Licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-     wniosek - formularz 5.17,

-     oświadczenie - formularz 5.17.1,

-     oświadczenie - formularz 5.17.2,

-     wniosek - formularz 5.20, w przypadku dokonywania zmiany w istniejącym dokumencie lub wnioskowaniu o wydanie dodatkowych wypisów (formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-     kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

-     dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną dostępnymi środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielonymi gwarancjami lub poręczeniami bankowymi, własnością nieruchomości albo ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowych przedsiębiorstwa w wysokości równej 50.000 €.

 

Opłaty

800 do 1000 zł – opłata za wydanie licencji – kwota zależna jest od okresu, na jaki będzie wydana licencja.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „licencja - transport spedycja”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni - odbioru licencji dokonuje przedsiębiorca, na którego wystawiona jest licencja.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania lub odmowy wydania licencji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5120, 5121

tel. 322-449-073

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.12.2015 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 2454