Rejestr zmian w biuletynie

30.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
250.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
249.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
248.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
246.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
246.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wynikach rekrutacji
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
245.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
244.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
243.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
242.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
241.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
240.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.38.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1 - Budowa "Kreatywnej sterfy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
237.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.200.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
236.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
235.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie opinii o wartości rynkowej materiału zdeponowanego na zwałowisku pocynkowym zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Antoniego Nowary - część południowa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
234.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Łukasiewicza 7 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
185.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stacja Biblioteka - modernizacja i renowacja zabytkowego dworca kolejowego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej - Chebziu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.185.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stacja Biblioteka - modernizacja i renowacja zabytkowego dworca kolegowego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej - Chebziu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
158.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1 - Budowa "Kreatywnej strefy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.158.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Część 1 - Budowa "Kreatywnej strefy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zapisu SIWZ II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania (zadanie 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
177.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.177.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.177.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
218.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i modernizacja zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz ZSP nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
218.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i modernizacja zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz ZSP nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
216.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122.2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru"
Dotyczy dokumentu:
35.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
62.2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
430/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizacja oświetlenia następujących dróg: Lexa, Grodzka, Sejmu Śląskiego, Kukuczki, modrzewiowa, Miedzyblokowa, Śmiłowicka, Świerkowa, Krucza, Cisowa, Mikołowska, Szczudlaka, Ligocka, Puławskiego, Bagienna, Wyzwolenia, Panewnicka, Orzeszkowa, Zapolskiej, Magazynowa, Szyb Powietrzny, Różana, Jaśminów Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
429/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg: Nowy Świat, Chłopska, Świętojańska, Pancernych, Hubalczyków, 1-go Maja, Junaków, Harcerska, Marciniaka, Łużycka, Jadwigi Śląskiej, Mazurska, Łowiecka, Sokolska, Pakuły, Leśna, Lubuska, Beskidzka, Rybnicka, Kurpiowska, Staropolska, Armii Krajowej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
428/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego na: „przebudowę kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej 163”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
428/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego na: „przebudowę kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej 163”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
427/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg; Chełmińskiego, Dunikowskiego, Pordzika, Józefa, Poloczka, Wilka, Pośpiecha, Grzegorza, Szrama, Kopalniana, sztygarska, Brygadzistów, Sztolniowa, Kombajnistów, Szybowa, Szpaków, Skowronków, Drozdów, Katowicka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
427/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg; Chełmińskiego, Dunikowskiego, Pordzika, Józefa, Poloczka, Wilka, Pośpiecha, Grzegorza, Szrama, Kopalniana, sztygarska, Brygadzistów, Sztolniowa, Kombajnistów, Szybowa, Szpaków, Skowronków, Drozdów, Katowicka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
426/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
425/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska , położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków „Panewniki” na rzecz Miasta Katowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/06 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/06 w sprawie wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych poza pasami drogowymi, przeznaczonych pod umieszczanie urządzeń reklamowych lub ruchomych elementów reklamowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
423/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-383/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.09.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie inwentaryzacji budynków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
383/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Wykonanie inwentaryzacji budynków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
422/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
421/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
420/06 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
544/05 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
419/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
418/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy Głównej 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
417/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymianie dróg na terenie miasta Ruda Śląska (zadanie III i IV kolejność utrzymiania w dzielnicy: Halemba, Kochłowice, Bielszowice)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
416/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury In. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
415/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Inwentaryzację szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej II i III klasy dla miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
414/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Modernizacja następujących dróg: Jagiełły, Śląska, Moniuszki, Strumykowa, Barbary, Klonowa, Kasztanowa, Wyspiańskiego, Grobla, Kolejowa, Prusa, Do Gródka, jagodowa, Malinowa, Siewna, Mazowiecka, Długa, Solna, Radoszowska, Łukasiewicza, oświęcimska, Ciasna, Cegielniana, Tatrzańska, Poranna, chmielna, Wrocławska, Wirecka w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Instalację urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych w budynku basenu kąpielowego przy Szkole Podstawowej Nr 30 w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem 10”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
412/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 r. (szkolenie dzieci i młodzieży w boksie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
411/06 w sprawie uznania Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7 za zlikwidowaną zgodnie z Uchwałą Nr 974/LV/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.02.2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
410/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zakup posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
409/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
408/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie robót budowlano-elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze miasta Ruda Śląska w ramach prac inwestycyjnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/06 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
239/06 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
407/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich garaży murowanych położonych przy ulicy Tiałkowskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu składania ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
406/06 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska odrębnej własności lokalu użytkowego o pow. Użytkowej 313,42 m2 położonego w budynku usługowym przy ul. Oświęcimskiej nr 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej od Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
405/06 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 0151-84/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.05.2004 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
404/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Maya 14”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
403/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizacja oświetlenie następujących dróg: Szyb Andrzeja, Westerplatte, Lecha, Kupiecka, 1-go Maja, Tołstoja, Pasieczna, ks. Niedzieli, Kasprowicza, Ustronna, Piekaniczyka, Jordana, Unickiego, Bytomskiego, Słowackiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
402/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „modernizacja oświetlenia następujących dróg: poligonowa, Husarka, Rycerska, Ułańska, Admiralska, Zielona, Poznańska, Szymanowskiego, Kingi, Gliniana, Wysoka, Partyzantów, Tunkla, Korfantego, Zgrzebnioka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
372/06 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
401/06 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
400/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszczący się w budynku przy ul. Kolonii Zwycięstwa 26 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
399/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
398/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtyckiej i ul. Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
397/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa odcinka trasy N-S ul. 1-go Maja do ul. Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z dwoma węzłami dwupoziomowymi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
396/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
395/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia następujących dróg: Paderewskiego, Różyckiego, Kolberga, Karłowicza, Maliszewskiego, Ogińskiego, Szeligowskiego, Noskowskiego, Radosnej, Kopernika, Zwirki-Wigury, Piaskowej, Magdziorza, Brata Alberta, Czajkowskiej, Ździebkowskiej, Ściegiennego, Nowary, Gilów, Kukułczej, Bocianów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące zabezpieczenie ruchu – oznakowanie pionowe sieci drogowej Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
393/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 32 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.05.2006 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
351/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Adaptacja budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej na filię Biblioteki Miejskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
391/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-351/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej na filię Biblioteki Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - str. 104 - 167 cz. 2
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str. 104 - 167 cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str. 104 - 167 cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. L.Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych w Rudzie Śląskiej: (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych w Rudzie Śląskiej: (...)".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych w Rudzie Śląskiej: (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka ul. Wyzwolenia i ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
414/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Modernizacja następujących dróg: Jagiełły, Śląska, Moniuszki, Strumykowa, Barbary, Klonowa, Kasztanowa, Wyspiańskiego, Grobla, Kolejowa, Prusa, Do Gródka, jagodowa, Malinowa, Siewna, Mazowiecka, Długa, Solna, Radoszowska, Łukasiewicza, oświęcimska, Ciasna, Cegielniana, Tatrzańska, Poranna, chmielna, Wrocławska, Wirecka w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
390/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup dwóch samochodów patrolowych przeznaczonych dla Straży Miejskiej dostosowanych do przewozu osób ujętych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
389/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy placu Jana Pawła II 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej 16, 16A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
387/06 w sprawie zmiany siedziby Szkoły Policealnej Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
386/06 w sprawie powołania Komicji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
385/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
384/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku mieszkalnego w Rudzie śląskiej – Halembie przy ulicy Kukuczki 1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
383/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Wykonanie inwentaryzacji budynków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
382/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty bieżące dróg powiatowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
381/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Bytomskiej 39-42 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
380/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja noclegowni w budynku przy ulicy Tołstoja 11 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
379/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczeń Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12, na rozszerzenie usług medycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
378/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
377/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
376/06 w sprawie wykonania uchwały Nr 1093/LXII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.07.2006 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
375/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego na: „modernizację infrastruktury sportowej oraz remont muru oporowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy 11-go Listopada 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Styczyńskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
374/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.05.2006 r. Nr SOR.PM.0151-229/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Styczyńskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 168 - 228"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
373/06 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej składników i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 104 - 167"
Dotyczy dokumentu:
372/06 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
371/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizację oświetlenia terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach działania 2.5 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej – Wirku w rejonie ulic Pawła Kubiny – Ludomira Różyckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Kąpielowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2017

Dotyczy dokumentu:
370/06 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1100/LXII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.07.2006 r. dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą „Śląski Park Przemysłowy” Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Szyb Walenty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
369/06 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 6428, KW 6412, KW 6440, KW 6439, KW 6323, KW 6424 stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
368/06 w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (szkolenie dzieci i młodzieży w boksie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
367/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dzierżawę cyfrowej centrali abonenckiej dla Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
366/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ulicy Radoszowksiej w Rudzie Śląskiej od ul. Bałtyckiej do granicy z Miastem Chorzów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
365/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtyckiej i ul. Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
363/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę ulicy Wypoczynkowej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
362/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulicy Zacisze w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
361/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulicy Czwartaków w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
360/06 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
359/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania wiedzy w zakresie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
358/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację pomieszczeń na siedzibę pracowników socjalnych przy ul. Jankowskiego 8 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
357/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulicy Ogrodniczej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
356/06 w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
355/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
354/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi nr 2 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
352/06 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 05.12.2089 r. nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Piotra Skargi na rzecz „van Gansewinkel Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako grunt niezbędny do poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
351/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Adaptacja budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej na filię Biblioteki Miejskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
350/06 Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Dunajewskiego 11”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
349/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Gierałtowskiego 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "strona tutułowa ogłoszenia o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
348/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sosinki w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
347/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont dachu budynku przy ulicy Lipowej 2 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
345/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
346/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku przy ulicy Łukowej 9-11 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
344/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla członków zarządu spółek prawa handlowego, w których udział miasta Ruda Śląska przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
342/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont dachu budynku przy ul. Kokota 168 w Rudzie Śl."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
341/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Śl. przy ul. Gen. Hallera 61"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
203.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
202.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
201.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
200.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
199.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
198.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
197.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
196.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
195.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
194.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
193.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.97.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
192.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.98.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
489.2016 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, obejmujących działki nr 3167/54, 3172/54, 3175/54, 3178/54, 3179/54 i 1712/99 na nieruchomości stanowiące własność Gminy Ruda Śląska będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej obejmującej działki nr 2558/227 i 2238/5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, obejmujących działki nr 3167/54, nr 3170/54, nr 3172/54, nr 3177/54, 3178/54, nr 3179/54 i nr 1712/99 na nieruchomości stanowiące własność Gminy Ruda Śląska będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 2558/227, nr 2238/5, nr 2716/226, nr 3681/227 i nr 3685/227
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
230.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
229.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
228.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
227.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
226.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
225.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
224.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
223.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
223.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
222.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
221.2017 w sprawie wykonania uchwały Nr PR.0007.2.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych, zasad kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
220.2017 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności grminy oraz określenie wzoru sprawozdania z wykonania prac i robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
219.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.177.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
218.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i modernizacja zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz ZSP nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
217.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.207.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrosu wartości (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
216.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
215.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
214.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
213.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 12.06.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 12.06.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 3 i 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.5.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 16 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.4.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.3.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 30 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.4.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr2"
Dotyczy dokumentu:
073/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 9-11 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
340/06 w sprawie sprzedaży w dordze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Poloczka 8, 8A w Rudzie Śl.-Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/06 w sprawie sprzedaży w dordze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Łukowej 9, 11 w Rudzie Śl.-Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.60.2017 w sprawie parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
338/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śl. - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/06 Prezydenta Miasta z dnia 24.07.2006 r. w sprawie wykonania uchwały nr 1036/LIX/2006 Rady Miasta Ruda Śl. z dn. 09.05.2006 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śl. Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. przy pl. Jana Pawła II 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 20 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rekonstrukcja (pomiary i opracowanie wyników) osnowy wysokości II Klasy „GOP” na terenie objętym szkodami górniczymi dla Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zasady i tryb przeprowadzaniakonsultacji" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 8-miu nieruchomości w drodze zamiany z RSM - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - sieć strukturalna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wentylacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wod-kan"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ c.o."
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - instalacje elektryczne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - iluminacje"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - kotłownia gazowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiary"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych i 2-ch garaży (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 10-ciu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 28.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wysoka i Partyzantów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - OPZ"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf.ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - wz.umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - OPZ"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej (1634) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Katowickiej (2653) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 7-miu nieruchomości przy ul. Podlaskiej (3084 i nast.) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 3-ch lokali mieszkalnych (ul. Joanny, Dunajewskiego, L.Solskiego) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246/2) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. S.Żeromskiego 6/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Ondraszka i Przemysłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna