Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 5.15,

- oświadczenie – formularz 5.15.1,

- wykaz pojazdów - formularz 5.15.2.

(dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

   - zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku

  - wniosek - formularz 5.20, w przypadku dokonywania zmiany treści w istniejącym dokumencie lub wnioskowaniu o wydanie nowych wypisów

(dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

 

Opłaty

Opłata za wydanie licencji w zależności od czasu, na jaki będzie udzielona.

200 zł - od 2 do 15 lat,

250 zł - od 15 do 30 lat,

300 zł - od 30 do 50 lat,

10 % wartości licencji za każdy pojazd zgłoszony do licencji,

1% wartości licencji za każdy wypis.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „licencja - taksówka”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

odbioru licencji dokonuje przedsiębiorca, na którego wystawiona jest licencja.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania lub odmowy wydania licencji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta  w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr 87/VIII/99 z dnia 29 marca 1999r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami,

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.139.2014 z Rady Miasta Ruda Śląska dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5120, 5121

tel. 322-449-073

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Kielak
Data aktualizacji:02.01.2020 08:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 3096