Przywrócenie uprawnienia cofniętego ze wzgledu na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Przywrócenie uprawnienia cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 8

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie prawa jazdy, (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarz i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych, jeżeli jest wymagana,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- kopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadania prawa pobytu na terenie RP, lub zaświadczenie, że wnioskodawca studiuje co najmniej od 6 miesięcy,

- dowód osobisty,

- pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane.

 

Opłaty

100 zł. - opłata za wydanie prawa jazdy (jeżeli konieczna jest wymiana dokumentu),

10 zł. - opłata skarbowa za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień,

0,50 zł. - opłata ewidencyjna  

Opłata za wydanie dokumentu oraz opłata ewidencyjna wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: imię i nazwisko

 

Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: imię i nazwisko

 

Termin załatwienia

Do 30 dni - jeżeli postępowanie nie wymaga dodatkowych wyjaśnień

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej przywrócenia lub odmowy przywrócenia prawa jazdy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy lub decyzji o odmowie przywrócenia prawa jazdy. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5080, 5081

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przywrócenie uprawnienia cofniętego ze wzgledu na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 21:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.06.2016 12:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 10:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2013 12:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 13:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 14:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2010 13:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 12:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 12:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2010 13:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 09:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 12:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.06.2008 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.06.2008 14:23 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"

(Bartosz Pilny)
05.01.2007 11:47 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 11:44 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"

(Sławomir Kowolik)
05.01.2007 11:44 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"

(Sławomir Kowolik)
05.01.2007 11:43 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"

(Sławomir Kowolik)
05.01.2007 11:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
27.03.2006 12:15 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:28 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:26Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:26Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:25Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:25Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 12:40Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 12:40Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 12:40Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 12:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.10.2005 13:41 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.07.2005 23:14 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.07.2005 23:14 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.07.2005 23:12Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) "
(Sławomir Kowolik)
16.07.2005 23:10Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
24.03.2005 10:37 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.03.2005 12:05 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.07.2004 21:06 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)