Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek - formularz 5.16,

-    oświadczenie - formularz 5.16.1,

-    oświadczenie – formularz 5.16.2,

-    oświadczenie - formularz 5.16.3,

-    wniosek - formularz 5.20, w przypadku dokonywania zmiany w istniejącym dokumencie lub wnioskowaniu o wydanie dodatkowych wypisów (formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

-    dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada zdolność finansową potwierdzoną rocznym sprawozdaniem finansowym poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę albo za zgodą tutejszego organu gwarancją bankową lub ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo w wysokości równej:

9.000 € - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

5.000 € - na każdy następny pojazd samochodowy.

 

Opłaty

1000 zł - opłata za wydanie zezwolenia na czas nieokreślony,

10 % wartości zezwolenia za każdy pojazd zgłoszony do zezwolenia,

1 % wartości zezwolenia za każdy wypis.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „licencja - transport”

 

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy.

 

Uwagi

-  pod tym adresem znajduje się informacja: Jak zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych - Instytut Transportu Samochodowego,

-  odbioru licencji dokonuje przedsiębiorca, na którego wystawiona jest licencja.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania lub odmowy wydania licencji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010   wew. 5120, 5121

tel. 322-449-073

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.12.2015 12:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 13:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.03.2015 16:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 10:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.06.2014 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.03.2014 10:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 13:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 10:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2013 08:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 13:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2012 11:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2012 11:27Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
12.01.2012 11:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2012 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.12.2011 11:25Dokument usunięto. (Bartosz Pilny)
30.06.2011 15:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 13:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 13:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 14:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 13:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.02.2009 14:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2009 11:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2009 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2009 10:40 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego lub pośrednictwa
przy przewozie rzeczy "

(Bartosz Pilny)
04.02.2009 10:40 Usunięto załącznik "Oświadczenia do wniosku"
(Bartosz Pilny)
04.02.2009 10:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.05.2008 11:57 Usunięto załącznik "Karta usługi - Licencja na
wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy "

(Bartosz Pilny)
03.01.2007 10:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 10:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 10:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Karta usługi - Licencja na wykonywanie
krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy " na "Karta
usługi - Licencja na wykonywanie krajowego drogowego
przewozu osób lub rzeczy "

(Sławomir Kowolik)
03.01.2007 10:19 Dodano załącznik "Karta usługi - Licencja na wykonywanie
krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy "

(Sławomir Kowolik)
03.01.2007 10:19 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego lub pośrednictwa
przy przewozie rzeczy "

(Sławomir Kowolik)
03.01.2007 10:11 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Licencja na
wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy""

(Sławomir Kowolik)
03.01.2007 10:11 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"

(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 09:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 09:57 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"

(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 09:57 Dodano załącznik "Oświadczenia do wniosku"
(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 09:57 Dodano załącznik "Karta usługi - "Licencja na wykonywanie
krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy""

(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 09:55 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Licencja na
wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy""

(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 09:55 Usunięto załącznik "Oświadczenia do wniosku"
(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 09:55 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"

(Sławomir Kowolik)
22.05.2006 12:03Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
22.05.2006 12:03Usunięto załącznik "Oświadczenia do wniosku"
(Sławomir Kowolik)
22.05.2006 12:00Dodano załącznik "Oświadczenia do wniosku"
(Sławomir Kowolik)
22.05.2006 12:00Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
22.05.2006 11:59Dodano załącznik "Oświadczenia do wniosku"
(Sławomir Kowolik)
22.05.2006 11:59Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
22.05.2006 11:57Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
22.05.2006 11:57Usunięto załącznik "Oświadczenie do wniosku o wydanie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:41Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku o wydanie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:41Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:40Usunięto załącznik "Oświadczenie do wniosku o wydanie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:40Usunięto załącznik "Oświadczenie do wniosku o wydanie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:39Usunięto załącznik "Oświadczenie do wniosku o wydanie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:38Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku o wydanie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:33Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku o wydanie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:32Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:32Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku o wydanie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:32Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:25Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:25Usunięto załącznik "Oświadczenie o zatrudnieniu
kierowców"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:25Usunięto załącznik "Oświadczenie o posiadaniu sytuacji
materialnej"
(Sławomir Kowolik)
19.05.2006 11:24Usunięto załącznik "Oświadczenie o aktualności danych"
(Sławomir Kowolik)
15.03.2006 12:46 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.03.2006 12:35Dodano załącznik "Karta usługi - "Licencja na wykonywanie
krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy""
(Sławomir Kowolik)
15.03.2006 12:34Usunięto załącznik "Karta usługi - Licencja na
wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy"
(Sławomir Kowolik)
22.11.2005 15:50Dodano załącznik "Karta usługi - Licencja na wykonywanie
krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy"
(Piotr Holona)
18.11.2005 11:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:24 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:22Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadaniu sytuacji
materialnej"
(Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:22Dodano załącznik "Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców"
(Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:22Dodano załącznik "Oświadczenie o aktualności danych "
(Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:22Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego "
(Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:19Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego przewozu osób lub rzeczy"
(Sławomir Kowolik)
07.10.2005 12:33 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 12:06 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 12:04Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego przewozu osób lub rzeczy"
(Sławomir Kowolik)
18.06.2005 11:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 11:37Usunięto załącznik "Pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
18.06.2005 11:28 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 11:23 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.05.2005 20:15 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
12.05.2005 12:16 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 09:49 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 09:42 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 09:37 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 09:35 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 09:20 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 09:03 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 09:01 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 10:34 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 10:35 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.01.2005 15:46Dodano załącznik "Pobierz wniosek"
(Krzysztof Szolc)
06.01.2005 15:43Usunięto załącznik "pobierz dokument"
(Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:31 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:29 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:28 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:22 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:17 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:15 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:08 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:07 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
08.12.2004 08:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
22.07.2004 16:16 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
22.07.2004 16:14 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
22.07.2004 16:11 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
22.07.2004 16:10 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.07.2004 21:12 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)