Rejestr zmian w biuletynie

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pokoju 13 - wyniki przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Szpaków (1943) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Sikorek (1718, 629) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gwareckiej (1372) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Katowickiej (97) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Katowickiej (494) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego o wydaniu Decyzji w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. ks. L.Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (dz. 4987,4988,4989,4990) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Mazurska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
215/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Ks. Niedzieli 51 B w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c. o. w budynku Gimnazjum Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Gwareckiej 2, segment A i D”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Bytomskiej 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Kukułczej 4 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Nowaka 4 w Rudzie Śląskiej – zabezpieczenia przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
209/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Żeromskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
208/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku przy ulicy Łukowej 13-15 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku przy ulicy Tunkla 147 b w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
205/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Rozbiórka budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy ulicy Głównej 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Czempiela 3, 3A w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska – zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/06 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/06 w sprawie powołania „Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
198/06 w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży: Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniachi półkoloniach w ramach akcji „Lato 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/06 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 27 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Miodowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-465/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.11.2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunklaw Rudzie Śląskiej – Kochłowicach zabudowanej garażami na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Orzegowskiej Nr 8, 8A, 8B, 8C, 8D w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej Nr 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu firmy „CTC” Sp. z o.o. (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał "
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (poprawione)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.46.2017 w sprawie dostępności placów zabaw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.49.2017 w sprawie remontu schodów usytuowanych przy ul. Młodego Górnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2017 w sprawie kompleksowego remontu drogi - ul. Jodłowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Zabrzańskiej (805, 1124) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
143.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
143.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
165.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka-Malik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka-Malik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka-Malik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
164.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
163.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
162.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
161.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
159.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
158.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
157.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
157.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
155.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "treść oświadczenia majątkowego" na"korekta do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
152.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
151.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
211.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych szkół i publicznej placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
210.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.127.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
209.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.156.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
208.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Rudzie Śląskiej przy Miejskim Centrum Kultury"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
207.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska; 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Hlonda"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
206.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.111.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Rudzie Śląskiej przy Miejskim Centrum Kultury"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
205.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.81.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marta Malik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marta Malik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
204.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.72.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.568.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej wraz z połączeniem z ulicą Karola Goduli (DW925) w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania poprzedzone opracowaniem Wielowariantowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
568.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej wraz z połączeniem z ulicą K. Goduli (DW925) w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania poprzedzone opracowaniem Wielowariantowego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.568.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr SP.0050.2.28.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.568.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr SP.0050.2.28.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
140.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Ks. Lexa 3 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.568.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr SP.0050.2.28.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Jarocha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
202.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.140.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Ks. Lexa 3 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Piątek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Rzeżucha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Gut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29.2017 w sprawie określenia opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytów na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
198.2017 w sprawie określenia opłat za usługi zwiazane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
197.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
196.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
195.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
194.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
193.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
192.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
191.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
190.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
189.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
188.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
168.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
186.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
183.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
183.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
183.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
180.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa dachu basenu przy Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej, ul. Chryzantem 10"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa dachu basenu przy Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej, ul. Chryzantem 10"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
173.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: Zadanie 1. wyceny nieruchomości zabudowanych schronami bojowymi ul. Bukowa, Zadanie 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Oddz. Mł. Polskiej, Zadanie 3. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Rycerska, Zadanie 4. wycen wartości nieruchomości (zrid)."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
173.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: Zadanie 1. wyceny nieruchomości zabudowanych schronami bojowymi ul. Bukowa, Zadanie 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Oddz. Mł. Polskiej, Zadanie 3. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Rycerska, Zadanie 4. wycen wartości nieruchomości (zrid)."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
32.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
31.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
30.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego np. „I Otwarty Puchar Rudy Śląskiej w Łucznictwie Dzieci i Młodzików”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 324/39) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4/7) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Chorzowska 8/8) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 2A/8) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Węglowa 11/4) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4/4) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4/2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 324/13) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 324/51) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Węglowa 11/4) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul.K.Damrota 12/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Lipowa 4/4) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o konkursie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IMG.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (4985, 4992) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 2/24) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.05.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.05.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 18.04.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 18.04.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul.Chorzowska 18/7) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. F.Joliot-Curie 2B/13) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul.Chorzowska 18/7) na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Buryan
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Kozioł-Woźnikowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Krause
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szwajnoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Markowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Sarek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Otręba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Wilk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Paduch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Skurczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Lorens
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Lignarska-Guzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Chowaniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Miliczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gerstel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Kukiełka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Szklarska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Siemińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dutkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Holeczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kotlorz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kotlorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Więcek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Irena Kasperek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Panchysz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lechowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Krzykawska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - po korekcie"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna