Rejestr zmian w biuletynie

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Joanny 20/40) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 3/50) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 3/50) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. L.Solskiego 3/24) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 3/50) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. L.Solskiego 3/24) na rzecz jego najemcy - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 11) na rzecz jego najemcy (ul. Stara-Tylna) - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 10) na rzecz jego najemcy (ul. Solidarności) - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 10) na rzecz jego najemcy (ul. Solidarności) - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2017 w sprawie remontu odcinka drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.14.2017 w sprawie postawienia pomnika K. Goduli na Placu Niepodległości w Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 11) na rzecz jego najemcy (ul. Stara-Tylna) - wykaz nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Orzegowskiej (2505) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Bankowej (1262) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szyb Paweł oraz Długiej (690) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zpytanie do treści ogłoszenia nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
200/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
189/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Miejskiego nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedziba przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/PM/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miejskiego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 20 do 20e w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami tworzącymi kąpielisko położonej przy ulicy Bytomskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31.12.2002 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia na dzień 28.02.2003 r. Przychodni Rejonowej SP Z0Z w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 30.11.2002 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/03 w sprawie przyjęcia programu pomocowego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 246a w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 23 w Rudzie śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/PM/03 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/03 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/03 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
164/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.Mieszka I pod budowę obiektu usługowo-handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 4 położonego w zespole 14 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/03 w sprawie Przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/PM/03 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 60 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul.Bankowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Kokota pod budowę stacji tankowania gazem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Średnia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunki bankowe Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rachunki bankowe Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ponownie Zał. Nr 4 tj. JEDZ uzupełniony o nrogłoszenia o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2017 w sprawie czasowego zawieszenia znaku drogowego w ciągu ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.7.2017 w sprawie rozliczenia II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Gierałtowskiego (nr dz.1451) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Łukowej - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do potoku Bielszowickiego w km 8+250".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące zgłoszeń robót budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Jagiełły.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2635) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2636) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2637) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (2640) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
145/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o oznaczeniu geodezyjnym nr 739/54 o powierzchni 26 m2 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/PM/03 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/PM/03 w sprawie uchylenia uchwały Nr 527/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 30.07.2002 r. dotyczącej zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/PM/03 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Szpitala Miejskiego Nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/PM/03 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/03 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. konsultacji oraz odbioru poszczególnych etapów zamówienia publicznego w zakresie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu "domek fiński"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul.Magnolii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Narcyzów z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ulicy Plac Wolności i Niedurnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Leśniej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Raciborskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wolności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śl. przy ulicy Dąbrowskiego - Kupi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląsku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 760/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śl. z dnia 29.10.2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na wysokość czynszu najmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Opolskiej nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 39 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, garażu murowanego nr 7 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Ratowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul. Modrzejewskiej 4b w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1a mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 39 mieszczącego się w budynku przy ul. Joanny 18c w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul. Podlas 1 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul. Zgrzebnioka 12 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul. Grodzkiej 7a w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4, 4a mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 2a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 3a w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
47.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
46.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.13.2017 w sprawie remontu chodników przy ul. Słowiańskiej od nr 2 do nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.12.2017 w sprawie wykonania zjazdu i wyjazdu z parkingu osiedlowego przy ul. Chabrów 2 i 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Fundusz Górnośląski S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące zgłoszeń robót budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch nieruchomości przy ul. Pokoju (2732) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Najem 15-tu nieruchomości przy ul. P.Skargi (2632) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (619) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kłodnicka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną tłoczną w rejonie ulic Ks. Józefa Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 5164/414”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku zad. 3, 4, 6 i 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.10.2017 w sprawie płacenia czynszu za garaże z MPGM TBS Sp. z o.o. ze zniżką 10%
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.9.2017 w sprawie właściwego wykorzystania potencjału i kwalifikacji nauczycieli oraz infrastruktury szkolnej w kontekście reformy oświatowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna