Rejestracja zgonu

Rejestracja zgonu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 103

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wystawiona przez lekarza,

- dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),

- dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

 

Opłaty

Zwolnione z opłat.

 

Termin załatwienia

W dniu zgłoszenia.

 

Uwagi

- zgłoszenia zgonu dokonują osoby uprawnione do pochówku, tj:

a) małżonek/małżonka,

b) krewni zstępni lub wstępni,

c) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

d) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

e ) osoby, które dobrowolnie zobowiążą sie do pochowania zwłok,

- zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, a w przypadku zgonu wskutek choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu,

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w  Rudzie Śląskiej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 6102, 6103

tel.: 322-449-015

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja zgonu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.11.2016 12:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.06.2016 11:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2016 14:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2016 14:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2014 11:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.09.2012 17:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2010 12:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.06.2010 13:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2008 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 10:01 Usunięto załącznik "K-PU-03.pdf" (Bartosz Pilny)
08.01.2007 14:32 Edycja dokumentu (Jadwiga Czaja)
31.10.2006 11:53 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
18.05.2006 14:41Dodano załącznik "K-PU-03.pdf"
(Agnieszka Kubica)
18.05.2006 11:30Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja zgonu"
(Wiesława Stawska)
08.05.2006 12:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
20.02.2006 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
18.02.2006 12:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
16.02.2006 08:25 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
16.02.2006 08:25 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
06.12.2005 11:28 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
06.12.2005 11:23Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja zgonu "
(Wiesława Stawska)
06.12.2005 11:22Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja zgonu"
(Wiesława Stawska)
01.12.2005 13:11 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
22.11.2005 14:13 Edycja dokumentu (Piotr Holona)
22.11.2005 14:12Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja zgonu"
(Piotr Holona)
03.12.2004 08:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 21:35 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)