Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert po poprawie"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
220/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
219/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Gliwickiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hlonda od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogi gminnej ulicy Hlonda od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Świętochłowickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Grobli Kolejowej oraz Świętochłowickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (559) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pokoju oraz Chorzowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Orzegowskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogi gminnej ulicy Hlonda od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2124/201, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 913 m2 oraz stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Puszkina 6-6a budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2140/176, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 3576 m2 oraz stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Królowej Jadwigi 29, 31 budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 8488/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2138/176, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 4484 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Warszawskiej 1, 3, 5, 7 i Hlonda 37 budynkach mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janty od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janty od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janty od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Czapli od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janty od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Czapli od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Emilii Plater od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Mateusza od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kornelia Węgler
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
202/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Stromej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
200/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Latki od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/07 w prawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogi gminnej ulicy Przelotowej od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki z o.o. z siedzibą w Bytomiu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego przy ulicy Katowickiej od Zakładów Porcelany "Bogucice" w upadłości z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/07 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, położonego przy ul. Piotra Skargi, o oznaczeniu geodezyjnym 2043/87 i 2046/45, o łącznej powierzchni 2554 m obręb Stara Kuźnia, k. m. 2 zapisanego w księdze wieczystej KW 18328 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/07 w sprawie dokonania, pomiędzy Gmina Ruda Śląska a Spółka „Stalag” Sp. z o. o. zamiany przysługującego Gminie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Spółce „Stalag” Sp. o. o. do nieruchomości położonej przy ul.Niedurnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu i klatek schodowych w budynku przy ul. Wesołej 5 i 5a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Radoszowskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku produkcyjnego lub magazynowo-składowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
192/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
191/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Gliwickiej i Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/07 w sprawie wystąpienia do wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Styczyńskiego, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 438/14, 440/14, 441/14 obręb Orzegów k.m. 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul. Solidarności nr 9 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedziba w Rudzie Śląskiej w zarządzenie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym- użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacje zadania zleconego z zakresu integrowania mniejszości narodowych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.015143/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie parków i zieleńców, miejskich terenów zieleni oraz zieleni przyulicznej w mieście Ruda Śląska w dzielnicy Wirek oraz interwencyjna wycinka na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Uzupełnienie i aktualizacja użytków gruntowych nie objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz kontrola sposobu zagospodarowania użytków rolnych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na ”Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Czapli 4-6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/07 w sprawie nabycia od „Huty Pokój” prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2659/88 zapisanej na karcie mapy obręb Nowy Bytom o powierzchni 267 m2 na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/07 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja - Katowicka - Jankowskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i rozbudowy obiektów Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/07 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia inwentaryzacji ogólnodostępnych boisk i placyków sportowo – rekreacyjnych w mieście
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/07 w sprawie oddania w użytkowanie na okres 45 lat nieruchomość stanowiących własność Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Wolności 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie zabudowanych garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
176/07 w sprawie oddania w użytkowanie na okres 45 lat nieruchomość stanowiących własność Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Wolności 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie zabudowanych garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
175/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdow z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/07 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Wsparcie osób laryngoktomowanych mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/07 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
164/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/07 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-98/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.10.2017

Dotyczy dokumentu:
154/07 w sprawie odrzucenia na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Kompanię Węglową z siedzibą w Katowicach prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geod. 266/14 zapisanego na karcie mapy 4 obręb Orzegów o powierzchni 2340 m oraz stanowiących odrębną nieruchomość, położoną przy ulicy Szafranka 2, 4, 6, 8, budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-369/07 z dnia 21.08.2006 r. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 6428, KW 6412, KW 6440, KW 6439, KW 6424, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
369/06 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 6428, KW 6412, KW 6440, KW 6439, KW 6323, KW 6424 stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na:"Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Oświęcimskiej do granicy administracyjnej z miastem Chorzów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Pietrzak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2017 w sprawie naprawy drogi na skrzyżowaniu Solidarności i Olszynowej w Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź "
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.79.2017 w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 29.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2017 w sprawie zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej i Policji w okolicy ul. Janasa w Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2017 w sprawie informacji o dokonanej zmianie nazwy ulicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.10.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 7 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Barbary (1567) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej oraz Kingi (3252) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Głogowej (2221) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej (3724) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kokota oraz Kempnego (2468) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Admiralskiej (3570) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4061) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Liebich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (1278) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Tunkla (906) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (3645) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej oraz Otylii (11) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stawicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 4-ch nieruchomości przy ul. Lompy oraz Otylii (1426) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Niedurnego (3560) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (304) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (304) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (2469) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kolasa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej (2359) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Otylii (1426) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I (1730) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I (1730) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. P.Burszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kosynierów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. J.Piłsudskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. E.Orzeszkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Kempa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Kazjer
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Kazjer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gerstel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gerstel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maria Lorens
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Maria Lorens
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt budowlany s. 83-171"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - opinia geotech.. s.172-181"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Lignarska-Guzy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Lignarska-Guzy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Holeczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Holeczek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Wilk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Wilk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzybek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzybek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Irena Kasperek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Irena Kasperek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Halina Kozioł-Woźnikowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Halina Kozioł-Woźnikowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Janina Paduch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Janina Paduch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Mitas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Skurczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Anna Skurczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Chowaniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Chowaniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Siemińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Siemińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lechowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lechowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
150/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Korfantego od CTL Maczki – Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosnowcu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 3658/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2538/159, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Brzegów o powierzchni 3567 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Bytomskiej 2, 2a, 4, 4a budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 9497/100000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 1352/170 zapisanego na karcie mapy 1 obręb Brzegów o powierzchni 422 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ulicy bytomskiej 16 budynku mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Nr: KW 2829, KW 5941, KW 5947, KW 5958, KW 5961, KW 5962, KW 1501, KW 3484, KW 3488, KW 4037, KW 4038, KW 4040, KW 4132, KW 5633, KW 5636, KW 5804, KW 5913, KW 5914, KW 5915, KW 5943, KW 5943, KW 5956, KW 5957, KW 5960, KW 5963, KW 5964, KW 5965, KW 5966, KW 5971, KW 5981, KW 5982, KW 6001, KW 6029, KW 6307, KW 6317, KW 6321, KW 6322, KW 7204, KW 7209, KW 7495, KW 8779, KW 10268, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja do projektowanego ronda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
141/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Stworzenie projektu gazety o charakterze miesięcznika samorządowego oraz późniejsza obsługa wydawnicza”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach nr 1 do nr 6 z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
139/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekaznaia MPGM w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (1793) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kokota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu zadania nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
138/07 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Girałtowskiego nr 14, 14 A, 14B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie gabinetu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na prywatne porady diabetologiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Chorobowość cukrzycy w populacji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG, perymetru komputerowego oraz drobnego sprzętu optycznego przez Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Szafranka 2 w Rudzie Śląskiej – dzielnica Chebzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Niedurnego 50 A w Rudzie Śląskiej – dzielnica Nowy Bytom”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzieleniezamówienia publicznego na: "Adaptację budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Niedurnego 50d w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-112/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SOR.PM.0151-6/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/07 w sprawie powołania Komisji „Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/07 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/07 w sprawie zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-4/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu opracowująceo Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/07 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 02.10.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. H.Modrzejewskiej 11/2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. J.Gierałtowskiego 3B/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
225/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 225/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/07 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-98/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG przez Przychodnię Rejonową Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiera 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/06 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/07 w sprawie zmiany zarządzenie Nr SOR.PM.0151-424/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.10.2006 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał Nr 105/VII/2007, 106/VII/2007 i 110/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszaru położonego w Rudzie Śląskiej Kochłowicach w rejonie ulic: Kalinowej, Cegielnianej i Oświęcimskiej zgodnie z uchwałą Nr 109/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał Nr 107/VII/2007, 108/VII/2007, 112/VII/2007, 111/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/07 w sprawie wydania opinii do projektu Rozporzadzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporzadzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko - pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska 1) dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz zabezpieczenie pasa drogowego; 2) utrzymanie i konserwacja oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu "Organizacja i imprez turystyczno - krajoznawczych od 15 marca do 30 czerwca" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr SOR.PM.0151-84/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej wraz z integracją środowiska na potrzeby systemu "OTAGO" obsługę serwisową systemów ochrony sieci komputerowej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
106/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego – termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej – Goduli”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grzegorza 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/07 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Miasta Ruda Śląska – wyjazd psychoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Prowadzenia rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/07 w sprawie ustanowienia Pani Anity Grobelczyk Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
421/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/06 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 24.02.2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 w formie respiratora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 w formie sprzętu do sterylizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków defibrylatów dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
089/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/07 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/06 w sprawie powołania „Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację promocji zdrowia pn. „Rehabilitacji osób niewidomych dorosłych i dzieci”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/07 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonania numerycznej mapy zasadniczej pełnej treści metodą stereoskopowej zdjęć lotniczych oraz wektoryzacji zeskanowanych nakładek sytuacyjnych i uzbrojenia terenu, wykonanie uproszczonego, trójwymiarowego modelu zagospodarowania miasta Ruda Śląska wraz z dostawą oprogramowania umożliwiającego wizualizację utworzonego modelu oraz poruszanie się po nim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska ( 5 zdań)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się budynku przy ulicy Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 36 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/07 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie osób laryngektomowanych mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu ...., położonego przy ul. Partyzantów o oznaczeniu geodezyjnym 3261/148 2445/380 o łącznej pow. 37744 m2, obręb Bielszowice, k. m. 4, zapisanego w księdze wieczystej KW 16857 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Solnej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/07 w sprawie określenia szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
064/07 w sprawie oddania w użytkowania wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nim budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Zgrzebnioka nr 4-4A-4B w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy placu Chopina Nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/07 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
015/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-15/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Brata Alberta z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Brata Alberta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Rudzie Śląskiej– Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy placu Jana Pawła II 3, 3A, 3B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych się w budynku przy ulicy Osiedlowej 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska , a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska , a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/07 w sprawie nieodpłatnego przekaznia przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2125/169 zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 702 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 10 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ulicy Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Zabrzańskiej i Wolności z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
040/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – oznakowanie poziome dróg publicznych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – elementy BRD: montaż stalowych, ocynkowanych barier ochronnych typu SP-04/4 oraz montaż stalowych, ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych i słupków separacyjnych (2 zadania)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/07 w sprawie wykonania uchwały Nr 57/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. dot. wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pn.:” Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Zima 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego Nr 15, 15A, 15B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/07 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 10-ciu lokali (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie 13-stu nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego (2713) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej za złoża „Halemba 1””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna