Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek - formularz OSK (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

 

Opłaty

500 zł. - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „OSK”

 

Termin załatwienia

Do 7 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wpisania lub odmowy wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5120, 5121

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szolc
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.11.2015 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 815