Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu przedsiębiorstwa P.P.H.U. T&M RESPONDEK zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 18"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zakończenie postępowania - P.P.H.U.RESPONDEK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu przedsiębiorstwa P.P.H.U. T&M RESPONDEK zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 18"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu budynku usługowego (gastronomicznego) zlokalizowanego na działce o nr 1222/181 w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 45"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Senator”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu budynku usługowego (gastronomicznego) zlokalizowanego na działce o nr 1222/181 w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 45"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zakończenie postępowania - P.W.SENATOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Senator”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Kłodnickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Kolberga - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. ks. L.Tunkla - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. ks. L.Tunkla - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. L.Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. ks. J.Hrubego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Kukiełka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Kukiełka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. pozbawienia nazwy ulicy Arki Bożka w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 8.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 7.PDF"
Dotyczy dokumentu:
109.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.109.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57.2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011.2018 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki do Sandomierza dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "nadzór - zał ORG 13 - schemat nadzoru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Reg. Org. UM. - reg - 57 - regulamin ujednoliconypo zm 21, 12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - nadzór schemat - nadzór - 1 zał -schemat.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Reg. Org. UM. - reg - 57 - ujednolicony po zm 21,12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "nadzór - nadzór - 109 - ujednolicony po zm 23, 1,13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - nadzór - 109 - nadzór po zm.23 i 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Reg.Org.U.M." na "Reg. Org. UM."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Reg.Org.U.M. - reg - 57 - regulamin ujednolicony pozm 21, 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Reg.Org.U.M. - reg - 57 - regulamin org. pozmianach 21 i 12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sochacka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Reg.Org.U.M. - reg - 57 - regulamin org. po zmianach21 i 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "schemat org. U.M - zał ORG 12 - schemat org.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Reg.Org.U.M. - 57 - regulamin org po zm21.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - schemat org. U.M. - zał 21 - schematorg.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Katowickiej i P.Zdziebkowskiej - ogłoszenie rokowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Przemysłowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. J.Matejki - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Ustronna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. J.Matejki - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Szyb Andrzeja - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz - Szyb Andrzeja.pdf"

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4892) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4893) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4891) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4894) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6 nieruchomości przy ul. Kościelnej i Promiennej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Szyb Andrzeja - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - projekt GPR Ruda Slaska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - projektGPRRudaSšla…ska23_luty2018_wersja_aktualna.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór EZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna