Przywrócenie uprawnienia cofniętego z powodu utraty przez kierowcę kwalifikacji (niezdany egzamin).

Przywrócenie uprawnienia cofniętego z powodu utraty przez kierowcę kwalifikacji (negatywny wynik  egzaminu)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 8

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarz i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane,

- dowód osobisty,

- pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane.

 

Opłaty

100 zł. - opłata za wydanie prawa jazdy (jeżeli konieczna jest wymiana dokumentu),

10 zł. - opłata skarbowa za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień,

0,50 zł. - opłata ewidencyjna  

Opłata za wydanie dokumentu oraz opłata ewidencyjna wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: imię i nazwisko

 

Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: imię i nazwisko

 

Termin załatwienia

Do 30 dni (wydanie dokumentu prawa jazdy) – jeżeli postępowanie nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wymiany lub odmowy wymiany prawa jazdy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy lub decyzji o odmowie wymiany prawa jazdy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5080, 5081

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przywrócenie uprawnienia cofniętego z powodu utraty przez kierowcę kwalifikacji (niezdany egzamin).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:21.03.2006
Data publikacji:06.07.2004 21:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.06.2016 12:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2013 12:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2013 12:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 14:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2010 13:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 13:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 09:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 13:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 13:54 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"

(Bartosz Pilny)
02.02.2009 13:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.01.2007 11:59 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 11:53 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"

(Sławomir Kowolik)
05.01.2007 11:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 11:51 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"

(Sławomir Kowolik)
05.01.2007 11:51 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"

(Sławomir Kowolik)
27.03.2006 12:20 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:22Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:22Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:21Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:21Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 12:24Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 12:24Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 12:23Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 12:22 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.10.2005 13:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.07.2005 23:07 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.07.2005 23:04Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"
(Sławomir Kowolik)
16.07.2005 23:00Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
16.07.2005 22:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.07.2005 22:49 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.07.2005 22:47 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 10:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.03.2005 12:51 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 21:08 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)