Rejestr zmian w biuletynie

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Jeżynowa oraz Wirecka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Robotnicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót s. 75-88"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 89-108"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania (zadanie 2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Finansowo - Księgowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Finansowo - Księgowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Finansowo - Księgowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Pawła Kubiny - Ludomira Różyckiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zmiany do załacznika Nr 1" na "Zmianydo załącznika Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załacznika Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych na test merytoryczny"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Pawła Kubiny - Ludomira Różyckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w ramach działania 2.5 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rekrutacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Kąpielowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul. Podlaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 5-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul. Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314 S Powiat Mikołowski w ramach projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna(...)”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. J.Niedzieli oraz Zajęcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Szczęść Boże.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Szczęść Boże.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. L.Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. J.Niedzieli oraz Zajęcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: "Rozbudowa ul. Janasa w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych na test merytoryczny"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246/2) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Zabrzańskiej (805, 1124) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Katowickiej (494) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Katowickiej (97) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pokoju 13 - wyniki przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Szpaków (1943) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gwareckiej (1372) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Sikorek (1718, 629) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. E.Kokota (1278) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4a/8) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zad. 2 - dokumentacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzory umów"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zad. 1 cz. 2 - dokumentacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - opinia geotechniczna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Koncepcja budowy przejścia podziemnego"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - architektura rys. 26"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - architektura rys. 24 "
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - architektura rys. 25"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - architektura 2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - architektura 1"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Glinianej (1057/519) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - instalacje silnoprądowe"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wentylacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - konstrukcje"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ instalacje słaboprądowe"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 do treści SIWZ oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Glinianej (1057/519) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2017 w sprawie zatrudnienia kandydata wyłonionegow drodze konkursu na kierownika Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.56.2017 w sprawie porządku przy ul. Janty 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.57.2017 w sprawie przycięcia drzew przy ul. Janty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.58.2017 w sprawie wywożenia śmieci
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

12.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie w drodze licytacji autobusu marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie w drodze licytacji autobusu marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie w drodze licytacji autobusu marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4A/9) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4/1) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4A/9) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 stycznia 2016 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 stycznia 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.9.4.2014 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich szkół i przedszkola w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna