Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek:

„zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

„zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania do wglądu,

- w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

 

Zgłoszenia wymeldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego dokonuje się na odpowiednim formularzu:

- „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (formularz do pobrania)

- „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (formularz do pobrania)

 

Opłaty

Bez opłat.

Na wniosek osoby wymeldowującej się organ gminy wydaje zaświadczenie o wymeldowaniu, którego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

- jeżeli osoba opuściła miejsce zameldowania i nie dokonała obowiązku wymeldowania się, można złożyć wniosek EM-1 o wymeldowanie jej decyzją Prezydenta Miasta,

- obywatel polski / cudzoziemiec który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego (przed upływem deklarowanego okresu pobytu) jest obowiązany wymeldować się,

- zgłoszenia wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis),

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.10.2015 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2015 09:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2015 14:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2015 15:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2013 12:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2013 12:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2012 09:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 08:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.01.2009 15:53 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
23.01.2009 15:53 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
23.01.2009 15:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2008 12:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.06.2008 16:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2007 11:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2007 12:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 13:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 13:30 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
27.04.2007 13:30 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
27.04.2007 13:29 Usunięto załącznik "druk E-4.pdf"
(Bartosz Pilny)
27.04.2007 13:29 Usunięto załącznik "druk E-2.pdf"
(Bartosz Pilny)
27.04.2007 13:28 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Bartosz Pilny)
27.04.2007 13:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2007 13:03 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.02.2007 08:40 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 12:17 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:28 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:27 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:22 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:21 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:20 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:18 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:18 Usunięto załącznik "Karta usług K-EW-01.pdf"
(Joanna Szuchaja)
04.12.2006 14:29 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 14:15 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 12:59 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usług K-EW-01.pdf"
na "Karta usług K-EW-01.pdf"

(Joanna Szuchaja)
04.12.2006 12:58 Zmieniono tytuł załącznika z "K-EW-01.pdf" na "Karta
usług K-EW-01.pdf"

(Joanna Szuchaja)
04.12.2006 12:58 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 12:56 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:50 Dodano załącznik "K-EW-01.pdf" (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:50 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zameldowanie,
wymeldowanie "

(Joanna Szuchaja)
23.10.2006 09:49 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
26.06.2006 12:37 Edycja dokumentu (Marcin Mozgalik)
01.03.2006 12:49 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
01.03.2006 12:31Dodano załącznik "druk E-4.pdf"
(Joanna Szuchaja)
01.03.2006 12:31Dodano załącznik "druk E-2.pdf"
(Joanna Szuchaja)
30.11.2005 08:43 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2005 08:39 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.11.2005 13:19 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
22.11.2005 13:58Dodano załącznik "Karta usługi - Zameldowanie,
wymeldowanie "
(Piotr Holona)
06.05.2005 09:40 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
19.04.2005 09:57 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
19.01.2005 14:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.12.2004 09:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 21:40 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)