W.Szczudlaka - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.15 - transport odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 1.9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na zastępcę kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku konkursu - informacja o wynikukonkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na zastępcę kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.14.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska, które odbyło się w dniu 28 listopada 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na transport odpadów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ -31.12.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - grudzień - 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.12.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Wrunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna