Rejestracja zgonu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 103

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wystawiona przez lekarza,

- dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),

- dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

 

Opłaty

Zwolnione z opłat.

 

Termin załatwienia

W dniu zgłoszenia.

 

Uwagi

- zgłoszenia zgonu dokonują osoby uprawnione do pochówku, tj:

a) małżonek/małżonka,

b) krewni zstępni lub wstępni,

c) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

d) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

e ) osoby, które dobrowolnie zobowiążą sie do pochowania zwłok,

- zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, a w przypadku zgonu wskutek choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu,

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w  Rudzie Śląskiej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 6102, 6103

tel.: 322-449-015

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja zgonu
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.11.2016 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 630