Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek - formularz OSK (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

 

Opłaty

500 zł. - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „OSK”

 

Termin załatwienia

Do 7 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wpisania lub odmowy wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5120, 5121

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Krzysztof Szolc
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 21:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.11.2015 11:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 09:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 10:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 10:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.06.2013 09:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2013 12:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 11:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2009 11:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 11:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 11:32 Usunięto załącznik "Wniosek o dokonanie wpisu do
ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek
kształcenia kierowców"

(Bartosz Pilny)
10.02.2009 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.01.2007 12:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 13:16 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 12:15 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 12:14 Dodano załącznik "Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
przedsiębiorców prowadzących ośrodek kształcenia
kierowców"

(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 12:06 Usunięto załącznik "wpis do ewidencji przedsiębiorców
prowadzących ośrodek kształcenia kierowców - strona 2"

(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 12:05 Usunięto załącznik "wpis do ewidencji przedsiębiorców
prowadzących ośrodek kształcenia kierowców - strona 1"

(Sławomir Kowolik)
26.06.2006 13:25Dodano załącznik "wpis do ewidencji przedsiębiorców
prowadzących ośrodek kształcenia kierowców - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
26.06.2006 13:25Dodano załącznik "wpis do ewidencji przedsiębiorców
prowadzących ośrodek kształcenia kierowców - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
26.06.2006 13:16Usunięto załącznik "Pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
25.10.2005 12:34 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
25.10.2005 11:12 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
07.10.2005 13:01 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
07.10.2005 13:00 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 10:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 10:44 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 10:42 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 12:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.01.2005 15:27Dodano załącznik "Pobierz wniosek"
(Krzysztof Szolc)
06.01.2005 15:08Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Mariusz Pelak)
06.01.2005 11:54 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:43 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 11:42 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
08.12.2004 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
22.07.2004 16:17 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.07.2004 21:22 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)