Rejestr zmian w biuletynie

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w zawodach akrobatycznych – 4th Waldviertel - Cup”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytanie nr 4, Zapytania nr 3 do treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2017 w sprawie wymiany nawierzchni drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2017 w sprawie sprzedaży działki w rejonie ul. Gwareckiej oraz Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wzór umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wzór umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji parkingu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa z planu miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o lokalizacji zjazdu drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach geologiczno - górniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa sytuacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program funkcjonalno - użytkowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z eksploatacją myjni bezdotykowej zlokalizowanej przy ul. Bujoczka 9 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 4 + formularz oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia o naborze
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o naborze"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dot. grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
076/05 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiacych mieszkaniowy zasób Miasta w okresie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2a usytuowanego w budynku przy placu Wolnosci 3 (klatka 3) w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/05 w sprawie wyrazenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci urządzenia kserograficznego na rzecz Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/05 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (...) "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/05 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Diabetycy 2005"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki, rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/05 w sprawie realizacji zadań związanych z udziałem Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/05 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/05 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbiórkę budynku przy ulicy 1-go Maja 287 (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/05 w sprawie złożenia oferty w IV przetargu pisemnym ogłoszonym przez Syndyka masy upadłości "Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części holu na organizację kiermaszu książek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń prosektorium w SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 75 położonego w zespole 40 boksów garazowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Tołstoja (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021a/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/05 w sprawie akceptacji zakupu sprzętu komputerowego ze środków własnych Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego - Hoteliku dla Dzieci Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 ul. Doroszewskiego 4 41-703 Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2, ul. Leśna 18, 41-706 Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8 41-711 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu profilaktycznego pn. "Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę Przychodni Rejonowej SP ZOZ (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wycinkę drzew na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa (...) w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, (...) w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (...) w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/05 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Święta Elżbieta" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie licencji systemowych (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
022/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w 2005 r. przez oragnizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia przeprowadzonych w roku 2005.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie okreslenia przebiegu dróg gminnych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/05 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 17.08.1998 r. Nr 302/98 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/A/05 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
018/05 w sprawie wniesienia w formie aportu nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Rudzkiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole 23 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
015/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy 1. Maja 318 b w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 9 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 246 (klatka 246) w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 52 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2005 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.05.2002 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania wiedzy w zakresie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. S.Moniuszki (102) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. S.Moniuszki (102) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Ks.J.Niedzieli oraz Zajęcza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.7.2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dla ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.126.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
05/06 w sprawie zasad opracowania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/06 w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji i monitorowania „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/06 w sprawie tworzenia, aktualizacji i stosowania formularzy wniosków dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/06 w sprawie powołania komisji przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów Referatu Egzekucji Administracyjnej z archiwum
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/06 w sprawie określenia zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/06 w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/06 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/06 w sprawie procedury tworzenia Informatora Budżetowego Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-79/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/06 w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.ORG.0151-38/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 listopada 2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/05 w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/05 w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/05 w sprawie podpisywania poleceń wyjazdów służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
01/05 w sprawie upoważnienia naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/05 w sprawie powierzenia zastępcom Prezydenta Miasta podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
250/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi i zapytania nr 1-3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
249/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
244/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących z mocy prawa własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonych nr geod. 2846 i 283/25
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
242/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki (...) niezbędnej dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
241/A/04 w sprawie powołania komisji konkursowej programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka gruźlicy" w celu zaopiniowania prawidłowości jego wykonania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
240/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239/04 w sprawie przygotowania analizy dotyczącej możliwości wykorzystania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.185.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
238/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie zajętej pasem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
237/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa uzytkowania wieczystego niezabudowanych działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
236/04 w sprawie nadania Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
234/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartegi konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-123 A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Reulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-123 A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Reulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/04 w sprawie nabycia odpłatnego przez Gminą Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budowli od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" z siedziba (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/04 w sprawie realizacji uchwały nr 626/XXXIIl/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004r. dot określenia zasad wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury w Miejskim Ośrodku Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej - instytucji kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
227/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239/04/A w sprawie zarządzenia nr 283/PM/03 Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 07.10.2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania modernizacji systemu spalania paliw stałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
247/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 615/99 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 18.10.1999 r dot. zmiany stawek czynszu za za dzierżawę oraz najem nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
226/04 w sprawie wygaśnięcia zarządu nieruchomości położonej przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, sprawowanego przez MPGM Sp. z o.o. oraz przywrócenia zarządu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/04 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki nr 431/18 o pow. 1025 m2, k.m. 4, obręb Orzegów, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/04 w sprawie realizacji uchwały nr 601/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2004r. dot wyrażenia woli wniesienia w formie aportu nieruchomości położonych w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek nr 190/4 o pow. 21969 m2 oraz nr 323/27 o pow. 13814 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacj i Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych udziałów (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/04 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach celem objęcia udziałów (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/04 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Ruda Śląska Nr 515/2000 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zaproszenia w imieniu Miasta trzech polskich rodzin z Kazachstanu do osiedlenia się (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/04 w sprawie Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej- Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 ul. Doroszewskiego 4, 41-703 Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie - Hoteliku dla Dzieci w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu ul. Objazdowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/04 w sprawie realizacji porozumienia z dnia 18 czerwca 2004 r. dotyczącego utworzenia i rozpoczęcia działalności Śląskiego Parku Przemysłowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/04 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/04 w sprawie realizacji porozumienia z dnia 18 czerwca 2004 r. dotyczącego utworzenia i rozpoczęcia działalności Śląskiego Parku Przemysłowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością dwóch budynków biurowych oraz garażu od Rudzkiej Spółki Węglowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Szyb Walenty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z innymi własnościami od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. za zaległości podatkowe (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku labolatorium i budynku portierni od "Huty Pokój" S.A. (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/04 w sprawie zadeklarowania wkładu własnego jako zabezpieczenia dla realizacji projektu "Rudzki ŻAK" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/PM/04 w sprawie powołania komisji do spraw przyznania uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, mieszkańcom Miasta Ruda Śląska stypendiów oraz nagród za szczególne osiągnięcia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/PM/04 w sprawie powołania komisji do spraw przyznania nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.19.2017 w sprawie zalewiska przy ul. Budowlanych w Rudzie Śląskiej Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
200/PM/04 w sprawie doposażenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej w sprzęt sportowy - betonowe stoły do tenisa oraz konstrukcje do gry w koszykówkę.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2017 w sprawie uprzątnięcia działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
199/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Kubiny (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2017 w sprawie wymiany nawierzchni chodnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
198/PM/04 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sikorek w Rudzie Śląskiej - Bykowinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/04 w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek (...) obręb Ruda, niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/04 w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek (...) obręb Ruda, niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych będących w użytkowaniu R.S.M.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych będących w użytkowaniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/PM/04 w sprawie wytypowania zasobu Miasta budynków, w których zwalniane lokale mieszkalne wynajmowane będą jako lokale socjalne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej Ruda Śląska o pozbawieniu kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/04 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/04 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/PM/04 w sprawie opracowania projektu wraz z regulaminem dotyczących przyznawania pomocy dla studentów, mieszkańców Rudy Śląskiej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
190/PM/04 w sprawie opracowania projektu wraz z regulaminem dotyczących przyznawania pomocy dla studentów, mieszkańców Rudy Śląskiej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 18 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/03 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji ds. referendum w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/03 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i. Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/03 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 8453 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 7d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego, stanowiącej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/03 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 8 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kedzierzyńskiej nr 22 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 16 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3a-b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 23 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 11w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 15 w Rudzie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności części budynków mieszkalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/03 w sprawie przyjęcia darowizny prawa urzytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oraz własności budowli (drogi)...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 39-41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej nr 1 w Rudzie Śląskiej..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/03 sprawie ustalenia 'Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym na realizację zleconego zadania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/03 w sprawie ustalenia "Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/03 w sprawie określenia zasad publikowania informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/03 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/03 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 10 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/PM/03 w sprawie użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/03 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie gruntu wchodzącego w skład Pracowniczego Ogrodu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/PM/03 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Nowary celem dokonania rozbiórki (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
020/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa prowadzonym przez Caritas (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/03 w sprawie powołanie Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Konkursu na koncepcję powołania oraz zarządzania Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/03 w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 21 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/03 w sprawie wytypowania z mieszkaniowego zasobu Miasta budynków, w których zwalniane lokale mieszkalne wynajmowane będą jako lokale socjalne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 23 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 16 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Solidarności wraz (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 13 położonego w zespole 16 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Brodzińskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Solidarności 17 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Radoszowskiej 110 w Rudzie Sl.-Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Warszawskiej 16 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi agencji ubezpieczeniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/03 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Ruda Śląska Nr 515/2000 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zaproszenia w imieniu Miasta trzech polskich rodzin z Kazachstanu do osiedlenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie: określenia celów, przy spełnienie których istnieje możliwość zawarcia umowy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/PM/03 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 11 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/03 w sprawie zobowiązania Dyrektora MZOPO w kierowanym przez Niego zakładzie komórki prawnej umożliwiającej obsługę prawną wszystkich szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 32 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3c w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/03 w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do opracowania Regulaminu wynagradzania określonego w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/03 w sprawie sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 o zakup zestawu do prób (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą, przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/03 w sprawie przekazania majątku po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/03 w sprawie upoważnienia pracowników Wydz. Spraw Lokalowych UM do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-72/PM/04 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 r. w sprawie ustanowienia na rzecz M.P.G.M -unieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/03 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od MGSM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska na nieruchomość gruntową stanowiącą własność (...) położoną w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-72/PM/04 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 r. w sprawie ustanowienia na rzecz M.P.G.M -unieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/PM/04 w sprawie wystąpieniu do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/PM/04 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12.09.2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/PM/04 w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania jednorazowej pomocy uczniom z rodzin najuboższych w mieście w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/PM/04 w sprawie określenia zasad pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby pełnoletniej, kontynuującej naukę po ukończeniu szkoły, w której osiągnęła pełnoletność.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Wolności nr 94 w Rudzie Śląskiej-Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Bytomskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu od "Huty Pokój" S.A. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością obiektów od "Huty Pokój" S.A. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu p
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
259.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
259.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ZMP (1548) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Średniej (723) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korekta nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Bielszowickiej (2639) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Bukowej (517) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Bukowej (517) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
;kl;k;k;kk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
;kl;k;k;kk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Usunięcie 3 sztuk drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Szarotek 7-9-11 na działce o nr ewidencyjnym 2408/183 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Szarotek 7-9-11".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176/PM/04 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jaronia 14 oznaczonej nr geod. 2958/121 o pow. 989 m kw., (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151 - 156/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 lipca 2004 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-106/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 17 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 1a w Rudzie Śl.-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru mienia zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz przekazania tego mienia SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, przegonu i przejazdu, przysługującej Gminie Miastu Ruda Śląska do dz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/04 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności dwóch lokali użytkowych w budynku położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/04 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczystebn na okres do dnia 5 lipca 2071 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/04 w sprawie zmiany uchwały nr 714/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 4a w Rudzie Śl.-Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 13a w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5,5a mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 2864/16, 1634/1 i 1635/1 o łącznej powierzchni 182 m 2(...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul.Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Damrota 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.01.2004 roku w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 01 - Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Maliszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 279/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.10.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Senior' w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Święta Elżbieta', prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym Państwu xxxxx* nieruchomości o numerach geodezyjnych: 2022/8 i 2023/3 o łącznej powierzchni 318 m kw., położonej w Rudzie Śl. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 22 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej 1e w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej nr 15, 15a, 15b, 15c Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 3,3a w Rudzie Śląskiej-Kochłowicac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wykonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wydawaniem kart
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości o numerze geodezyjnym 2629/89 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/04 w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/04 w sprawie przekazania w posiadanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/04 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 11 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/04 w sprawiesprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia 42/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4.12.2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/04 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 1356/45 o pow. 62 m kw., położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Krasińskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 04 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej część drogi g
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 669/01 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 09.10.2001 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Niedurnego nr 47a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 9 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 9-11 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 6 i nr 10 mieszczących się w budynku przy placu Wolności 3 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/04 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2004 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 ul. Leśna 18,41-706 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW Nr 4692, KW Nr 4800, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.Niedurnego jako gruntu niezbędnego do poprawienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004 przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spotka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości własności Miasta położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 46.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2004 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087A/PM/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie zaopatrzen
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/PM/04 w sprawie uchylenia uchwały nr 328/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 27.05.2002 r. w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w ksi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1229/122 o powierzchni 407 m kw., nr 2515/122
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.gen.Hallera, obejmującej działki o oznaczeniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/04 w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia rzetelności przeprowadzonego spisu z natury składników majątku: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 21 położonego w zespole 30 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Orzeszkowej pod budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu wiedzy o projekcie „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" -„Ruda Śląska waste water treatment"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami, które spełniają funkcję lokali użytkowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 1 października 2093 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/04 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Promiennej jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Promiennej jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Dunajewskiego 13a w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 63 mieszczącego się w budynku przy ul.Międzyblokowej 18c w Rudzie Śl.-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 43 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śl.- Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
164/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul.Modrzejewskiej 6b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/PM/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 413/LV/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.01.1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za usługi związane z pochówkiem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/PM/04 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/PM/04 w sprawie rozwiązania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków zawartej w dniu 10 października 2003 r. za Repertorium A nr 12409/2003 przez Gminę Miasto (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/04 w sprawie Powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/04 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/04 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności nr 22 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komnisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komnisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/PM/04 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej-Rud
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 16 w Rudzie Śląskiej-G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 4 w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/PM/04 w sprawiesprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz "Parku Pamięci" - Usługi Pogrzebowe i Kremacyjne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-89/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku pawilonu od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. w zamian za zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Kochłowicach przy ul.Piłsudskiego jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunkó
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczenia o powierzchni użytkowej 17,7 m kw. nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, (...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 05 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 03 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami "Fauna" z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonych nr geod. 1054/120 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2987/29 o powierzchni 609 m kw., położonej w Rudzie Śl.-Halembie przy ul.Młyńskiej na rzecz xxxxx*na poprawienie warunków (
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul.Weteranów jako gruntu niezbędnego do poprawienia waru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 43 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego oraz oddania w użytkowan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 6 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Kościuszki 5 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul.Modrzejewskiej 6c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul.Joanny 19 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej le w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 15 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 29 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-80/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-80/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-77/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu pro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 327/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.11.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śiąskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spotka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2004 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087A/PM/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie zaopatrzen
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości własności Miasta położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 46.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.gen.Hallera, obejmującej działki o oznaczeniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1229/122 o powierzchni 407 m kw., nr 2515/122
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do obcych urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, z terenu Restauracji Ramża zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Oświęcimskiej 110".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna