Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek:

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego(dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania do wglądu,

- w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

 

Zgłoszenia wymeldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego dokonuje się na odpowiednim formularzu:

- „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (formularz do pobrania)

- „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (formularz do pobrania)

 

Opłaty

Bez opłat.

Na wniosek osoby wymeldowującej się organ gminy wydaje zaświadczenie o wymeldowaniu, którego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

- jeżeli osoba opuściła miejsce zameldowania i nie dokonała obowiązku wymeldowania się, można złożyć wniosek EM-1 o wymeldowanie jej decyzją Prezydenta Miasta,

- obywatel polski / cudzoziemiec który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego (przed upływem deklarowanego okresu pobytu) jest obowiązany wymeldować się,

- zgłoszenia wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis),

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 09:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 1766