Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Magazynowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 10 i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 10 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
355.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
354.2017 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako nr.....zlokalizowane w ciągu drogi wewnętrznej ulicy Łowieckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
353.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Pani Agacie Ociepka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
352.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :"Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji- 2 zadania. Zadanie 1: Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska-budowa ścieżki rowerowej od ul. Gołębi do ul. Kupieckiej-roboty budowlane. Zadanie 2: Rozbudowa ulicy Zjednoczenia wraz z odwołaniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
351.2017 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
350.2017 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
349.2017 w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej składników majątkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
348.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę i instalację urządzeń i wyposażenia zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
347.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Część 1 - Budowa kreatywnej strefy gier oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
346.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2.06.2017 r. Nr SP.0050.2.201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu uzytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
345.2017 w sprawie wydania opiniii do projektu uchwały Rady Miasta w Zabrzu w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi publicznej fragmentu ul. Wolności w Zabrzu, poprzez wyłączenie z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
344.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Barbarą Grzybek, dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 28 w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
343.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Małgorzatą Gerstel, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
342.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Jadwigą Lignarską-Guzy, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23 im. jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
341.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Beatą Holeczek, dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
340.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Barbarą Siemińska, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
339.2017 w sprawie odwołania Pani Jolanty Lechowicz ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
338.2017 w sprawie odwołania Pani Danuty Widuch ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
337.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej Pani Ilonie Milik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej Panu Wiesławowi Jagielskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
337.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej Pani Ilonie Milik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
335.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Annie Dąbrowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
334.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej Panu Maciejowi Liebich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
333.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej Pani Ewie Stepuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
332.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Wlaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
331.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Czusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Bocznej (1234) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks.J.Szymały (3105) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kalinowej (681) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
330.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Stefaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
330.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Stefaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
328.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej Pani Marzennie Widuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im.Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Sroka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
328.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej Pani Marzennie Widuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
326.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im.Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Szubie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
327.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im.Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
325.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im.Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej Pani Agnieszce Kolasa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
324.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im.Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej Panu Damianowi Pajonkowi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
323.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im.Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej Pani Aleksandrze Kempie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
322.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskiech w Rudzie Śląskiej Pani Klaudii Rolnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
321.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Panu Wojciechowi Kołodziejowi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
320.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej Pani Karinie Fijałkowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
319.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
318.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej Pani Ewie Cynar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
317.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 im. Józefa Wieczorka w Rudzie Śląskiej Pani Marioli Kajzer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
316.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Rudzie Śląskiej Pani Renacie Sadowskiej-Górczyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
315.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej Pani Kornelii Węgler
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
314.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej Pani Reginie Olszynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
313.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20 im. Słonecznej Doliny w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Dudzińskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
312.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej Pani Bronisławie Rostek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
311.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25 w Rudzie Śląskiej Pani Alicji Brunner
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. W.Janasa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku eksploatacją bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Ks. Niedzieli 25 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu (2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt s. 56"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt materiały s. 57-58"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót s. 59-61"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 62-81"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVII SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XLVII SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVI SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVII SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.77.2017 w sprawie progów zwalniających wzdłuż ul. Nowy Świat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
310.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej Pani Hance Gdyni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
309.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31 w Rudzie Śląskiej Pani Sylwii Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
308.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Kansy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
307.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Rudzie Śląskiej Pani Bogumile Besta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
306.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej Pani Darii Synowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
305.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Stawickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
304.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej Pani Alicji Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
303.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 43 w Rudzie Śląskiej Pani Beacie Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
302.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Zając
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
301.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Mitas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
300.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Witkowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
299.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Michkiewicza w Rudzie Śląskiej Panu Leszkowi Dytkowskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
298.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej Panu Aleksandrowi Porębskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
297.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej Panu Henrykowi Markowskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Dworcowa 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVI SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVI SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVI SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

24.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Magazynowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk oświadczenia majątkowego
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ od 1 do 9 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna