Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji- pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek – formularz 5.29 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-  oświadczenie - formularz 5.29.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?").

 

Opłaty

412 zł. - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 14), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „skp”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów lub odmowy tego wpisu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wpisaniu podmiotu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów lub decyzji o odmowie wpisania podmiotu do tego rejestru.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5120, 5121

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.02.2016 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 602