Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1090/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zgrzebnioka nr 16-16A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1089/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1088/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości społecznej dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1087/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1086/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania umiejętności artystyczno – sportowych dzieci i młodzieży dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1085/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – etap II: odcinki B3, B4, B9, B6, B6a, B6-B7”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1084/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom terenu miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1083/09 w sprawie zasad dofinansowania w 2009 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1082/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1081/09 w sprawie odrzucenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży w roku obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1080/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży w roku obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1079/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szafranka 6 w Rudzie Śląskiej – Chebziu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1078/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1077/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Zwycięstwa nr 2 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1075/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1070/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 17 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 60 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 30.000,00 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1076/09 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1075/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1074/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
705/08 w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sikorek - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1073/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Olszynowej i ul. Leśnej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 44 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 22.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kolistej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1072/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 21 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 62 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 31.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1071/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 29 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 82 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 41.000,00 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1070/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 17 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 60 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 30.000,00 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1069/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 62 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 31.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1067/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Słowiańskiej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 70 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 35.000 zł."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1068/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 196 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 98.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1067/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Słowiańskiej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 70 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 35.000 zł."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1066/09 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ORG 70.pdf"
Dotyczy dokumentu:
68.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.57.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 3 wolne stanowiska pracy w Straży Miejskiej (KS) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57.2017 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżeie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.57.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
67.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. E.Kokota - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Młyńskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Głogowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dzierżonia - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1065/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1064/08 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2009 – 2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
409/05 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2005-2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1063/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Kaszubskiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1062/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1061/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku z zakresu spraw społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1060/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-150/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1059/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do Oczyszczalni Barbara w Rudzie Śląskiej Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1058/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 57 Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1057/08 w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku gdy decyzje te wywoływać będą skutki powodujące wzrost wartości nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy czy też decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stała się obowiązującą i w tym czasie nie stwierdzono jej wygaśnięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1056/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piotra Niedurnego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1055/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla miasta Ruda Śląska z wyłączeniem jednostek organizacyjnych na 2009 i 2010 rok”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1054/08 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-869/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.08.2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
869/08 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik tres zarządzenia zmieniającego - PM.1096.doc
Dotyczy dokumentu:
1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1052/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Solnej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1051/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał o nr 567/XXVIII/2008, 568/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2008 r. oraz 640/XXXIII/2008, 641/XXXIII/2008, 642/XXXIII/2008, 643/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1050/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska udziału we własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 1955/251 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 13710, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1049/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1048/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1047/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Piotra Niedurnego 50, Piotra Niedurnego 50A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1046/08 w sprawie realizacji uchwały nr 659/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2008 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o.” z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Karola Goduli 36
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1045/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w 2009 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1044/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. Niedzieli 51
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1007/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa, oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz sporządzenie memorandum informacyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1043/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1007/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa, oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz sporządzenie memorandum informacyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1042/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na: "Zakup dostawa montaż konfiguracja swichta sterującego do lokalizacji Bellestremów 16 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1041/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1040/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1750/58, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Kochłowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1039/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
783/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1038/08 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim realizowanego przez Miasto Ruda Śląska oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1037/08 w sprawie ustalenia metodologii wniesienia wkładu rzeczowego do programów realizowanych w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1036/08 w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1035/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Głównej 38 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1034/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2426/253 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 1703, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1033/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1956/251 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 3705, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1032/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-953/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej - Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
953/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej - Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1031/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich części pawilonów handlowo-usługowych położonych przy ulicy Joanny 12 i 14, 14A, 14B w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
1030/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Gwareckiej 19 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1029/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szybowej 4, 4A, 4B w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1028/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 2, Czarnoleśnej 6,6A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1027/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej ( Etap I, Etap II, Etap III )"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1026/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 2427/253 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 3129, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Radoszowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. K.Bytomskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1025/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci Unitu Stomatologicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1024/08 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1023/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1022/08 w sprawie złożenia oferty nabycia Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Spółce z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bobreckiej obejmującego działki 2218/106 i 2221/102 o łącznej powierzchni 9256 m2, obręb Orzegów, k.m.1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1021/08 w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1020/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1019/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1018/08 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szkolnej 23, oznaczonej nr geod. 3074/85 o pow. 630 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1017/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1017/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - BF 816.doc
Dotyczy dokumentu:
1016/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerem geodezyjnym 1745/34 położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Osiedlowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1015/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ulicy Antoniego Nowary w Rudzie Śląskiej - Wirku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1015/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ulicy Antoniego Nowary w Rudzie Śląskiej - Wirku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - BF 815.doc
Dotyczy dokumentu:
1014/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli u zbiegu ulic Starej i Joanny z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1013/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1012/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1011/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 315/50, 228/50, 886/51, 889/50, 1100/50 położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności VII Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta przyjęty Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
439.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
438.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez ....odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 6.1-2698/164 o pow. 5663 m2 będącej w jego użytkowaniu wieczystym na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej geodezyjnie jako działki: 6.1-2684/164, 6.1-2697/164, 6.1-2699/164 o łącznej pow. 4282 m2, położonej przy ul. Obr. Westerplatte 7a w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
437.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Głogowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
436.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
435.2017 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedszkolu nr 47 w Rudzie Śląskiej mikrofonu bezprzewodowego STWM722C
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
434.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
433.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonych numerami geodezyjnymi 2404/183, 2701/88, 1548/218, 2678/218, 3140/193 i 2911, zainwestowanych stacjami transformatorowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
432.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonych numerami geodezyjnymi 908/11, 1247/15 (dojazd przez dz. 1374/15), 822/3, 826/3, 940/3, 964/3, 2029/31, 978/3, 553/3, 1028/3, 994/3, 1008/3, 1269/15, 1360/15, 2445/20, 2447/32, 1807/107, zainwestowanych stacjami transformatorowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
431.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny iPomocy Społecznej - p-7, 25.05.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
430.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2018 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
429.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2018 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
428.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
427.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej 3 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zaliczeniem na poczet ceny wartości nakładów poczynionych na gruncie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
426.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "OTAGO"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
425.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa minibusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
424.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
423.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
422.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
421.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych na 2018 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
419.2017 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Miasta Ruda Śląska, oddanymi pod garaże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
420.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
419.2017 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Miasta Ruda Śląska, oddanymi pod garaże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej nr 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 418.pdf"
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej nr 9
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - PM 418.pdf
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
417.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
416.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
415.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
414.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
490.2016 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązujących do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413.2017 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązaych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413.2017 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązaych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska - zwołana na wniosek Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1010/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży w roku obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1009/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 582/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą „Śląski Park Przemysłowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci nieruchomości położonej w rejonie ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1008/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1007/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa, oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz sporządzenie memorandum informacyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1006/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1005/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Zakup prasy i dostawa do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1004/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Starowiejskiej 7 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1003/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.06.2005 r. nr DOO.PM.0151-212/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Starowiejskiej nr 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1002/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zakup urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenie prędkości pojazdów wraz z jego montażem w samochodzie typu Ford Focus Kombi oraz 3 komputerów umożliwiających obróbkę i wydruk zarejestrowanego materiału”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1001/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta Ruda Śląska dostosowanego do przewozu osób (6 pasażerów + kierowca)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1000/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa Drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
999/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
998/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 3B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
997/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
996/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2402/233 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 447, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
995/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1668/265, 1289/265, 3501/265 i 3503/265 zapisanych na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 77, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrada A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
994/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3835/232 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 14597, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
993/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
992/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
991/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Szpaków nr 15, nr 25, nr 27 i nr 29 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
990/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni "rynek centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
989/08 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
988/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczącego zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/07 w sprawie powołania Zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
987/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
986/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 04 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
985/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Bieżące zabezpieczenie ruchu -konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
984/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/06 w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko – Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
983/08 zmieniające zarządzenie nr SOR.ORG.0151-45/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko - Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
982/08 w sprawie przekwalifikowywania lokali mieszkalnych na lokale socjalne z jednoczesnym pozostawieniem lokatorów w ich dotychczasowych mieszkaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
981/087 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy pl. Chopina nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
980/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
979/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
978/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża nr 2,4,6 w rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
976/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jana Gierałtowskiego 16,16A,16B w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
975/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Równoległej nr 9, 9A,9B w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
975/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Równoległej nr 9, 9A,9B w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
974/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego 12 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Łukowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
973/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Biura Geodety Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
972/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dozorowanie obiektów po byłej KWK „Wawel” przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej - Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
971/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa i rozbudowa budynku technicznego na Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej ul. Główna 11”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ondraszka - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - KO.6341.67.2017 bip papier firmowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - KO.6341.67.2017 bip papier firmowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - KO.6341.67.2017 bip papier firmowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie nr628549.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie nr628549.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2017

Dotyczy dokumentu:
970/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku wielorodzinnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przyłączem wody do zasilania instalacji hydrantowej w budynku przy ulicy 1-go Maja 316”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
969/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont muru oporowego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Magazynowej 35a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
968/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku przy ul. Osiedlowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
967/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
966/08 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego o nazwie „Nowa Jutrzenka”, położonych przy ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
965/08 w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia do zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 32 zabudowanej budynkiem byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
964/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap IV: część I – Odcinek C1, C15, część II – Odcinki C12, część III – Odcinek C13, część IV – odcinek C16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
963/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę wydawniczą gazety o charakterze miesięcznika samorządowego „Kurier Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
962/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
961/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
960/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
959/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (Etap I, Etap II, Etap III)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
958/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 roku w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
957/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
956/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: :Montaż, eksploatację demontaż i magazynowanie dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
955/08 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
954/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 272 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
953/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej - Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
952/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
951/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania (zadania nr 1 i 3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rolniczej - ogłoszenie rokowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kalinowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krańcowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Poznańskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szyb Paweł oraz Długiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Łukowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Partyzantów - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Noblistów Śląskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gwareckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz konsultacyjny-3.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - formularz konsultacyjny.docx
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
950/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Sprusa nr 8 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
949/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 6, 6A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
948/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 11 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
947/08 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Armii Krajowej, stanowiących pas drogi gminnej oraz teren zainwestowany budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
946/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
945/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 280 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
944/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 230 w Rudzie Śląskiej - Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
943/08 w sprawie wykonania uchwały nr 612/XXXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2008 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
942/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej Plac Jana Pawła II 6”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Gimnazja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Dworcowej - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawiadomieie o wyniku postępowania" na"Zawiadomienie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wierzbowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-lis.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-paz.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Bielszowickiej - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
941/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba – etap I: część I – odcinek A6, A9, A20; część II - odcinek A13, A15, A16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
940/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 851/16 o powierzchni 1040 m2 położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 7-7B
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
939/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Zgrzebnioka nr 14 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
938/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rekonstrukcję szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej II i III klasy oraz osnowy pionowej II klasy dla miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
937/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie geodezyjnego określenia objętości masy hałd pocynkowych, badań geotechnicznych, planu rozbiórki i wyceny wartości materiału odzyskiwanego z tych hałd”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
936/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
935/08 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
934/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czarnoleśnej 2 Niedurnego 43,45,45A,45B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
933/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 23 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
932/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
931/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
930/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
929/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/07 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
928/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Jaronia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
927/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 9 położonego w zespole 12 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 677/2, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1329/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
926/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sprusa 4”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
925/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego 3 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
924/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 318 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
923/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 17 położonego w zespole 10 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 679/2, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1329/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
922/08 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
921/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 26 położonego w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 732/3, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działkach nr 1324/3, 1327/3, 1326/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
920/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 8 położonego w zespole 12 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeromskiego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 1125/43, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1127/43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
919/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
918/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nich budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Gwareckiej 31-31A w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
917/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonej na niej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Przedszkolnej 1 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
916/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonej na niej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Skowronków 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
915/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-870/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia \ publicznego na: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
870/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
914/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.PM.0151 – 723/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
723/08 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
913/08 zmieniające Zarządzenia Nr PC.PM.0151-905/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont muru oporowego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
905/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Remont muru oporowego i wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
912/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Przebudowa dachu budynku przy ul. Tołstoja 11"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
911/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Jesionowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
910/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
909/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
908/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
907/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
889/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
906/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-889/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
905/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Remont muru oporowego i wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
904/08 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
903/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
902/08 uchylające Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Projekt budowlano wykonawczy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnolesnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
901/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 59.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 58.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.12.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18 października 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Sobieskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.12.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18 października 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. A.Mickiewicza - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.11.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna