Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek - formularz 5.16,

-    oświadczenie - formularz 5.16.1,

-    oświadczenie – formularz 5.16.2,

-    oświadczenie - formularz 5.16.3,

(dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

-    wniosek - formularz 5.20, w przypadku dokonywania zmiany treści w istniejącym dokumencie lub wnioskowaniu o wydanie nowych wypisów (formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

-    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem

-    dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada zdolność finansową potwierdzoną rocznym sprawozdaniem finansowym poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę albo za zgodą tutejszego organu gwarancją bankową lub ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo w wysokości równej:

9.000 € - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

5.000 € - na każdy następny pojazd samochodowy.

 

Opłaty

1000 zł - opłata za wydanie zezwolenia na czas nieokreślony,

10 % wartości zezwolenia za każdy pojazd zgłoszony do zezwolenia,

1 % wartości zezwolenia za każdy wypis.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „licencja - transport”

 

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy.

 

Uwagi

-  pod tym adresem znajduje się informacja: Jak zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych - Instytut Transportu Samochodowego,

-  odbioru licencji dokonuje przedsiębiorca, na którego wystawiona jest licencja.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania lub odmowy wydania licencji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010   wew. 5120, 5121

tel. 322-449-073

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Kielak
Data aktualizacji:02.01.2020 09:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 2983