Wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców

Wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek - formularz "instruktor" (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem oraz z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (dot. instruktora nauki jazdy),

-    zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktora lub wykładowcę,

-    orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora nauk jazdy,

-    zaświadczenie o posiadaniu przez okres, co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (dot. instruktora nauki jazdy),

-    zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność.

 

Opłaty

50 zł. - opłata za wpis do ewidencji oraz wydanie dokumentu

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „legitymacja instruktora” lub „ewidencja wykładowców”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wpisania lub odmowy wpisania do ewidencji instruktorów można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5020, 5021

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Krzysztof Szolc
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 21:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.11.2015 11:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 09:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 10:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2013 12:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 13:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 14:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2009 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 11:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 11:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 11:15 Usunięto załącznik "Wniosek o wpisanie do ewidencji
instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji
instruktora"

(Bartosz Pilny)
10.02.2009 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.01.2007 12:10 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 14:12 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 14:08 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do ewidencji
instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji
instruktora"

(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 14:06 Usunięto załącznik "Wpis do ewidencji instruktorów -
strona 2"

(Sławomir Kowolik)
13.12.2006 14:06 Usunięto załącznik "Wpis do ewidencji instruktorów -
strona 1"

(Sławomir Kowolik)
26.06.2006 13:16Dodano załącznik "Wpis do ewidencji instruktorów - strona
2"
(Sławomir Kowolik)
26.06.2006 13:15Zmieniono tytuł załącznika z "Wpis do ewidencji
instruktorów" na "Wpis do ewidencji instruktorów - strona
1"
(Sławomir Kowolik)
26.06.2006 13:15Dodano załącznik "Wpis do ewidencji instruktorów "
(Sławomir Kowolik)
26.06.2006 13:05Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
25.10.2005 11:28 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
07.10.2005 12:55 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 10:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 10:34 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 10:09 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 10:02 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 09:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 09:48 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 09:46 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 12:49 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 12:35 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
22.07.2004 16:18 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.07.2004 21:23 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)