Wydanie lub rozszerzenie uprawnień diagnosty

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek - formularz 5.22 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    jeden z czterech wymienionych niżej dokumentów potwierdzających posiadanie:

a) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

b) średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

c) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

d) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

-    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw transportu,

-    zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Opłaty

48 zł. - opłata skarbowa za wydanie uprawnień,

24 zł. - opłata skarbowa za rozszerzenie uprawnień.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 14), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „uprawnienia diagnosty”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania uprawnień diagnosty lub odmowy wydania uprawnień diagnosty można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wydaniu uprawnień lub decyzji o odmowie wydania uprawnień diagnosty. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5120, 5121

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wydanie lub rozszerzenie uprawnień diagnosty.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.07.2004 21:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:
03.01.2007
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.11.2015 11:23

Rejestr zmian dokumentu

02.11.2015 11:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 09:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 15:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 10:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.06.2013 10:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.06.2013 09:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 15:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2012 12:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 14:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 14:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 13:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2009 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 12:40 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie lub rozszerzenie
uprawnień diagnosty"

(Bartosz Pilny)
10.02.2009 12:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.01.2007 11:08 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 14:02 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie lub rozszerzenie
uprawnień diagnosty"

(Sławomir Kowolik)
03.01.2007 13:59 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 13:44 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lub rozszerzenie
uprawnień diagnosty"

(Sławomir Kowolik)
03.01.2007 13:26 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lub rozszerzenie
uprawnień diagnosty"

(Sławomir Kowolik)
03.01.2007 13:25 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie lub rozszerzenie
uprawnień diagnosty"

(Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:44Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lub rozszerzenie
uprawnień diagnosty"
(Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:43Usunięto załącznik "Pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
14.03.2005 10:30 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 09:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 13:37 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 13:08 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 10:49 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.01.2005 15:32Dodano załącznik "Pobierz wniosek"
(Krzysztof Szolc)
06.01.2005 15:31Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:53 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:51 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:42 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:34 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:26 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:20 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:18 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:17 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 12:04 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
08.12.2004 08:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
22.07.2004 16:23 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.07.2004 21:29 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1022