Rejestr zmian w biuletynie

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Świętojańskiej (2073) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Wiśniowej (1611) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Jacka (4183) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu nieruchomości pod istniejące stacje transformatorowe (595) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Solidarności (1311) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. K.Puławskiego (1842) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. P.Skargi (2962) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Janty (1358) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, poprzez montaż nowych urządzeń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. "Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, poprzez montaż nowych urządzeń”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedż na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedż na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedż na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROTOKÓŁ"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.81.2017 w sprawie remontu chodnika w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół czerwiec BIP.pdf
Dotyczy dokumentu:
sesja Rady Miasta w dniu 27 sierpnia i 1 września 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROTOKÓŁ"
Dotyczy dokumentu:
sesja Rady Miasta w dniu 27 sierpnia i 1 września 2015 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół
Dotyczy dokumentu:
sesja Rady Miasta w dniu 27 sierpnia i 1 września 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poprawiony formularz ofertowy dla zadania nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Pawła 6 (1025) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - częśc ogólna s.1-18"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - część opisowa s.1-18
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2017 w sprawie wykonania parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ul. H. Modrzejewskiej 14 na działce nr 2514/270, a także uporządkowania terenu pod ustawienie kontenerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2017 w sprawie wykonania parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ul. H. Modrzejewskiej 14 na działce nr 2514/270, a także uporządkowania terenu pod ustawienie kontenerów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246) - ogłoszenie rokowań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2017 w sprawie wykonania parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ul. H. Modrzejewskiej 14 na działce nr 2514/270, a także uporządkowania terenu pod ustawienie kontenerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246) - ogłoszenie rokowań.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Grobli Kolejowej, Cegielnianej, Porannej, Długiej , Świętochłowickiej (2800) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORb"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4061) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (1756) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja przetargowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Admiralskiej (2369) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiORb
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokumentacja projektowa
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kingi (3157) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORb"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORb"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej oraz Kingi (3192) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (1270) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (3252) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie czynności wyboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie czynności wyboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s. 422-441"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 442-459"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.302-341"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.342-381"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec.techniczna s.382-421"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.182-221"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.222-261"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.262-301"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczne s.82-101"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.102-141"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.142-181"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Anioły Wolontariatu 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Jednolitego Europejskiego DokumentuZamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

04.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.8.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.7.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
265/10 w sprawie powołania Komisji do spraw aukcji ogłoszonej publicznie dotyczącej zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zabrzańskiej 24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
264/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
263/10 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przekształceń Własnościowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
262/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
261/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. 1 Maja (2889) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 i 2 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawaidomienie o wyniku postępowania"na "Zawiadomienie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Elizy Orzeszkowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (552) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Styczyńskiego (418) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 11-tu nieruchomości przy ul. Basenowej, Broniewskiego, Jasnej, Wierzbowej (2283) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 11-tu nieruchomości przy ul. Basenowej, Broniewskiego, Jasnej, Wierzbowej (2283) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. "Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za I półrocze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 5 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna