Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
436/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
403/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr DOO.PM.0151-318/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
403/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr DOO.PM.0151-318/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
400/05 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
398/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. M. Skłodowskiej-Curie i K. Miarki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
399/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Owocowa i S. Kunickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
398/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. M. Skłodowskiej-Curie i K. Miarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
397/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Sobieskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
395/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Bielszowicka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
396/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na recz Gminy miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Piernikarczyka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
394/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na recz Gminy Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Sprusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
393/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekaznaie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Piastowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
391/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Zabrzańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
392/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Gwarecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
390/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
389/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji "Mapy Organizacji pozarządowych" Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
389/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji "Mapy Organizacji pozarządowych" Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
388/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
387/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Diabetycy 2005"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
386/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja programów kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji "Lato 2005" oraz wycieczek krajoznawczych w 2005 roku" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr DOO.PM.0151-226/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.06.2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
386/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja programów kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji "Lato 2005" oraz wycieczek krajoznawczych w 2005 roku" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr DOO.PM.0151-226/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.06.2005
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
385/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację program "Organizacja zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym (...)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
385/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację program "Organizacja zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
383/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Magazynowej 35 a"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
384/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Niedurnego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
382/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej-Wysockiej w Rudzie Śląskiej -I etap."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
381/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
380/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
315/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
314/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
355/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
315/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
021a/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
021a/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021a/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021a/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005 roku
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Instalacja do odzysku odpadu o kodzie 10 05 01 – żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) w procesie R12, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła, na terenie działki o nr geodezyjnym 794/25".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4a/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Jarzębinowa 5d/8) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Brzozowa 3/3) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Potokowej (1383) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Porębskiej (742) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. J.Niedzieli oraz Zajęcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Robotnicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
517/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomościami będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
516/06 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów wynikających z postanowień uchwały Nr 1145/LXV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Ruda Śląska z tytułu należności czynszowych, należności za media oraz udzielania ulg w tym zakresie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
515/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnych ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieograniczonym na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
364/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
364/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
514/06 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulic Młodzieżowej i Batorego, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 1636/156 i 1614/156 o łącznej powierzchni 1186 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
513/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
512/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie robót dodatkowych inwestycji – budowa osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego, socjalnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
511/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni w części godulskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
510/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni holu głównego w części godulskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2, na organizację kiermaszu książek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
509/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2, na montaż autobusów do sprzedaży obuwia ochronnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
507/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Zima 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
506/06 w sprawie zasad udzielania przez Miasto Ruda Śląska zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 6000 EURO netto
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
505/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
504/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
503/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
502/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-331/06 Prezydenta Miasta ruda Śląska z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
501/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
500/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
334/06 w sprawie sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
353/06 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów w roku akademickim 2006/2007 (semestr zimowy) przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
499/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
499/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/04 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
498/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące zabezpieczenie ruchu: montaż stalowych ocynkowanych barier ochronnych typu SP-04/04; montaż ochronnych parawanów ulicznych ; montaż stalowych ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych oraz słupków separacyjnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
497/06 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów w roku akademickim 2006/2007 (semestr zimowy) przyznawanych ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Budżetu Państwa oraz z budżetu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
496/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
495/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
494/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
493/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 maja 7,7A,7B,7C, w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
492/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację budynku przy ul. Gen. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej dla potrzeb Staży Miejskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
491/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 61”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
481/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa Oświetlenia drogowego ulicy Parkowej i Markowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
490/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Montaż, eksploatację i magazynowanie dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/06 w sprawie rozszerzenia siedziby Urzędu Miasta Ruda Śląska o nieruchomość położoną przy ul. Hallera 61 i 61 „a” w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Nowy Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
488/06 w sprawie wykonania uchwały Nr 1162/LXVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2006 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o. o. z siedziba w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
487/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
486/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowania działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
485/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
484/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę oświetlenie drogowego ulic Młodego Górnika i Grunwaldzkiej w Rudzie Śląskiej Orzegowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 16 w Rudzie Śląskiej-G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
483/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej Nr 16 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
482/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Eksploatację przystanków i wysepek przystankowych na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
481/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa Oświetlenia drogowego ulicy Parkowej i Markowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
480/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
479/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
478/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków laptopu dla Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
477/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną dzierżawę części dachu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 dla zainstalowania stacji bazy telefonii komórkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
476/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Katowickiej, zainwestowanych pasami dróg wewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
475/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej, zainwestowanych pasem drogi gminnej – ul. Bytomskiego, ul. Tołstoja oraz pasami dróg wewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
474/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej zainwestowanych pasem drogi gminnej – ul. P. Ściegiennego oraz drogami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
473/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej, zainwestowanych częścią pasa drogi gminnej – ul. Brzechwy i ul. Brodzińskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
472/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zakup prasy i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
471/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Niedurnego 50 d w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy przy ul. A.Zielińskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (4391) - ogłoszenie 3-go przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (dz. 4987,4988,4989,4990) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (4391) - ogłoszenie 3-go przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Fundusz Górnośląski S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aneta Błaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Chrząszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirela Hanak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Polczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Opielka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części I i Części II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Jarzębinowa 3/8) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Osiedlowa 9c/2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Osiedlowa 11a/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Konstytucji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Mazurska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Halembskiej 15".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2017 w sprawie wykonania oznakowania poziomego w obrębie postoju taksówek na osiedlu Halemba I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dot. grupy kapitałowej"

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
470/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączona z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana treści ogłoszenia - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "poprawione załączniki"
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana treści ogłoszenia - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik poprawione załączniki
Dotyczy dokumentu:
469/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
468/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
467/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej 3,3A,3B w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
466/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 131
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
465/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty dodatkowe przy nadbudowie i przebudowie budynku „F” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Lipa 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
464/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę izby przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Lipa 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
463/06 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dzierżawę cyfrowej centrali abonenckiej dla Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
462/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty bieżące dróg publicznych w mieście Ruda Śląska – 12 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
461/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
460/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont chodnika wzdłuż ciągu ul. Kłodnickiej na odcinku od nowego ronda w ul. 1-go Maja do ul. Gojawiczyńskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
459/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
458/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic w wyszczególnionych czterech częściach Miasta Ruda Śląska w latach 2007 – 2009”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
457/06 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oświetlenie terenu przy pomniku, ciągu pieszego i terenu przy boisku GKS „WAWEL-WIREK” w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
456/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Tunkla 147 A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
455/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont części ogrodzenia z wybudowanym kolumbarium wzdłuż drogi dojazdowej do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Porębskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
454/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont chodnika przy ul. Ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
453/06 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Nowary – Stelmacha, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2572/141, 2574/141, 2576/01471, o łącznej wartości powierzchni 656 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
452/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
528/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
451/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Orzegowskiej Nr 47 w rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
450/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetragowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego nr 1, 1A, 1B w Rudzie Śląskiej– Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
449/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące zabezpieczenia ruchu – konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
448/06 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A – 4 do granicy administracyjnej z Miastem Mikołów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
447/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na zadania inwestycyjne w wysokości 30.687.627 PLN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
446/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont dachu budynku Miejskiego Centrum Kultury – I etap w Rudzie Śląskiej – nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
445/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
444/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem „wieży wodnej” oznaczonej Nr geodezyjnym 2778/187 o powierzchni 390 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
443/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem przepompowni wody „Otylia”, oznaczonej Nr geodezyjnym 2903 o powierzchni 2891 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
442/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonej Nr geodezyjnym 1658/218 o pow. 2962 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Mieszka I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
441/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonej Nr geodezyjnymi 3454/158 i 3455/158 o łącznej powierzchni 822 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Grzybowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
440/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonych Nr geodezyjnymi 4255/13 i 4258/7 o łącznej powierzchni 1645 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. E. Kokota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
439/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych budynkiem przepompowni wody, oznaczonych Nr geodezyjnym 3407/203, 3408/203, i 3410/203 o łącznej powierzchni 381 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Kunickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
438/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków oznaczoną Nr geodezyjnym 1640/102 o pow. 111 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. ZMP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
437/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonej nr geodezyjnym 1641/142 o powierzchni 205 m2 , położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
436/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oświetlenia następujących dróg: Ziętka, Zielińskiego, Piechoty, Latki, Waniora, Jesionowej, Doroszewskiego, Poligrafii, Homera, Ciołkowskiego, Olchowej, Smoluchwoskiego, Sierpińskiego, Wołkowa, Gagarina, Banacha, Lipieńska, Północna, Przedszkolna, Fabryczna i Otylii na obszarze miasta Ruda Śląska obejmującą wymianę opraw z rtęciowymi źródłami światła na energooszczędne oprawy z sodowymi źródłami światła oraz inne prace jakie będą niezbędne do wykonania w trakcie ww. wymiany opraw ze względu na: bezpieczeństwo użytkowania elektrycznej instalacji oświetlenia i warunki udzielonej gwarancji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
435/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oświetlenia ulicy 1-go Maja w Rudzie Śląskiej obejmującą: wymianę opraw z rtęciowymi źródłami światła na energooszczędne oprawy z sodowymi źródłami światła oraz inne prace jakie będą niezbędne do wykonania w trakcie ww. wymiany opraw ze względu na: bezpieczeństwo użytkowania elektrycznej instalacji oświetlenia i warunki udzielonej gwarancji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
434/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg: Hallera, Kazimierza, Czarnoleśna, Dworaka, Żelazna, Konstytucji, Krasińskiego Mamrota, Furgała, Szarotek, Lompy, Mieszka I, Parkowa, Szyb Walenty, Wojska Polskiego, Kościuszki, Obrońców Katania, Strzelców Bytomskich, Marzanny, Sobótki, Jutrzenki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
433/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizacja oświetlenia następujących dróg: Piłsudskiego, Oświęcimska, Aleja Dworcowa, Świętochłowicka, Kasztanowa, Lipowa, Lukowa, Wschodnia, Radoszowska, Kamienna, Bratnia, Gajowa, Malczewskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
432/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nas: „modernizacja oświetlenia następujących dróg: Wawelska, Raciborska, Storczyków, Bratków, Konwalii, Magnolii, Krakusów, Tulipanów, Astrów, Chabrów, Sasanek, Chryzantem, Bzów, Fiołków, Norwida, Nałkowskiej, Staszica, Powstańców, Ligonia, Miarki, Żeleńskiego, Szczęść Boże”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
431/06 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg: Mickiewicza, Szczęść Boże, Przy Kolei, Gierałtowskiego, Jana Dobrego, Ogrodowa, Żeromaskiego, kędzierzyńska, Dunajewskiego, Czempiela, Wincentego, jaracza, Wysokiej, Bogusławskiego, Grunwaldzka, Piaseczna, Podlas, Modrzejewskiej, Joanny, Floriana, Czereśniowa, Tiałowskiego, K. Goduli, Kopalnia Karol w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
243.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
244.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego: fosforu ogólnego, azotu amonowego i węglowodorów ropopochodnych, z terenu Szpitala Miejskiego przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch lokali mieszkalnych (ul. Zabrzańska 62/1 i ul.I.Nowaka 5/12) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch lokali mieszkalnych (ul. Grodzka 1/2 i ul.Grodzka 1/32) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik tabela.doc
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Niedurnego 50/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
244.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja zapisu SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego (ul. Grodzka 4C/06) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego (ul. Grodzka 5) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch lokali mieszkalnych (ul. Zabrzańska 62/1 i ul.I.Nowaka 5/12) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działek planowanych do zbycia w drodze przetargu (użytkowanie wieczyste) do końca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
247.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
250.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna