PM.0055-02/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 22 stycznia do 28 lutego 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta wydał 106 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

 

- powołał komisję do przeprowadzenia konkursu na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,

- przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców mieszkania znajdujące się w budynku przy ul. Modrzejewskiej 18, przy ulicy Żeromskiego 18, 18a,18 b, 20, 20a i 20 b, przy ul. Dunajewskiego 15, 15a i 15b,

- powołał zespół opracowujący Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Aleksandry Skowronek,

- realizując budżet dla Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego przeznaczył 100 tys. zł na zakup sprzętu: zestawu do testów wysiłkowych, Holtera EKG, Holtera ciśnieniowego, defibrylatora i 12-kanałowego EKG,

- realizując uchwałę Rady Miasta zwiększył wydatki budżetu miasta na 2007 rok o kwotę ponad 11 mln zł na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa – odcinki R1 i R2.

- powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na montaż barier ochronnych i barierek zabezpieczających ruch pieszych, na oznakowanie poziome dróg publicznych, na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz na bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta,

- wprowadził zasady aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organizacjach pozarządowych oraz zasady informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi w naszym mieście,

- powierzył swoim zastępcom nadzór nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne, miejskie spółki prawa handlowego, spółki prawa handlowego z udziałem Miasta, samorządowe instytucje kultury, związki międzygminne, do których należy Miasto.

- 20 tys. zł z budżetu miasta przeznaczył na opracowanie dokumentacji modernizacji ulicy przy Miejskim Przedszkolu nr 31 w Bykowinie - łącznika ulic Plebiscytowej i Potyki,

- określił wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

23 stycznia

-  Konwent Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu w Katowicach,

-  program na żywo pt. „Prezydent odpowiada” w Sferze TV,

-  pierwsze posiedzenie komitetu sterującego ds. przedsiębiorczości

-  wręczenie nagród tygodnika Forbes w Katowicach,

 

25 stycznia

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

-  konferencja w Katowicach „Jak wykorzystać środki z Unii Europejskiej”,

 

26 stycznia

-  otwarcie pracowni endoskopii w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipa 2 w Goduli,

-  spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego Januszem Moszyńskim,

 

27 stycznia

-  uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji,

 

29 stycznia

-  koncert „Kameralna muzyka niemieckiego baroku” w Muzeum Miejskim,

-  konsultacje w sprawie projektu Narodowego Funduszu Spójności,

-  Forum Młodych w Regionalnej Izbie Gospodarczej,

 

30 stycznia

-  spotkanie z organizatorami akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

-  podsumowanie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanej w naszym mieście.

 

31 stycznia

-  czytanie bajek dzieciom z przedszkola w dzielnicy Chebzie,

-  spotkanie prezydentów miast – założycieli Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Gliwicach, wysłanie wniosku o rejestrację GZM,

-  święto patronalne Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach,

 

1 lutego

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

-  spotkanie z ministrem Zbigniewem Religą w Katowicach,

-  spotkanie z Piotrem Kojem, Prezydentem Bytomia,

 

2 lutego

-  otwarcie mieszkania rodzinkowego w dzielnicy Wirek,

-  Gala Urodzinowa „Dziennika Zachodniego” – „Miody i Chrzany”,

 

3 lutego

-  Jubileusz 60-lecia Zespołu Akordeonistów Edwarda Huloka,

 

5 lutego

-  wręczenie nominacji na członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, która przeprowadza tegoroczny pobór mężczyzn,

-  uroczystość zamknięcia kontraktu na budowę oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”,

 

7 lutego

-  uroczyste obchody 60-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,

 

8 lutego

-  pierwszy półfinał IV edycji koncertów charytatywnych „Szansa na sukces. Dzieci-dzieciom”,

-  spotkanie z jubilatami obchodzącymi 60-lecie pożycia małżeńskiego,

-  finał Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku 2006, zorganizowanego przez „Wiadomości Rudzkie”,

-  finał konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, zorganizowanego przez PTTK/Oddział Ruda Śląska,

-  konferencja Śląskiego Parku Przemysłowego w Świętochłowicach,

 

9 lutego

-  nadanie awansów zawodowych nauczycielom rudzkich placówek oświatowych,

-  konferencja prasowa w starej cechowni po kopalni „Wawel”, związana z zatwierdzeniem przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dofinansowania do projektu „Inkubator innowacji technologicznych i usługowych – Architektura i Budownictwo”, realizowanego przez Śląski Park Przemysłowy,

-  wykład historyczny dr Barbary Nowak pt. „Dzieje rodu Donnersmarcków na Śląsku” w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,

-  wręczenie aktów nadania na stopień nauczyciela dyplomowanego,

 

12 lutego

-  wernisaż wystawy plastycznej Joanny Nowrot „Miejsca zapamiętane” w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka,

-  spotkanie grup branżowych organizacji pozarządowych,

 

16 lutego

-  otwarcie wystawy Marka Wacława Judyckiego pt. „Moje miasta” w Muzeum Miejskim im. M. Chroboka,

 

19 lutego

-  obchody 85-lecia działalności Rudzkiej Spółdzielni Spożywców,

 

20 lutego

-  program „Prezydent opowiada” na antenie Sfery TV,

 

21 lutego

-  dyskusja na temat Górnośląskiego Związku Metropolitalnego podczas obrad sesji Sejmiku Województwa Śląskiego,

-  przyjmowanie mieszkańców miasta w ramach skarg i wniosków,

 

22 lutego

-  posiedzenie zarządu KZK GOP,

-  spotkanie w sprawie promocji województwa śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim

-  posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni w Wyższym Urzędzie Górniczym

-  przyjmowanie mieszkańców miasta w ramach skarg i wniosków,

 

24 lutego

-  audycja w Radiu ‘Plus”,

 

25 lutego

-  pożegnanie proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Alfreda Biety i przywitanie nowego duszpasterza ks. Marcina Brzóski,

 

26 lutego

-  spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego Januszem Moszyńskim,

 

27 lutego

-  „Debata Rudzka” na temat „Śląsk, jedno miasto – szansą czy zagrożeniem?”.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 22.01. - 28.02.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Prasowe
Informację opublikował:Tomasz Kulpok
Data publikacji:06.03.2007 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 200