Rejestracja urodzenia dziecka

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 103

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- aktualne dowody tożsamości rodziców,

- cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Opłaty

Zwolnione z opłat.

 

Termin załatwienia

W dniu zgłoszenia.

 

Uwagi

- podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia. Karty urodzenia dostarczane są do USC bezpośrednio przez szpital w Rudzie Śląskiej.

- urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia wystawienia karty, natomiast dziecko martwo urodzone należy zgłosić do 3 dni od dnia wystawienia karty. Po upływie wskazanych terminów, rejestracja urodzenia dziecka następuje z urzędu.

- zgłoszenia urodzenia dokonują: matka bądź ojciec dziecka lub ustanowiony przez nich pełnomocnik.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Rudzie Śląskiej, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 6102, 6103

tel.: 322-449-015

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja urodzenia dziecka
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.11.2016 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 2158