Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Nowy Świat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie na nadanie i wybicie numeru na nadwoziu/podwoziu oraz wykonanie tabliczki znamionowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 7 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista1 KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 7 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub diagnostę.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyrejestrowanie pojazdu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o ustanowieniu lub zniesieniu zastawu rejestrowego na pojeździe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne dopuszczenie czasowo wycofanego pojazdu do ruchu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dotyczy pojazdów na nowych numerach rejestracyjnych).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie / zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - kradzież, zgubienie lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie numeru na tablicy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa pojazdu lub zmiana rodzaju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne wpisy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja pojazdu z dopuszczeniem jednostkowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja pojazdu zabytkowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przerejestrowanie pojazdu z terenu Rudy Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przerejestrowanie pojazdu spoza Rudy Śląskiej lub z tablicami niezalegalizowanymi (tzn. „czarnymi”).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKLYCH_2018_08_09-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - kontrole - lipiec 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Podlaska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_21_czerwca_do_2_sierpnia_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3816/121 i 3815/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3814/121 i 3813/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3814/121 i 3813/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3812/121 i 3811/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4 OPZ - SIWZ - Zał. nr 4 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 3 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB - SIWZ - STWIORB.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a przedmiar - SIWZ - Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja - SIWZ -dokumentacja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 5 wz. umowy - SIWZ - Zał. nr 5wz.umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr IFII.4131.1.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr PR.0007.90.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w części dotyczącej ustaleń zawartych w §18 ust.8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr IFII.4131.1.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr PR.0007.90.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w części dotyczącej ustaleń zawartych w §18 ust.8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk z głosowania - 4_u115.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk z głosowania - 3_u114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.11 - zaświadczenie o możliwościzawarcia małżeństwa za granicą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.12 - rejestracja urodzeniazagranicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.13 - rejestracja małżeństwazagranicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.14 - rejestracja zgonuzagranicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.15 - wpisanie zagranicznego orzeczeniarozwodu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.1 - zmiana imienia, nazwiska-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.2 - zmiana imienia, nazwiska osobyniepełnoletniej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.3 - sprostowanie aktu stanucywilnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.4 - wydanie odpisu aktu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.5 - uzupełnienie aktu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.6 - wpisanie aktu urodzenia dopolskich ksiąg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.7 - wpisanie zagranicznego aktu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.8 - wpisanie aktu zgonu do polskichksiąg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.9 - złote gody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.10 - ślub konkordatowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.3 - sprostowanie błędupisarskiego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.5 - uzupełnienie aktu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.4 - wydanie odpisu aktu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.1 - zmiana imienia, nazwiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.9 - złote gody.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.8 - wpisanie aktu zgonu do polskichksiąg.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.7 - wpisanie aktu małżeństwa dopolskich ksiąg.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.6 - wpisanie aktu urodzenia dopolskich ksiąg.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.2 - zmiana imienia, nazwiska osobyniepełnoletniej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zaświadczenie o stanie cywilnym.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.14 - rejestracja zgonuzagranicznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.13 - rejestracja małżeństwazagranicznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.12 - rejestracja urodzeniazagranicznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.11 - zaświadczenie o możliwościzawarcia małżeństwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.10 - ślub konkordatowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - decyzje pozwolenia na budowę01.07.2018-31.07.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - decyzje pozwolenia na budowę01.07.2018-31.07.2018.rtf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - decyzje pozwolenia na budowę01.07.2018-31.07.2018.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący położony w Rudzie Śląskiej - ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych styczeń-lipiec 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 06. BIP GRU - WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH(styczeń-czerwiec 2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_19_kwietnia_do_23_maja_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_24_maja_do_20_czerwca_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.07.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.07.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (31.07.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (31.07.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (29.06.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (29.06.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (29.06.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (29.06.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2018 w sprawie sytuacji finansowej spółek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2018 w sprawie prac związanych z wycinką, przycięciem drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2018 w sprawie podłączenia kanalizacji przy ul. Ondraszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2018 w sprawie prac porządkowych na terenie podwórka przy ul. Hlonda 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2018 w sprawie podłączenia kanalizacji przy ul. Ondraszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.60.2018 w sprawie plaży przy Aquadromie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2018 w sprawie zwiększenia środków na bieżące remonty dróg w dzielnicy Halemba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 7 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnych etapów - lista KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 7 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna