Rejestr zmian w biuletynie

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
407/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 10 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2017 w sprawie braku chodnika na ulicy Kingi i ulicy Górnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2017 w sprawie likwidacji skutków wadliwego wykonania kanalizacji na tzw. Fińskich Domkach w Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowaia w spr. realizacji inwestycji drogowej np. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN500 CN 1,6MPa relacji Szobieszowice – Szopienice odc. SRP Biskupice Młyńska Zabrze do SRP Katowicka w Rudzie Śląskiej – etap I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. P.Zdziebkowskiej oraz Katowickiej - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie nadania nazwy Marii i Lecha Kaczyńskich rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic 1-go Maja, Halembskiej i Rolniczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
405/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: Montaż stalowych ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja – Katowicka - Jankowskiego w Rudzie Śląskiej wraz ze zmianą organizacji ruchu i korektą geometrii skrzyżowania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
404/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
403/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzania nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
402/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/07 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach Nr 1 do Nr 6 z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
401/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączona z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
400/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Montaż eksploatacja demontaż i magazynowanie dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
399/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
397/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 5, 5A w Rudzie Śląskiej Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
396/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona mienia budynków Urzędu Miasta przy palcu Jana Pawła II 6 oraz Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
395/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: bankowa obsługa budżetu budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska w latach 2008-2010”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
393/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian mpzp miasta Ruda Śląska na podstawie Uchwał Nr 184/XII/2007 i 185/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
390/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
389/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Hallera 8 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
388/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pomoc techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
387/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazane na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Chorzowskiej oznaczonych numerem geodezyjnym 2904 i 3153/218 obręb Nowy Bytom k. m. 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
386/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Ks. Tunkla o oznaczeniu geodezyjnym 398 obręb Kochłowice k. m. 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
385/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu usługowo – mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
384/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1380/103, 1377/106, 1378/106 położone w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
383/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Jarzębinowej 5D w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
382/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Przelotowej 1 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
381/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
380/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
379/07 w sprawie oddania w trybie przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku promocyjno – magazynowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
378/07 w sprawie powołania Komisji Wyborczych do Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
378/07 w sprawie powołania Komisji Wyborczych do Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/05 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
376/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
377/07 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
375/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na zbycie środka trwałego w postaci centrali telefonicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
374/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 7, 7A w Rudzie Śląskiej –Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
373/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM z siedzibą w Rudzie Ślaskeij w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
372/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji w zlewni oczyszczlani Orzegów – etap I: odcinek , odcinek C6, odcinek Ks-B4, B4-KO”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
371/07 w sprawie złożenia oferty w pisemnym (ofertowym) przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach w celu nabycia prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 1131 m2 położonych przy ulicy Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW 17352
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
370/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 18 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
369/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku Dworskiego przy ulicy Parkowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
368/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej pod nazwą Palcówka Opiekuńczo Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (zadania 6 i 7)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich szkół i przedszkola w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. "Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego (garażu) przy ul. Szczęść Boże - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Narutowicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu merytorycznego"
Dotyczy dokumentu:
XLVI SESJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zad nr 1.1. formularz oferty zadanie 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 2 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 1.2. formularz oferty zadanie 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4.1. OPZ zadanie 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 3 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4.2. OPZ zadanie 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.11.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.9.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 października 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska zwołana na wniosek Radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.87.2017 w sprawie umieszczenia na terenie Miasta Ruda Śląska pojemników na "psie odchody"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. W.Maliszewskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krańcowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ondraszka - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kokota - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotu WL1 do rowu przebiegającego w rejonie ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem odcinka rowu oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu, w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ponownym przeprowadzeniu pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze nocnej z terenu sklepu „Intermarche” Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wszczęcie postępowania w spr. "Wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Bogota Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Radoszowskiej 26"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Brata Alberta - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Chorzowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 3-ch nieruchomości przy ul. P.Niedurnego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Chorzowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2.2017 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
424.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
423.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu*"
Dotyczy dokumentu:
422.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
421.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
420.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
419.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
419.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
417.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
416.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
417.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
415.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
414.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
413.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
411.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconcych gminie ustawami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
412.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
411.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconcych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Integracja rodziny poprzez działania profilaktyczne".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Brzozowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Ogórek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Ogórek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna