Rejestr zmian w biuletynie

21.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze wspólne dla SK i bez numerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące stacji kontroli pojazdów i diagnostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze wspólne dla SK i bez numerów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
235.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
234.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
233.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
232.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
231.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
230.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
229.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
228.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
227.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
226.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
225.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
224.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
223.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
222.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
221.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
191.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
191.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
191.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
220.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
220.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272.2017 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od osoby fizycznej nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2437/205, 2441/205, 2442/205 i 2438/205
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
271.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko "Basen Stara Bykowina"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
270.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
269.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska i drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
268.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska i drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
267.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
266.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
260.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
260.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
260.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
139.2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
212.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 4-ch nieruchomości przy ul. Kingi (4996) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (4975) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4 przedmiot zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4b STWIORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4c dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy przy ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Jankowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Jankowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Punkt skupu złomu” - zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Brata Alberta (działka nr 4120/365)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
255/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
254/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
253/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
252/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.ORG.0151-176/09 Prezydenta Miasta Śląska z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251/09 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
250/09 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/09 zmieniające Zarządzenie nr PC.ORG.0151-127/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.10.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/09 zmieniające zarządzenie Nr PC.ORG.0151-197/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 czerwca 2009r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/09 zmieniające zarządzenie Nr PC.ORG.0151-197/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 czerwca 2009r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246/09 w sprawie ustalenia procedury prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.07.2017

Dotyczy dokumentu:
203/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-203/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/09 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych kierowniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
244/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-202/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych kierowniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu Miasta szkołom wyższym prowadzącym na terenie Miasta działalność dydaktyczną w zakresie studiów wyższych, podyplomowych lub doktoranckich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242/09 w sprawie zasad opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/09 w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.ORG.0151-224/09 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
237/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
236/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - aranżacja 58"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przekroje s.59"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wykaz sprzetu s. 60"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar s.61"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 68-87"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
231/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.75.2017 o przedłożenie aktualnych regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu aktywności Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
229/09 zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Halembskiej (1237) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Makoszowskiej (2626) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Młyńskiej (3288) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. P.Skargi (1043) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Porębskiej (1145) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. P.Skargi (1977) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 16-tu nieruchomości w dzielnicach Bielszowice, Wirek, Kochłowice (1934) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Grzybowej i Planty Kowalskiego (3324) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu nieruchomości w dzielnicach Orzegów i Ruda (2520) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 11-tu nieruchomości w dzielnicach Orzegów i Ruda (1160) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. P.Skargi (2745) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar - materiały s. 57-58"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 63-82"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót str.tytulowa s.59"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar s.60-62"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - strona tytulowa"
Dotyczy dokumentu:
Najem 16-tu nieruchomości w dzielnicach Bielszowice, Wirek, Kochłowice (1934) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Grzybowej i Planty Kowalskiego (3324) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu nieruchomości w dzielnicach Orzegów i Ruda (2520) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 11-tu nieruchomości w dzielnicach Orzegów i Ruda (1160) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. SIWZ - wzory umów"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
227/09 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych kierowniczych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/09 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
226/09 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. koordynowania udzielania pomocy ofiarom oraz rodzinom ofiar wypadku w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
225/09 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
224/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Dróg i Mostów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/09 zmieniające Zarządzanie Nr PC.ORG.0151-185/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/09 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Negocjacji dotyczących zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1361/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeprowadzenie badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/08 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
096/08 zmieniające regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
092/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-88/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lutego 2008 w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
212/09 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przekształceń Własnościowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/09 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/09 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektu wydawnictwa Gazety Wyborczej dotyczącej jubileuszu 50-lecia Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
207/09 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu do spraw kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/09 w sprawie określenia obowiązków i powierzenia funkcji Koordynatora Projektu SEKAP i zastępcy Koordynatora ds. technicznych projektu SEKAP w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/08 zmieniające zarządzenie nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/08 zmieniające zarządzenie nr PC.ORG.0151-92/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-88/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lutego 2008 w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
088/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-82/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-82/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/09 zmieniające zarządzenie nr PC.ORG.0151-175/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.04.2009 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów oraz wniosków o rejestrację umowy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/09 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych kierowniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/09 zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/09 w sprawie przyznawania dodatków specjalnych i nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/09 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury prowadzenia działań doskonalących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury prowadzania auditów wewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/09 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/09 w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/09 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Rudzie Śląskiej powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/09 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego ds. organizacji „Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców jednostek organizacyjnych miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/09 w sprawie ustalenia procedury zgłaszania oraz postępowania w przypadkach zaistnienia szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej w obiektach zajmowanych przez miejskie jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/09 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Księgi Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/09 w sprawie procedury prowadzenia działań doskonalących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/09 w sprawie ustalenia procedury prowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/09 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/09 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/09 w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian w zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/09 w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/09 w sprawie przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska normy EN ISO 9001:2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/09 w sprawie utworzenia zespołu do spraw kanalizacji deszczowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/09 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/09 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/09 w sprawie ustanowienia Odznaki „Kamrat Rudzki” nadawanej przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, określenia jej wzoru i regulaminu nadawania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/09 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno – materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC. ORG. 0151- 95/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/09 w sprawie określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów oraz wniosków o rejestrację umowy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/09 w sprawie ustalenia kwoty, do której dyrektorzy miejskich placówek oświatowych przygotowują, realizują oraz nadzorują inwestycje, remonty i rozbiórki w miejskich placówkach oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/09 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/09 w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Ugody TMG-UGP 330814176 dotyczącej naprawy szkody wywołanej ruchem zakładu górniczego w ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/09 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.07.2017

Dotyczy dokumentu:
167/09 w sprawie wprowadzenia systemu obsługi opisu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-3/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.01.2006r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/09 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
164/09 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko dyrektora lub kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-136/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/09 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Pancernych (dz.3693, 3694) - ogłoszenie 2-go przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (2219) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (2219) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Rolniczej (1284) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Rolniczej (1284) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości prz ul. 1 Maja (2771) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Matejki 16".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2017 w sprawie wykonania oznakowania poziomego w obrębie postoju taksówek na osiedlu Halemba I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu składania ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.07.2017

Dotyczy dokumentu:
160/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/09 w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/09 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/09 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/09 w sprawie powołania Zespołu ds. Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/09 zmieniające wprowadzone zamiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/09 zmieniające procedurę opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/08 w sprawie określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów oraz wniosków o rejetracje umowy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/08 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
147/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych imprezy zorganizowanej dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Wysowej Zdrój zorganizowanej dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.ORG.0151-95/08 Prezydenta Miasta Śląska z dnia 02 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/08 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Straży Miejskiej z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/08 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Paryża w okresie od 06.10. do 11.10.2008r. dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu Miasta szkołom wyższym prowadzącym na terenie Miasta działalność dydaktyczną w zakresie studiów wyższych, podyplomowych lub doktoranckich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2008r. do 30.04.2009r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/08 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w przedmiocie nadania nazw czterem rondom na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/08 w sprawie zakładowych zasad rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/08 w sprawie zasad opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/08 w sprawie określenia wewnętrznej procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/08 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/07 zmieniające Zarządzenie nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/06 zmieniające Zarządzenie Nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/08 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
125/08 zmieniające procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do Spraw Inwestycji w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/08 w sprawie powołania zespołu do Spraw Inwestycji w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/08 zmieniające procedurę identyfikacji zadań wrażliwych oraz stosowania działań zapobiegawczych i środków zaradczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/08 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasadności wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu w wyniku oderwania się elementu syreny alarmowej zamontowanej na budynku przy ulicy Węglowej 4 w Rudzie Śląskiej 8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/08 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasadności wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu w wyniku oderwania się elementu syreny alarmowej zamontowanej na budynku przy ulicy Węglowej 4 w Rudzie Śląskiej 8
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
121/08 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasadności wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu w wyniku oderwania się elementu syreny alarmowej zamontowanej na budynku przy ulicy Węglowej 4 w Rudzie Śląskiej 8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
120/08 w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia badania opinii społecznej w przedmiocie usytuowania przystanku autobusowego w dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/08 zmieniające zasady zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek oraz wizytówek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/08 w sprawie powiadomienia audytora wewnętrznego - naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Ruda Śląska – Panią Irenę Zinkę o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/08 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie nadania nazw czterem rondom na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Jastarni w okresie od 22.05. do 25.05.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/08 zmieniające zarządzenie nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Miting Lekkoatletyczny 55-lecia TL „Pogoń” Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
113/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Księgi Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/08 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Górnictwa i Geologii z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/08 sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/08 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko dyrektora - kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
103/08 zmieniajace Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/08 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/08 w sprawie ustalania oraz podpisywania zakresów czynności pracownikom Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/08 zmieniające Zarządzenie Nr SOR.ORG.0151-88/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.12.2006r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Funduszu Spójności "Oczyszczanie ścieków-Ruda Śl." oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/08 zmieniające zarządzenie nr PC.ORG.0151-92/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/08 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/08 zmieniające regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/07 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z dnia 19 marca 2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/08 w sprawie powołania Zespołu ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-47/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
091/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-47/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki organizowanej przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-82/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/08 w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonanych w ramach realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/08 w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek oraz wizytówek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/08 sprawie zasad umieszczania ogłoszeń i reklam w bezpłatnym miesięczniku samorządowym Kurier Rudzki, którego wydawcą jest Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/08 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku 2008 w Rudzie Śląskiej, jako Roku Karola Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.ORG.0151-41/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-73/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania nr 1-4 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.6.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 11 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Jankowskiego (2925, 2276) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. Porębskiej (1620, 1623, 1626) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna