Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Knapik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego "
Dotyczy dokumentu:
Henryk Knapik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
439.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
438.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
437.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
436.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
435.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
434.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
433.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
432.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
431.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
430.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
429.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
428.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
427.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji otrzymanych z budzetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
426.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
425.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
424.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
423.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert. Ośw. dot. grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
422.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
421.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
420.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
419.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
418.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
390.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
390.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
413.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
468.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ul. Brańskiego - budowa chodnika wraz z oświetleniem"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
474.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
474.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 6-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 5-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy przy ul. C.Norwida.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. S.Wysockiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.11.2016

Dotyczy dokumentu:
417.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
416.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
415.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
414.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
413.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
412.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
411.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
410.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
409.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
408.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
407.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
478.2016 w sprawie zmiany umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia własności obiektów z dnia 7 października 1998 r. Repertorium A numer 9203/98
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
477.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 118 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
476.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
475.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa klastra wirtualizacyjnego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
474.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
475.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa klastra wirtualizacyjnego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
471.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wycen nieruchmości zabudowanych i niezabudowanych i niezabudowanych - 6 zadań"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
473.2016 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.471.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 6 zadań"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
440.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.262.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
262.2015 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
472.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
471.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wycen nieruchmości zabudowanych i niezabudowanych i niezabudowanych - 6 zadań"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
470.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 166 D w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
469.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
468.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ul. Brańskiego - budowa chodnika wraz z oświetleniem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
467.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie śląskiej, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej oraz Ośrodka św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
466.2016 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w zamian za zaległości finansowe z tytułu opłaty planistycznej, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako geodezyjne działki numer: 989/461, 991/461 i 1313/250
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
465.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup i dostawa książek - nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach programu rządowego Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 do treści SIWZ oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

02.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. E.Kokota - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Szybowej 6/13 - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 6-ciu nieruchomości przy ul. Kingi - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: „Cicha noc, święta noc …"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.108.2016 w sprawie chodnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.118.2016 w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. W. Lipa przy skrzyżowaniu z ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.113.2016 w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.116.2016 w sprawie zmian w zapisie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.114.2016 w sprawie udrożnienia sieci kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.110.2016 w sprawie porządku i utrzymania czystości na terenach miejskich i wokół budynków miejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.109.2016 w sprawie wsparcia i zabezpieczenia środków finansowych na okoliczność Gali 20-lecia działalności teatru amatorskiego "Pierro"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.111.2016 w sprawie działań porządkowych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.115.2016 w sprawie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.112.2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu architektonicznego tzw. rynku orzegowskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.117.2016 w sprawie remontu ulicy Bisty wraz z oświetleniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kwiatowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Ks. Tunkla1/03 - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Osiedlowej 1/10 - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy placu Chopina 3/1 - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Stanisławy Wysockiej i Kardynała Augusta Hlonda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Stanisławy Wysockiej i Kardynała Augusta Hlonda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna